Chuyeän Tình T.T..K.H - PowerPoint PPT Presentation

rolf
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chuyeän Tình T.T..K.H PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chuyeän Tình T.T..K.H

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Chuyeän Tình T.T..K.H
116 Views
Download Presentation

Chuyeän Tình T.T..K.H

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ChuyệnTình T.T.K.H.(HoaTigon) MộtmùathutrướcmỗihoànghônNhặtcánhhoarơichẳngbiếtbuồnNhuộmánhtrăngtà qua máitócTôichờngườiđếnvớiyêuthươngNgườiấythướng hay vuốttóctôiThởdàikhithấytôi hay cườiBảorằnghoasángnhưtimvỡAnhsợtìnhtacũngthếthôiTôinhớlờingườiđãbảotôiTừmùathutrướcrấtxaxôiĐến nay tôihiểuthìtôiđãLàmlỡtìnhduyêncũmấtrồiĐK:NếubiếtrằngtôiđãlấychồngTrờihỡingườiấycóbuồnkhôngCócònnghĩtớiloàihoavỡTựatráitimphaitựamàuhồngTôinhớlờingườiđãbảotôiTừmùathutrướcrấtxaxôiĐến nay tôihiểuthìtôiđãLàmlỡtìnhduyêncũmấtrồiNếubiếtrằngtôiđãlấychồngTrờihỡingườiấycóbuồnkhôngCócònnghĩtớiloàihoavỡTựatráitimphaitựamàuhồng. ChuyeänTình T.T..K.H Ca-SóTHAÙI-THANH

  2. T.T.KhEnglish Title: Story of the Tigon FlowerTranslated By: Gigi One autumn evening just before twilight arrivedStill innocent, I gathered all the fallen flowersBasked in the moonlight, my hair dyed into its colorI waited for the figure of my lover to appear with all his love He often ran his fingers across strands of my hairOften sighed every time a smile reached my lipsHe once said, “Those flowers are like a shattered heart.I’m worried that would be the future of our relationship.” I remembered the words he once said to meEver since that autumn evening from long agoNow that I finally understood the meaning of those wordsOur relationship had been destroyed by my hands If he knew that I had already married anotherWould sadness reach his heart, shattering it, or not?Would he think of those shattered flowers from long ago?Flowers that resemble a broken heart dyed in crimson blood.