slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slagrammede PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slagrammede

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Slagrammede - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

Slagrammede. Hva sliter de med, og hva kan bidra til mestring av hverdagen. Disposisjon for undervisningen. Presentasjon av pasientgruppen Risikofaktorer og forebygging Akutt behandling - sykepleie Kognitive utfall Funksjonsutfall Rehabilitering i et sykepleiefaglig perspektiv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slagrammede' - rolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Slagrammede

 • Hva sliter de med, og hva kan bidra til mestring av hverdagen

Birgit Brunborg

disposisjon for undervisningen
Disposisjon for undervisningen
 • Presentasjon av pasientgruppen
 • Risikofaktorer og forebygging
 • Akutt behandling - sykepleie
 • Kognitive utfall
 • Funksjonsutfall
 • Rehabilitering i et sykepleiefaglig perspektiv

Birgit Brunborg

slide3

PRIMARY PREVENTION

SECONDARY PREVENTION

PRIMARY PREVENTION

SECONDARY PREVENTION

ORGANISATION OF STROKE SERVICES

ACUTE CARE

COMPREHENSIVE REHABILITATION

Birgit Brunborg

f rstehjelp
Førstehjelp
 • Sjekk puls, resp.og bevissthetstilstand
 • Frie luftveier
 • Stabilt sideleie
 • Tilkall ambulanse
 • Us - trombose, emboli eller blødning
 • MR - magnetisk resonans

Birgit Brunborg

slide5

Hurtig transport til sykehus: Terapeutisk vindu for trombolytisk behandling er inntil 6 timer etter oppstått hjerneslag.

Birgit Brunborg

akutt medisinsk kirurgisk behandling
Akutt medisinsk/kirurgisk behandling
 • Trombose:
  • Trombolyse: TPA-behandling-Alteplase løser opp tromber
  • Blodfortynnende: fragmin, marevan eller acetylsalisylsyre
 • Blødning - subarachnoidalblødning:
  • Klipsligatur via kraniotomi - 1/3
  • Endovaskulær behandling (coiling) - 2/3

Birgit Brunborg

sykepleie i akuttfasen
Sykepleie i akuttfasen
 • O2-tilførsel
 • tilføre væske intravenøst
 • kontrollere BT, puls, temperatur og bevissthetstilstand (SSS)
 • normalisere BT
 • normalisere temperatur
 • mobilisering

Birgit Brunborg

funksjonstap og reaksjoner som fan f lge hjerneslag
Funksjonstap og reaksjoner som fan følge hjerneslag
 • tap av språk; afasi/dysartri
 • neglekt, apraksi og rom-retningsprobl.
 • nedsatt innlæringsevne
 • hukommelsesvanskeligheter
 • depresjon, emosjonell forandring
 • hemianopsi
 • lammelser; nedsatt bevegelsesevne, dysfagi, inkontinens m.m.
 • nedsatt energi

Birgit Brunborg

funksjonsutfall
Funksjonsutfall
 • Ved skade i høyre hemisfære får man utfall i venstre kroppshalvdel, og ved skade i vestre hemisfære utfall i høyre kroppshalvdel

Birgit Brunborg

afasi
Afasi
 • er et symptom på sykdom eller skade i hjernens språkområder som hos de fleste mennesker sitter i venstre hjernehalvdel
   • bare ca. 5 % av de høyrehendte og 20-30 % av de venstrehendte har språkfunksjonen lokalisert til høyre hjernehalvdel (Reinvang og Sundet 1988)

Birgit Brunborg

afasityper
Afasityper
 • Brocas motoriske afasi (ekspressiv)
  • god språkforståelse, dårlig taleprodusjon
 • Wernickers sensoriske afasi (impressiv)
  • dårlig språkforståelse, flytende talepreg
 • global afasi
  • både språkforståelse og -produksjon er dårlig
 • anomisk, ordletningsafasi
  • feilsnakk og omskrivinger er fremtredende

Birgit Brunborg

hvordan m te pasienter med afasi spr kskade
Hvordan møte pasienter med afasi/språkskade?
 • snakk minst mulig for den afasirammede
 • snakk om en ting om gangen
 • snakk tydelig, konkret og bruk kroppsspråket som positiv forsterker
 • tren på å tolke non-verbale tegn
 • gi pasienten god tid til å finne ord
 • hjelp pas. med å trene på å snakke, i beg. bare med en person om gangen
 • bruk visuelle forsterkere

Birgit Brunborg

hukommelse
 hukommelse
 • Afasi medfører vanskeligheter med å innprente og holde på språklig informasjon.
 • Delvis på grunn av redusert korttidsminne vil mange oppleve vanskeligheter med å forstå innhold og den fulle sammenhengen i andres ytringer.

Birgit Brunborg

apraksi
Apraksi
 • Motorisk apraksi:
  • planlegging og programmering av handlinger er skadet
   • Eks: bruker tannbørsten til å gre håret, klossete grep om vaskeklut, kam - -, putter tannkremtuben i munnen, klarer ikke å sette i gang vaskeprosessen, usikker på bruk av redskaper
 • Ideasjonell apraksi:
  • kunnskapen om handlingen er skadet, ideen om å utføre en handling er skadet
 • Mål: Lære bevegelser på nytt.

Birgit Brunborg

neglekt for kropp og rom
Neglekt for kropp og rom
 • Halvsidig uoppmerksomhet
  • uoppmerksomhet mot den ene siden av kroppen
  • uoppmerksomhet for rommet på en side
 • Eks:
   • glemmer å vaske/kle på halve kroppen
   • spiser kun maten på halve tallerkenen
   • går eller kjører borti ting på “syk” side
   • finner ikke gjenstander som står på “syk” side

Birgit Brunborg

sykepleie rettet mot neglekt
Sykepleie rettet mot neglekt
 • Lær pasienten
   • at han har et utfall eller et problem han ikke kjenner til, eller ikke husker
 • Rehabilitering
   • tilnærming til pasienten fra den siden han ignorerer / ikke ser
 • I omsorgsøyemed
   • eks: plasser nattbordet slik at han finner flasken om natten

Birgit Brunborg

emosjonell endring
Emosjonell endring
 • De personlighetsforandringer og følelsesmessige endringer som følger et hjerneslag kan delvis tilskrives den hjerneskaden slaget har forårsaket og delvis være en reaksjon på tap (av språk, hukommelse, bevegelsesevne, o.l) og følelse av hjelpeløshet som har oppstått etter slaget.

Birgit Brunborg

rom retningsproblemer
Rom- retningsproblemer
 • vansker med å tolke gjenstanders plassering
 • vansker med å orientere seg og finne veien
  • Eks:
   • vansker med å finne opp/ned på klærne
   • putter feil arm i ermhullet
   • knepper feil
   • vansker med å finne foran/bak på klær
 • Må få hjelp til å orientere seg.

Birgit Brunborg

spatiale problemer
Spatiale problemer
 • problemer med persepsjon av objekter, forhold og distanser mellom objekter, og mellom seg selv og objekter
 • Må få hjelp til nylæring

Birgit Brunborg

rehabiliteringsprinsipper
Rehabiliteringsprinsipper
 • Funksjonstrening
  • skal gjøres likt gjennom hele behandlingskjeden. Først når pasienten har innøvet en funksjon på nytt kan man begynne å variere aktivitetene
 • Kunnskapene i behandlingskjeden skal være
  • relevante, oppdaterte og samstemte
 • Trening er alt pasienten gjør over 24 timer i døgnet.

Birgit Brunborg

sensomotoriske utfall
Sensomotoriske utfall
 • Er lammelser og sensibilitetstap i større eller mindre grad i den ene kroppshalvdel. Det kan variere, men vanligvis rammes munn, tunge, svelg, hals, nakke, arm, ben og halve truncus. Det kan også være mindre utfall på den friske siden, spesielt gjelder det finere koordinerte bevegelser.

Birgit Brunborg

dysartri
Dysartri
 • Pasientene har problemer med artikulasjonen, og dermed uttalelse av ord som følge av lammelser i strupen.

Birgit Brunborg

slide23

Facialisparese

FACIAL DROOP

ABNORMAL

NORMAL

Birgit Brunborg

hemianopsi
Hemianopsi
 • Halvsidig synsfeltutfall.
 • Sjekk ut pasientens synsfelt.
 • Alle fratas sertifikat i 4 måneder
 • Vær obs ved bilkjøring, kjøring av rullestol
 • Lær pasienten å kompensere ved å snu på hodet

Birgit Brunborg

dysfagi spise og svelgeproblemer
Dysfagi: spise- og svelgeproblemer
 • Lett fremoverbøyd sittestilling
 • Sjekk ut om pasienten klarer å svelge hele ”bolus” (videofluroscopi)
 • Tilsett event. fortykningsmiddel ”Thick & Easy”

Birgit Brunborg

motorisk urgeinkontinens
Motorisk urgeinkontinens
 • er nedsatt evne til å holde på urin, forbundet med hyppig og sterk følelse av vannlatningstrang. Skyldes uhemmede kontraksjoner i detrusormuskelen (såkalt detrusorhyperrefleksi). Problemet kan avta i forløpet etter slaget.
 • Intermitterende kateterisering og faste dotider er viktige tiltak.

Birgit Brunborg

depresjon
Depresjon
 • er en direkte og indirekte konsekvens av hjerneslaget. Depresjon kan debutere tidlig i forløpet, men kan også først opptre etter flere måneder/år.
 • Depresjon har stor sammenheng med bl.a. inkontinens og den sosiale isolasjonen som ofte følger etter slag.
 • Antidepressiva og reetablering av sosialt nettverk kan være viktige tiltak.

Birgit Brunborg

tiln rming til slagpasienter
Tilnærming til slagpasienter
 • Likt i hele behandlingskjeden
 • Kunnskapene skal være
  • relevante
  • oppdaterte
  • samstemte

Birgit Brunborg

lammelse
Lammelse
 • Hvis det er for lite muskelspenning snakker man om at pasienten har en slapp lammelse eller en slapp parese.

(Er gjerne aktuell i sykdommens første dager, men kan vare resten av livet.) Det er umulig å fremme normal bevegelse via stimulasjon.

Birgit Brunborg

spastisk lammelse
Spastisk lammelse
 • Er det for mye muskelspenning snakker man om at pasienten har en spastisk lammelse eller en slapp parese.

Ved spastisitet vil kropp og kroppsholdning bli påvirket.

Birgit Brunborg

spastisk m nster
Spastisk mønster
 • Økt muskeltonus; spastisitet kan sammenliknes med et mønster som er relativt ens for pasienter med apopleksi. Mønsteret sees tydelig hos pasienter som er trent til kompensasjon.

Karakteristikk: holder hodet ned mot lam skulder og dreier det mot frisk side

Birgit Brunborg

bobaths prinsipper
Bobaths prinsipper
 • kroppen er en helhet og skal fortsatt være det
 • spastisk mønster skal forebygges eller hemmes/dempes/forhindres i å oppstå
 • normalt bevegelsesmønster skal fremmes eller læres på nytt
 • gjennopptrening er alt, det er livet, hverdagen, 24 timer i døgnet

Birgit Brunborg

bobaths prinsipper1
Bobaths prinsipper
 • fremmer samarbeid mellom de to kroppshalvdelene
 • fremmer symmetri og balanse
 • fremmer vektbæring
 • hemmer spastisitet og stimulerer til normal bevegelse

Birgit Brunborg

informasjon og veiledning knyttet til funksjonstrening
Informasjon og veiledning knyttet til funksjonstrening
 • Kartlegging av slagpasientens behov, problemer, tanker, følelser, vurderinger og mestringsressurser
 • Motivering
   • sette opp mål og innhente samtykke
 • Veiledet trening
  • lage/velge enhetlig treningsmodell
   • trene balanse, bevegelse og forflytning
   • trene kognitive funksjoner

Birgit Brunborg

informasjon og undervisning p sykehus
Informasjon og undervisning på sykehus
 • Mål: Pasient og pårørende skal til en hver tid være informert om sin situasjon og sine rehabiliteringsmuligheter.
 • Saklig informasjon og undervisning
  • tar brodden av den verste krisen
  • skaper trygghet
  • gir pasienten mulighet til å gi et informert samtykke til behandling - ansvarlighet
 • Muntlig og skriftlig informasjon

Birgit Brunborg

samtale etter utskrivning
Samtale etter utskrivning
 • Kartlegging av
   • behov, problemer, vurderinger og forventninger
 • Forventningene
   • innfridd eller ikke
   • realistiske / urealistiske
   • justering av forventninger relatert til ny livssit.
 • Sette nye mål for
   • videre rehabilitering / vedlikeholdstrening
   • sekundærforebygging
   • organisering av hverdagen

Birgit Brunborg

slide38
Vi må bidra til at den slagrammede ikke går inn i en slik ond livsspiral av hjelpeløshet og håpløshet

.

onde tanker

skyld

angst

Birgit Brunborg

slide39

En god livsspiral må fremmes

Takk for det du er

og det du har

Be om det

du trenger

Motta det

du får

Birgit Brunborg

oppsummering hjelpe den slagrammede til erfare et godt liv
Oppsummering: Å hjelpe den slagrammede til å erfare et godt liv
 • til å se mening i den nye livssituasjonen.
 • opprettholde håp og forebygge depresjon
 • integrere erfaringer og tilpasse hverdagen til den nye situasjonen
 • rehabilitering / vedlikeholdstrening / sekundærforebygging

Birgit Brunborg

slide41

Stroke Treatment Year 2000 and Beyond

Call emergency services

Stroke onset

Secondary

prevention

S

Full recovery

Activated(15 minutes)

R

U

Neuroprotective drug infused during transport

Drugs administered ‘stroke-treatment’ cocktail

O

6-8

H

ER stroke team

Brain scan

Birgit Brunborg