1 / 17

Jaunākie materiāli

Jaunākie materiāli. D.Šantars. Jaunie plātņu materiāli:. MDF un HDF; OSB; Eurolight. MDF un HDF. Medium / Height Density Fiberboard. Sasmalcinātas koksne plātnes. Biezums 3...38mm; Lokšņu izmērs 2620 × 2070 ; 2500 × 2070 2800 × 2070 un 2850 × 2070;

rolando
Download Presentation

Jaunākie materiāli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jaunākie materiāli D.Šantars

 2. Jaunie plātņu materiāli: • MDF un HDF; • OSB; • Eurolight.

 3. MDF un HDF Medium / Height Density Fiberboard

 4. Sasmalcinātas koksne plātnes • Biezums 3...38mm; • Lokšņu izmērs 2620×2070 ; 2500×2070 2800×2070 un 2850×2070; • Blīvums ≈800kg/m3 3...6mm un ≈700kg/m3 16...25mm biezām plāksnēm; • Cena par 26mm bieza 1m2 3,20+PVN (Attēls­R SIA uz 2007g. vidu);

 5. Izmantošanas iespējas • Korpusa mēbeļu izgatavošanai; • Iekšdurvju izgatavošanai; • Apšuvuma paneļiem (būvgaldniecībā); • Laminētiem grīdas paneļiem (tautā - lamināc); • Akustisko sistēmu korpusiem.

 6. Bildes

 7. OSB Oriented strand board

 8. Orientēto kokskaidu plātņu veidi • OSB/1 - plātnes ar vispusīgu pielietojumu iekštelpās (ieskaitot mēbelēm) un sausumā; • OSB/2 – slodzi izturošas plātnes izmantošanai sausumā; • OSB/3 – slodzi izturošas plātnes izmantošanai mitrumā; • OSB/4 – paaugstinātu slodzi izturošas plātnes izmantošanai mitrumā.

 9. OSB īpašības • Biezums 6 mm, 8 - 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm un 38 mm; • Lokšņu izmērs 2500×1250 ; 2440×1220 un3660×1220 mm; • Blīvums ≈600...680kg/m3; • Pieejamas loksnes ar spundi un bez; • Cena par 18mm biezu plāksni ≈5,33Ls/m2 vai 16.65 Ls/loksnē (osb.lv uz 2007g. vidu).

 10. Izmantošanas iespējas • Karkasa būvēs, bieži tiek lietots grīdas segumam, līdzeno jumtu segumam un sienu apšuvumam; • Iepakojamais materiāls; • Mēbeļu neredzamajās daļās.

 11. Bildes

 12. Eurolight Atvieglotā šūnu plātne

 13. Eurolight plātnes uzbūve Starp divām, 3,4 vai 8mmbiezām MDF vai kokskaidu plāksnēm iestrādāts bišu šūnām līdzīgs elements (sešstūris ar malas garumu 15mm).

 14. Eurolight plākšņu: • Biezums 15...100mm; • Lokšņu izmērs 5610×2070 un 2800×2070 “½formāta” plāksnēm; • Blīvums 220kg/m3 60mm biezām plāksnēm; • Apdare ar augstspiediena dekoratīvajiem laminātiem vai grunti; • Cena 60mm biezai loksnei 18,98+PVN (Quadrex.lv 10.01.2008.)

 15. Izmantošanas iespējas • Virtuves galda virsmām; • Korpusa mēbeļu sienām; • Transformējamiem konferenču galdiem;

 16. Izmantotā literatūra • http://imebeles.lv/articles/54/ • http://www.kuvalda.com.ua/news5842.html • http://www.egger.com/pdf/TD-VH_EUROLIGHT_EN.pdf • http://en.wikipedia.org/wiki/Medium-density_fibreboard • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%94%D0%A4 • http://www.abc.lv/?id=konstruktivie_materiali&template=viewarticle&article=koksnes_platnu_izmantosanas_iespejas • http://attelsr.lv • http://www.fortunecity.com/business/buyout/115/Mdfspec.html • http://en.wikipedia.org/wiki/Oriented_strand_board • http://www.osb.lv/statja1.php • http://www.abc.lv/?template=abc_raksts&article=osb_platnes

 17. Paldies par uzmanību! Pieejams: http://majturiba.wordpress.com

More Related