Anh rigst d
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

ANHÖRIGSTÖD. Agneta Hellne a.hellne@telia.com. Att vara anhörig. Anhöriga kastas många gånger brutalt mellan glädje och den yttersta förtvivlan. Sms från anhörig.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rolando-alban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anh rigst d

ANHÖRIGSTÖD

Agneta Hellne

a.hellne@telia.com


Att vara anh rig
Att vara anhörig

Anhöriga kastas många gånger brutalt mellan glädje och den yttersta förtvivlan.


Sms fr n anh rig
Sms från anhörig

 • ”Hej Agneta! Jag vill berätta för dig att F inte finns mer i livet. Han dog av sin sjukdom och inte för att han inte ville leva. Han fick inte den behandling, vård och omsorg som han hade behov av. En anhörig kan inte kompensera de stora bristerna. Jag saknar honom mycket, han var varm och god och vi hade många gemensamma intressen.

 • Hälsningar E”


Anh rigas v rdb rda
Anhörigas vårdbörda

 • Enligt Lena Flyckt, psykiatriker och forskare, har anhöriga till närstående med schizofreni den absolut största vårdbördan efter sjukvården.

 • Lena Flyckts forskningsstudie finns att läsa på www.schizofreniforbundet.se


Anh rigas v rdb rda1
Anhörigas vårdbörda

 • Anhöriga bidrar i genomsnitt med 2 600 kr i månaden till närstående och lägger motsvarande 22,5 arbetstimmar i veckan på att hjälpa och stödja. (hälften är standby tid)


Anh rigas situation
Anhörigas situation

Anhöriga är oersättliga och i många fall en förbisedd och outnyttjad resurs.

Många anhöriga är hårt belastade och man

har ofta en mycket utsatt livssituation.

Man har svårt att göra sin röst hörd.

I samband med närståendes insjuknande är anhöriga ofta i kris och man har därför svårt att ta till sig information.


Vad p verkas i den anh riges liv
Vad PÅVERKAS i DEN ANHÖRIGES LIV?

Den dagliga tillvaron och umgänget inom

familjen.

Arbetssituationen

Det sociala livet

Ekonomin

Fritiden

Och framför allt den egna hälsan!


Hur p verkas den anh riges h lsa
Hur påverkas den Anhöriges hälsa?

oro

tärande grubbel

spänningsbesvär

depression

sömnstörningar

huvudvärk

ökad irritabilitet

nedsatt immunförsvar som ger en sårbarhet för somatiska sjukdomar och psykisk ohälsa


Extra sv rt f r anh rig
extra svårt för ANHÖRIG

 • att närstående förlorat sin självständighet

 • närståendes passiviteten

 • att närstående har problem med den personliga vården

 • att närstående förlorat intressen, talanger och färdigheter

 • närståendes rökvanor, matvanor

 • närståendes aggressiva beteende, våld/hot


Anh riga m ter v rden kommunen 3 f
Anhöriga möter vården/kommunen, ”3 f”

 • FÖRESTÄLLNINGAR

 • FARHÅGOR

 • FÖRVÄNTNINGAR


Viktigt att f rmedla
Viktigt att förmedla

 • HOPP

 • GLÄDJE


Anh rigas behov
ANHÖRIGAS BEHOV

Få ett respektfullt bemötande

Att bli sedd och lyssnad till

Lösa sekretessfrågan

Få korrekt information om vårdens insatser

Information om hur anhörig förväntas hjälpa den närstående


Anh rigas behov1
ANHÖRIGAS BEHOV

Stöd och hjälp att lyfta skuld och skam

Få stöd som kan stärka familjen

Få en egen personlig kontakt med vården

Återkommande kontakterSpeciella behov hos anh riga med annan etnisk bakgrund
Speciella behov hos anhöriga med annan etnisk bakgrund

 • Utöver de behov som alla anhöriga har oavsett etnisk bakgrund, kan det finnas speciella svårigheter för gruppen ”anhöriga med annan etnisk bakgrund”.

 • Man har många gånger svårt att lita på myndigheter och offentliga verksamheter.

 • Kommer man kanske ifrån länder där staten symboliserar terror blir det svårt att förstå att det finns myndigheter och offentliga verksamheter som hjälper medborgare.


Familjens samh llets ansvar
Familjens/samhällets ansvar

 • I Sverige har familjen huvudansvaret för sina barn endast fram till dess de är myndiga.

 • För många anhöriga med annan etnisk bakgrund är det självklart att man har huvudansvaret även för vuxna familjemedlemmar när de är sjuka.

 • För dem är välfärden familjens och släktens ansvar och generell välfärd ett okänt begrepp.

 • Vårt samhälle har en strävan att ge alla, barn som vuxna, rätten till ett eget liv, något som man har svårt att förstå.


Schizofreniff rbundet www schizofreniforbundet se
Schizofrenifförbundetwww.schizofreniforbundet.se

 • IFS ( Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser).

  IFS Stockholmsdistriktet.

  Distriktet erbjuder psykologledda samtalsgrupper för anhöriga, samtalscirklar, stimulansmöten mm.


Exempel p en anh rigcirkel
Exempel på en anhörigcirkel

 • ” Vad händer när anhörig dör/inte orkar längre?”

 • Tre huvudtema

 • Hur förbereder vi oss själva inför vår egen död?

 • Hur förbereder vi vår närstående?

 • Hur förbereder vi vår närståendes vård- och kommunkontakt?


ad