AB TEKNİK MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI:
Download
1 / 63

- PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

AB TEKNİK MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI: ÜLKEMİZDE YENİ TEKNİK MEVZUAT SİSTEMİ ve CE İŞARETİ UYGULAMASI. SUNUŞUN İÇERİĞİ. 1) Uluslararası Ticarette Teknik Engeller 2) Gümrük Birliği ve AB Teknik Mevzuatı 3) Ülkemizde Teknik Mevzuat Uyumu a) 4703 sayılı Kanun

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - roland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

AB TEKNİK MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI:

ÜLKEMİZDE YENİ TEKNİK MEVZUAT SİSTEMİ ve CE İŞARETİ UYGULAMASI


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

SUNUŞUN İÇERİĞİ

 • 1) Uluslararası Ticarette Teknik Engeller

 • 2) Gümrük Birliği ve AB Teknik Mevzuatı

 • 3) Ülkemizde Teknik Mevzuat Uyumu

 • a) 4703 sayılı Kanun

 • b) Uygunluk Değerlendirmesi ve CE İşareti

 • c) Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 • d) İthalat Denetimleri


Tekn k engeller
TEKNİK ENGELLER

 • Ürünün üretiminde uygulanacak teknik gereklerin

  farklılığı

 • Belgelendirme yöntemlerinin farklılığı


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

TEKNİK ENGELLERİ KALDIRMANIN

YOLLARI

 • Uluslararası Standartların Oluşturulması

 • Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

 • Teknik Mevzuat Uyumu


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari


Avrupa b rl
AVRUPA BİRLİĞİ ALINABİLİR:

. 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını teminen diğer engellerin kaldırılmasının yanısıra ülkelerin teknik mevzuatının uyumlaştırılması da öngörülmüştür.


Ab de tekn k engeller n kaldirilmasi
AB’DE TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASI ALINABİLİR:

• Ortak mevzuat, standart ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin kullanılması (uyumlaştırma, düzenlenmiş alan),

• Farklı sistemlere eşdeğerlik tanınması (karşılıklı tanıma ilkesi, düzenlenmemiş alan).


Klasik yakla m 1969 yeni yakla m 1985 global yakla m 1989 mod ler yakla m 1993
ALINABİLİR:Klasik Yaklaşım (1969)• Yeni Yaklaşım (1985)• Global Yaklaşım (1989)• Modüler Yaklaşım (1993)

AB TEKNİK MEVZUAT VE

STANDARDİZASYON

SİSTEMİNİN GELİŞİMİ


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

YENİ YAKLAŞIM (1985) ALINABİLİR:

Temel Unsurları:

•Temel Gerekler

• Harmonize Standartlar

• Uygunluk Değerlendirmesi

• CE Uygunluk İşareti


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Ülkemiz de, ALINABİLİR:

• Dünya Ticaret Örgütü üyeliği,

• BM / Avrupa Ekonomik Komisyonu

üyeliği,

• AB ile Gümrük Birliği

çerçevesinde teknik engellerin kaldırılması

konusunda önemli adımlar atmıştır.Dayanak
DAYANAK ALINABİLİR:

 • 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

 • 2. 2/97 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

 • 3. Ulusal Program


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Yatay mevzuatın ALINABİLİR: uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında DTM tarafından hazırlanan 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 4 adet Uygulama Yönetmeliği 2002 yılı içinde yürürlüğe konulmuştur.

Ürünlere ilişkin dikey mevzuatın uyum çalışmaları DTM koordinasyonunda yetkili kamu kuruluşlarınca yerine getirilmektedir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

DİKEY MEVZUATTA ALINABİLİR:

UYUM DURUMU

Toplam Mevzuat:532

Yayımlanan Mevzuat:269

Yürürlüğe Giren Mevzuat: 211


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

YATAY MEVZUAT UYUMU: ALINABİLİR:

4703 SAYILI KANUN

VE UYGULAMA MEVZUATI


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

4703 SAYILI KANUN ALINABİLİR:

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

(ÇERÇEVE KANUN)


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

UYGULAMA MEVZUATI ALINABİLİR:

1)Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik (2001/3529 sayılı BKK)

2) CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (2001/3530)

3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik (2001/3531)

4) Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ileAvrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

5) İthalatta Güvenlik Kontrollerine İlişkin Mevzuat


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

ÇERÇEVE KANUN ALINABİLİR:

Ürünlerin piyasaya arz koşullarını

Üretici ve dağıtıcıların sorumluluklarını

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK) ile Onaylanmış Kuruluşların (OK) çalışma usul ve esaslarını

Piyasa gözetimi ve denetimini

Alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideleri

düzenlemektedir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

ÇERÇEVE KANUN’UN GETİRDİĞİ ALINABİLİR:

SİSTEMİN 2 TEMEL AYAĞI:

 • Piyasaya arz öncesi üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi,

 • Piyasaya arz sonrası Devletin piyasa denetimi


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

ÇERÇEVE KANUN’UN 2 İŞLEVİ: ALINABİLİR:

 • Teknik mevzuat uyumunun çatısını ve hukuki alt yapısını belirlemek,

 • Piyasaya sadece

 • a. Teknik düzenlemesine uygun ve

 • b. Güvenli

 • ürünlerin arz edilmesini sağlamaktır. (istisnası: Madde 5/1)


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

GÜVENLİ ÜRÜN ALINABİLİR:

İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenliği sağlayan üründür.


R n g venl
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ALINABİLİR:

Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin

güvenli olduğu kabul edilir.

Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı;

 • ulusal veya uluslararası standartlara,

 • bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi

  dikkate alınarak değerlendirilir. (Madde 5/3)


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

PİYASADA ”GÜVENLİ ÜRÜN” BULUNMASI İÇİN ALINABİLİR:

GEREKLİ ALTYAPI UNSURLARI

ÜRÜN GÜVENLİĞİ MEVZUATI

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI

ONAYLANMIŞ

KURULUŞLAR

YETKİLİ KURULUŞLAR

AKREDİTASYON

İŞLEMLERİ

PGD

STANDARTLAR

TEKNİK DÜZENLEMELER

İLGİLİ DİĞER

KURULUŞLAR


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI ALINABİLİR:

AKREDİTASYON

TÜRKAK

Üretici

AKREDİTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI

UDK’lara başvurur

Kendi imkanları ile ürünü test eder

Standartlar

Teknik Düzenlemeler

Ürün

ÜRETİCİ UYGUNLUK BEYANI DÜZENLER

?

Test

Muayene

Belgelendirme

Güvenli Ürün


Uygunluk de erlend rmes

ÜRÜN ALINABİLİR:

TEK.DÜZ.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

 • Ürünün ilgili teknik mevzuata uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyettir.


Uygunluk de erlend rme kurulu u
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU ALINABİLİR:

 • Uygunluk değerlendirmesi amacıyla faaliyette bulunan kamu kuruluşu veya özel kuruluşlardır.


Onaylanmi kurulu
ONAYLANMIŞ KURULUŞ ALINABİLİR:

 • Yeni Yaklaşım mevzuatı kapsamında uygunluk değerlendirmesi faaliyetinde bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşlarıdır.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

AKREDİTASYON ALINABİLİR:

•Uygunluk Değerlendirmesi yapacak kuruluşların yeterliliğinin belgelenmesidir.

• Yasal bir zorunluluk değildir.

• Ülkemizde akreditasyon faaliyetleri TÜRKAK tarafından yürütülmektedir.


Akred tasyon
AKREDİTASYON ALINABİLİR:

Milli akreditasyon kuruluşunun yaptığı akreditasyon faaliyetlerinin ve buradan akreditasyon alan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verdiği belgelerin

uluslararası alanda tanınırlığı uluslararası tanınma şartlarının (EA, IAF, ILAC gibi uluslararası klüplere üyelik ve MLA imzalanması) tamamlanmasına bağlıdır.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

CE UYGUNLUK İŞARETİ – CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

CE uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesinde izlenecek yöntemler (uygunluk değerlendirme modülleri) ile bu işaretin kullanılmasında riayet edilecek kuralları belirler.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

MODÜL KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yeni yaklaşım direktifleri kapsamındaki ürünler için, özellikleri ve taşıdığı risk oranı dikkate alınarak belirlenen, uygunluk değerlendirme yöntemleridir.

1. MODÜL A :İç Üretim Kontrolü

2.MODÜL B :Tip İncelemesi

3.MODÜL C :Tipe Uygunluk

4.MODÜL D :Üretim Kalite Güvencesi

5.MODÜL E :Ürün Kalite Güvencesi

6.MODÜL F :Ürün Doğrulama

7.MODÜL G :Birim Doğrulama

8.MODÜL H :Tam Kalite Güvencesi


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

İŞARETİ KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bazı sanayi ürünlerinin ilgili teknik düzenlemelerine uygun olarak üretildiklerini ve bu uygunluğun üretici

ya da onaylanmış kuruluşlar tarafından doğrulandığını

ifade eder.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

İŞARETİ KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlere iliştirilmesi gereken bir işarettir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

CE İŞARETİ KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ürünün, ilgili teknik düzenlemedeki asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.

“CE” İŞARETİ, BİR KALİTE veya MENŞE İŞARETİ DEĞİLDİR.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Yeni Yaklaşım Direktiflerinin uygulamaya girmesiyle CE İşareti sadece AB’ye ihraç edilen ürünler için zorunlu olmaktan çıkıp iç piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelmektedir.

AB

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Hayır İşareti sadece AB’ye ihraç edilen ürünler için zorunlu olmaktan çıkıp iç piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelmektedir.

Ürün

Yeni Yak. Dir.

Kapsamına Giriyor mu?

CE Uygunluk İşareti

iliştirilmez

Evet

Direktifin gerektirdiği uygunluk değerlendirme

yönteminin tespiti (uygulanacak modülün seçimi)

Modüle göre üretici

Onaylanmış Kuruluşa başvurur

Kendisi uygunluk değerlendirmesi yapar

Temel gerekleri

karşılayan diğer

çözümler

Temel gerekleri

karşılayan diğer

çözümler

Standartlara uygunluk

Standartlara uygunluk

AT Uygunluk Beyanı ve Teknik Dosya hazırlanır

Ürüne CE Uygunluk İşareti iliştirilir


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

90/385/EEC İşareti sadece AB’ye ihraç edilen ürünler için zorunlu olmaktan çıkıp iç piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelmektedir.

Üretici beyanı (Ek 6)

+ teknik dosya

CE İşareti

gerekmiyor

Sipariş üzerine veya

klinik araştırmalar

için üretilenler

MODUL H: Tam Kalite

Güvencesi

(ISO 9001)

AT Uygunluk Beyanı

Ürün

türü

Üretici

MODUL D: Üretim Kalite

Güvencesi

(ISO 9001)

AT Tipe Uygunluk Beyanı

Diğer tüm cihazlar

Üreticinin seçimi

Üreticinin seçimi

CE

MODÜL B: AT Tip İncelemesi

Vücuda

Yerleştirilebilir

Aktif Tıbbi

Cihazlar

MODUL F: Ürün Doğrulama

AT Onayı (O.K. tipe

uygunluğu onaylar ve belgeler.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

CE İşaretinin Kullanımına İşareti sadece AB’ye ihraç edilen ürünler için zorunlu olmaktan çıkıp iç piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelmektedir.

Dair Esaslar - 1

• Bir ürünün CE iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda üzerindeki CE İşareti

ürünün ilgili tüm teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir,

• İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği sürece en az 5 mm boyunda olmalıdır, küçültülmesi veya büyütülmesi sözkonusu olduğunda Yönetmelik ekindeki şekilde belirlenmiş olan oranlara bağlı kalınmalıdır,

• Ürüne veya veri levhasına iliştirilir, ürünün yapısının buna uygun olmaması halinde etiketine, ambalajına veya ürün beraberinde verilen bir doküman varsa buna iliştirilir,


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

CE İşaretinin Kullanımına İşareti sadece AB’ye ihraç edilen ürünler için zorunlu olmaktan çıkıp iç piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelmektedir.

Dair Esaslar - 2

• Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilmelidir,

• Üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir,

• İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda yanına OK kimlik kayıt numarası iliştirilir,

• Bazı ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerinin belirtilmesinin gerektiği durumlarda CE İşareti ve OK kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanıma ilişkin başka işaretler iliştirilebilir,

• CE İşaretinin anlamı ve şekli hakkında tüketicileri yanıltacak şekilde başka işaretler iliştirilemez,


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

CE İşaretinin Kullanımına İşareti sadece AB’ye ihraç edilen ürünler için zorunlu olmaktan çıkıp iç piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelmektedir.

Dair Esaslar - 3

• Ulusal veya uluslararası bir standarda uygunluğu gösteren işaretler CE İşaretini okunabilirliğine ve görünebilirliğine zarar vermemek kaydıyla ürüne, ambalajına veya ekli dokümanına iliştirilebilir,

• CE İşareti üretici tarafından iliştirilir. Yanına OK kimlik kayıt numarasının iliştirilmesi gerektiği hallerde, bu, OK’nın sorumluluğu altında kendisi veya üretici tarafından iliştirilir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

TEKNİK DOSYA İşareti sadece AB’ye ihraç edilen ürünler için zorunlu olmaktan çıkıp iç piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelmektedir.

uygulanan Modüle bağlı olmak üzere;

- Ürüne ait genel bir tanımlama,

- Tasarım ve üretime ait çizimler ve şemalar,

- Ürünün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar,

- Ürünün üretiminde uygulanan standartların bir listesi, standartların uygulanmadığı durumlarda ise direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar,

- Tasarım sonuçları,

- Deney belge ve raporları,

- AT Tip İnceleme Belgesi,

- Kalite Güvence Sistem Belgesi,

- AT Uygunluk Beyanı

gibi belgelerin uygun kombinasyonunu içerir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

AT UYGUNLUK BEYANI İşareti sadece AB’ye ihraç edilen ürünler için zorunlu olmaktan çıkıp iç piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelmektedir. (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

•üreticinin veya yetkili temsilcisinin (ya da ithalatçının) adı ve adresini,

•ürünün tanımını (yapısı, tipi, seri numarası vs.),

•ürünün uyduğu tüm ilgili hükümleri,

•varsa, ürünün uygunluğunu onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı ve adresi ile AT tip inceleme sertifikasının numarasını,

•varsa, üretim ve uygunluk değerlendirmesinde esas alınan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının numaralarını,

•varsa, kullanılan milli standardlara ve teknik şartnamelere atıfı,

•üretici veya onun yetkili temsilcisi/ithalatçı adına taahhütte bulunmaya yetkili kişinin adı ve bu kişinin imzasını,

•CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamınıiçerir.


P yasa g zet m ve denet m r nler n p yasa g zet m ve denet m ne da r y netmel k
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ – ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

GÖZETİMİ VE DENETİMİNE

DAİR YÖNETMELİK

•Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları,

•Yetkili kuruluşların yetki ve sorumluluklarını,

•Denetimler sonucunda alınacak önlemleri ve uygulanacak müeyyideleri,

•PGDKK’nun teşkili, görevleri ve çalışma esaslarını

düzenlemektedir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

PİYASA GÖZETİMİ GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

VE DENETİMİ

Ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun üretilip üretilmediğini ve güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek, güvenli olmayanların güvenli hale getirilmesini ve gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla yetkili kuruluş tarafından yapılacak her türlü faaliyettir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

 • Piyasa gözetimi ve denetiminde GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK;

 • Ürünün teknik düzenlemesine uygun olup olmadığına,

 • B. Güvenli olup olmadığına

 • bakılır.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

DAYANAK GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri

• 4703 sayılı Kanun,

• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,

• İlgili yetkili kuruluşça yapılacak uygulamaya yönelik idari düzenlemeler

çerçevesinde yetkili kuruluşlarca gerçekleştirilir.


Thalat denet mler
İTHALAT DENETİMLERİ GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK


Dts rejimi dts y netmeli i ve dts tebli leri mevcut sistem
• DTS Rejimi, DTS Yönetmeliği ve DTS Tebliğleri GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK (Mevcut Sistem)

• AB’nin 339/93/EEC sayılı Üçüncü Ülkelerden İthal Edilen Ürünlerin Güvenlik Kontrollerine Dair Tüzüğü (Gelecek Sistem)


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

TEKNİK MEVZUAT GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

UYUMUNUN SONUÇLARI


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Ürünlerin denetimi GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

bakımından;

Piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimine

ilişkin 339/93/EC sayılı Regülayonun ülkemizde tam

anlamıyla uygulanmaya başlamasıyla daha etkin bir denetim sistemi oluşacaktır.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Teknik mevzuat uyumu GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

bakımından;

AB ile Türkiye arasında malların serbest dolaşımı sağlanacaktır.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Uygunluk Değerlendirme GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

faaliyetleri bakımından;

Test, muayene ve belgelendirme işlemleri ülkemizde yapılacağından

AB’ye ihraç

edilecek ürünlerimizin maliyeti azalacaktır


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarımız AB ve AB’ye ihracat yapacak üçüncü ülke üreticilerine de hizmet verebilecek ve bu da Ülkemize döviz kazandıracaktır.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

İhraç ürünlerimiz bakımından; ihracat yapacak üçüncü ülke üreticilerine de hizmet verebilecek ve bu da Ülkemize döviz kazandıracaktır.

 • Kalitesi ve güvenliği artacak,

 • Dünya pazarlarında rekabet gücü yükselecektir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Yerli ürünlerimiz bakımından; ihracat yapacak üçüncü ülke üreticilerine de hizmet verebilecek ve bu da Ülkemize döviz kazandıracaktır.

Yurtiçinde ithal ürünler

karşısında rekabet gücü yükselecektir.


Ab tekn k mevzuatina uyum ali malari

Tüketicilerimiz bakımından; ihracat yapacak üçüncü ülke üreticilerine de hizmet verebilecek ve bu da Ülkemize döviz kazandıracaktır.

Yerli ve ithal ürünler itibariyle

dünya standartlarında ve

daha güvenli ürünleri kullanabilecektir.