Miten kulkisit P-paikalta (
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Miten kulkisit P-paikalta ( pun . nuoli) tähden kohdalle?. Navigoinnin ja suunnistuksen apuvälineet jalankulkijalle. Tuomo Vuorenpää. Lähtökohdat. Me kaikki suunnistamme joka päivä käytämme meille kertynyttä tietämystä ja paikallistuntemusta, kulkureittien valinta ja muutokset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - roger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Miten kulkisit p paikalta pun nuoli t hden kohdalle

Miten kulkisit P-paikalta (pun. nuoli) tähden kohdalle?

Tuomo VuorenpääL ht kohdat
Lähtökohdat

 • Me kaikki suunnistamme joka päivä

  • käytämme meille kertynyttä tietämystä ja paikallistuntemusta,

  • kulkureittien valinta ja muutokset

 • Tarvitsemme suunnistuksen ja navigaation apuvälineitä lähinnä silloin, kun olemme meille aiemmin tuntemattomalla alueella

  • Esim. turistimatka

 • Navigaatiota avustavien välineitten pitäisi tukea mahdollisimman hyvin niitä sisäisiä malleja, joiden mukaisesti käyttäjä toimii suunnistaessaan hänelle tuntemattomassa ympäristössä. Nämä toimintatavat ovat vielä puutteellisesti hahmotettuja ja kuvattuja.

Tuomo Vuorenpää


Kirjallisuuskartoituksen tavoite
KIRJALLISUUSKARTOITUKSEN TAVOITE

 • jalankulkijan suunnistustehtävän helpottaminen

  • Miten kyetään tukemaan jalankulkijan kulkureitin suunnittelua ja toteutusta

  • Esimerkiksi turisti tutustumassa kaupunkiin ensi kertaa

 • vrt. kilpasuunnistajan etenemistä harjoitus- tai kilpailutilanteessa rastilta toiselle.

 • --> ohjenuoria navigointiavustajien kehittämiseen jalankulkijalle

Tuomo Vuorenpää


Suunnistusteht v 1 3
Suunnistustehtävä (1/3)

 • Kartta informaationlähteenä ja sen merkitys navigaatiossa

  • Toisaalta karttoja pidetään tehokkaina välineinä ja ne valitaan keskeisiksi kulkureitin löytämisen välineiksi. Toisaalta, osa etenkin iäkkäämmistä ihmisistä ahdistuu tai pelkää karttojen käyttöä (Devlin, 1980).

  • Prosessit, vaikutukset ja erot eivät ole tiedossa

  • Arheimin(1976) mukaan kartasta, joka sisältää maksimimäärän yksityiskohtia, on lähes mahdotonta hahmottaa (etenemisen kannalta) tärkeitä elementtejä.

 • Kartan suunnastus eli rotaatio

  • Yleisesti:karttojen käyttö on helpompaa, jos kartat on suunnattu siten että kartan "yläosassa" olevat kohteet vastaavat käyttäjän rintamasuunnassa edessä olevia kohteita (mm. Herman et al (2003))

 • Symbolien havaitseminen

  • Symboleitten havaitseminen kartalta ei erottele huonoa ja hyvää kartanlukijaa toisistaan (esim. Ottosson 1988)

Tuomo Vuorenpää


Suunnistusteht v 2 3
Suunnistustehtävä (2/3)

 • Kulkureitin valinta

 • Tutkittu paljon:

  • mitä strategioita ihmiset käyttävät,

  • miksi eri ihmiset käyttävät eri strategioita samaan tehtävään

  • mitkä kognitiiviset prosessit kontrolloivat näitä strategioita

  • miksi kartanlukutaito vaihtelee ihmisten välillä.

 • Kuitenkin suuri osa näistä tehtävistä ja prosesseista on toistaiseksi löytymättä ja kenties vielä tärkeämpää, ymmärtämättä.

 • Navigointi vs. kulkureitin valinta

  • kulkureitin valinnalle ominaista on kognitiivisten karttojen käyttö.

  • Gollidgen(2002) mukaan navigointiin verrattuna kulkureitin valinta ei myöskään ole niin tiukasti rajattu, vaan se voi riippua tarkoitusperästä ja sisältää tunteisiin, arvoihin ja uskomuksiin pohjautuvaa harkintaa.,seikkailunhalua ja tutkimusretken piirteitä.Apuvälineenäsiihen voi kuulua kompassi, GPS-laite tai digitaalinen kartta

Tuomo Vuorenpää


Suunnistusteht v 3 3
Suunnistustehtävä (3/3)

 • Kartan ja ympäristön välinen interaktio

 • Kartan kanssa tapahtuvassa navigoinnissa on havaittu kaksi kartan ja ympäristön välistä interaktiota: visualisointi ja itsensä paikantaminen (Lobben 2004, s.276).

 • Visualisointi eli ympäristökuvan luominen tarkoittaa prosessia, jossa karttaa lukeva henkilö pyrkii "näkemään", mitä edessä on tulossa (Lobben 2004, s.276).

 • Visualisoinnin voidaan ajatella olevan jatkuvaa. Etenijä vaihtaa sijaintiaan ympäristössä kuten myöskin kartalla, jonka vuoksi hänen pitää oletettavasti koko ajan visualisoida ympäristöään (Lobben 2004, s.276).

 • Itsensä paikantaminen tarkoittaa ihmisen kykyä suhteuttaa ja sijoittaa löytää yhteys kartan elementtien ja maamerkkien välille ja paikantaa oma sijaintinsa suhteessa näihin maamerkkeihin. (Lobben 2004, s.277) esittää, kartan lukija ratkaisee ongelman oman sijainnin määrittelemisestä kartalla havaitessaan maamerkkejä ja niiden suhteita ja yhdistäessään näitä tietoja. Osa tiedoista ei välttämättä edes ole näkyvissä, kuten katunumeroinnit tai metrolinjojen sijainnin perusteella tehtävät päättelyt. Itsensä paikantamiseen kuuluu siten deduktiivista, loogista päättelyä.

Tuomo Vuorenpää


Psykologisten k sitteiden vastineet suunnistustermeiss
Psykologisten käsitteiden vastineet suunnistustermeissä

Visualisointi ~ karttakuva

Itsensä paikantaminen ~ maastokuva

Tuomo Vuorenpää


Thierry guorgiou mm 2004
ThierryGuorgiou MM 2004

Tuomo Vuorenpää


Thierry guorgiou mm 20041
ThierryGuorgiou MM 2004

Tuomo Vuorenpää


Reitinvalinnan ja toteutuksen suunnistuksen avustajat
Reitinvalinnan ja toteutuksen ( = suunnistuksen ) avustajat

 • Mobiililaitteet

  • Pieni näytön koko vaikeuttaa reitin suunnittelua ja kartan suuntaamista

  • Ympäristöolot, liike, tärinä ja muut ympäristöstä tulevat häiriöt

 • Kartat

  • Käyttäjät pitävät erilaisista kartoista ja kartan ulkoasulla voi olla vaikutusta lopputulokseen

  • Selkeät maamerkit merkittävä selkeästi muusta kartasta erottuvalla tavalla, joka muistuttaa ko. kohdetta? Silti kartta pitää säilyä helposti luettavana

 • Kulkureitin suunnittelu ja suunnistamisessa avustaminen

  • huomattavasti hankalampaa kuin autoilijan navigaatioapu.

  • Sekä lähtöpiste että määränpää voivat olla pois viralliselta jalankulkuväylältä ja myös matkan varrella kulkija voi oikoa esim. avoimien alueitten poikki

 • laitteen toiminnallisuuksiin voi kuulua seuraavia ominaisuuksia:

  • käyttäjän sijainnin näyttö ("tässä olen")

  • suunta määränpäähän+ reitti määränpäähän

  • käyttäjän kulkeman kulkureitin näyttö

  • suunta reitin nykyisestä sijainnista reitin lähtöpaikkaan

  • kuljettu matka lähtöpaikasta nykyiseen sijaintiin, jäljellä oleva matka määränpäähän

Tuomo Vuorenpää


Er s vaihtoehto lis tty todellisuus esimerkkin layar www layar com
Eräs vaihtoehto – lisätty todellisuus (esimerkkinä Layar, www.layar.com)

Tuomo Vuorenpää


P telm t
Päätelmät

 • Erot kognitiivisten karttojen sisällössä, henkilökohtaisissa tavoitteissa ja mieltymyksissämme vaikuttavat päätöksentekostrategioihimme & sitä kautta tekevät kulkemiseen liittyvän käyttäytymisemme hankalasti ennustettavaksi (Golledge, 2002)

 • Kognitiivisten karttojen periaatteita painottamalla on mahdollista parantaa tietämystämme kulkureitin valintaan liittyvästä päätöksenteosta (Golledge, 2002).

 • Kasvaneella tietämyksellä pystymme myös löytämään kehittämiskohteita muilla alueilla, esim. paikkatietojärjestelmissä (GIS)

 • (Kilpa)suunnistuksen toimintamallit ja kognitiiviset prosessit vastaavat arkielämän suunnistustehtäviä, joten

  • niistä on löydettävissä vinkkejä kartanluku/reitinvalintatehtävien psykologiseen mallinnukseen ja kuvaamiseen

  • psykologiasta voidaan ammentaa tietämystä suunnistukseen ja karttojen tekoon

Tuomo Vuorenpää


Open street map
Open StreetMap

Tuomo Vuorenpää