slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I sinif Məchul toplanan ın tapılmasına aid məsələlər PowerPoint Presentation
Download Presentation
I sinif Məchul toplanan ın tapılmasına aid məsələlər

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

I sinif Məchul toplanan ın tapılmasına aid məsələlər - PowerPoint PPT Presentation

roddy
426 Views
Download Presentation

I sinif Məchul toplanan ın tapılmasına aid məsələlər

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. I sinif Məchultoplananıntapılmasına aid məsələlər Hazırladı: Sumqayıt şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Quliyeva Sevinc

  2. Vedrədə- ?balıq 4 9 Yerdə– 4 balıq ? 9 balıq Yoxla Həll et 9 - 4 = 5

  3. Yaşıl şar-3 ? 3 10 Qırmızı şar-? 10 şar Yoxla Həll et 10 - 3 = 7 (şar)

  4. Səhər Axşam Səhər– 3 l ? 3 7 l Axşam - ? 7 l süd Yoxla Həll et 7 – 3 = 4 l (süd)

  5. Səhər Axşam Səhər - ? 3 13 ? Axşam - 3 13məktub Yoxla Həll et 13- 3=10(məktub)

  6. Səhər Axşam Səhər - ? 12 ? 4 Axşam - 4 12 bulku Yoxla Həll et 12- 4= 8(bulku)

  7. Damalı Birmil Damalı - 10 19 10 ? Birmil - ? 19 dəftər Yoxla Həll et 19- 10= 9(birmil d.)

  8. I kanistr IIkanistr I kanistr – 10 l 17 l ? 10 l II kanistr - ? 17 l benzin Yoxla Həll et 17- 10= 7 l (benzin)

  9. 4 ? I akv. - 4 15 II akv. - ? 15 balıq Yoxla Həll et 15- 4= 11 (balıq)

  10. Qaz – 4 kq ? 4кq 16kq Hinduşka - ? 16 kq Yoxla Həll et 16 – 4 = 12 kq