esk ve mevcut olmayan ara larin tasf yes l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ . 33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği. DİĞER VERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ' - roddy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esk ve mevcut olmayan ara larin tasf yes

KONYA

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN

ARAÇLARIN TASFİYESİ

33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi

Genel Tebliği

DİĞER VERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2009

slide2

5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde bulunan yasal düzenlemeler.

kapsam
KAPSAM

1-1979 ve daha eski model araçlar,

2- 1998 ve daha eski model, mevcut olmayan

veya araç vasfı kalmayan araçlar,

3-05.07.2003 tarihinden önce çalınan araçlar,

4-25.05.1997 tarihinden önce Noter Satış Senedi ile satılan araçlar.

bu kanun kapsam nda hurdaya ayr labilecek ta tlar
Bu Kanun kapsamında hurdaya ayrılabilecek taşıtlar

otomobil, Kaptıkaçtı,

Arazi taşıtları v.b.

Motosikletler,

Minibüs,

Panel van,

Motorlu karavan,

Otobüs v.b.

Kamyonet,

Kamyon

Çekici

Tanker v.b.

Otobüs,

Kamyon,

Çekici,

Tanker v.b.

İl Özel İdarelerine (bedelsiz) teslim edilecek taşıtlar

MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlar

kanun h km nden faydalanabilecek olanlar
Kanun hükmünden faydalanabilecek olanlar;
 • Gerçek ve tüzel kişiler,
 • Mirasçılar,
 • Veli, vasi, kanuni temsilciler,
 • Özel vekaletname ile tayin edilen vekiller.

Maddenin 4. fıkra kapsamındaki başvuruların bizzat mükellef, veli, vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

slide6

Mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli olan

taşıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun

hükümlerine göre tatbik edilmiş

hacizler dışında,

Üçüncü şahıslar tarafındankonulmuş bulunan;

Mülkiyeti muhafaza, rehin ve haciz gibi

benzeri şerhlerin bulunması halinde bu şerhler

kaldırılmadıkça madde hükmünden

yararlanamayacaklardır.

00000

slide8

1979 veya daha eski model araçların hurdaya ayrılması

30 Haziran 2010 tarihine kadar;

 • İl Özel İdarelerine(BEDELSİZ)
 • MKEK Hurda Müdürlüklerine

TESLİM EDİLMESİ HALİNDE

31.12.2009 Tarihine Kadar Tahakkuk Etmiş;

MTV,

GECİKME FAİZİ,

GECİKME ZAMMI,

VERGİ CEZALARI,

31.12.2008’e kadar tescil plakasına kesilen İDARİ PARA CEZALARI,

TERKİN EDİLECEK.

TESCİL KAYDI SİLİNECEK.

MTV MÜKELLEFİYETİ SİLİNECEK.

6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HACİZLER KALDIRILACAKTIR.

l zel dareler ne bedels z tesl m ed lecek ara lar
İL ÖZEL İDARELERİNE (BEDELSİZ) TESLİM EDİLECEK ARAÇLAR

(ll) Sayılı tarifede yer alan;

Minibüs,

Panel van,

Motorlu karavan,

Otobüs,

Kamyon,

Çekici,

Tanker v.b.

(l)Sayılı tarifede yer alan;

Otomobil,

Kaptıkaçtı,

Arazi taşıtları v.b.

Motosikletler,

mkek hurda m d rl kler ne tesl m ed leb lecek ara lar
MKEK HURDA MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM EDİLEBİLECEK ARAÇLAR

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ 56 SERİ NO.LU TEBLİĞİ GEREĞİNCE;

1979 Model ve daha eski

 • KAMYON
 • TANKER
 • ÇEKİCİ

(3500 kg. İstihap Haddini aşan)

Sürücüsü dahil 16 ve üzeri insan taşıma kapasiteli

 • OTOBÜS
hurdaya ayirma lem nde neml artlar
HURDAYA AYIRMA İŞLEMİNDE ÖNEMLİ ŞARTLAR

28 Şubat 2009 tarihi itibariyle,

YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI DIŞINDA; Bilanço esasına göre defter

tutmayı gerektiren başkaca TİCARİ veya MESLEKİ FAALİYETTEN dolayı

mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından araçları üzerinde,

Trafik Tescil kayıtlarında aracın sahibi adına kayıtlı bulunması halinde

6183 sayılı Kanun kapsamında konulan hacizlerin haricinde üçüncü şahıslarca bu araçlar için haciz konulmamış ise,

BAŞVURU YAPILABİLECEKLERDİR.

30 haz ran 2010 tar h ne kadar aracini hurdaya ayirmak steyenler le
30 HAZİRAN 2010 TARİHİNE KADAR; ARACINI HURDAYA AYIRMAK İSTEYENLER İLE

31 ARALIK 2009 TARİHİNE KADAR ARACINI ADINA KAYIT VE TESCİL ETTİRMEK İSTEYENLER

EK-1 DİLEKÇE İLE VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU YAPMAK ZORUNDADIRLAR.

l zel dares ne tesl m
İL ÖZEL İDARESİNE TESLİM

EK-1

VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI

EK-4

TRAFİKTEN YAZI (6183 sayılı kanun dışında haciz bulunmadığına ilişkin )

EK-5

İL ÖZEL İDARESİNE BAŞVURU ( Araç teslimi)

EK-6/7

TRAFİK KURULUŞUNA BİLDİRİM+ HURDAYA ÇIKARMA

SONUÇ

TERKİN VE HACİZ KALRDIRMA İŞLEMİ

NOT: Vergi Dairesine bildirmek kaydıyla haciz kaldırma işlemini Trafik Tescil re’sen yapabilir

ba vuru yapilab lecek mkek hurda m d rl kler
BAŞVURU YAPILABİLECEK MKEK HURDA MÜDÜRLÜKLERİ
 • KIRIKKALE
 • İZMİR (Aliağa)
 • KOCAELİ (Seymen)
mkek hurda m d rl kler ne tesl m
MKEK HURDA MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM

EK-3

MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunanlar

MKEK bünyesindeki trafik tescil kuruluşuna veya tescil kaydının bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşuna

6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunmayanlar

Herhangi bir Trafik Tescil Kuruluşuna

Hurdaya ayırma işleminden sonra araç teslimi yapılacaktır.

Teslim işleminden sonra

MKEK Hurda Müdürlükleri tarafından Ulaştırma Bakanlığına gönderilen tutanak Bakanlık tarafından Vergi Dairesine gönderilecektir.

SONUÇ

Terkin ve Haciz kaldırma İşlemi

l zel dareler ve mkek nun tesl m aldi i ara lar
İL ÖZEL İDARELERİ VE MKEK’NUN TESLİM ALDIĞI ARAÇLAR
 • Teslim İşlemleri,
 • Satış Kazançları,
 • Yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar,

HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM ve HARÇTAN MÜSTESNADIR.

TRAFİK TESCİL KAYITLARI SİLİNEN ARAÇLARIN

İLK İKTİSABINDAİNDİRİM KONUSU YAPILAN KDV KAYITLARDAN ÇIKARILMAYACAKTIR.

slide17

MKEK Hurda Müdürlüğüne teslim edilen araçlara ait listeler Ulaştırma Bakanlığınca;

-

Mükellefin MTV yönünden

bağlı olduğu Vergi Dairelerine gönderilecektir.

On beş günlük dönemler halinde her ayın 5. ve 20. günü akşamına kadar

slide18

Hurda işlemini (alıcının) ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda tescili yapıldıktan sonra hurdaya çıkarabileceklerdir.

Hurdaya çıkarma işlemleri herhangi bir TRAFİK TESCİL KURULUŞU tarafından yapılabilecektir.

Ancak, MKEK teslimlerinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında haciz bulunan araçlar için hurdaya çıkarma işlemi tescil kaydının bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşunda veya MKEK Hurda Müdürlükleri içerisindeki Trafik Tescil birimlerince yapılacaktır.

Aracının tescil kaydını yaptırmamış olanlar

İl Özel İdaresine teslim edilen araçlar için

Ayrıca, tescil belgesi düzenlenmeyecektir.(Başvuru tarihinde hurdaya ayrılmış olacaktır.)

slide19

Hurdaya ayırma işlemini 2010 yılı içinde (30.06.2010 tarihine kadar) yaptıranlar 2010 OCAK MTV borcunu ödemek zorundadırlar.

Hurda işleminden sonra Trafik Tescil Birimince

“HURDAYA ÇIKARILMIŞTIR”

damgası vurulmuş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”nun onaylı bir örneği Vergi Dairesine gönderilecektir.

(3 iş günü içinde)

slide21

Taşıtın Tescil Dosyasının Bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

EK-10/EK-11

Trafikten Hükümden Yararlanabileceklerine Dair Belge

EK-12/EK-13

Vergi Dairesine Başvuru

EK-14

Vergi Dairesi MTV’nin ¼ ‘ünü Tahsil Edecek.

3 İş Günü İçinde Vergi Dairesi Trafiğe EK-15 ile Bilgi Verecek.

Trafik Tescil Ödeme Tarihi İtibariyle Tescil Kaydını Silecek.

Vergi Dairesi 3 İş Günü İçerisinde Tahsilatın Yapıldığına İlişkin Trafiğe

Bilgi Verecek.

Vergi Dairesi MTV Mükellefiyetini Sona Erdirerek Borçları Terkin Edecek.

slide22

Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • 1998 ve daha eski model araçlar için tescil dosyasının bulunduğu Trafik Tescil Birimine

(Ek-10/11) başvurulması gerekmektedir.

 • Başvuruların 31.ARALIK.2009 tarihine kadar yapılması zorunludur.
traf k tesc l kurulu u tarafindan 01 01 2004 tar h nden t baren
TRAFİK TESCİL KURULUŞU TARAFINDAN 01.01.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN;

A)

 • Trafik İdari Para Cezası kesilmediği,
 • Mali Sorumluluk Sigortasının bulunmadığı,
 • Trafik Kaza Sorgulamasına ait

bilgiler araştırılacak.

Ayrıca;

B)

 • Mahkeme Kararı,
 • Yurt dışına taşıtın çıktığı,
 • Yangın, tahribat,kaza tutanağı

Yukarıdaki şartların oluşması halinde, aracın mevcut olmadığı veya araç vasfı bulunmadığı kabul edilecektir.

Bu belgelerin bulunması halinde (A)’da sayılanlar ayrıca aranmayacaktır.

slide24

Trafik Tescil Kuruluşu (EK-12/13);

 • Aracın mevcut olmadığı,
 • Araç vasfını kaybettiği,
 • 6183 sayılı yasa haricinde haciz şerhi bulunmadığı

bilgileri ile

 • “5838 sayılı yasanın geçici 2.maddesinin 4.fıkrası

hükmünden yararlanmasında sakınca bulunmamaktadır.”

ibaresini içeren imzalı ve mühürlü yazıyı mükellefe,

Vergi Dairesine hitaben vereceklerdir.

slide25

Vergi Dairesine Başvuruda Bulunan Mükellef BAŞVURU TARİHİ İtibariyle;

 • Vadesi Geçmiş ve Ödenmemiş MTV Asılları ile
 • Ödeme Süresi Başlamış MTV Asıllarının ¼’ ünü Ödedikten Sonra;
  • Vergi Dairesince; Her Taşıt İçin Ayrı Bir Yazı (EK-15) Düzenlenerek, 3 İş Günü İçinde İlgili Trafik Tescil Kuruluşuna Bildirecektir.
  • Trafik Tescil Birimi; 3 İş Günü İçinde Tescil Kaydının Silindiğini Vergi Dairesine Bildirecektir. (Ayrıca “İlişik Kesme Belgesi” aranmayacaktır.)
 • Vergi Dairesince; KALANMTV, VERGİ CEZASI, GECİKME ZAMMI ve TESCİL PLAKASINA KESİLEN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARI Terkin Edilerek, Mükellefiyet Sona Erdirilecektir.
 • Hacizler Kaldırılacaktır.
trafik tescil kay tlar silinen motorlu ta tlar n daha sonra bulunmas veya varl n n tespiti halinde
Trafik Tescil Kayıtları Silinen Motorlu Taşıtların Daha Sonra Bulunması Veya Varlığının Tespiti Halinde;

Terkin tarihi itibarıyla Trafik Tescil kaydı yapılacaktır. Terkin edilen vergi, bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılacaktır.

Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın Noter Satış Senedi ile veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tespit edilmesi halinde ise taşıt; satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilecek ve mükellefiyeti tesis edilecektir.

slide27

5/7/2003 TARİHİNDEN ÖNCE ÇALINAN

MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER

slide28

Vergi Dairesi Kayıtlarında Taşıtının 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalındığına İlişkin Bilgi Bulunan Mükellefler

Çalınma Tarihinden Bulunma Tarihine Kadar,

Henüz Bulunmadıysa 5/7/2003 Tarihine Kadar Olan Vergilendirme Dönemlerine Ait Olup;

28.02.2009 Tarihi İtibarıyla Ödenmemiş Olan;

-Motorlu taşıtlar vergisi,

-Gecikme zammı,

-Gecikme faizi,

-Vergi cezaları,

-Tescil Plakasına Kesilen Trafik İdari Para Cezaları

İlgili Vergi Dairesi Tarafından Mükellef Başvurusu Beklenilmeden Terkin Edilecektir.

slide30

30 SERİ NO.LU MTV GENEL TEBLİĞİ İLE DÜZELTME ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TERKİN EDİLEMEYEN

İşlem tesis edilmiş ( Alıcı adına tescili olan) ve tahakkuk etmiş olan ( Terkin edilemeyen)

Motorlu Taşıtlar Vergileri

Gecikme Zamları

Gecikme Faizleri

Vergi Cezaları ile 31.12.2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen İdari Para Cezaları

İşlem tesis edilmemiş (Alıcı adına tescili olmayan) satıcılar adına tahakkuk etmiş;

Motorlu Taşıtlar Vergileri

Gecikme Zamları

Gecikme Faizleri

Vergi Cezaları ile 31.12.2003 tarihinden önce tescil plakasına esilen İdari Para Cezaları

İlgili Vergi Dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden

TERKİN edilecektir. Ayrıca, 31.ARALIK.2009 tarihine kadar alıcı adına tescilin yapılması halinde, düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecektir.

slide31

Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar RED ve İADEedilmeyecektir.