slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
??????????? ??????????? 2575 PowerPoint Presentation
Download Presentation
??????????? ??????????? 2575

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

??????????? ??????????? 2575 - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

เวทีสาธารณะ มองกรุงเทพฯ 2575. กรุงเทพมหานคร ..... เราอยู่ที่นี่ เราใช้ชีวิตที่นี่. แต่ทุกวันนี้ เรารู้จักกรุงเทพมหานคร ดีขนาดไหน?. ปี 2555 คนกรุงเทพมหานครมีจำนวน 5.7 ล้านคน และคาดว่า มีประชากรแฝงอีกจำนวน 3.1 ล้านคน รวมเป็น 8.7 ล้านคน คาดการณ์กันว่าในปี 2575 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านคน .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ??????????? 2575' - rodd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
กรุงเทพมหานคร.....

เราอยู่ที่นี่ เราใช้ชีวิตที่นี่

แต่ทุกวันนี้ เรารู้จักกรุงเทพมหานคร

ดีขนาดไหน?

slide3

ปี 2555 คนกรุงเทพมหานครมีจำนวน 5.7 ล้านคน และคาดว่ามีประชากรแฝงอีกจำนวน 3.1 ล้านคน รวมเป็น 8.7 ล้านคน

 • คาดการณ์กันว่าในปี 2575 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านคน
slide4
ทุกๆ ตารางนิ้วของกรุงเทพฯ มีความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศไทย
slide5

กว่า 7.6 พันคน/ตร.กม.

กว่า 1.6 หมื่นคน/ตร.กม.

กว่า 1.1 หมื่นคน/ตร.กม.

slide6
แต่ใครจะรู้ว่า....

เมืองกรุงเทพฯ ก็มีวงจรชีวิตเหมือนคนเรา

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย

จากวัยเติบโต มาสู่วัยแข็งแรง เจ็บป่วย และร่วงโรย

slide7

ทุกวันนี้ กรุงเทพฯ ก็ยังไม่หยุดเติบโต ทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งมีอัตราการเติบโตสูงสุดในบรรดาเมืองต่างๆ ในประเทศไทย

slide8

ภาพที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในอดีต

ภาพที่ 2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใน

ปัจจุบัน

slide9
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีระดับรายได้สูงกว่าจังหวัดอื่นๆมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีระดับรายได้สูงกว่าจังหวัดอื่นๆ

(หน่วยล้านบาท)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

slide10
มีจำนวนแรงงานมากกว่าจังหวัดอื่นๆมีจำนวนแรงงานมากกว่าจังหวัดอื่นๆ

ที่มา : ระบบ PMANP ของ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

slide12
มีเด็กนักเรียนจำนวนหลายแสนคน...มีเด็กนักเรียนจำนวนหลายแสนคน...

ที่มา: สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

slide13
มีรถจดทะเบียนในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นทุกปี

(หน่วย: คัน)

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

slide14
มีปริมาณการจราจรเกิดขึ้นหลายล้านเที่ยวต่อวันมีปริมาณการจราจรเกิดขึ้นหลายล้านเที่ยวต่อวัน
 • ในปี 2555 มีการเดินทางประมาณ 17 ล้านเที่ยวต่อวัน
 • คาดการณ์กันว่าในปี 2575 จะเดินทางเพิ่มขึ้นเป็น 24 ล้านเที่ยวต่อวัน
asean community 2558
และเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ.2558
 • จะมีการติดต่อค้าขาย การลงทุน และการเดินทางของผู้คนมากหน้าหลายตา หลายภาษา หลายเชื้อชาติ ฯลฯ
slide16

และยังมีอะไรๆ อีกมากมาย

ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกๆ วัน....

slide17

เราเคยสงสัยหรือไม่ว่าเมืองกรุงเทพฯ จะรับมือกับ

กิจกรรมทั้งหมดนี้ ไหวหรือไม่ ?

เมืองกรุงเทพฯ ถูกใช้งานจนเกินขีดความสามารถที่จะแบกรับแล้วหรือไม่?

เราอาจจะไม่เคยตั้งคำถาม .....

แต่เราอาจรับรู้ได้ถึง อาการป่วยของกรุงเทพฯ ในวันนี้และในอีก 20 ปีข้างหน้า

slide18
พื้นที่ถนน ทางเดิน ที่สาธารณะไม่พอใช้ คนกรุงเทพฯ แย่งกันใช้พื้นที่ ถนน ทางเดิน เพื่อความอยู่รอด
 • รถติด เดินทางไม่สะดวก อุบัติเหตุ เผาผลาญน้ำมันในทุกวันนี้และ 20 ปีข้างหน้า
slide19

เราเจอปัญหาน้ำท่วม ....

 • เรามีพื้นที่ชายฝั่งที่หดหายไปทุกวันๆ....
slide20

เจอปัญหามลพิษในทุกรูปแบบ..... ทั้งขยะ น้ำเสีย และอากาศเป็นพิษ

slide21

คนกรุงเทพฯ ยังขาดแคลนที่อยู่อาศัย

slide22

คนกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงจากแผ่นดินทรุด

พื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในทรุดตัวปีละ 1-2 เซนติเมตร ส่วนพื้นที่รอบนอกทรุดตัวปีละ 3 เซนติเมตร

slide23
เรามีสถิติอาชญากรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เรามีสถิติอาชญากรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา: ประมวลจากสถิติของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

slide24

มีอาชญากรรม คดีสะเทือนขวัญรายวัน.......

slide25
ผลการเรียนของเด็กกรุงเทพฯ ถดถอยลง...

คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในการทดสอบ

O-net ช่วงปี พ.ศ.2549 - 2552 ของนักเรียนโรงเรียนในเขต กทม.

drop out
มีนักเรียนหยุดเรียนกลางคัน (drop-out) เพิ่มขึ้นทุกปี
slide27
เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร (อายุ 7 - 24 ปี) กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยง....
 • สูบบุหรี่ร้อยละ 12
 • ดื่มเหล้าร้อยละ 29
 • ติดยาเสพติดร้อยละ 37
slide28

เยาวชนกำลังเสื่อมคุณภาพเยาวชนกำลังเสื่อมคุณภาพ

slide29

เรามีคนเจ็บป่วยด้วย “โรคคนเมือง” มากขึ้น

slide30
มีสถิติผู้ป่วยสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ มีสถิติผู้ป่วยสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ
 • คนกรุงเทพฯ เป็นโรคอ้วนถึงร้อยละ 44.2 และอ้วนลงพุง

ร้อยละ 44.6 ของประชากร(ค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 32.1)

 • คนกรุงเทพฯ เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 28.9 ของประชากร (ค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 21.4)
 • คนกรุงเทพฯ เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 9.2 ของประชากร (ค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 6.9)
slide31
(ต่อ) มีสถิติผู้ป่วยสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ
 • คนกรุงเทพฯ มีภาวะไขมันคอเลสเตอรอลสูง(TC ≥ 200 mg/dL)ร้อยละ 62.6 ของประชากร (ค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 50.9)
 • กรุงเทพฯ มีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 726,214 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 ของประชากร (กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ)
slide32

มีความแตกต่างสูงระหว่างคนจน-คนรวยมีความแตกต่างสูงระหว่างคนจน-คนรวย

slide33

มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันราว 16 เท่าตัว

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

slide34

รัฐรวมศูนย์ ใช้พื้นที่เมืองกรุงเทพฯ โดยไม่รับฟังเสียงของคนกรุงเทพฯ ทั้งวันนี้และอีก 20 ปีข้างหน้า....

slide35

วันนี้กรุงเทพฯ กำลังป่วย ในอีก 20 ข้างหน้า ถ้าเราไม่ทำอะไรกันวันนี้ เมืองกรุงเทพฯ จะป่วยหนักขึ้นกว่าเดิม

 • เราเชื่อว่าทุกคนจะไม่ทนอยู่กับสภาพของเมืองที่กำลังป่วย จะไม่ยอมให้ลูกหลานของเราเติบโตขึ้นมาในเมืองที่เจ็บป่วย และนอนจมอยู่กับปัญหาแบบมองไม่เห็นอนาคต
slide36

คำถาม ?!?

ใครจะรักษาเมืองกรุงเทพฯ ใครจะฟื้นคืนชีวิต “กรุงเทพฯ” ให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ?

slide37

...คงไม่มีใครนอกจากตัวคุณ และพวกเราชาวกรุงเทพฯ ทุกคนที่จะต้องแสดงพลัง ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างฉันทามติ กำหนดวิสัยทัศน์สร้างเมืองกรุงเทพฯ ในแบบที่เราอยากเห็นและอยากให้เป็นในอีก 20 ปีข้างหน้า....

slide38
วันนี้ เราร่วมกันเสวนาเพื่อตอบคำถาม 2 ข้อ....

2. คุณและชาวกรุงเทพฯ จะมีส่วนทำให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองในฝันที่คุณปรารถนาได้อย่างไร ?

คุณอยากเห็น อยากฝันถึงเมืองกรุงเทพฯ ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2575) เป็นแบบไหน ?

slide40
กำหนดเวลาของกิจกรรมช่วงต่อไปกำหนดเวลาของกิจกรรมช่วงต่อไป

9.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 11.30 น. ประชุมกลุ่มย่อย “มองกรุงเทพฯ 2575”

11.30 – 12.00 น. นำเสนอ “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575” และ กิจกรรม “กด Like วิสัยทัศน์ที่ท่านชอบ”

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. เจาะประเด็นลึก “วิสัยทัศน์ที่ท่านชอบ”

15.00 น. อาหารว่าง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

slide41

การแบ่งกลุ่มย่อยจำนวน 4 กลุ่ม...

แบ่งกลุ่มตาม “จิ๊กซอว์สี” ที่ปรากฏบนแฟ้มของท่าน

1

2

4

3