erasmus ana eylem 1 bireylerin renme hareketlili i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul. Sunu İçeriği. Amaçlar Proje Katılımcı Kuruluşları ve Ortaklar Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru Amaçlar. Programın Yapısı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği' - rod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erasmus ana eylem 1 bireylerin renme hareketlili i

ERASMUS+Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Celil YAMAN

Mesleki Eğitim Koordinatörü

12 Şubat 2014

İstanbul

sunu eri i
Sunu İçeriği

Amaçlar

Proje Katılımcı Kuruluşları ve Ortaklar

Hibe Ölçütleri

Bütçe Kalemleri

Başvuru

Amaçlar

kimler kat labilir
Kimler Katılabilir?

13 yaşından 30 yaşına kadar gençler, gençlik çalışanları, gençlik alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların personeli ve üyeleri

mesleki e itim renici hareketlili i
Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketliliği

2 haftadan 12 aya kadar yurt dışında bir Mesleki Eğitim ve Öğretim stajı

İş-tabanlı öğrenme faaliyeti

mesleki e itim ve yeti kin personel hareketlili i
Mesleki Eğitim ve Yetişkin Personel Hareketliliği

2 günden 2 aya kadar süreyle yapılabilir.

Öğretmenlik/eğitmenlik:Yurtdışında bir meslek okulunda/yetişkin eğitimi kurumunda öğretmenlik (teaching) yapmak. Bir işletme personeli de bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitmenlik (training) yapabilir.

Personel eğitimi: Yurtdışındaki bir işletmede veya herhangi bir mesleki eğitim kuruluşunda/yetişkin eğitimi kurumunda işbaşı eğitimi veya gözlem süreci geçirme

hareketlilik projesine hangi kurumlar kat labilir
Hareketlilik Projesine Hangi Kurumlar Katılabilir?
 • Eğitim ve öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş veya
 • İşgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu kurumu ya da özel kuruluş
hareketlilik projesinde hangi kurumlar kat labilir
Hareketlilik Projesinde Hangi Kurumlar Katılabilir?
 • Örneğin:
 • Mesleki eğitim okulu/enstitüsü/merkezi
 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil)
 • Ticaret odaları, esnaf odaları ve birlikleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden orta öğretime ve yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere)
 • Kâr amacı taşımayan bir kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum
 • Mesleki eğitim ve öğretim alanındaki politikalardan sorumlu bir kurum
hareketlilik projesinde yer alan kat l mc kurulu lar n rolleri nelerdir
Hareketlilik Projesinde Yer Alan Katılımcı Kuruluşların Rolleri Nelerdir?
 • Başvuran kuruluş
 • Gönderen kuruluş
 • Ev sahibi kuruluş
 • (Aracı kurum-Mesleki eğitim ve Yükseköğretim için)
 • Hareketlilik projelerinde gönderen ve ev sahibi (yurtdışı) olmak üzere en az iki kurumun ortaklığı zorunludur.

Konsorsiyum

 • Projenin mesleki eğitim/yetişkin eğitimi konsorsiyumu tarafından sunulması halinde, bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalıdır.
 • Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşmalıdır.
hibe l tleri nelerdir
Hibe Ölçütleri Nelerdir?

Uygunluk (En fazla 30 puan)

Projenin tasarımı ve uygulanmasının kalitesi (En fazla 40 puan)

Etki ve yaygınlaştırma (En fazla 30 puan)

Teklifin fonlanabilmesi için toplamda en az 60 puan almalıdır.

Her bir bölüm için geçerli en yüksek puanın yarısını alamayan proje elenir.

hibe l tleri nelerdir1
Hibe Ölçütleri Nelerdir?

Uygunluk (En fazla 30 puan)

 • Proje teklifinin;
  • program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle
  • ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla uygunluğu
 • Proje teklifinin,
  • katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmesi
  • ortak kuruluşların kapasite ve uluslararası boyutunu güçlendirmesi
hibe l tleri nelerdir2
Hibe Ölçütleri Nelerdir?

Projenin Tasarımı ve Kalitesi (En fazla 40 puan)

 • Hazırlık, yurtdışı hareketliliğin uygulanması ve değerlendirme gibi projenin tüm aşamalarının açık, tam ve kaliteli olması
 • Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum
 • Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi
 • Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi
 • Avrupa’nın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı ve katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi
 • Katılımcıların seçimi ve hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak işlemlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu
 • Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi
hibe l tleri nelerdir3
Hibe Ölçütleri Nelerdir?

Etki ve Yaygınlaştırma (En fazla 30 puan)

 • Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi
 • Projenin,
  • devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları ile
  • yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede doğrudan yer alan kurum ve bireyler dışındakilere yönelik potansiyel etkisi
 • Proje çıktılarının ortak kuruluşlar içinde ve dışında yaygınlaştırılması, amaçlanan faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi
b t e kalemleri nelerdir
Bütçe Kalemleri Nelerdir?
 • Tüm Hareketlilik Faaliyetleri için Geçerli Kalemler:
  • Seyahat
  • Kurumsal destek
  • Bireysel destek
  • Özel ihtiyaç desteği
 • Mesleki Eğitim Öğrenicileri için Geçerli Kalemler:
  • Dil desteği
  • İstisnai masraflar
y ksek retim staj hareketlili i
Yükseköğretim Staj Hareketliliği

Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin ve/veya yeni mezunların en fazla bir yıl içerisinde yurt dışında bir işletmede veya kurumlarda yapacakları stajlar desteklenmektedir.

Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin“asistanlıklarını” da kapsamaktadır.

Faaliyet süresi tüm öğrenim kademeleri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir.

Aynı öğrenci her bir eğitim-öğretim döneminde toplam azami 12 aya kadar hibe alınabilir.

y ksek retim staj hareketlili i konsorsiyumuna hangi kurumlar ba vurabilir
Yükseköğretim Staj Hareketliliği Konsorsiyumuna Hangi Kurumlar Başvurabilir ?

Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumu,

Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için; Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi (YHKB) sahibi koordinatör kuruluş,

Geçerli bir YHKB’si bulunmayan kuruluşlar konsorsiyuma başvururken aynı anda söz konusu belge için de Ulusal Ajans’a başvurabilirler.

Öğrenciler, yükseköğretim kurumu ya da konsorsiyuma başvuru yapabilirler.

y ksek retim staj konsorsiyumu nas l haz rlan r
Yükseköğretim Staj Konsorsiyumu Nasıl Hazırlanır ?

Geçerli bir Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olan Yükseköğretim Kurumları ile

İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olan herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş tarafından Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu oluşturulabilir.

Bir konsorsiyum, iki adet gönderen Yükseköğretim Kurumu da dâhil, asgari üç uygun katılımcı kuruluş içermelidir.

Uygun herhangi bir katılımcı kuruluş koordinatör olarak hareket edebilir ve konsorsiyumda yer alan tüm kuruluşlar adına başvurabilir.

ba vuru nereye nas l ne zaman yap l r
Başvuru Nereye, Nasıl, Ne Zaman Yapılır?
 • Başvurular, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) internet sitesine (www.ua.gov.tr) elektronik olarak yapılır.
 • Online Başvuru Yönteminin İzlenmesi:
  • ECAS'a giriş ve kayıt olunması
   • Tüzel Kişilik Belgesi
   • Finansal Yeterlilik Belgesi
  • PIC numarası alınması
  • Başvuru formunun ekleri ile yüklenmesi
 • Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014 saat 13:00’e kadar.
proje rnekleri mesleki e itim
Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim

Yararlanıcı Kurum: Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkârları Odası

Proje Adı: Otolarda Yeni Sistemler Ve Alternatif Enerjiler Konusunda İşgücünün Geliştirilmesi

Proje Bütçesi: 72.072 Avro

proje rnekleri mesleki e itim1
Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim

Yararlanıcı Kurum: Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği

Proje Adı: Kadınların AB Ülkelerinde Bilgi Güvenliği Ve E-imza Uygulamaları Stajı İle İstihdam Olanaklarının Arttırılması

Proje Bütçesi: 119.129 Avro

proje rnekleri mesleki e itim2
Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim

Yararlanıcı Kurum: Baran İzolasyon Yapı Dekorasyon Doğalgaz Is.VeSoğ.Sist.San.Tic.Ltd.Şti.

Proje Adı: Yapı Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları; Pasif Evler

Proje Bütçesi: 111.742 Avro

proje rnekleri yeti kin e itimi
Proje Örnekleri-Yetişkin Eğitimi

Proje Konusu: Human ResourcesManagement

Bütçe: 2.074 Avro

Kurs Sağlayıcısı: IATA (The International Air Transport Association)

Tarih: 26-31 Mayıs 2013

Yer: Madrid/İspanya’da

Katılımcı: THY Müfettişi

proje rnekleri gen lik
Proje Örnekleri-Gençlik

Yararlanıcı Kurum: Gençlik Katılımı ve Kültürlerarası Diyalog Derneği

Proje Adı: MACBET/AdvancedJournalismandMediaTraining

Bütçe: 24.678 Avro