el franquisme 1 el sistema franquista
Download
Skip this Video
Download Presentation
EL FRANQUISME. 1.- El sistema franquista

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

EL FRANQUISME. 1.- El sistema franquista - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on

EL FRANQUISME. 1.- El sistema franquista. La derrota de la República el 1939 va significar la fi de l’experiència democràtica i la implantació d’un règim militar dictatorial i d’ideologia ultraconservadora. Per parlar de la ideologia del règim hi ha dos interpretacions:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EL FRANQUISME. 1.- El sistema franquista' - rod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
el franquisme 1 el sistema franquista

EL FRANQUISME.1.- El sistema franquista

La derrota de la República el 1939 va significar la fi de l’experiència democràtica i la implantació d’un règim militar dictatorial i d’ideologia ultraconservadora.

Per parlar de la ideologia del règim hi ha dos interpretacions:

a.- El règim franquista estaria clarament dintre dels models feixistes instal·lats a Europa en els anys 30

Signes externs+partit únic (Falange)+importància de l’exèrcit (garant de l’ordre i dels valors del nou estat)

el franquisme 1 el sistema franquista1

EL FRANQUISME.1.- El sistema franquista

b.- Una segona interpretació. Considera el règim com una dictadura militar (distància el règim dels feixismes respecte a la forma d’assolir el poder).

Els feixistes utilitzaven el sistema democràtic per a consolidar-se cosa que no va fer Franco i a més diferència respecte al grau de col·laboració de l’església que no van tenir els règim italià ni alemany.

el franquisme 1 el sistema franquista2

EL FRANQUISME.1.- El sistema franquista

Les característiques del règim franquista

El franquisme és un sistema polític reaccionari caracteritzat per:

1.- Caràcter antiliberal i totalitari.

Nega els drets individuals dels ciutadans i la divisió de poders.

Del feixisme italià adoptà el fet que el cap de l’Estat (Caudillo) tingués la sobirania nacional (per la gràcia de Déu) i del que emanaven tots els poders.

el franquisme 1 el sistema franquista3

EL FRANQUISME.1.- El sistema franquista

2.- Anticomunisme.

El comunisme era identificat amb qualsevol moviment d’esquerres o democràtic.

El franquisme mantenia la classe treballadora sense mitjans autònoms de defensa. Mantenia els poders econòmics tradicionals

La vaga fou considerada motiu de traïció a la pàtria (els dirigents sindicals podien ser condemnats per rebel·lió.

El franquisme seguí el model laboral italià. Es van crear els SINDICATS VERTICALS on confluïen els interessos dels patrons i dels obrers.

el franquisme 1 el sistema franquista4

EL FRANQUISME.1.- El sistema franquista

3.- Es va constituir un ÚNIC PARTIT OFICIAL.

El partit únic serà la Falange Tradicionalista y dels JONS.

El partit controlava la vida familiar, municipal i provincial. Així es van desenvolupar diferents grups:

- Secció femenina

- Front de joventut

- Auxili social

Aquestes organitzacions pretenien uniformar la població amb la ideologia pròpia del règim.

el franquisme 1 el sistema franquista5

EL FRANQUISME.1.- El sistema franquista

4.- Aferrissada defensa del CATOLICISME.

L’Església va ser la primera eina legitimadora del règim. Tots els actes civils (inauguracions) i militars estaven presidits per símbols i personatges relacionats amb l’església.

Les escoles, instituts, etc... impartien la doctrina catòlica com a assignatura obligatòria.

Des de 1939 el matrimoni eclesiàstic fou l’únic vàlid.

La jerarquia eclesiàstica estava representada en els òrgans polítics i exercia censura dels espectacles, llibres, etc...

L’església comptava amb pressupostos de l’Estat tenien representació en els òrgans legislatius. També exercia la censura.

el franquisme 2 els pilars del r gim

EL FRANQUISME.2.- Els pilars del règim

Com a pilars del règim destaquen:

- EXÈRCIT

- FALANGE

- ESGLÉSIA CATÒLICA

- MONÀRQUICS

el franquisme 2 els pilars del r gim1

EL FRANQUISME.2.- Els pilars del règim

A.- EXERCIT

Era el fonament del règim.

Participava en la vida política (consells de ministres i Corts).

Gaudia d’un gran prestigi social i disposava de beneficis econòmics (cases, residències d’estiu, economats, escoles, etc…)

L’exèrcit era un grup molt tancat i identificats amb Franco.

Van tenir funcions de defensa de l’ordre públic (policia)

el franquisme 2 els pilars del r gim2

EL FRANQUISME.2.- Els pilars del règim

B.- FALANGE

Va augmentar els seus efectius durant la guerra civil. Tindrà el seu moment d’inflexió tras la derrota feixista de la Segona Guerra Mundial.

S’establirà una divisió entre els anomenats camisas viejas (representants dels primers seguidors de J.A.Primo de Rivera) i els camisas nuevas (nous incorporats a la Falange)

També va ser fonamental en el règim: subministrava polítics nacionals, provincials, locals i funcionaris.

La Falange influí d’una manera decisiva en el control dels sindicats verticals i en els òrgans legisladors (Corts orgàniques).

També va servir com a element de propaganda i agitació del règim

el franquisme 2 els pilars del r gim3

EL FRANQUISME.2.- Els pilars del règim

C.- ESGLÉSIA CATÒLICA

Va ser la principal institució legitimadora del règim.

L’església comptava amb llocs a les Corts franquistes i era hegemònica a l’ensenyament mitjà.

Lligades a l’església estava l’Asociació Catòlica Nacional de Propaganda (associació de seglars que defensaven els interessos tradicionalistes-van fo.rmar part de la CEDA)

L’altra organització era l’OPUS DEI (Congregació creada per Monsenyor Escrivá de Balaguer). Va tenir un paper important dintre de la universitat.

el franquisme 2 els pilars del r gim4

EL FRANQUISME.2.- Els pilars del règim

D.- ELS MONÀRQUICS

Eren la trama civil que impulsà la rebel·lió de 1936. Era un grup heterogeni format per banquers, terratinents i van donar suport incondicional a Franco durant la guerra.

Finalitzada la guerra van pressionar a Franco per a que orientés el model cap a la monarquia, cosa que farà Franco el 1947 quan declarà Espanya com un regne però on ell era el regent perpetu i on es reservava la designació del futur rei.

el franquisme 3 etapes del franquisme

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

Podem dividir el franquisme en 3 etapes:

3.1.- El primer franquisme: l’etapa autàrquica (1939-1959)

3.2.- El “desarrollisme” franquista (1959-1973)

3.3.- La descomposició del règim (1973-1975)

el franquisme 3 etapes del franquisme1

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

El primer franquisme abraça 20 anys i està marcat per les conseqüències de la guerra civil:

- Repressió (divisió entre vençedors i vençuts)

- Ruïna econòmica que es començarà a redreçar a partir de 1951.

- Aïllament internacional tras la Segona Guerra Mundial.

el franquisme 3 etapes del franquisme2

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

El concepte d’autarquia fa referència a una política econòmica que preveïa l’autosuficiència econòmica (no hi havien matèries primeres –petroli, cautxú, pasta de paper-).

Dos causes provocaren aquesta autarquia:

- L’estat franquista s’havia alineat ideològicament amb les potències de l’eix. Al ser derrotades Espanya quedarà aillada.

- El pais es tanca sobre sí mateix. Es comença a construir un estil de vida marcat per la religió i per conceptes com l’ordre, respecte, jerarquia…

el franquisme 3 etapes del franquisme3

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959)

Dintre de la primera etapa del franquisme podem distingir tres subetapes:

a.- La primera, es perllonga de 1939 a 1945 (des de l’acabament de la Guerra Civil fins a l’acabament de la Segona Guerra Mundial.

Serà un període sota la influència política dels feixismes alemanys i italià.

Es portarà a terme una forta repressió contra els partits i sindicats vençuts a la guerra. També contra les cultures nacionals de Catalunya i el País Basc.

el franquisme 3 etapes del franquisme4

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

b.- La segona subetapa comprèn els anys 1945-1951.

Aquest serà un període de fortes dificultats per al règim per la fi de la Segona Guerra Mundial i al desaparició dels feixismes.

Això comportarà l’aillacionisme polític i la marginació d’Espanya de tots els organismes internacionals (Espanya no fou admesa a l’ONU).

Al mateix temps hi haurà a Espanya una forta acció guerrillera contra el règim i un greu estancament econòmic.

el franquisme 3 etapes del franquisme5

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

c.- Finalment entre 1951 i 1959, és un període de certa obertura a l’exterior aprofitant la cojuntura de la guerra freda.

S’aconsegueix un cert reconeixement internacional (tornada d’ambaixadors i entrada a l’ONU) gràcies al context internacional de guerra freda.

A l’hora s’aconsegueix una certa obertura interior i una certa reactivació econòmica gràcies a l’ajuda americana (Plan Marshall)

el franquisme 3 etapes del franquisme6
SUBETAPES

1951-1959

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

1939-1945

APERTURISME

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

LA POSTGUERRA

1945-1951

AILLACIONISME I AUTARQUIA

el franquisme 3 etapes del franquisme7

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

És aquest el període de construcció del nou règim

(segons les característiques vistes al començament del tema).

L’estructura política es va anar creant poc a poc.

No hi havia divisió de poders. El poderlegislatiu estava en mans de les CORTS ESPANYOLES

Creades el 1942 eren les encarregades de proposar i votar les lleis, encara que Franco les podia vetar i tenia poder per proposar-ne noves.

Les corts estaven formades per procuradors (escollits per Franco, per formar part del Consell Nacional de Falange o tenir altres càrrecs (alcaldes de grans ciutats, etc...)

el franquisme 3 etapes del franquisme8

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de posguerra (1939-1945).

El poder executiu (el govern) encara era controlat més directament per Franco:

Presidia les reunions del govern.

Nomenava i destituïa els ministres sense consultar a ningú.

El poder judicial. També estava en mans de Franco ja que triava als membres del Tribunal Suprem que era el màxim organisme judicial.

el franquisme 3 etapes del franquisme9
CORTS

Elaboració de lleis sotmeses a la sanció final del cap de l’Estat

FRANCISCO FRANCO

Cap de l’Estat (només ha de respondre davant Déu i la Història)

També és Cap de l’Exèrcit (Generalísimo)

També és cap del partit únic (FET y de los JONS)

També era el Cap del govern

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de posguerra (1939-1945).

Cap nacional del Movimiento

Nomena els secretaris del Movimiento

Cap de govern

Nomena els ministres

Generalísimo de los ejércitos

Nomena els alts càrrecs militars

FRENTE DE JUVENTUDES

DELEGACIÓN NACIONAL DE DEPORTES

SECCION FEMENINA

CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA

ALTRES

el franquisme 3 etapes del franquisme10

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

A.- ELS GOVERNS durant aquest període són denominats GOVERNS BLAUS (l’etapa de 1939 a 1942 especialment, és denominada etapa blava).

Estan caracteritzats per la preponderància de l’exèrcit i de la Falange. Durant aquests governs era present a l’estat espanyol de manera ostentosa la simbologia feixista (camises blaves, iugo, fletxes…

El primer govern franquista es formà a l’agost de 1939 i amb lleugers retocs es va mantenir fins 1945. Destaquen les figures de Yagüe (Ministre d’Aviació) i Serrano Suñer (Ministre Governació)

el franquisme 3 etapes del franquisme11

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

B.- L’OBRA POLÍTICA

La negativa de Franco envers la democràcia liberal li va fer renunciar a crear un cos legilslatiu que semblés una constitució. Per contra va anar publicant Leyes Fundamentales en les que es van definir els principis antidemocràtics del règim. En aquest període destaquen:

1.-Llei de bases de l’organització sindical. Estableix que empresaris i treballadors s’integrarien en una única organització sindical (Organització Sindical Espanyola –coneguda popularment com a Sindicat Vertical). L’afiliació era obligatòria i estava controlada per la Falange

el franquisme 3 etapes del franquisme12

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

2.- Llei constitutiva de les Corts (17/7/1942).

Establia les corts franquistes com a òrgan de preparació i elaboració de les lleis.

La sanció de les lleis les feia el Cap de l’Estat que podia vetar-les i retornar-les.

Estava composta per:

-Membres nats, que eren els ministres, consellers nacionals FET, alcaldes de les capitals de província, etc…

- 50 procuradors nomenats directament per Franco.

- Membres electes dintre dels representants municipals.

Les Corts eren anomenades “poder ressonador” pels aplaudiments a les propostes del Dictador.

Aquest sistema era anomenat democràcia orgànica en contraposició al sistema democràtic liberal.

el franquisme 3 etapes del franquisme13

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

3.- Fuero de los españoles (14/7/1945)

Va ser un intent del règim de readaptar-se a les noves circunstàncies un cop acabada la Segona Guerra Mundial i rentar la cara del règim.

Era un hipotètica carta de drets fonamentals ( dret a l’educació, igualtat davant la llei, dret al treball, l’exercici dels drets d’expressió…) però realment estaven reconeguts si no anaven en contra del règim franquista.

A més el Fuero imposava un seguit de deures entre els que hi havia la lleialtat al cap de l’Estat

el franquisme 3 etapes del franquisme14

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

C.- PROBLEMES

Durant aquest període hi haurà certs enfrontaments entre falangistes (que cada vegada agafaven més poder dintre del govern) i monàrquics (que pretenien la restauració d’un sistema conservador).

Aquesta rivalitat va tenir la seva major expressió en l’atemptat amb bomba (16/8/1942) al santuari de la Mare de Déu de Begonya a Bilbao efectuat per un falangista contra el general Varela (monàrquic).

Franco destituirà a Varela i Serrano Suñer, passant al càrrec el general Jordana

el franquisme 3 etapes del franquisme15

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

D.- POLÍTICA EXTERIOR

A nivell internacional el govern en aquest període estarà entre la neutralitat i la no beligerància.

En esclatar la Guerra Espanya es mostrarà neutral, però l’entrada en la guerra d’Itàlia i la ràpida ocupació de França per part dels alemanys (semblava que guanyarien ràpidament la guerra) va fer que se passés a la condició de pais no beligerant (concepte que admetia la vinculació a un bàndol)

Per exemple, Espanya va facilitar avituallament als submarins alemanys en els nostres ports

el franquisme 3 etapes del franquisme16

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

Fins i tot Espanya va estar a punt d’entrar en el conflicte (van demanar als alemanys armament, aliments, Gibraltar i territoris al nord d’Àfrica però aquests no van accedir (encontre de Franco i Hitler en Hendaia.

Un altre exemple de colaboracionisme va ser la participació de voluntaris espanyols (División Azul) en la invasió de la URSS per part de tropes alemanyes.

L’evolució de la guerra (especialment quan al 1943 tropes aliades entren a Itàlia) farà que Espanya torni a l’estatut de país neutral.

Encara així, fins el final del conflicte Espanya subministrarà mineral als alemanys.

el franquisme 3 etapes del franquisme17

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

E.- ECONOMIA

Durant aquest període i el posterior l’economia està marca per l’autarquisme.

L’autarquisme econòmic es basava en l’aillacionisme internacional dels mercats espanyols i en un intervencionisme estatal sobre el sistema econòmic. L’aillacionisme exterior va ser obligat ja que Espanya va restar pràcticament al marge del Pla Marshall.

L’objectiu final d’aquesta política era augmentar la producció agrícola i industrial per aconseguir l’autouficiència.

el franquisme 3 etapes del franquisme18

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

L’autosuficiència no va poder ser completa ja que Espanya es va veure obligada a importar productes de primera necessitat com blat, petroli, cotó i també va exportar productes com el wolframio.

Per promoure l’autosuficiència econòmica, des del govern es va promulgar la Llei d’Ordenació i Defensa de la Indústria Nacional (1939) que prohibia les inversions estranjeres a Espanya

el franquisme 3 etapes del franquisme19

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

El control econòmic de l’Estat es va establir a partir d’una política intervencionista. Mesures:

a.- Fuero del Trabajo 1938. Inspirat en la Carta del Treball italiana era una declaració hipotètica dels drets dels treballadors i de les obligacions de les empreses.

Parlava del sindicalisme, que era vertical i únic i els seus dirigents estava reservada a membres de la FET

el franquisme 3 etapes del franquisme20

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

b.- Creació de l’Institut Nacional d’Indústria (INI) el 1941.

S’encarregava d’efectuar inversions en sectors estratègics o en aquells on no arribés la iniciativa privada.

Va participar en transport (Ibèria), sector siderúrgic (Ensidesa) o elèctric (Endesa)

c.- Creació d’empreses públiques. Per exemple RENFE (1941), davant la incapacitat del sector privat de reparar i mantenir les infraestructures ferroviàries.

el franquisme 3 etapes del franquisme21

EL FRANQUISME.3.- Etapes del franquisme

3.1.- L’etapa autàrquica (1939-1959).

3.1.1.- El període de postguerra (1939-1945).

El sistema autàrquic va provocar una gran escassez de productes bàsics. Això va provocar:

- Aparició de cartillas de racionamiento per adquirir productes de primera necessitat –pa, sabó, oli,etc…-

- Aparició d’un mercat negre (estraperlo) dels productes intervinguts per l’Administració

ad