slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quo vadis eGovernment v Č e ské r epublic e aneb Informační společnost: Vize nebo mýtus? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quo vadis eGovernment v Č e ské r epublic e aneb Informační společnost: Vize nebo mýtus?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Quo vadis eGovernment v Č e ské r epublic e aneb Informační společnost: Vize nebo mýtus? - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Quo vadis eGovernment v Č e ské r epublic e aneb Informační společnost: Vize nebo mýtus? Miloslav Marčan, CIO Ministerstvo průmyslu a obchodu, CACIO www.mpo.cz www.cacio.cz. Co je to Informační společnost?. První definice ve zprávě francouzské vlády již v roce 1975.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Quo vadis eGovernment v Č e ské r epublic e aneb Informační společnost: Vize nebo mýtus?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Quo vadis

eGovernment vČeskérepublice

aneb

Informační společnost:

Vize nebo mýtus?

Miloslav Marčan, CIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu, CACIO

www.mpo.cz

www.cacio.cz

co je to informa n spole nost
Co je to Informační společnost?
 • První definice ve zprávě francouzské vlády již v roce 1975.
 • Širší povědomí díky tzv. Bangemanově zprávě z května 1994
 • 19. července 1994 - EK akční plán (Europe's Way to the Information Society), který vytváří celkový rámec evropské politiky směrem k informační společnosti.
co je to informa n spole nost1
Co je to Informační společnost?
 • Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, uchovávání a přenosu informací. Ze zpracování informací se stává významná ekonomická aktivita, která jednak prostupuje tradičními ekonomickými či společenskými aktivitami a jednak vytváří zcela nové příležitosti a činnosti, které podstatně ovlivňují charakter společnosti.
 • Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních technologií (IT) a digitálních komunikací.
smart administration
Smart Administration

Akceptováno 2007

 • 6 cílových skupin
 • Hexagon veřejných služeb
 • Komlexní a systematický přístup
 • 120 projektů

Občan

Legislativa

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Rozpočet

Organizace

Vzájemně vyváženo

www.smartadministration.cz

Úředník

Technologie

strategi e rozvoje slu eb pro informa n spole nost
Strategie rozvoje služeb pro informační společnost
 • Česká cesta k „Informačníspolečnosti“
 • Usnesení vlády z 9. 7. 2008
 • 5 priorit:
  • 1. Základní registry a identifikace
  • 2.Universální kontaktní místa – CzechPOINT
  • 3.Zaručená a bezpečná elektronická komunikace
  • 4. Digitalizace datových fondů a jejich archivace
  • 5.Služby pro “Informačníspolečnost”

eGovernment - atraktivní obchodnípříležitosti

slide7
eGon

Symbol českého eGovernmentu

motto
Motto
 • Po úřadech cirkulují data nikoliv občané
egovernment z pohledu soukrom ho sektoru
eGovernment z pohledu soukromého sektoru
 • Významné snižování státních investic do projektů „Smart Administration“ - plošné úsporné kroky bez strategie na dlouhodobější efektivnost výkonu státní a veřejné správy.
 • Nedokončené veřejné soutěže na základní registry – hrozí neuznatelnost evropského kofinancování všech navazujících projektů Smart Administration.
 • Nedostatečná informovanost o výhodách realizovaných projektů eGovernmentu ze strany státu k soukromoprávnímu sektoru
 • Není možné komerční využití vybudovaných informačních systémů privátním sektorem (který by za jejich užití platil a zvyšoval tak příjem do státního rozpočtu)
 • Neexistuje státní priorita pro ICT a přímé zahraniční investice do budování vývojových, inovačních, technologických, datových center uvnitř České republiky – hrozí odliv ICT profesionálů do zahraničí, hrozí odliv subjektů poskytujících služby s vysokou mírou přidané hodnoty mimo republiku, hrozí snižování daňových odvodů do státní pokladny
 • (zdroj ICT Unie)
cacio
CACIO
 • Kdo je CACIO
  • Česká asociace manažerů úseku informačních technologií
   • Založena v červnu 1998
   • Přes 100 členů
   • Sdružuje vrcholové vedoucí a manažery voblasti IT
 • Co dělá CACIO?
  • ve spolupráci s partnery pořádáme
   • Semináře
   • Panelové diskuse s odborníky s praxe
   • Konference
co proto d l me
Co proto děláme
 • Soutěž – IT Projekt roku
  • Od r. 2003
  • Nyní již 8.ročník této soutěže
  • Pod záštitou premiéra vlády ČR
 • Poslání soutěže
  • Hledání a následné objektivní a odborné posuzování přihlášených IT projektů, s cílem ocenění těch nejlepších
  • pečujeme o následnou mediální prezentaci výsledků soutěže
 • Cíl soutěže
  • Na kladných příkladech ukázat přínosy IT
  • Neorientovat se na konkrétní segment trnu či velikost organizace, ale umožnit přihlásit projekt bez omezení velikostí, orientací, aplikační oblastí
sout it projekt roku
Soutěž IT Projekt roku
 • Přihlásit do soutěže lze jakékoliv IT projekty, které se vyznačují např.:
  • vysokou efektivností, zejména nízkými náklady či vysokými přínosy;
  • originalitou řešení, zejména  netradičním systémovým (technologickým) řešením;
  • úspěšným zvládnutím problémů, které se vyskytly v průběhu realizace projektu;
  • dokončením v požadovaném nebo dřívějším termínu
  • splněním cílů a požadavků dle zadání projektu.
 • Vítěze vybírá odborná hodnotící komise
 • Oceňují se nejvýše tři přihlášené projekty
  • bez stanovení pořadí
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Miloslav Marčan

marcan@mpo.cz

www.mpo.cz