poslovni plan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslovni plan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslovni plan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Poslovni plan - PowerPoint PPT Presentation

rocio
206 Views
Download Presentation

Poslovni plan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poslovni plan Zašto Koristi Skica poslovnog plana

 2. Lista kobnih grešaka u pokretanju vlastitog posla (1/2) • nema poslovnog plana • neodgovarajući cash flow 95% novoosnovanih firmi ne pokrije troškove prvi mjesec ili prvu godinu; taj je raskorak potrebno ukalkulirati u planove • nedostatak financijskih sredstava kriva procjena dovodi do neuspjeha • slabe upravljačke vještine mnogi vjeruju da su prirodno nadareni i odbijaju ili preziru potrebnu za savjetovanjem

 3. Lista kobnih grešaka u pokretanju vlastitog posla (2/2) • greške u odlučivanju kako posao raste, raste i količina informacija koju je potrebno prihvatiti • nedostatak znanja, vještina i motiva čak i ako su znanje i vještine adekvatni, a poduzetnik nema dovoljno jaku želju i motiv, posao će vjerojatno propasti

 4. Da bi se uspjelo, potrebno je uspjeh planirati! Nema malih ideja – sve je moguće ako svoje znanje, vještine i interese usmjerite u unaprijed određenom pravcu.

 5. Poslovni plan • Poslovni plan je temeljna okosnica planiranja, pokretanja, financiranja, organiziranja, vođenja, razvijanja i kontrole poduzetničkog pothvata tijekom njegova cjelokupnog vijeka trajanja • Poslovni plan prijeko je potreban korak u pretvaranju ideja o proizvodima i uslugama u uspješne poslove

 6. Zašto je potrebno napraviti poslovni plan • Proces pisanja poslovnog plana (počevši od prvobitne ideje) tjera vas da objektivno, kritički i neemotivno sagledate svoj poslovni projekt • Poslovni plan je pomoć pri uspješnom vođenju posla • Poslovni plan prikazuje vaše ideje drugima i osnova je prijedloga za financiranje upućenog budućem kreditoru ili suvlasniku

 7. Temeljna pitanja na koja odgovara poslovni plan (1/2) • što je predmet poduzetničkog pothvata te tko su njegovi autori i nositelji • što su tržišne i ine prednosti i pogodnosti dotičnog proizvoda/usluge • kolike su realne mogućnosti plasmana tog proizvoda/usluge • koji je pravni oblik organiziranja • koje materijalne inpute zahtijeva poduzetnički projekt • koliko djelatnika zahtijeva projekt

 8. Temeljna pitanja na koja odgovara poslovni plan (2/2) • gdje će biti locirana djelatnost • utjecaj na okoliš • koje su specifičnosti marketinške strategije • koliko je novca potrebno • kakvi i koliki financijski učinci se mogu očekivati tijekom prvih pet godina

 9. Tko je sve zainteresiran za poslovni plan • vlasnici poduzeća • potencijalni investitori • banke i drugi financijeri • poslovni plan je referenca za pregovore s budućim kupcima, dobavljačima, distributerima radi sklapanja ugovora • partneri za zajednička ulaganja • manager koji razmatra mogućnost da vodi poduzeće • društvena zajednica

 10. Skica poslovnog plana (1/2) • Naslovna stranica • Izjava o svrsi • Sadržaj: 1. Poglavlje: Poduzeće • Opis poduzeća • Proizvod/usluga koju poduzeće nudi • Tržište (Plan marketinga) • Lokacija poduzeća • Konkurencija • Poslovodstvo • Zaposlenici • Upotreba i očekivani učinak kredita • Sažetak

 11. Skica poslovnog plana (2/2) • Sadržaj: • 2. Poglavlje: Financijski podaci • Izvori i upotreba kapitala • Popis opreme • Bilanca • Izvještaj o točki pokrića • Planirani izvještaj o dobiti • Planirani izvještaj o novčanim tokovima • Prošli financijski izvještaji 3. Poglavlje: Dodatni dokumenti

 12. Naslovna stranica • Naziv poduzeća i naziv dokumenta • Lokacija i broj telefona poduzeća, odnosno direktora • Ime osobe (osoba) koja je napisala poslovni plan • Ako ćete poslovni plan koristiti kao prijedlog za financiranje, treba napraviti posebnu naslovnu stranicu za svaku banku kojoj dostavljate plan

 13. FINESTKIND SEAFOODS, INC. 123 Main Street Anytown, ME 04112 Tel: 207/432-1111 P O S L O V N I P L A N Napisali: Mike Gosling i Mike Swan

 14. FINESTKIND SEAFOODS, INC. 123 Main Street Anytown, ME 04112 Tel: 207/432-1111 PRIJEDLOG ZA FINANCIRANJE upućen Great Bay banci Napisali: Mike Gosling i Mike Swan 01.01.2005.

 15. Izjava o svrsi • treba što je moguće jasnije navesti osnovu svrhu poslovnog plana • ako je plan rađen za vašu internu upotrebu, treba kratko reći – ovaj poslovni plan će biti poslovni vodič poduzeća.... ili predstavlja projekciju budućeg poslovanja ... ili ....

 16. Izjava o svrsi • Kada se poslovni plan koristi kao prijedlog za financiranje, izjava treba sadržavati slijedeće: • Tko traži novac? • Koji je pravni oblik tražitelja? • Koliko je novca potrebno za financiranje prijedloga? • Za što će biti upotrebljen novac? • Kakvu će korist imati poduzeće od traženog kredita ili uloga? • Zašto taj kredit ili ulog imaju poslovno opravdanje? • Kako će kredit biti vraćen? • Ako ćete uložiti vlastiti novac, trebate opravdati ulaganja vlastitog novca

 17. Primjer izjave o svrsi Finestkind Seafoods, Inc. traži kredite ukupne vrijednosti 120.000 USDza: kupovinu opreme, zaliha i poslovnog prostora na lokaciji 123 Main Street, Anytown; nužna preuređenja poslovnog prostora; održavanje dovoljnih rezervi novcakako bi se osigurao obrtni kapital za uspješno širenje na postojećem tržištu morske hrane na veliko i malo.Ovaj iznos, zajedno s dodatnih 30.000 USD koje su vlasnici uložili u glavnicu, bit će dovoljan za financiranje rasta kojim će poduzeće moći poslovati još profitabilnije.