az let t alakul s t s alak that s g t meghat roz s befoly sol t nyez k
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az életút alakulását és alakíthatóságát meghatározó és befolyásoló tényezők

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Az életút alakulását és alakíthatóságát meghatározó és befolyásoló tényezők - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Az életút alakulását és alakíthatóságát meghatározó és befolyásoló tényezők. Bodnár Csilla Gyermek klinikai szakpszichológus http://eszterlánc.uw.hu. Intrauterén élet. Intrauterén élet - születés. Veleszületett képességek : Genetikus adottságok. Temperamentum. Károsító tényezők:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az életút alakulását és alakíthatóságát meghatározó és befolyásoló tényezők' - rocco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az let t alakul s t s alak that s g t meghat roz s befoly sol t nyez k

Az életút alakulását és alakíthatóságát meghatározó és befolyásoló tényezők

Bodnár Csilla

Gyermek klinikai szakpszichológus

http://eszterlánc.uw.hu

intrauter n let sz let s
Intrauterén élet - születés
 • Veleszületett képességek:
 • Genetikus adottságok.
 • Temperamentum.
 • Károsító tényezők:
 • Genetikai rendellenesség. (Down-kor, szervi fogyatékosság)
 • Anya nem megfelelő életvezetése a terhesség alatt. (Dohányzás, drog-, alkoholfogyasztás, nem megfelelő táplálkozás stb.)
 • Anya betegsége a terhesség alatt. Hipoxiás állapotok. (terhességi toxémia, cukorbetegség, magasvérnyomás)
 • Szülés körüli körülmények. (koraszülés, elhúzódó szülés, májfunkció zavar a babánál stb.)
intrauter n let sz let s1
Intrauterén élet - születés
 • Károsító hatások egy része irreverzibilis (pl. genetikai rendellenesség), a másik része reverzibilis (a születés után kompenzálható), de mindenképpen meghatározzák az életutat, vagy lehet, hogy csak egy életciklust, életperiódust.
 • A fejlődés azonban mindig adott.
csecsem kor
Mivel születik a csecsemő?

Reflexek.

Exploratív drive

Veleszületett szociális igény.

CSECSEMŐKOR
elakad sok csecsem korban
Elakadások csecsemőkorban
 • Idegrendszeri sérülés (reflex vizsgálatok)
 • Inger hiányos környezet (Sivár tárgyi és személyi környezet. Magukra hagyott csecsemők. Hospitalizáció.)
 • Szociális igény nincs vagy nem megfelelően van kielégítve. (Elhanyagoló-, depresszív anyák.)

Önérzékelést rontja. (szándék,

motiváció, cselekvő értelem)

Érzelmek kialakulása. (vitalitás

affektusok)

csecsem kor1
Csecsemőkor
 • „Az alakuló szerveződés e globális mélyen személyes világa az emberi szubjektivitásalapvető tartománya, és mind végig az is marad. A tudaton kívül működik, olyan élmény mátrix gyanánt, amelyből később majd gondolatok és észlelt formák és meghatározható cselekedetek és szavakba önthető érzelmek keletkeznek. Ez az alkotás szíve – lelke. Így bontakozik ki az ön- és mások érzékelése.”
 • (Daniel Stern)
kisgyermekkor
A járás elvágja az anya testhez fűződő kötelékeket.

Játék. (szimbolikus játék)

Tárgyállandóság. (emlékezet)

Beszéd kialakulása.

Szobatisztaság. (Akarati funkciók.)

Céltudatosság. Szégyen.

Kisgyermekkor
erikson pszichoszoci lis modell
Erikson: pszichoszociális modell
 • Autonómia versus szégyen és kétely
 • A gyerekek megtanulják akarat erejüket és önkontrolljukat gyakorolni, vagy bizonytalanokká válnak, és kételkedni fognak abban, hogy maguk is képesek a dolgokat megcsinálni.
 • Megküzdő elkerülő
a kisgyermekkor sikeres megold sa mit l f gg
A kisgyermekkor sikeres megoldása mitől függ:
 • Biztonságot nyújtó anya – gyerek kapcsolat.
 • Mary Ainsworth és Barbara Witting vizsgálata:
 • Biztonságos kötödés: Anya jelenlétében biztosan játszik, amikor visszajön gyorsan megnyugszanak. Távozásakor feszült.
 • Szorongó/elkerülő kötődés: Amikor az anyjuk bent van közömbösek velük. Sírnak vagy nem amikor az anyjuk kimegy. Idegen is meg tudja nyugtatni. Amikor az anyjuk bejön nem mennek oda vigaszt keresni.
 • Szorongó / ellenálló kötödés:Az anyjuk mellett maradnak és akkor is szoronganak, ha az anyjuk a közelben van. Anyjuk nélkül feldúltak, de visszajötte sem nyugtatja meg. Érintkezést keresnek az anyjukkal, de ellenállnak amikor az vigasztalni próbálja őket. Nem játszanak, hanem aggodalmasan figyelik az anyjukat.
 • Rendezetlen kötödés: Visít az ajtóban amíg anyja távol van, de amikor visszajön eltávolodik tőle. (Mary Main) (Különösen érzéketlen, bántalmazó szülőnél.)
kisgyermekkor1
Kisgyermekkor
 • 2 éves kor után meg akarnak felelni a felnőtt normáknak. Célokat állítanak maguk elé és ezt el is akarják érni. Ekkor kezdenek segítséget kérni, és így jelennek meg a másodlagos érzelmek, mint: zavar, büszkeség, bűntudat, irigység.
vod skor
Személyiség

Temperamentum, érzelmek, érdeklődés, szellemi képesség olyan sajátos mintázata, amelyet a gyerek a rokonokkal és a közösséggel való érintkezés folyamán alakít ki a veleszületett hajlamai és képességei formálásával.

óvodáskor
k t legfontosabb n zet az vod skor fejl d s t tekintve
Két legfontosabb nézet az óvodáskor fejlődését tekintve
 • Erikson: Kezdeményezés versus bűntudat
 • A gyerekek megtanulnak kezdeményezni, teljesítményüknek örülni és hasznossá válni. Ha nem engedik, hogy saját kezdeményezéseiket kövessék, függetlenségi kísérleteik miatt bűntudatot éreznek.
 • Freud: A közösségbe való beilleszkedés vagy az ahhoz való alkalmazkodás olyan elengedhetetlen feltételnek tűnik, amelynek előzetes teljesülése nélkül az egyén nem juthat el a boldogsághoz… Mintha az egyén fejlődése két folyamat kölcsönhatásának eredője volna, az egyik a boldogságra való törekvés, amit általában „önzésnek” a másik a többiekkel való közösségbe forrás indítéka, amit „önzetlenségnek” nevezünk.
vod skor v ltoz sai
Örömelv

Mágikus gondolkodás

Egocentrizmus

Immanens igazság (Természeti és erkölcsi rend egy; a felnőttnek mindig igaza van.)

Realitás elv

Realitáson alapuló kauzális gondolkodás.

Szempontváltás, másik szempontjának elfogadása.

Autonom erkölcs (Szabályokat emberek alkotják.)

Óvodáskor változásai
vod skor v ltoz sai1
Óvodáskor változásai
 • Változások hajtóereje a szülői értékek és a gyermek egyéni érdeke között létrejövő konfliktus.
 • Módja az identifikáció.
 • Gender role-ra ráépülő szex role.
 • Szex role= Azoknak a szabályoknak és előírásoknak az összességét jelenti, amelyeket egy adott és társadalmilag minősített emberi helyzetben vagy társadalmi pozícióban levő egyén követ más emberekkel való kapcsolataiban.
elakad s vod skorban
Elakadás óvodáskorban
 • Realitáselv gyenge volta. Fantázia világ túlhangsúlyos marad a gyermek pszichés működésében. Éretlenség.
 • Önkontroll funkciók gyengesége.
 • Ok:
 • Mentális folyamatok gyengesége.
 • Felnőtt világ nem nyújt elég biztonságot vagy over protektív a gyermek kezdeményezései tekintetében.
 • Identifikáció elakad. (Szülő hiánya, agresszivitása stb.)
kisiskol skor
Fentlétük 40%-át kortársakkal töltik.

Homlok lebeny mielinizációja felgyorsul.

Tervezés.

Metakogníció.

Nyelv fejlődése.

Szerepjáték

Szabályjáték. (Fontos elem, hogy minden játékos fontos.)

Proszociális viselkedés.

Kisiskoláskor
kisiskol skor legf bb feladata piaget szerint
Kisiskoláskor legfőbb feladata Piaget szerint
 • Teljesítmény versus kisebbrendűség.
 • A gyerekek megtanulják kompetensen és hatékonyan gyakorolni a felnőttek és kortársaik által becsült készségeket, vagy kisebbrendűnek érzik magukat.
 • A tervek megvitatása, a nézeteltérések feloldódása, szabályok megalkotása és betartása, valamint az ígéretek megtartása és megszegése révén fejlődik ki annak megértése, hogy a társas szabályok teremtik meg a másokkal való együttműködés lehetőségének kereteit. A tagokat önálló erkölcsi gondolkodás jellemzi.
 • Instrumentális erkölcs: „Segítek neked, ha te is segítesz nekem.”
 • 10-11 év: Önérdeket képes háttérbe helyezni.
elakad s kisiskol skorban
Elakadás kisiskoláskorban
 • Csoportból való kirekesztés:
 • Agresszív gyerekek:Túlértékelik saját társas képességeiket és kompetenciájukat. (Agresszív+alacsony szociabilitás+kognitív képesség alacsony)
 • Bátortalan gyerekek.
 • Mellőzött gyerekek: Később jobban tudnak szociális pozíciójukon javítani. (Nem aggódik.)
 • Ellentmondásos gyerekek: Egyszerre nagyon elfogadják és elutasítják. Agressziójukat elviccelik. Társas és kognitív képességeikkel meg akadályozzák az elutasítást. Nem aggódnak a társas sikerek viszonylagos hiánya miatt. Legalább egy gyerek szereti.
 • Áldozatok: Könnyen elveszítik a fejüket, nehezen irányítják a figyelmüket, éretlenül viselkednek, és függőek. Sokszor bántalmazóval vannak kapcsolatba, mert annak társas információ feldolgozása elég jó, de azt antiszociális irányba használja.
n rt kel s elemei s n rt kel st seg t sz l i magatart s
Önértékelés elemei és önértékelést segítő szülői magatartás
 • Kognitív képességek
 • Testi készségek
 • Kortársak közötti elfogadottság
 • Anyai (szülői) elfogadottság
 • Coopersmith szerint az önértékelést segíti:
 • Gyermekeik elfogadása: A szülő teteiért szereti.
 • Korlátok világos meghatározása: önmeghatározásban fontos.
 • Egyéniség tisztelete: A gyerek szempontjait figyelembe veszi a szülő.
serd l kor
„Újjászületés.”

A serdülőkor rekapitulálja (megismétli) a gyerek korábbi fejlődési szakaszait. „Úgyszólván kétszer születünk. Egyszer arra, hogy létezzünk, másodszor arra, hogy éljünk. Egyszer a fajunk számára, másodszor a nemünk számára.”

Jean-jacques Rousseau

Serdülőkor
serd l kor legfontosabb feladata piaget pszichoszoci lis elm lete
Serdülőkor legfontosabb feladata Piaget pszichoszociális elmélete
 • Identitás versus szerepkonfúzió
 • A serdülők egyfajta személyes identitást alakítanak ki a társas csoport részeként, vagy összezavarodnak abban a tekintetben, hogy kik ők, és mit akarnak az életben.
identit s kialak t s nak a sz ntere a kort rsak bar ts g
Identitás kialakításának a színtere a kortársak - barátság

Segítséget várnak el egymástól a bizonytalan és gyakran szorongáskeltő helyzetek megértésében és az azokkal való megküzdésben.

Akinek nincs barátja annak elégtelen a társas igazódása.

Lányok

Intenzív

Fiúkkal kapcsolatos dolgaikat megbeszélhetik.

Fiúk

Kevésbé intenzív, kiterjedtebb

Megerősítsék a szülőktől és más felnőttektől való függetlenségüket.

t rsas helyzetek serd l korban
Társas helyzetek serdülőkorban
 • Klikk: - kis létszámú
 • - tagok rendszeresen érintkeznek.
 • Elsődleges kortárs csoporttá válhat.
 • Heteroszexuális.
 • Banda: - Klikkekből, baráti társaságokból alakul.
 • Hírnév alapú (csövesek, okostójások…)
 • Heteroszexuális.
 • Tagjai nem feltétlen barátok.
 • Szociálisan elfogadott értékek (pl. zenész)
 • Viselkedésük társadalmilag problémás (drogosok)
 • A bandához tartozás társadalmi státuszt jelent, mely lehet negatív vagy pozitív.
 • Ezekből válnak ki a későbbi párkapcsolatok.
elakad s antiszoci lis ir ny
Elakadás – antiszociális irány
 • Konformitás társas törvénye. (Társak által jövő nyomás.)
 • Urie Bronfenbrenner: „Ha a gyerekek csak a saját kortársaikkal érintkeznek, nem lesz lehetőségük az együttműködés és a kölcsönös odafigyelés kulturálisan meghatározott mintáinak elsajátítására.”
kock zat v llal s biol giai alapokon nyugszik
A túlzott kockázat vállalást szabályozza a felnőttekkel töltött idő.

Pozitív oldala (Cynthia Lightfoot)

Erősíti a barátok közötti kapcsolatot.

Teszteli a felnőtthatalom korlátait

Önmagát próbára teszi a serdülő.

Kockázat vállalás biológiai alapokon nyugszik.
fejl d si k vetkezm nyek legkedvez bbek ha
Fejlődési következmények legkedvezőbbek ha:
 • 1 Egyértelmű viselkedés szabályokat vezetnek be.
 • 2. Határozottan, de nem kényszerítően tartják be a szabályokat.
 • 3. Konzisztensen fegyelmezik a gyerekeiket.
 • 4. Megmagyarázzák döntéseik okát.
 • 5. Valódi párbeszédet tesznek lehetővé.
 • 6. Ellenőrzik a serdülők hollétét, de nem viszik túlzásba a féltést.
 • 7. Meleg családi környezetet biztosítanak.
 • 8. Információt és segítséget nyújtanak a társas készségek fejlődéséhez.
 • 9. Rugalmasan viszonyulnak gyerekeik változó állapotaihoz. Grayson Holmbeck és mtsai, 1996)
elakad s szexu lis identit s
Elakadás – szexuális identitás
 • Félelem a homoszexualitástól, vagy annak felismerése.
 • Társas illeszkedés nehézségei jelentkeznek.
 • Elmagányosodás deviáns csoporthoz
 • csatlakozás
sszefoglal lag
Összefoglalólag
 • A fejlődés szakaszos (fejlődési krízisek) és folyamatos (egymásra épülő).
 • Az egész folyamatot áthatja a kultúra.
 • Az embernek nem csak kötődési, hanem humanizációs igénye is van. (Szinetár Ernő)
fiatal feln ttkor
Intimitás versus izoláció

A fiatal felnőttek intim élettársat találnak, vagy a magányt és az elszigeteltséget kockáztatják.

(Erikson)

Fiatal felnőttkor
identit sk pz s k t folyamata
Krízis/feltárás:

Aktívan vizsgálják jövőbeni lehetőségeiket, újraértékelik szüleik választásait, és olyan alternatívákat keresnek, amelyeket ők maguk kielégítőnek találnak.

Elköteleződés

Személyesen tapasztalják meg azokat a célokat, értékeket, nézeteket, amelyeket magukévá tettek, valamint a leendő szakmájukat, és kötődnek ahhoz.

Identitásképzés két folyamata
identit sk pz s t pusai marcia 1966 1999
Identitásképzés típusai Marcia 1966,1999
 • Elért identitás: Aktívan törekszenek céljaik elérésére. „Úgy döntöttem, hogy…
 • Korai zárás: Olyan identitás mintákat használnak, amit szüleiktől vettek át. „Családunk mindig…”
 • Moratórium: Átéli az identitásválságot. „Bizonytalan vagyok. Egyik se jobb, mint a másik.”
 • Diffúz identitás: Nem köteleződtek el. Problémával szemben cinikus. „Feladtam… nem érdekel…”
partnerkapcsolatokban k t d s gondoskod s szexualit s
Partnerkapcsolatokban: kötődés, gondoskodás, szexualitás
 • Bartholomew és Horowitz kötődési mintázatok:
 • Biztosan kötődők: Saját magáról alkotott pozitív kép (értékes, szeretetreméltó), másokkal pozitív elvárásokkal (elfogadó, megbízható) társul.
 • Ambivalensen kötődő: Saját magáról alkotott negatív kép (értéktelen, nem szeretetreméltó), másokkal szemben pozitív elvárásokkal társul, akkor a személy a mások általi elfogadáson keresztül próbál eljutni saját maga elfogadásához.
partnerkapcsolatokban k t d s gondoskod s szexualit s1
Partnerkapcsolatokban: kötődés, gondoskodás, szexualitás
 • Elkerülő-szorongó: Saját magáról alkotott negatív kép, másokkal kapcsolatos negatív elvárásokkal (megbízhatatlan, elutasító) áll. A személy elkerüli a közeli kapcsolatokat megvédve magát az elutasítástól.
 • Elkerülő-elutasító: Saját magáról alkotott pozitív kép, másokkal kapcsolatos negatív elvárásokkal társul. Elkerüli a közeli kapcsolatokat, ez által védi meg magát az esetleges kiábrándulástól, megőrzi saját maga önállóságának és sérthetetlenségének érzését.
identit s probl m b l ad d konfliktusok elakad sok
Identitás problémából adódó konfliktusok – elakadások
 • Endopszichikus konfliktus vágy és morál között.
 • Ösztönaberáció és etikai instanciák között leginkább paroxizmálisan.
 • Óhaj, kívánság és képesség között leginkább egész életkorszakon át tartó.
 • Ellenirányú tendenciák között, pl. elszakadási, összetartozási tendenciák, leginkább krónikusan.
 • Morál és morál között. (kettős erkölcs)
 • Képesség és teljesítőképesség között (tehetséges, de tehetetlen, cselekvőképtelen), leginkább állandó jellegűen.
identit s probl m b l ad d konfliktusok elakad sok1
Identitás problémából adódó konfliktusok – elakadások
 • Inkongruencia a vágy, óhaj, kívánság és felkészültség között.
 • Alkalom-lehetőség és az elhárító racionális, szociális intellektus közötti feszültség. (Állandó alkalom drogozásra és ennek elhárítása.)
 • Feszült ellenállás a temperamentum és feladattípus, kötelesség- és a végzendő munkatípus között.
 • Konfliktus vágy, óhaj, kívánság és gyógyíthatatlan krónikus testi bántalom okozta lehetetlenülés között. (Dadogó bemondó.)
 • Konfliktus az egzisztenciális törekvések és hipobuliás mechanizmusok uralma között.
identit s probl m b l ad d konfliktusok elakad sok2
Identitás problémából adódó konfliktusok – elakadások
 • Konfliktus a személy és a perisztásis között:
 • Közvetlen perisztásis (család, munkahely, lakótelep, iskola)
 • Szélesebb perisztásis (kultúrkör, társadalmi osztály, vallás, társadalmi normák
 • Tágabb perisztásis( faj, nemzet, termelési rend)
 • Általános emberi perisztásis (egyetemes emberi kultúrkörben elvetett tendenciát realizál (inceszt, rablógyilkosság)
 • Dr. Szinetár Ernő
elakad s k vetkezm nye
Elakadás következménye
 • Cselekvőképesség csökkenése.
 • Elmagányosodás.
rogersi naktualiz ci
Rogersi önaktualizáció
 • „Sohasem teljesülhetett a bennük rejlő valódi lehetőség, mégis a legnyomorúságosabb körülmények között is küzdöttek azért, hogy „váljék belőlük valami”.
 • Az élet sohasem adja fel, még akkor sem, ha virágzásra nincs remény.”
ad