Софтуер
Download
1 / 5

Софтуер ни надеждност ни Концепции - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

Софтуер ни надеждност ни Концепции. Софтуер на Надеждност: вероятността, че програмата се изпълнява успешно, в съответствие със спецификациите за определен период от време. Rsy = Rs * Rh * Ro Rsy - надеждността на системата Rs - Софтуер на н адеждност

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Софтуер ни надеждност ни Концепции' - rocco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Софтуерни надеждностни Концепции


Софтуерна Надеждност: вероятността, че програмата се изпълнява успешно, в съответствие със спецификациите за определен период от време.

Rsy = Rs * Rh * Ro

Rsy - надеждността на системата

Rs - Софтуернанадеждност

Rh -Хардуерна надеждност

Ro-Операторна надеждностИзбягването на повредизаразвитиетонасофтуераразчитана:

  • Наличиетонаточна (запредпочитанеофициална) системна спецификация

  • Организационнафилософияна качеството

  • Използваненависоквидезикзапрограмиране

  • Ограничениязаизползваненапрограмни конструкции,коитосазастрашениотгрешки.


Четиритеаспекта за устойчивостнаотказите са:

  • откриваненагрешка: Системататрябвадаоткрие, чедаденакомбинацияводиилищедоведедоповреда в системата

  • оценканапораженията: Частитенасъстояниетонасистемата, коитосабилизасегнатиотповредата, трябвадабъдатоткрити.

  • повреди привъзстановяване: Системататрябвадавъзстановисъстояниетосидоизвестно безопасносъстояние

  • ) заотстраняваненадефекти: Товавключвапромянанасистемата, такачевината за повредата да несеповтори


ad