universell utforming n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Universell utforming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Universell utforming - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Universell utforming. Frank Fardal. Universell utforming I. «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.» Tim Berners-Lee, direktør for W3C, (oppfinner av World Wide Web). Universell utforming II.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Universell utforming' - robyn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
universell utforming i
Universell utforming I
 • «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.»

Tim Berners-Lee, direktør for W3C,

(oppfinner av World Wide Web)

universell utforming ii
Universell utforming II
 • Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming
grunnlagsdokument
Grunnlagsdokument
 • NOU 2001:22 Fra bruker til borger
 • ST.MLD 40 (2002-2003)
 • NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet
 • ST.MLD 17 (2006-2007)
 • OT.PRP 44 (2007-2008)
 • NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern
diskriminerings og tilgjengelighetsloven dtl
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)
 • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
 • 1. januar 2009
lovens form l
Lovens formål
 • sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle
 • hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
 • bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»
dtl aktivitetsplikt
DTL – aktivitetsplikt
 • Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.
ikt omr det
IKT-området
 • Plikt til universell utforming av IKT

Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.

virkeomr de
Virkeområde
 • Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.
eksisterende l sninger
Eksisterende løsninger
 • For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021.
nye l sninger
Nye løsninger
 • som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner
 • hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten
 • skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011 2014
nye l sninger1
Nye løsninger
 • en total utskifting av en teknisk løsning
 • oppgradering av versjoner
 • utskifting eller større endring av kildekode
 • en større endring av utseende eller utforming
 • Gradvise endringer over tid som til sammen medfører slike endringer, vil også regnes som ny IKT-løsning.
dtl h ndheving
DTL - håndheving
 • Tilsyn med universell utforming av IKT
 • kan kreve de opplysningene som er nødvendige […], samt kreve adgang til IKT-løsninger
 • kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg
slide16

http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3914729343/in/set-72157622354789320/http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3914729343/in/set-72157622354789320/

slide17

http://tilgaengelighed.km.dk/anvisning/bygningsomraader/handicaptoilet/http://tilgaengelighed.km.dk/anvisning/bygningsomraader/handicaptoilet/

automater
Automater
 • CEN/TS 15291:2006 - Identification Card Systems - Guidance on design for accessible card-activated devices.
 • NS-EN 1332-1:2009 - Identification Card Systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface.
 • NS-EN 1332-2:1998 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards.
 • NS-EN 1332-3:2008 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 3: Keypads.
 • NS-EN 1332-4:2007 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 4: Coding of user requirements for people with special needs.
 • NS-EN 1332-5:2006 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 5: Raised tactile symbols for differentiation of application on ID-1 cards.
 • NS-EN ISO 9241-20:2009 - Ergonomics of human-system interaction - Part 20: Accessibility guidelines for information/communication technology (ICT) equipment and services (ISO 9241-20:2008).
 • ISO 20282-1:2006 - Ease of operation of everyday products -- Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics.
 • ISO/TS 20282-2:2006 - Ease of operation of everyday products -- Part 2: Test method for walk-up-and-use products.
 • ISO/TR 22411:2008 - Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities.
nettl sninger
Nettløsninger
 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå A og AA
 • Med unntak for suksesskriteriene
  • 1.2.3: Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt)
  • 1.2.4: Teksting (direkte)
  • 1.2.5: Synstolking (forhåndsinnpilt):
slide23
Krav
 • Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom ein ikkje forstår eller ynskjer å oppfylle intensjonen for krava.
slide24

http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3914729909/in/set-72157622354789320/http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3914729909/in/set-72157622354789320/

slide28

http://aktivhms.no/Skoler/Prosjektperm/SjekklisteTilgjengelighetsmal.htmhttp://aktivhms.no/Skoler/Prosjektperm/SjekklisteTilgjengelighetsmal.htm

slide31

http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915514588/in/set-72157622354789320/http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915514588/in/set-72157622354789320/