Danskernes transport hvor meget hvordan hvorn r og hvor henne
Download
1 / 20

Danskernes transport – hvor meget, hvordan, hvornår og hvor henne? - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Danskernes transport – hvor meget, hvordan, hvornår og hvor henne?. Carsten Jensen Projektleder [email protected] Transportvaneundersøgelsen – en unik datakilde. Der indsamles mange forskellige typer data om persontransport i DK tællinger af bil- og cykeltrafik (VD og kommuner)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Danskernes transport – hvor meget, hvordan, hvornår og hvor henne?' - robin-francis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Danskernes transport hvor meget hvordan hvorn r og hvor henne

Danskernes transport – hvor meget, hvordan, hvornår og hvor henne?

Carsten Jensen

Projektleder

[email protected]


Transportvaneunders gelsen en unik datakilde
Transportvaneundersøgelsen– en unik datakilde

 • Der indsamles mange forskellige typer data om persontransport i DK

  • tællinger af bil- og cykeltrafik (VD og kommuner)

  • tællinger/undersøgelser i kollektiv trafik (Trafikselskaber, DSB m.fl.)

  • Bilparken, bilers årskørsel m.m. (VD og DST)

  • Pendlingsstatistik (DST)

  • Ad hoc undersøgelser til mange forskellige formål

  • Osv. osv. osv.

 • Men kun et sted, hvor der kan opnås et samlet overblik over danskernes persontransportadfærd:

  • Transportvaneundersøgelsen (TU)

 • Tema: Indsamling, behandling og anvendelse af TU-data

  • særligt fokus på geografi


Kort om unders gelsen
Kort om undersøgelsen

 • Gennemføres og finansieres af: Transportministeriet, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, DSB, Københavns Kommune, Aalborg Kommune, RfSF og DTU Transport

 • Flere medlemmer på vej?

 • DTU Transport styrer projektet, med Synovate som underleverandør

 • TU har en lang forhistorie

 • Enkeltstående undersøgelser er gennemført i 1975, 1981 og 1986

 • Fra 1992 er undersøgelsen gennemført årligt, dog med pause i 2004-05

 • I perioden siden 1992 er foretaget ca. 200.000 interviews

 • Med registrering af transportadfærden på næsten 600.000 enkeltture

 • Undersøgelsens kerne er stort set uforandret siden 1992, dog med løbende ændringer og forbedringer

 • Den lange historik – en styrke og en binding


Transportvaneunders gelsens form l
Transportvaneundersøgelsens formål

 • En samlet beskrivelse af danskernes transportadfærd (inden for landets grænser)

 • Afdækker al persontransport på offentlig vej, korte og lange ture

 • Dækker befolkningen i aldersgruppen 10-84 år

 • At beskrive en lang række forhold, som f.eks.

  • transportomfang pr. person/for befolkningen, opgjort som ture, km, minutter osv.

  • transportens fordeling på transportmiddel, turformål, geografi, tid m.m.

  • kobling mellem transportadfærd og baggrundsvariable(køn, alder, indkomst, uddannelse, familietype, bilrådighed osv.)

  • transportadfærd ift. andre parametre (adgang til parkering ved arbejdsplads, fleksibel arbejdstid, nærhed til kollektiv trafik o.a.)


Hvordan samler vi data
Hvordan samler vi data?

 • Ca. 13-14.000 interview/år – fordelt på alle årets dage

 • Interviewpersoner repræsentativt udvalgt (efter geografi, alder, køn)

 • De udvalgte personer bliver først kontaktet pr. brev

 • Herefter kombination af internet- og telefoninterview (ca. 20/80)

 • Egenudviklet, ganske komplekst spørgeskema

 • I interviewet udspørges personen om

  • transportadfærden på (normalt) dagen før interviewet, ved en detaljeret gennemgang af alle dagens ture

  • diverse supplerende oplysninger om forhold vedr. bolig/arbejdsplads

  • baggrundsoplysninger om personen

  • baggrundsoplysninger om husstanden

  • mulighed for supplerende spørgsmål, fx om aktuelle emner

 • Gns. telefoninterview 10-11 minutter

 • Gns. internetinterview ca. 20 minutter


Centrale begreber ture delture turk der og form l
Centrale begreber:ture, delture, turkæder og formål

Tur 1

Bolig-arbejde (5 delture)

Tur 2

Arbejde-indkøb (1 deltur)

Tur 3

Indkøb – hjem (1 deltur)

Tur 4

Hjem – fritid (1 deltur)

Tur 5

Fritid – hjem (1 deltur)

Turkæde 1 = tur 1-3

Turkæde 2 = tur 4-5


Centrale begreber transportmiddel og hovedtransportmiddel
Centrale begreber:transportmiddel og hovedtransportmiddel

Tur 1

Gang-bus-tog-bus-gang

Tur 2

Bilfører

Tur 3

Bilfører

Tur 4

Løb (gang)

Tur 5

Løb (gang)

Tid (inkl. ventetid) og afstand registreres på delture


Adressedata indsamlet i interview
Adressedata indsamlet i interview

 • Bopæl (normalt leveret fra CPR)

 • “Sædvanligt dagligt udgangspunkt”

 • Arbejdsplads/uddannelsessted

 • Startpunkt/slutpunkt for hver tur

 • Adressedatabase baseret på 3 hovedkilder:

  • OSAK-data (Officielle standardadresser og koordinater)

  • CVR-data (filtreres og kvalitetscheckes inden brug)

  • Supplementsdata, egen produktion

   • naturområder o.l.

   • aliasnavne

   • mangler i CVR (kirker, sportshaller, genbrugspladser m.m.)

   • grænseovergange, havne, lufthavne

   • udenlandske stednavne/landenavne

 • I alt 5+ mio. records – høje krav til søgetid og søgealgoritme


Kvalitet af adressedata 2007
Kvalitet af adressedata 2007

Adresse fundet i interview

94,4%

Efterkodet: eksakt adresse

3,3%

Efterkodet: indenfor 100 m

0,5%

Efterkodet: sandsynligt bud

0,1%

Efterkodet: kommuneniveau

0,5%

98,3%

Mgl. efterkodning

1,0%

Kodning opgivet

0,2%


Datastruktur og variable
Datastruktur og variable

 • Grundlæggende struktur i dag (historisk betinget):5 SAS-datasæt med 700+ variable (spørgeskema og afledte)

 • Mange analysemuligheder

 • Kompleks databehandling

 • Lang leveringstid

 • Anvendelse kræver indsigt

 • Udviklingsprojekt i gang:Omlægning til relationel DB-struktur (MS SQL Server)

 • Enklere databehandling/kvalitetssikring

 • Geografiske elementer håndteres i samlet GIS-flow

 • Stærkt reduceret procestid

 • Enklere data til slutbrugere

 • Lidt færre muligheder for superbrugere

 • Krav: Nyudvikling uden at tabe historikken


Geografiske zonebegreber i tu
Geografiske zonebegreber i TU

 • TU-zoner (by- og landzoner)

 • Urbaniseringsgrader

 • Bydelstyper

 • Gl. kommuner

 • Amter

 • Nye kommuner

 • Regioner

 • (Udland)

 • Kommende trafikmodelzoner

 • Kvadratnet??


Hvordan bruges tu data
Hvordan bruges TU-data?

 • Overordnede nøgletal

 • Analyser, analyser, analyser

  • stat, regioner, kommuner

  • presse

  • interesseorganisationer

  • private virksomheder, konsulenter

 • Input til forskningsprojekter, trafikmodeller o.l

 • I kombination med andre data
Bilf rerkilometer fordelt p turens starttime og form l
Bilførerkilometer fordelt på turens starttime og formål


Transportmiddelfordeling turl ngde form l start slutpunkt i k benhavn frederiksberg
Transportmiddelfordeling/turlængde/formål- start-/slutpunkt i København/FrederiksbergHvor er begr nsningerne
Hvor er begrænsningerne?

 • TU er stærk til tværsnitsanalyser, men mindre god til at beskrive udvikling fra år til år

  • det kan gøres alligevel, men med forsigtighed

 • Ændringer i dataindsamlingen over tid betyder følsomhed overfor valg af periode

  • f.eks. er geografi og helt korte ture bedre registreret i de seneste år

  • men mange centrale variable uændrede siden 1992

 • Man skal være opmærksom på datagrundlag/stikprøvestørrelse

 • Restriktioner på meget detaljerede geografiske data (registerlovgivning)

 • Interviewmetoden med registrering af adfærd på en bestemt dag giver en god registrering af den gennemsnitlige adfærd, men vi ved ikke hvordan spredningen er omkring dette gennemsnit

 • Kun overordnede data stilles gratis til rådighed


Videreudvikling de n ste skridt
Videreudvikling – de næste skridt

 • Ny, forbedret datastruktur

 • Forbedret formidling af resultater (tabeller, GIS, specialanalyser)

 • Øget stikprøve ifm. trafikmodeludvikling

 • Øget GIS-understøttelse af dataindsamling

 • Specialundersøgelser

 • Dataindsamling vha. GPS/mobil (bl.a. rutevalg)ad