KOKU NOVĒRTĒŠANA - PowerPoint PPT Presentation

robert
koku nov rt ana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOKU NOVĒRTĒŠANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOKU NOVĒRTĒŠANA

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
KOKU NOVĒRTĒŠANA
478 Views
Download Presentation

KOKU NOVĒRTĒŠANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOKU NOVĒRTĒŠANA SIA KOKU EKSPERTS

 2. Koki ir skaisti, bet var kļūt bīstami! Koki parasti ir drošāki, kā mums šķiet, vai tieši otrādi. Speciālists palīdz nekļūdīties un samazina risku!

 3. Katru gadu Latvijā no krītošiem kokiem cieš cilvēki, automašīnas un īpašums. ...STATISTIKA RĀDA, KA ŠIEM KOKIEM BIEŽI IR BOJĀJUMI, KO EKSPERTS VARĒTU SAVLAICĪGI IDENTIFICĒT, IESAKOT LABĀKO KOPŠANAS VEIDU, LAI IZVAIRĪTOS NO NELAIMES!

 4. Piemērs, (dižkoks, Jelgava) 2008.gads – koks milzīgu, nestabili zarotu vainagu, bīstami sausie zari, iekārušies zari. BĪSTAMS! 2012. gads –arboristi veica vainaga samazināšanu, sauso, bojāto zaru izzāģēšanu, ieliktas 4 gab. 8 t vainaga drošināšanas sistēmas. DROŠS! * Vētra var nolauzt jebkuru koku, bet svarīgi ir saprātīgi samazināt risku

 5. Kāpēc vērtēt kokus? • Lai apzinātu bīstamos kokus. • Lai saplānotu koku kopšanu atbilstoši darbu prioritātēm un koku vērtībai – saprātīgi izlietotu naudas resursus. • Lai attīstot/apbūvējot teritoriju saglabātu/nebojātu izcilos un ļoti vērtīgos kokus, tos iekļaujot jaunajā vidē. • Lai paaugstinātu apstādījumu kvalitāti un ilgtermiņā samazinātu kopšanas izmaksas. • Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības. • Lai apzinātu vērtības (dižkoki, dendroloģiski retumi, aizsargājamas sugas, kultūrvēsturiski un ainaviski koki). • Pēc koku novērtēšanas var objektīvi noteikt koku vērtību pašvaldības vajadzībām naudas izteiksmē.

 6. KĀ PAREIZI NOVĒRTĒT KOKU Attīstība ilgtermiņā Kultūrvēsturiskā vērtība Ainaviskums Dendroloģiskā vērtība Fiziskais stāvoklis/bojājumi Ekoloģiskā vērtība Funkcionalitāte

 7. Koku numurēšanai izmanto izturīgus plastmasas numurus, ko piestiprina pie koka 2,5 m augstumā ar cinkotu naglu.Numurēšana atvieglo kopšanas darbu plānošanu un uzraudzību.

 8. Piemērs konkrēta objekta, koku novērtējuma kopsavilkumam Zinot arborista darba stundas, pasūtītājs var plānot darbu izmaksas!

 9. Papildus izpēte • Datortomogrāfija • Rezistogrāfija • Sakņu izpēte

 10. Koku novērtējuma tabula

 11. Koku novērtējuma plāni ar reālajām koku vainagu projekcijām, sadalījumā pa koku vērtībām (raksturo krāsa)

 12. Veseli, skaisti un sakopti koki ceļ jūsu īpašuma vērtību!

 13. Ja koki ir sakopti, arī miegs ir labāks.

 14. SIA KOKU EKSPERTS • 29135557 • leiburgs@gmail.com Gvido Leiburgs – EAC sertificēts arborists, dārznieks, mežzinātņu inženieris, sertificēts dendrologs un LR dabas eksperts. Viens no vadošajiem speciālistiem Latvijā koku novērtēšanas jomā. Veiktie darbi (dendroloģiskā inventarizācija ar koku stāvokļa novērtējumu + koku numurēšana): Elejas muižas parks, Vilces muižas parks, Staļģenes muižas parks, Rīga: Ziedoņdārzs, Grīziņkalns, Kokneses prospekts, Sužu pussala, Skrundas muiža, Ventspilī: Reņķa dārzs, Kuldīgas ielas skvērs, Tukuma pilsētas parks, Kuldīgā: Aizputes ielas aleja, Bukaišu aizsargājamās alejas, Mārupes novads vairāki objekti, Jēkabpils kapi, Skrīveru dendrārijs, Liepāja Raiņa parks, Garnizona kapsēta, Cēsu pils un daudzi citi mazāki objekti.