CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1
Download
1 / 10

Director: prof. MOGA ANI?OARA - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Tîrgu-Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.32 Tel. 0265-265316, fax 0265-265317, centrulsc1 @yahoo.com www.cjmures.ro/centruscolar1. Director: prof. MOGA ANIȘOARA. Misiunea centrului.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Director: prof. MOGA ANI?OARA' - robert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Director prof moga ani oara

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1MINISTERULEDUCAŢIEINATIONALETîrgu-Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.32Tel. 0265-265316, fax 0265-265317, centrulsc1@yahoo.comwww.cjmures.ro/centruscolar1

Director: prof. MOGA ANIȘOARA


Director prof moga ani oara

Misiuneacentrului

Oferirea unui spaţiu de convieţuire caracterizat prin:ACCEPTARE, TOLERANŢĂ şi DIVERSITATE.


Servicii oferite
Servicii oferite

educaţiespecialăşispecializată a copiilor cu deficienţe;

compensareprinterapiispecifice;

evaluarepsihopedagogică, diagnosticare;

orientareşcolarăşiprofesională;

asistenţăeducaţionalăşiterapeutic-recuperatoriepentrucopiii cu cerinţe educative specialeintegraţiînunităţile dinînvăţământul de masă;

informareşiconsilierepentrupărinţi;

informareşiconsiliere a cadrelordidactice;

testareşiconsilierepsihologică;

masă caldă în cursul zilei;

transportul gratuit al elevilor.


Alte servicii caracteristice centrului nostru
Alte servicii caracteristice centrului nostru

Alternativă educaţională dezvoltată în cadrul şcolii,PedagogiaCurativă,prin care, în concordanţă cumisiuneanoastră, dorim să:

 • oferimcopiilor cu dizabilităţiposibilitatea de a se deschideşi de a-şidezvoltapropriulpotenţial, învedereaintegrăriiacestora din punct de vedereeducaţional, socio-cultural şi economic;

 • ajutăm aceşti copiisătrăiască cu demnitate ca cetăţeni cu drepturideplineşi de a face remarcatăcontribuţialor la viaţasocială.


Director prof moga ani oara

În cadrul centrului funcţionează un cabinet de reabilitare audio-verbală.De această terapie specifică beneficiază un număr de 28 de copii cu deficienţă de auz din care: - 10 copii de la C.Ş.E.I. Nr. 1; - 18 copii integraţi în învăţământul de masă, copiii provenind din diferite judeţe (Mureş, Bistriţa, Harghita).Unuldintreobiectivelecabinetului de reabilitare audio-verbalăestedepistareaprecoceprinscreening auditiv la copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.Această activitate este promovată prin:- mese rotunde cu specialişti audiologi, medici ORL, medici de familie, cadre didactice, etc.; - conferinţe, simpozioane;- postere, pliante, etc.


Beneficiarii serviciilor noastre g rupe i clase
BeneficiariiserviciilornoastreGrupeşi clase

 • Grupă preşcolari : pentru copii cu deficienţe severe şi asociate

 • Clasă pregătitoare : formată din copii cu deficienţe severe şi asociate

 • Învăţământ primar : clasele I-IV + 2 clase simultane Preventoriu TBC

 • Învăţământ gimnazial : clasele V-VIII şi cl.a IX-a

  În unitatea noastră va funcţiona în anul şcolar 2013-2014 :

 • 20 clase cu un efectiv de 163 elevi;

 • 126 elevi în programul de sprijin;

 • 25 elevi la Preventoriu TBC.


Echipa de speciali ti
Echipa de specialişti

Calitatea şi performanţa acestor activităţi sunt asigurate de echipa

multidisciplinară de specialişti alcătuită din:

 • profesori psihopedagogi (20) ;

 • profesori logopezi (6);

 • psihopedagogi pentru reabilitarea auditiv-verbală (2);

 • psiholog (1);

 • kinetoterapeuţi (2);

 • cadre didactice de sprijin (9);

 • educatori (3);

 • maistru-instructor (1);

 • asistent social (1);

 • medic(1).


B aza didactico material
Baza didactico-materială

 • săli de clasă;

 • cabinete de logopedie;

 • cabinet de psihologie;

 • cabinet de kinetoterapie;

 • săli de stimulare activă şi pasivă;

 • cabinet pentru reabilitare auditiv-verbală;

 • cabinet de informatică;

 • punct de documentare metodico-ştiinţifică;

 • atelier pentru activităţi practice;

 • sală de sport;

 • teren de sport;

 • cabinet medical;

 • bibliotecă;

 • sală de mese și bloc alimentar;

 • microbuz (16+1 locuri).


Proiecte i activit i semnificative desf urate n parteneriate
Proiecte şi activităţi semnificative desfăşurate în parteneriate

 • Din anul 2013,parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Teatru şi Televiziune.

  • Titlul proiectului:“Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC ”.

  • Beneficiariiparteneriatuluisunt cadre didactice din celetrei centre şcolare pentru educaţie incluzivă din judeţul Mureş.


Director prof moga ani oara