slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
امکان سنجی استقرار سامانه تشخیص سریع بیماری های عفونی در شناور های سطحی به روش مرور سیستماتیک PowerPoint Presentation
Download Presentation
امکان سنجی استقرار سامانه تشخیص سریع بیماری های عفونی در شناور های سطحی به روش مرور سیستماتیک

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

امکان سنجی استقرار سامانه تشخیص سریع بیماری های عفونی در شناور های سطحی به روش مرور سیستماتیک - PowerPoint PPT Presentation

robert-page
150 Views
Download Presentation

امکان سنجی استقرار سامانه تشخیص سریع بیماری های عفونی در شناور های سطحی به روش مرور سیستماتیک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. امکان سنجی استقرار سامانه تشخیص سریع بیماری های عفونی در شناور های سطحی به روش مرور سیستماتیک ناخدایکم پزشک شاهرخ ایروانی فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد

 2. مقدمه

 3. مقدمه • بیشتر روش‌های رایج تشخیص و شناسایی عفونت‌های باکتریائی و ویروسی، دقیق هستند اما • انجامشان وقت‌گیر بوده و به تجهیزات متعدد و تخصص بالای فرد آزمایش کننده نیاز دارد • یک شناور سطحی هنگام ورود به مأموریت، عبارتست از محیطی با تجهیزات و پرسنل محدود و در عین حال بسیار آسیب پذیر در برابر شیوع عفونت های واگیر بین افراد

 4. هدف • با توجه به اینکه انجام پروژه های امکان سنجی در هر زمینه ای • می تواند هزینه های وارده بر سیستم را کاهش دهد • منتج به انتخاب بهترین روش ها و بالا رفتن بازدهی نیروی انسانی خواهد شد • این مرور با هدف امکان سنجی استقرار سامانه تشخیص سریع بیماری های عفونی در شناور های سطحی صورت گرفته است

 5. روش شناسی مطالعه

 6. روش شناسی • در اين مرور سیستماتیک • مقالات پایگاه اطلاعاتی مدلاین (از 1966 تا 2012)، EMBASE (از 1988 تا 2012) • مقالات مروری منتشر شده در پایگاه Cochrane Libraryبررسی گردید • در مجموع 39 مقاله با کلید واژه های اصلی این مطالعه در پایگاه های اطلاعاتی یافت شد • بر اساس معیار های ورود و خروج مطالعات به این مرور سیستماتیک، 19 مقاله مورد بررسی نهائی قرار گرفت • یافته ها بر اساس استاندارد های پایگاه کوکران (Cochrane) دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد

 7. یافته ها

 8. یافته ها • سامانه های تشخیص سریع آزمایشگاهی متفاوتی در کشور های مختلف مورد بررسی و در برخی موارد بهره برداری قرار گرفته است • عمده سامانه های رایج برای این هدف بیشتر مبتنی بر یکی از روش های زیر می باشند: • PCR • LAMP • Line Probe Assay • از بین این سامانه ها، روش های تشخیصی مبتنی برReverse Hybridization که از فن آوری Line Probe Assay استفاده می کنند، مزیت ویژه ای دارند که عبارتست از • عدم نیاز به تجهیزات متعدد و کاربر متخصص

 9. روش PCR • روشPCR روشی سریع و حساس است که دارای مزایای بسیاری است اما • دارای محدودیت هایی نیـز می باشد مانند • چرخه­های حرارتی زیاد • استفاده از دستگاه ترموسایکلر گران قیمت • نیاز به انجام روش های آشکار سازی و تشخیص محصول پس از اتمام PCR • و به همین دلیل استفاده در آزمایشگاه های صحرایی و سیار به صرفه نمی باشد

 10. روش LAMP • روش تکثیر هم دمای DNA وابسته به حلـــقه • روشی ساده • با کارایی بالا • این روش توسط نوتومی و همکاران در سال 2000 معرفی گردید • در این روش DNA به طور اختصاصی و با کارایی و سرعت بالا در شرایط تک دمائی (Isothermal) می یابد • تجهیزات گران قیمت نیاز ندارد • لیکن • تکرار پذیری نتایج آن کمتر از دو روش دیگر است که از اعتبار آن می کاهد • تفسیر نتایج آن مشکل تر از روش های دیگر است و به فرد بسیار مجرب نیاز دارد

 11. روش LIPA • در این روش تکرار پذیری نتایج در بالاترین سطح قرار دارد • سادگی تفسیر نتایج در حد تعیین pH با نوار های pH می باشد • امکان تعیین نوع ویروس یا باکتری همزمان با تشخیص وجود دارد (مانند نمونه زیر که مربوط به تشخیص و تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت B می باشد) • امکان طراحی نوار ها (Strip) برای عوامل عفونی خاص هر منطقه جغرافیائی وجود دارد

 12. بحث و نتیجه گیری

 13. بحث • تخیص سریع آزمایشگاهی اصولا" بر پایه دو روش مولکولی صورت می گیرد • PCR و یا LAMP که با وجود سهولت و سرعت لیکن نیازمند تجهیزات تخصصی و کاربران ویژه و متخصص هستند و این امر هزینه استقرار این سامانه ها را در همه شناور های سطحی بسیار افزایش می دهد. • سامانه های تشخیصی مبتنی بر Reverse Hybridization به کاربر متخصص نیاز نداشته و با شرکت پرسنل مسئول بهداشت شناور سطحی در کارگاه های کوتاه مدت توانائی استفاده از کیت های تشخیصی در وی ایجاد می گردد

 14. بحث • استفاده از این تکنولوژی در کنترل بهداشت شناور های سطحی از نظر تشخیص سریع عوامل عفونی ویروسی، انگلی و باکتریال (مانند عوامل ایجاد گاستروانتریت حاد) کاملا" مؤثر خواهد بود • در مهار همه گیری این عفونت ها در بین کارکنان شناور های سطحی نیز گام ابتدائی و اصلی را بر می دارد

 15. با تشکر از توجه شما