ylioppilastutkinto n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YLIOPPILASTUTKINTO PowerPoint Presentation
Download Presentation
YLIOPPILASTUTKINTO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

YLIOPPILASTUTKINTO - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

YLIOPPILASTUTKINTO. Mäntsälän lukio 2012. Ylioppilastutkinto. Äidinkieli - kaikille pakollinen. Muut pakolliset:. ruotsi A tai B. vieras kieli A tai C. reaali. matematiikka A tai B. valittava kolme vähintään yksi A-taso. + ylimääräiset:. ruotsi. vieraat kielet. reaaliaineet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

YLIOPPILASTUTKINTO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ylioppilastutkinto

YLIOPPILASTUTKINTO

Mäntsälän lukio 2012

slide2

Ylioppilastutkinto

Äidinkieli - kaikille pakollinen

Muut pakolliset:

ruotsi

A tai B

vieras kieli

A tai C

reaali

matematiikka

A tai B

 • valittava kolme
 • vähintään yksi A-taso

+ ylimääräiset:

ruotsi

vieraat kielet

reaaliaineet

matematiikka

slide3

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Yo-tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle.

Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon - pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Ilmoittautuminen on siis sitova!

Kevät 2012

Syksy 2012

Kevät 2013

Syksy 2012

Kevät 2013

Syksy 2013

Ylimääräisiä kokeita voi suorittaa ilman aikarajaa myös varsinaisen yo-tutkinnon jälkeen.

reaalin ainejako
Reaalin ainejako

Yhdellä tutkintokerralla (kevät/syksy) voi kirjoittaa enintään kaksi ainetta, yhden kummastakin lokerosta.

ylioppilastutkinnon suorittaminen
Ylioppilastutkinnon suorittaminen

Ylioppilastutkinto on suoritettu, kun pakolliset

kokeet on suoritettu hyväksytysti.

(poikkeuksena kompensaatio)

 • Pakollisiksi aineiksi kannattaa valita itselle vahvimmat aineet.
 • Kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa!
 • Hylätty arvosana pakollisessa kokeessa voi estää yo-tutkinnon saamisen.
 • Hylätty arvosana ylimääräisessä kokeessa ei ole este yo-tutkinnon saamiselle.
slide6

Osallistumisoikeus YO-tutkintoon

 • Yo-tutkintoon voi osallistua, kun tutkintoaineesta on opiskeltu vähintään pakolliset kurssit.
 • Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, on opiskeltava vähintään kolme kurssia.
 • Kurssit on suoritettava ennen aineen kirjallista koetta.
koep iv t ja kellonajat
Koepäivät ja kellonajat
 • tieto koepäivistä YTL:n sivuilla
 • myös lukion kotisivuilla tiedot päivämääristä ja kellonajoista
ilmoittautuminen yo tutkintoon
Ilmoittautuminen YO-tutkintoon
 • syksyn 2012 tutkintoon ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 1.6.2012
 • kevään 2013 tutkintoon ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 21.11.2012
opettajan antama ohjaus ja neuvonta
Opettajan antama ohjaus ja neuvonta

opiskelija aikoo osallistua kirjoituksiin pelkkien pakollisten kurssien varassa tai

opiskelija menestyy heikosti ko. aineessa.

Aineenopettajan kanssa kannattaa aina keskustella kirjoitussuunnitelmista ennen ilmoittautumista!

Keskustelu on erityisesti tarpeen tilanteissa, joissa

yo kirjoituksiin sis ltyv t kurssit
YO-kirjoituksiin sisältyvät kurssit
 • YO-kokeidentehtävät perustuvat pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärään
 • kirjoitusaineista kannattaa ehdottomasti käydä kaikki mahdolliset kurssit, sillä suoritettujen kurssien määrällä on selkeä yhteys menestykseen!
hyl tyn kokeen uusiminen
Hylätyn kokeen uusiminen
 • Pakollisen hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.
 • Hylätyn vaativamman tason kokeen voi vaihtaa lyhyempään, mutta tutkintoon on jäätävä yksi pitkän oppimäärän koe.
 • Ellei tutkinto valmistu määräajassa / määräkerroilla, se on aloitettava alusta.
hyl tyn ylim r isen kokeen uusiminen
Hylätyn ylimääräisen kokeen uusiminen
 • Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää yo-todistukseen.
 • Tällaisen kokeen voi uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.
 • Kokeen tasoa ei voi uusittaessa vaihtaa.
hyv ksytyn kokeen uusiminen
Hyväksytyn kokeen uusiminen
 • Hyväksytyn kokeen voi uusia yhden kerran ilman aikarajaa.
 • Huom! Koska käytössäsi on vain yksi korotuskerta, älä ilmoittaudu uusintaan kevytmielisesti!
tutkinnon t ydent minen
Tutkinnon täydentäminen
 • Tutkintoa voi täydentää sen jälkeen, kun on suorittanut yo-tutkinnon.
 • Hylättyä täydennystä voi uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.
kompensaatio
Kompensaatio

Pakollisten ja ylimääräisten kokeiden pisteillä voi kompensoida yhtä hylättyä arvosanaa.

L = 7 p

E = 6 p

M = 5 p

C = 4 p

B = 3 p

A = 2 p

i+ → 12 p

i →14 p

i- →16 p

i= →18 p

luki h iri n vamman sairauden tai erityisen vaikean el m ntilanteen huomioiminen yo tutkinnossa
Luki-häiriön, vamman, sairauden tai erityisen vaikeanelämäntilanteen huomioiminen yo-tutkinnossa
 • Jos opiskelijan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon.
 • Mahdollisista erityisjärjestelyistä on neuvoteltava rehtorin kanssa ennen hakemuksen tekemistä.
luku ja kirjoitush iri yo tutkinnossa
Luku- ja kirjoitushäiriö YO-tutkinnossa

Luki-häiriöisellä mahdollisuus hakea

 • arvosanan nostoa yhdessä aineessa (lievä lukihäiriö)
 • erityisjärjestelyjä(keskivaikea tai vaikea lukihäiriö)
  • pidennetty koeaika (1 tai 2 h)
  • isompi teksti
  • tietokone
  • erillinen koetila
  • vapautus äidinkielen esseen puhtaaksikirjoituksesta
  • pitkätaukoinen kuullunymmärtäminen
  • pidennetty loppuaika kuullunymmärtämisessä

Hakemus lähetettävä lautakuntaan viimeistään

ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemus toimitetaan lukion kautta.

luku ja kirjoitush iri yo tutkinnossa1
Luku- ja kirjoitushäiriö YO-tutkinnossa

Lievä lukihäiriö

Arvosanan korotushakemusta varten riittää LUKI-testaajan lausunto.

Keskivaikea tai vaikea lukihäiriö

Erityisjärjestelyjä varten tarvitaan lisäksi erikoislääkärin lausunto.

Tarkemmat ohjeet toimenpiteistä lukion kotisivuilla kohdassa LUKI.

kuulovamma yo tutkinnossa
Kuulovamma yo-tutkinnossa
 • Keskivaikean tai vaikea kuulovamman takia voi hakea erityisjärjestelyjä:
  • erityisjärjestelyt erillisessä huoneessa
  • pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskoe ja lisäaika kokeen lopussa
sairaus tai vamma yo tutkinnossa
Sairaus tai vamma yo-tutkinnossa
 • Pitkäaikaisen sairauden tai pysyvän vamman takia on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä.
  • pidennetty koeaika (1 tai 2 h)
  • isompi teksti
  • tietokone
  • erillinen koetila
  • vapautus äidinkielen esseen puhtaaksikirjoituksesta
  • vapautus optisen vastauslomakkeen täyttämisestä
  • pitkätaukoinen kuullunymmärtäminen
  • pidennetty loppuaika kuullunymmärtämisessä
 • Hakemukseen tarvitaan erikoislääkärin lausunto.
sairaus tai vamma yo tutkinnossa1
Sairaus tai vamma yo-tutkinnossa
 • Mikäli erityisjärjestelyjä ei ole haettu ja opiskelijan suoritukseen on vaikuttanut haitallisesti suorituskykyä heikentävä sairaus tai muu vastaava seikka, joka halutaan otettavan arvostelussa huomioon, on YTL:lle lähetettävä lukion kautta lääkärintodistus sairaudesta tai muu asiaa selvittävä puoltolause.
 • Lautakunta voi harkintansa mukaan ottaa arvostelua lieventävänä seikkana huomioon sellaiset sairaudet, joiden vaikutus suoritukseen on ollut selvästi todettavissa lääkärintodistuksen perusteella.
erityisen vaikea el m ntilanne
Erityisen vaikea elämäntilanne
 • Erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon.
 • Lautakunnalle on tällöin lähetettävä lukion rehtorin tai asiantuntijan (esim. erityisopettaja, lääkäri, psykologi) laatima asiaa selvittävä puoltolause.
killinen sairastuminen ennen yo koetta
Äkillinen sairastuminen ennen YO-koetta
 • Otettava mahdollisimman pian yhteyttä rehtoriin.
 • Voidaan myöntää suullinen lupa erityisjärjestelyihin, esim. kokeen tekeminen kotona tai sairaalassa tai lisäaika.
 • Hakemus erityisjärjestelyistä ja lääkärintodistus toimitettava rehtorille heti, kun se on mahdollista.
 • Juuri ennen koetta tai kokeen aikana äkillisesti sairastunut voidaan siirtää koulussa erilliseen tilaan. Hakemusta ei tuolloin tarvita.
vilppi
Vilppi
 • Mikäli kokelas syyllistyy vilppiin tai sen yritykseen, menettää hän oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana.
 • Kaikki kokeet, joihin hän on sillä kertaa ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi.
 • Huom. Kännykän tuominen koetilaisuuteen tulkitaan vilpin yritykseksi.
koesuoritusten arviointi
Koesuoritusten arviointi
 • Aineenopettaja suorittaa valmistavan arvostelun.
 • Opiskelija voi kysyä alustavia tuloksia kansliasta 1 viikko / 2 viikkoa kokeen jälkeen.
 • Lopullisen arvostelun tekevät YTL:n sensorit.
yo tulosten julkistaminen
YO-tulosten julkistaminen

YO-kokeiden lopulliset tulokset saapuvat koululle

viimeistään

 • syksyn kirjoitusten osalta 23. marraskuuta
 • kevään kirjoitusten osalta 25. toukokuuta
tarkistusarvostelu
Tarkistusarvostelu
 • Tarkistusarvostelua voi hakea
  • opiskelija
  • alle 18-vuotiaan huoltaja
  • Aineenopettaja
 • Hakemus jätettävä rehtorille 14 vrk:n kuluessa tulosten julkistamisesta.
 • Tarkistusarvostelusta peritään 50 e maksu, joka palautetaan, mikäli tarkistus johtaa arvosanan tai pistemäärän korotukseen.
slide28

Valtakunnallinen arvosanajakauma

Jakauma vaihtelee hieman vuosittain, mutta pääpiirteissään se on em. kaltainen.

oikeus ylioppilastutkintotodistukseen
Oikeus ylioppilastutkintotodistukseen
 • Yo-tutkintotodistuksen saaminen edellyttää myös lukion päättötodistuksen saamista.
 • Mikäli kursseja puuttuu vielä 5. toukokuuta, ei kevään kirjoitukset hyväksytysti suorittanut kokelas pääse ylioppilaaksi kevätlukukauden päättyessä.
 • Mikäli kursseja puuttuu vielä 4. marraskuuta, ei syksyn kokelas pääse ylioppilaaksi joulukuussa!
tutkintomaksut
Tutkintomaksut
 • YTL määrää, koulu kerää ja tilittää YTL:lle
  • perusmaksu 14 e
  • koekohtainen maksu 28 e
  • maksu tarkistus-arvostelusta / koe 50 e
 • Perusmaksu maksetaan joka tutkintokerralta eli hajautetussa tutkinnossa 2–3 kerralta.
 • Maksuperuste syntyy ilmoittautumisesta, ei todellisesta osallistumisesta.
ylioppilastutkintoa koskevaa tietoa saa
Ylioppilastutkintoa koskevaa tietoa saa
 • ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta www.ylioppilastutkinto.fi mm.
  • aiempien vuosien pisterajoja
  • koekohtaisia määräyksiä ja ohjeita
 • lukion nettisivuilta (mm. tämä esitys)
 • opinto-ohjaajalta
 • koulusihteeriltä
 • rehtorilta

Kysy, ellet tiedä!

opiskelijan itsens vastuulla on
Opiskelijan itsensä vastuulla on
 • tietää yo-tutkintoon liittyvät määräykset
 • tietää kokeiden suoritusohjeet
 • noudattaa määräyksiä ja ohjeita!
aikataulut
Aikataulut
 • Kuullunymmärtämiskokeet klo 8.30 Paikalla oltava viimeistään klo 8.15!
 • Lyhyissä kielissä poikkeusajat.
 • Kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00. Paikalla oltava viimeistään klo 8.40!
 • Hanki riittävän tehokkaita herätysvälineitä!
 • Kirjallisissa kokeissa sisälle pääsee klo 10.00 saakka. Myöhästyneille ei anneta lisäaikaa.
 • Kokeesta ei voi poistua ennen klo 12.00.
 • Koeaika päättyy klo 15 (lisäajalla 16 tai 17). Kahden ylimääräisen kielen kirjoittajalla koeaika jatkuu klo 17 saakka.
slide34
Eväät
 • Ovella tarkistetaan kaikkien eväät ja tarvikkeet.
 • Eväät on oltava läpinäkyvissä pakkauksissa. Ei rapisevia papereita ja muoveja! Käytä mieluiten muovirasioita.
 • Voit kantaa tavarasi avonaisessa korissa tai laatikossa, jossa ei ole tekstejä.
 • Näkyvillä ei saa olla MITÄÄN tekstejä, kaikki on poistettava tai teipattava piiloon!
 • Ota riittävästi juotavaa ja syötävää, jotta pysyt virkeänä koko kokeen ajan.
muut tarvikkeet
Muut tarvikkeet
 • Mukaan saa ottaa tyynyn selkänojaa tai istuinta varten.
 • Terveyssiteitä on vessoissa, omia ei saa tuoda.
 • Nenäliinoja on koulun puolesta, omia ei saa tuoda. Pyydä nenäliinoja WC-valvojalta.
 • Lääkkeet ja lääkintävälineet on jätettävä valvojan pöydälle ja pyydettävä siitä. Laita lääkkeet pieneen pussiin ja nimi päälle.
 • Pukeudu riittävän lämpimästi, salissa on melko viileää.
sallitut apuv lineet
Sallitut apuvälineet
 • Matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää apuvälineinä lautakunnan määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja.
 • Laskimet ja taulukkokirjat on jätettävä viimeistään edellisenä päivänä klo 12 kansliaan tarkastettavaksi.
 • Tarkastetut laskimet ja taulukkokirjat ovat valmiina pöydillä koetilaisuuden alkaessa.
 • Muista merkitä nimesi tavaroihin!
ei k nnykk ja lompakoita kokeeseen
Ei kännykkää ja lompakoita kokeeseen!
 • Kokeeseen ei saa tuoda matkapuhelimia eikä muita viestintävälineitä. Niiden tuominen tulkitaan vilpin yritykseksi ja koe hylätään.
 • Jätä arvotavarat mieluiten lokeroon. Ellei sinulla ole lokeroa, käy lunasta sellainen itsellesi koetta edeltävänä päivänä. Koeaamuna koulusihteeri ei ehdi jakaa lokeroita.
 • Hätätilassa arvotavaroita voi jättää säilytykseen kansliaan. Koulusihteerin tavarakori on salin ovella.
istumaj rjestys
Istumajärjestys
 • Jokaisessa kokeessa on erilainen istumajärjestys. Jokaisen paikka on merkitty nimilapulla.
 • Laita nimilappu kokeen ajaksi näkyville eväskorin reunalle.
 • Nimilappua ei saa viedä pois kokeen päätyttyä.
 • Nimilapusta näet oman kokelasnumerosi.
kaikki pyynn t seisomaan nousten
Kaikki pyynnöt seisomaan nousten
 • Nouse seisomaan merkiksi, jos tarvitset valvojaa.
 • Mikäli pudotat tavaroita lattialle, voit poimia itse vain välittömästi tuolin tai pöydän vieressä käden ulottuvilla olevat tavarat.
 • Kauemmas pudonneet tavarat saa nostaa vain valvoja!
 • Nouse seisomaan myös silloin, kun tarvitset lisää paperia, nenäliinoja, varakyniä, kumeja tms.
wc k ynnit ja muu salissa liikkuminen
WC-käynnit ja muu salissa liikkuminen
 • WC-käynnille mennessäsi tarkista ennen lähtöä, että WC-valvoja on paikalla. Kulje WC-käytävää pitkin.
 • WC-käynnille saa mennä vain yksi tai kaksi opiskelijaa kerrallaan valvojien määrästä riippuen.
 • WC-käyntien määrää ei ole rajoitettu. Voit käydä WC:ssä esimerkiksi silloin, kun haluat päästä jaloittelemaan. Muutoin liikkuminen salissa on kielletty.
 • WC:n ovea ei saa lukita.
teht v t
Tehtävät
 • Tehtäväpaperit jaetaan kokeen alussa.
 • Saat avata tehtäväpaperin vasta kun rehtori tai muu kokeen valvoja antaa luvan.
 • Kunkin reaaliaineen kokeessa on oma tehtäväpaperinsa tai -vihkonsa.
 • Jokainen saa vain sen aineen tehtäväpaperin, johon on ilmoittautunut.
 • Reaalissa on käytössä kansiot: kaikki paperit pakataan kansioon kokeen päätyttyä.
vastaaminen
Vastaaminen
 • Omia papereita ei saa tuoda. Kaikki vastauspaperit ja suttupaperit annetaan koululta.
 • Vastauksissa käytetään painettuja konsepteja (A3 taitettuna) ja niiden puolikkaita (A4).
 • Suttupaperina tavallista valkoista paperia.
 • Kirjoita kaikkiin käyttöönottamiisi papereihin:
  • kokelasnumerosi (nimikyltissä)
  • nimikirjoituksesi
  • täydellinen nimesi tekstaten
vastaaminen1
Vastaaminen
 • Papereita ei saa repiä, taittaa eikä rypistää.
 • Älä ylitä marginaaleja. Kirjoita joka riville ja pyri selkeään, hyvin luettavaan käsialaan.
 • Puhtaaksikirjoituksessa yliviivaa mahdollinen virhe ja kirjoita yläpuolelle korjaus.
 • Lyijykynällä kirjoitetuissa vastauksissa pyyhi virheellinen kohta. Pitkissä virheissä (esim. kokonainen pitkä kappale) voit yliviivata virheen siististi ja jatkaa tekstiä normaalisti.
 • Suunnittele ajankäyttösi etukäteen. Varaa tarpeeksi aikaa puhtaaksikirjoitukseen.
idinkieli
Äidinkieli
 • Äidinkielen koe on kaksiosainen: tekstitaidon koe ja esseekoe.
 • Jos kokelas jättää saapumatta jompaankumpaan koetilaisuuteen, katsotaan koe keskeytyneeksi eikä kompensaatio ole mahdollinen.
 • Koesuoritukset jätetään selvästi ja siististi kirjoitettuina. Tekstata saa, mutta isojen ja pienten kirjainten sekä sanavälien on erotuttava selkeästi. Epäselvät tapaukset tulkitaan huonomman vaihtoehdon mukaan.
 • Tekstitaidon kokeessa käytetään lyijykynää (HB tai nro 2).
 • Esseekoe on puhtaaksikirjoitettava muste- tai kuulakynällä.
vieraat kielet
Vieraat kielet
 • Tutustu koetta koskeviin ohjeisiin huolella abikurssien aikana.
 • Mikäli et jostain syystä osallistu abikursseille, kysy opettajalta ohjeet yo-kokeeseen hyvissä ajoin ennen koetta.
 • Mikäli sinulla on epäselvyyttä jonkin asian suhteen, KYSY asiasta opettajalta hyvissä ajoin ennen koetta!
matematiikka
Matematiikka
 • Arvosteltavaksi saa jättää enintään kymmenen tehtävää. Tarjolla on viisitoista tehtävää.
 • Tehtävät voivat sisältää useita osia (merkittynä esimerkiksi a), b), jne.), jolloin kaikkien kohtien käsittely kuuluu täydelliseen suoritukseen.
 • Pitkän matematiikan kokeessa voidaan antaa 1-2 ns. tähtitehtävää, jotka vaativat laajempaa tai syvällisempää käsittelyä kuin muut tehtävät.
 • Tähtitehtävät merkitään tehtävänumeron edessä olevalla tähdellä ja ne ovat yhdeksän (9) pisteen arvoisia. Muissa maksimi on 6 pistettä.
matematiikka1
Matematiikka
 • Tehtävä 1 tehdään kokoarkille ja muut tehtävät puoliarkeille.
 • Kullekin puoliarkille saa tehdä vain vain yhden tehtävän. Tarvittaessa saa saman tehtävän käsittelyä jatkaa toisella tyhjällä paperilla.
 • Koe tehdään lyijykynällä (HB tai nro 2).
 • Kokeen päättyessä kaikki paperit kootaan numerojärjestykseen tehtävän 1 sisältävän kokoarkin sisälle.
 • Ellei kokelas käsittele tehtävää 1, kootaan suoritukset vain nimitiedot sisältävän kokoarkin sisään.
matematiikka2
Matematiikka
 • Tehtäviin liittyvät kuviot piirretään samalle konseptipaperille suorituksen kanssa (millimetripaperia ei käytetä, ellei siihen ole erityistä syytä).
 • Kuviot on piirrettävä riittävän selvästi, ja niissä käytetyt yksiköt on merkittävä näkyviin. Harppia ja viivoitinta on käytettävä näitä edellyttävissä kohdissa.
 • Piirroksissa saa käyttää värikyniä – ei kuitenkaan punaista.
matematiikka3
Matematiikka
 • Hyväksyttävästä suorituksesta tulee käydä selvästi ilmi, millä tavoin kokelas on perustellut ratkaisun sekä mitkä ovat tarvittavat laskut ja lopputulos.
 • Pelkkä vastaus ilman perusteluja ei kelpaa hyväksyttäväksi suoritukseksi.
 • Kokelaan on selvästi yliviivattava koetilanteessa ne suoritukset, joita hän ei halua arvosteltaviksi.
 • Myös suttupaperit on siististi yliviivattava.
 • Suttupaperit pinotaan erikseen suorituspinon alle.
reaali teht vien vastausten m r
Reaali: tehtävien / vastausten määrä
 • uskonto ja et 10 / 6
 • psykologia 10 / 6
 • filosofia 10 / 6
 • historia 10 / 6
 • yhteiskuntaoppi 10 / 6
 • maantiede 10 / 6
 • terveystieto 10 / 6
 • fysiikka 13 / 8
 • kemia 12 / 8
 • biologia 12 / 8
reaali pisteytys
Reaali: pisteytys
 • Kustakin vastauksesta annetaan pistemäärä kokonaisin numeroin 0 - 6, jokeritehtävästä 0 - 9.
 • Jokeritehtävien arvostelussa vastaavat pistemäärät 0 - 3 tavanmukaista arvostelua, 4 ja 5 neljää, 6 ja 7 viittä sekä 8 ja 9 kuutta tavallisen tehtävän pistettä.
reaali jokerit
Reaali: jokerit
 • Kussakin kokeessa annetaan kaksi erityisen vaativaa jokeritehtävää.
 • Jokeritehtävät on merkitty tehtävänumeron edessä olevalla +-merkillä ja sijoitettu sarjan loppuun. Kumpaankin jokeritehtävään saa vastata.
reaali oppiainerajat ylitt v t teht v t
Reaali: oppiainerajat ylittävät tehtävät
 • Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1 - 4 oppiainerajat ylittävää tehtävää. Sekä tavallinen tehtävä että jokeritehtävä voivat olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.
 • Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä ei merkitä erikseen, mutta tehtävänannolla pyritään ohjaamaan kokelasta käsittelemään tehtävää eri aineiden näkökulmista tai lukion aihekokonaisuuksien kannalta.
 • Älä siis rajaa vastauksiasi vain ko. aineen tietämykseesi!
reaali koeteht v t
Reaali: koetehtävät
 • Jos tehtävä on kaksi- tai useampiosainen (kohdat a, b jne.), vastataan molempiin tai kaikkiin osatehtäviin. Eri osatehtävät voivat olla painoarvoltaan erilaisia. Painotus voidaan esittää pisteinä tehtävänannossa.
 • Kokelas merkitsee vastauksen otsikoksi kyseessä olevan reaaliaineen nimen tai kirjainlyhenteen ja tehtävän numeron, esim. MAANTIEDE 3 tai GE 3, mutta ei itse tehtävää.
reaali koepaperin k ytt
Reaali: koepaperin käyttö
 • Kokelas kirjoittaa ainakin yhden vastauksen kokoarkille.
 • Muut vastaukset kirjoitetaan kokoarkeille - paitsi fysiikassa ja kemiassa puoliarkeille.
 • Kullekin paperille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän suorituksen.
 • Tarvittaessa saman tehtävän käsittelyä saa jatkaa toisella tyhjällä paperilla.
 • Kokoarkin sisään liitetään muut suoritukset numerojärjestyksessä.
reaali ei arvosteltavat suoritukset
Reaali: ei-arvosteltavat suoritukset
 • Kokelaan on selvästi yliviivattava koetilanteessa ne suoritukset, joita hän ei halua arvosteltaviksi.
 • Myös suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit on yliviivattava.
arvostelu
Arvostelu

Lue ohjeet www.ylioppilastutkinto.fi

 • Kypsyyttä osoittavan vastauksen tunnusmerkit
 • Heikon vastauksen tunnusmerkit
arvostelu1
Arvostelu
 • Jos suoritus on epäselvä, sekava tai huomattavan epäsiisti, sen pistemäärää voidaan alentaa.
 • Jos kokelas jättää arvosteltavaksi ainekohtaisen enimmäismäärän ylittävän määrän vastauksia, katsotaan kokeen muodostuvan niistä 6 tai 8 vastauksesta, joiden pistesumma on pienin.
 • Jos kokelas jättää samaan tehtävään useamman kuin yhden vastauksen, tehtävä arvostellaan pienimmän pistemäärän antavan vastauksen mukaan.
slide59

Onnea ja menestystä

ylioppilaskirjoituksiin!