slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realizatori: Anichitoae Florina Iftode Florentina Ilişanu Andreea Luca Ramona Lungu Ionuţ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realizatori: Anichitoae Florina Iftode Florentina Ilişanu Andreea Luca Ramona Lungu Ionuţ

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation

Realizatori: Anichitoae Florina Iftode Florentina Ilişanu Andreea Luca Ramona Lungu Ionuţ - PowerPoint PPT Presentation

rob
247 Views
Download Presentation

Realizatori: Anichitoae Florina Iftode Florentina Ilişanu Andreea Luca Ramona Lungu Ionuţ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Realizatori: Anichitoae Florina Iftode Florentina Ilişanu Andreea Luca Ramona Lungu Ionuţ Moşneagu Diana Clasa a IX-a C

 2. Introducere Instrumente optice Microscopul Instrumentul optic foloseşte una sau mai multe lentile sau oglinzi curbe pentru a produce tipul de imagine cerut. Mai jos vă vom prezenta microscopul:

 3. Microscopul este instrumentul optic care mareşte obiecte foarte mici. Dacă are doar o lentilă, acesta este un microscop simplu (lupa). Dacă are mai multe lentile, este un microscop compus.

 4. Informaţii ştiinţifice şi descoperire În 1590, un optician german, Zacharias Janssen a construit primul microscop.El a descoperit că o lentilă convergentă asezată în apropierea unei lupe îi poate mari imaginea.

 5. Microscoapele optice pot mari de maxim 2000 de ori.În 1932, inginerii germani Max Knoll si Ernst Ruska construiesc primul microscop de transmisie electronică. Primul microscop electronic putea mări imaginea obiectelor doar de 400 de ori.

 6. Microscoapele electronice moderne pot ajunge la măriri de un million de ori. Lentilele microscopului electronic sunt electrice sau magnetice, după cum devine fasciculul de electroni are loc în câmpul magnetic sau electric

 7. Microscoapele protonice si ionice pot mări imaginea obiectelor de 100 milioane de ori.

 8. MERSUL RAZELOR DE LUMINĂ ÎNTR-UN MICROSCOP

 9. SCHEMA MICROSCOPULUI OPTIC

 10. Aplicaţii în viaţa reală a microscopului Microscopuleste un instrument cu ajutorul căruia putem observa obiectele foarte mici pentru ochiul liber. El este ultilizat în medicină, biologie, geologie etc. Ştiinţa care se ocupă cu cercetarea obiectelor mici,folosind un astfel de instrument se numeştemicroscopie.

 11. PRIMUL MICROSCOP

 12. Microscop cu structura de bază din lemn

 13. Microscop cu montura din metal şi fildeş

 14. Microscop construit în întregime din lemn

 15. Microscop cu reglare a claritaţii prin fir metalic

 16. Microscop portabil cu montura metalică si caseta de transport

 17. Primul microscop format din mai multelentile

 18. Microscop din lemn cu suport tripod metalic

 19. Microscop cu corpul din lemn

 20. Microscop cu suport din metale preţioase

 21. Microscop cu structura apropiată de celemoderne

 22. Microscop portabil cu caseta de transport din lemn

 23. Microscop modern

 24. AMEOBA

 25. DIATOMEE

 26. EUGLENA VERDE

 27. PARAMECIUL

 28. PICIORUL ŢANŢARULUI