slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Przestrzenna koncentracja działalności naukowo-badawczej w Warszawie a regionalna strategia innowacji Mazowsza. Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa e-mail: [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa' - rob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Przestrzenna koncentracja działalności naukowo-badawczej w Warszawie a regionalna strategia innowacji Mazowsza

Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa

Instytut Gospodarki Światowej

Szkoła Główna Handlowa

e-mail: [email protected]

Tezy do dyskusji przygotowane na warsztaty nt. “Dobre praktyki w tworzeniu i wdrażaniu Regionalnych Strategii Innowacji”

Warszawa, 24 listopada 2005 r.

zr nicowanie zasob w i dzia alno ci b r na terenie mazowsza wymiary analizy
Zróżnicowanie zasobów i działalności B+R na terenie Mazowsza - wymiary analizy:
 • wymiar przestrzenny (geograficzny) – Warszawa jako centrum naukowo-badawcze i innowacyjne Mazowsza;
 • skutki koncentracji zdolności innowacyjnej dla rozwoju gospodarczego regionu, a w szczególności dla produktywności czynników wytwórczych;
zr nicowanie zasob w i dzia alno ci b r na terenie mazowsza wymiary analizy1
Zróżnicowanie zasobów i działalności B+R na terenie Mazowsza - wymiary analizy:
 • wymiar czasowy - ocena czy i kiedy nastąpi zmniejszenie wewnątrzregionalnej luki technologicznej
 • sposoby aktywizacji innowacyjności regionu; możliwości wpływu na niwelowanie różnic technologicznych;
 • implikacje wewnątrzregionalnej luki technologicznej dla kształtowania RIS Mazovia
warszawa centrum naukowo badawcze mazowsza
Warszawa- centrum naukowo-badawcze Mazowsza
 • Miejsce lokalizacji większości ośrodków, w których wykonywane są prace badawczo-rozwojowe:
 • Liczba jednostek badawczo-rozwojowych sektora publicznego działających na terenie Warszawy wynosiła 2003 roku 131 (Mazowsze-275), tj. 49,4%liczby ośrodków w woj. mazowieckiego)
 • Liczba warszawskich państwowych szkół wyższych stanowi 78% uczelni całego woj. mazowieckiego (14 uczelni wobec 18 na Mazowszu)
 • Liczba podmiotów gospodarczych na terenie stolicy – prawie 300 tys. firm, co stanowi 47,7% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w woj. mazowieckim.
warszawa centrum naukowo badawcze mazowsza1
Warszawa- centrum naukowo-badawcze Mazowsza
 • W Warszawie koncentruje się większość nakładów Mazowsza na B+R
 • Udział nakładów na B+R poniesionych na terenie stolicy to 89,1% wszystkich środków przeznaczonych na badania i rozwój w województwie mazowieckim
 • Nakłady warszawskich przedsiębiorstw na B+R wyniosły w 2003 r. 192,3 mln zł, czyli 40,6% nakładów sektora przedsiębiorstw w woj. mazowieckim
podstawowe wska niki
Podstawowe wskaźniki
 • Relacja nakładów na B+R do dochodu narodowego jest w Warszawie stosunkowo wysoka:
 • Warszawa - 1,8%.
 • Mazowsze - 1,25%
 • Polska – 0,56%
 • Znaczne nakłady na B+R na 1 mieszkańca:
 • w Warszawie 1053 zł,
 • Mazowsze - 389 zł
 • Polska - 119 zł.
r d a pochodzenia nak ad w na b r
Źródła pochodzenia nakładów na B+R
 • Relatywnie większe rola budżetu państwa w finansowaniu B+R
 • Warszawa - środki budżetowe pokrywają 65,8% całości nakładów
 • Mazowsze - 64,7%
 • Polska - 62,7%,
rodki zagraniczne w finansowaniu b r
Środki zagraniczne w finansowaniu B+R
 • Relatywnie większa niż przeciętna w Polsce i woj. mazowieckim, aktywność ośrodków naukowych Warszawy w pozyskiwaniu funduszy zagranicznych:
 • Warszawa – udział środków zagr. 6,1%
 • Mazowsze - 5,9%
 • Polska - 4,6%
zasoby ludzkie pozycja warszawy na mazowszu
Zasoby ludzkie: pozycja Warszawy na Mazowszu
 • Silne zaplecze kadrowe - liczba zatrudnionych w stolicy sferze B+R wynosiła w 2003 roku 30 tys. osób, co stanowi:
 • 88,6% zasobów kadry badawczej województwa mazowieckiego (34 tys.);
 • 24% zasobów całej Polski

12 tys. osób z tytułem naukowym = 1/4 z całej Polski i 90% kadr Mazowsza (w tym około 2,3 tys. profesorów) pracuje w Warszawie;

zasoby ludzkie pozycja warszawy na mazowszu1
Zasoby ludzkie: pozycja Warszawy na Mazowszu
 • Rozwój zasobów ludzkich - w stolicy studiuje 310 tys. studentów, tj.:
 • 89% ogółu studentów w woj. mazowieckim
 • 17 proc. ogółu studentów w Polsce.
aparatura naukowo badawcza pozycja warszawy na mazowszu
Aparatura naukowo-badawcza: pozycja Warszawy na Mazowszu
 • Koncentracja aparatury naukowo-badawczej na terenie Warszawy
 • Wartość aparatury naukowo-badawczej na terenie Warszawy wynosiła w 2003 roku 1218,4 mln zł tj.
 • 86,8% zasobu aparatury B+R Mazowsza,
 • 34,6% aparatury badawczej całego kraju
szanse technologicznego zr nicowania woj mazowieckiego implikacje dla budowania rsi
Szanse technologicznego zróżnicowania woj. mazowieckiego - implikacje dla budowania RSI
 • korzyści skali działania – obniżenie kosztów jednostkowych
 • duża mobilność personelu – dyfuzja technologii
 • możliwości rozwijania powiązań sieciowych- współpraca w działalności innowacyjnej (Davelaar/Nijkamp 1989; Cooke and Morgan in 1993)
 • efekty synergii
szanse technologicznego zr nicowania woj mazowieckiego implikacje dla budowania rsi1
Szanse technologicznego zróżnicowania woj. mazowieckiego - implikacje dla budowania RSI
 • łatwość dostępu do zasobów oraz infrastruktury instytucjonalnej wspierającej komercjalizację wiedzy (fundusze VC, banki)- przynosi dodatkowe efekty zewnętrzne (Fischer /Revilla Diez/Snickars/Varga 2001)
 • Wyższa produktywność zasobów, transmisja wzrostu gospodarczego do innych części regionu (Shefer/Frenkel 1998).
zagro enia technologicznego zr nicowania woj mazowieckiego implikacje dla budowania rsi
Zagrożenia technologicznego zróżnicowania woj. mazowieckiego - implikacje dla budowania RSI
 • dalsze pogłębianie luki technologicznej i rozwojowej między centrum i peryferiami
 • przesunięcia w profilu specjalizacji poszczególnych części województwa - umocnienie pozycji Warszawy w przemysłach i usługach o wysokiej wartości dodanej
jak wykorzysta szanse implikacje dla rsi
Jak wykorzystać szanse? - Implikacje dla RSI

Budowanie otwartego systemu innowacyjnego miasta Warszawy:

 • na zewnętrz – ułatwienie transferu technologii z innych systemów regionalnych i narodowych (łączenie lokalnej i zewnętrznej wiedzy)
 • do wewnątrz – wspieranie kooperacji pionowej i poziomej w obrębie regionu
ad