הפצת זרעים על ידי טיפות גשם דרך לעמידות בפני יובש - PowerPoint PPT Presentation

rob
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הפצת זרעים על ידי טיפות גשם דרך לעמידות בפני יובש PowerPoint Presentation
Download Presentation
הפצת זרעים על ידי טיפות גשם דרך לעמידות בפני יובש

play fullscreen
1 / 40
Download Presentation
הפצת זרעים על ידי טיפות גשם דרך לעמידות בפני יובש
137 Views
Download Presentation

הפצת זרעים על ידי טיפות גשם דרך לעמידות בפני יובש

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. הפצת זרעים על ידי טיפות גשםדרך לעמידות בפני יובש עשרות מינים במדבר ובבתות ים-תיכוניות אינם מפיצים זרעיהם בהבשילם. הזרעים נשארים על צמח האם ומוגנים על ידי אבריו עד לבוא גשמים יעילים. יעילות הגשם נמדדת על ידי אברי צמח הסוגרים על הזרעים ומהווים מעין מדי-גשם על ידי כמותם ועוצמת הטיפות. משנמדדה כמות גשם מספקת הזרעים מופצים. לרבים מהמינים יש קליפה שבהרטבה הופכת רירית ומדביקה את הזרע לקרקע. מידת ההתפתחות של צמח הבת תלויה בכמות המים העומדת לרשותו בקרקע בה הוא גדל. שושנת-יריחו למשל עשויה לפתח צאצאים שיכללו מצמח בעל פרח יחיד ועד לצמחים בעלי אלפי פרחים. ממדי הצמח וכמות פרחיו נמצאת בהתאמה לכמות המים העומדת לרשותו. צמח יבש עשוי לעמוד בשדה עשרות שנים מבלי לאבד חיוניות זרעיו.

 2. שושנת-יריחו האמיתית היא "מלכת" הצמחים המפיצים זרעיהם בגשם.היא גדלה במקומות שחונים ביותר ומתפתח רק בשנים גשומות הודות למנגנונים יעילים של "מדידת גשם" שיש לצמח

 3. מטר חזק, לעתים לזמן קצר בלבד, מחולל שיטפון מקומי. דפוס חלק מכתמי המים נכתב אחר כך "באותיות" של שושנת יריחו

 4. צמחים ותיקים ליד צמח של השנה החדשה שושנת-יריחו כוכב ננסי חוף ים-המלח ליד מצפה שלם

 5. פרחים מגילים שונים על ענפי הצמח הצעיר. על פי מחקריו של פרופ' י. גוטרמן הבשלת זרעים בימים שאורכם שונה מביאה ליצירת גוון רב בתנאים המתאימים ביותר לנביטת הצאצאים פרי צעיר

 6. עם הבשלת הזרעים נקמצים ענפי התפרחת והפרות הסגורים עומדים בזוויות שונות

 7. לאחר הרטבה נפתחים הצמחים ה"קמוצים"ומוכנים להתזת זרעיהם בגשם. מהירות הפתיחה תלויה באופן ישיר במידת החום של המים

 8. פרישת הענפים מתרחשת הודות להבדלים במבנה התאים בצדדים השונים של הגבעול. חלקו הפנימי תופח ומתארך יותר בהרטבה או מתכווץ יותר בהתייבשות בהשוואה לחלקו החיצוני שריד של פרי שנפתח פרי מוכן לפתיחה ע"י הגשם

 9. פרות של שושנת-יריחו ושני זרעים שהוצאו מהפרי הימני שקשווה אחת שלו נפתחה זרעים שריד עמוד-העלי עוקץ הזרע נותר קישח ומסייע להפצה קשווה עם מעין כפית בראשה

 10. מעלה יאיר במורד התלול אל ים המלח. זה אחד הנתיבים הבודדים דרכם ירדו כבר דורות קדומים ממדבר יהודה אל הבקע. בין טרשיו השחונים תועדה אוכלוסייה קטנה של שושנת-יריחו

 11. אוכלוסיית שושנת-יריחו שהתפתחה במעלה יאיר וצולמה בקיץ 1980

 12. מדגם חלקי של הפרטים שהיו באוכלוסייה שהתפתחה ב-1980 5 פרות לצמח 2פרות לצמח 3פרות לצמח פרי יחיד לצמח צמח שגדל לפני 1980 ומזרעיו התפתחו הצמחים סביבו

 13. פרטים שהתפתחו באותה אוכלוסייה ונבדלו בכמות במים שעמדה לרשות כל אחד מהם במקום גידולו

 14. כוכב ננסי - צמח משנים עברו וצמח בן השנה

 15. כוכב ננסי שהתפתח בתשתית בה הספיקו לו מים לתפרחות מסדר שלישי. במקרים רבים מספיקה הכמות לתפרחת אחת מסדר ראשון. קרקפת מסדר 3 קרקפת מסדר 2 קרקפת מסדר 1

 16. כוכב ננסי מסועף עם תפרחות מסדר 1, 2 ו-3

 17. כ-5 דקות לאחר ההרטבה נפתחים עלי המעטפת

 18. תפרחת של כוכב מצוי שנסגרה לאחר ההבשלה. הרטבתה במים פרשה את עלי המעטפת. טיפות גשם הפילו זרעונים שהיו בחיק המוצים והציצית שלהם נפתחה, מסייעת לתפוצתם ברוח שני זרעונים שהשתחררו והציצית שלהם נפרשה מוצים סוגרים על שאר הזרעונים רווח שנותר לאחר שהמוצים והזרעונים השתחררו עלי מעטפת הפרושים לאחר ההרטבה

 19. חיעד קנרילאחר ההרטבה נפתחות פינות הפרי ומכות טיפות הגשם מוציאות זרעים בודדים מהחריצים הפתוחים יבש רטוב

 20. חיעד ספרדיהפרחים נראים כבעלי כותרת לבנה וגביע ירוק אך אלה הם עלי עטיף ששכבת תאיהם העליונה לבנה בעת הפריחה ושאר החלקים ירוקים

 21. חיעד ספרדיגשם שירד לפני הבשלת כל הפרות פתח רק פרות מסדר ראשון ושני שכבר היו בשלים

 22. חיעד ספרדיהפרי הבשל רטוב ופתוח, מחכה לגשם שירד ויתיז את זרעיו

 23. אהל מגושםצמחים צעירים שאגרו כמות מים גדולה מהקרקע המלוחה בעת שהייתה רוויה וריכוז תמיסת המלח שלה היה נמוך יחסית

 24. אהל מגושם הפרי הבשל השמאלי רטוב ופתוח, זרעיו נכונים להתזה

 25. אהל מגושם הפרות הרטובים פתוחים ומוכנים להתזת זרעיהם

 26. לחך שסוע בצמח הירוק ענפי התפרחת מאונכים או אלכסוניים לקרקע

 27. לחך שסועשלבים בפתיחה של פרטים שגדלו בקרקע לס (הימני) ובקרקע חולית לאחר הרטבתם. התאים בחלקם החיצוני של ענפי התפרחת מתארכים בהרטבה ומתכווצים בהתייבשות יותר מהתאים הפנימיים. בסוף התהליך התפרחות חשופות למידה מרבית של מכות טיפות הגשם 2 1 3 4

 28. לחך שסועהרטבה של תפרחת בשלה תפרחת רטובה תפרחת יבשה עלי-עטיף חפה וחפיות

 29. זרעים של לחך שסוע מעטה רירי, מתפתח מתאי האפידרמיס לאחר הרטבם יבש

 30. לחך כרתיצמח של בתות ים-תיכונית. התפרחות מתחילות להתפתח

 31. לחך כרתיצמחים שהבשילו זרעיהם, ענפי התפרחת התכופפו כסליל ועתה, לאחר רדת הגשם התיישרו. החפים התפשקו וחשפו את הפרות להשפעת טיפות הגשם המתיזות זרעים

 32. ריסן צר-עליםצמח של בתות הספר והמדבר הקיצוני החם. לאחר הפריחה נותרים הפרות הבשלים סגורים עד רדת הגשמים

 33. ריסן צר-עליםצמחבעל מנגנונים מיוחדים נבט פרי פתוח עם זוג זרעים פרי סגור עלי גביע עוטפים פרי עלי גביע חפה קוצני

 34. פרות של ריסן עטופים בעלי גביע. העליון יבש התחתונים לאחר הרטבה

 35. פרות ריסן עם ארבעת עלי הגביע שסגרו עליהם ונפתחו בהרטבה פרי סגור בסיס עמוד העלי

 36. פרי פתוח של ריסן ותכולתו שני זרעים הזרע היבש מכוסה ריסים הדוקים לפניו מקומו של בסיס עמוד העלי עוקץ הזרע נותר קשיח ומסייע להפצה

 37. השם ריסן מתברר לאחר הרטבת הזרע והתפשקות הריסים שבפניו. התנועה מהירה והזרע נראה זוחל כעכביש לבן

 38. ניסוי הנבטה של ריסן בכוסות ביתיות עם מפיות אדומות 37 שעות לאחר ההרטבה הורטב ב-5 מ"ל מים הורטב ב-10 מ"ל מים הורטב בהרבה מים הורטב ב-20 מ"ל מים

 39. כוסות הניסוי בריסן לאחר 62 שעות

 40. לעיון נוסף גוטרמן, י. ויטצטום, א. ואבן-ארי, מ. 1969. שעוני גשם בריסן. מדע 13: 276- 281 דנין, א. 1973 . צמחים המפיצים זרעיהם בעזרת הגשם. לדעת 4(3): 18-15. דנין, א.1977. הצומח בנגב. ספרית פועלים, תל אביב. .161 עמ'. • Danin, A. 1983. Desert Vegetation of Israel and Sinai. Cana, Jerusalem. 148 pp. • Gutterman, Y. 1972. Delayed seed dispersal and rapid germination as survival mechanisms of the desert plant Blepharis persica (Burm.) Kuntze. Oecol.(Berl.) 10:145-149. • Gutterman, Y. 1973. Studies of the surfaces of desert plant seeds II. Ecological adaptations of the seeds of Blepharis persica. Ann.Bot. 37:1051-1055. • Gutterman, Y., Witztum, A. & Evenari, M. 1969. Physiological and morphological differences between populations of Blepharis persica (Burm.) Kuntze. Isr. J. Bot. 18:89-95. • Guttermna, Y. 1994. Strategies of seed dispersal and germination in plants inhabiting deserts. Bot. Rev. 60(4):373-425.