logistyka produkcji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Logistyka produkcji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Logistyka produkcji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

Logistyka produkcji - PowerPoint PPT Presentation


 • 652 Views
 • Uploaded on

Logistyka produkcji. Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 33. Logistyka produkcji. Logistyka produkcji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Logistyka produkcji' - roanna-moon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
logistyka produkcji

Logistyka produkcji

Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw.

Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Katedra Logistyki i Systemów Transportowych

Budynek B8, pok. 33

logistyka produkcji2
Logistyka produkcji

System produkcyjny– jest to zbiór elementów rzeczowych, stanowiący całość niezbędną do realizacji produkcji i służący do przekształcania czynników wejścia, którymi są czynniki produkcji (materiały, energia, informacje), na czynniki wyjścia, którymi są produkty (wyroby lub usługi) a także odpady

produkcyjne.

logistyka produkcji3
Logistyka produkcji

Proces produkcji- jest to transformacja wchodzących do systemu produkcyjnego czynników produkcji w gotowe wyroby o odpowiedniej wartości dla klientów dzięki kwalifikowanej pracy ludzkiej oraz dostarczenie tych wyrobów klientom i roztaczanie serwisowej opieki nad sprzedanymi wyrobami.

Proces wytwórczy– dotyczy wytwarzania wyrobu, czyli bezpośredniego przetwarzania czynników produkcji w wyroby.

logistyka produkcji4
Logistyka produkcji

Cykl produkcyjny– jest to okres czasu pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem procesu produkcyjnego wyrobu, to czas, w którym materiał wejściowy przechodzi kolejno przez wszystkie operacje produkcyjne i jest przekształcony w wyrób gotowy. Jest podstawą ustalania planów produkcji, a także normowania wielkości zapasów robót w toku, jest wyrazem organizacji procesu produkcyjnego czasie.

slide6

Logistyka produkcjiZadania obszaru logistyki produkcji

 • planowanie produkcji
 • sterowanie produkcji
 • logistyczne koncepcje sterowania zapasami
 • zapewnienie ciągłości przepływów materiałowych na linii produkcyjnej
logistyka produkcji istota i cele logistyki produkcji
Logistyka produkcjiIstota i cele logistyki produkcji
 • Logistykę produkcjimożna zdefiniować jako system, który:
 • opiera się na zintegrowanej koncepcji bezkolizyjnych przepływów materiałowych we właściwym czasie do właściwego miejsca i we właściwej ilości oraz jakości w celu optymalizacji realizacji zadań i procesów produkcyjnych
 • zapewnia gotowość i zdolność produkcyjną maszyn i urządzeń wytwórczych oraz ich obsługę informatyczną wg przyjętych zasad ekonomicznych.
logistyka produkcji istota i cele logistyki produkcji1
Logistyka produkcjiIstota i cele logistyki produkcji
 • Istota logistyki produkcji jest integralnie związana z takimi pojęciami jak:
 • przepływy produkcyjne;
 • elastyczne systemy produkcyjne;
 • komputerowo zintegrowane wytwarzanie;
 • zarządzanie i sterowanie jakością.
 • Zadania logistyki produkcji:
 • planowanie, organizowanie i kontrolowanie przepływu surowców i materiałów w czasie trwania procesu produkcji
 • gwarantowanie ciągłości produkcji i jej intensywności na żądanym poziomie,
 • zarządzanie zapasami produkcji w toku
 • zarządzanie transportem wewnętrznym i działaniami manipulacyjnymi
 • organizacja procesów informacyjnych
logistyka produkcji istota i cele logistyki produkcji2

%

90

1. PRODUKTYWNOŚĆ ZATRUDNIONYCH

BEZPOŚREDNIO W PRODUKCJI

2. PRODUKTYWNOŚĆ PERSONELU

POŚREDNIO PRODUKCYJNEGO

3. TERMINOWOŚĆ

Podwyższenie

3

25

75

50

50

30

10

75

25

2

1

4

5

6

7

8

Redukcja

4. POZIOM ZAPASÓW

5. CZAS PRZEZNACZONY NA

ROZWÓJ PRODUKTÓW

6. CZAS PRZEPŁYWU W SFERZE PRODUKCJI

7. USTERKI I BŁĘDY W SFERZE JAKOŚCI WYROBU

8. BŁĘDY W PRACY MANUALNEJ

25

35

50

60

80

Logistyka produkcjiIstota i cele logistyki produkcji
logistyka produkcji istota i cele logistyki produkcji3
Logistyka produkcjiIstota i cele logistyki produkcji

Korzyści związane ze stosowaniem logistyki w systemach produkcyjnych:

 • Wzrost stopnia wykorzystania środków trwałych;
 • Najniższe koszty wyposażenia (ogółem).
 • Zmniejszenie kosztów robocizny bezpośredniej;
 • Zmniejszenie zapasów czynności w toku i cykli produkcyjnych;
 • Szybkie reagowanie na zmienne zadanie produkcyjne;
 • Odporność na zakłócenia wewnętrzne;
 • Wzrost jakości produkowanych wyrobów;
 • Automatyzacja;
 • Łatwość rozbudowy systemu produkcyjnego.
logistyka produkcji istota i cele logistyki produkcji4
Logistyka produkcjiIstota i cele logistyki produkcji

W systemie logistyki produkcji głównym elementem integrującym podsystemy przepływu materiałowych i informacyjnych jest podsystem wytwarzania zawierający maszyny, obrabiarki i inne urządzenia technologiczne realizujące różne metody wytwarzania: kształtowanie, obróbkę, łączenie, powlekanie, a także funkcje pomocnicze (mycie, usuwanie wiórów).

logistyka produkcji istota i cele logistyki produkcji5
Logistyka produkcjiIstota i cele logistyki produkcji

Rozwój logistyki produkcji spowodował wykreowanie wyspecjalizowanych:

 • Metod: (KANBAN, Just In Time)
 • Systemów: (MRP I, MRP II, ERP)
 • Idei: (Lean Production)

umożliwiających skuteczne zarządzanie logistyczne w produkcji.

logistyka produkcji istota metody kanban

Podział procesu produkcyjnego na samodzielne komórki o maksymalnej

elastyczności

Samokontrola jako podstawa kontroli jakości: stosowanie automatycznych

urządzeń kontrolnych

Automatyzacja wprowadzana jako wynik autentycznej działalności

racjonalizatorskiej bezpośrednich wykonawców

Nacisk na organizację procesu montażu

Modułowa budowa wyrobu oparta na unifikacji części zespołów, mała

liczba wariantów

Silne zaangażowanie załogi w proces produkcyjny

Ograniczona liczba kooperantów położonych w niewielkiej odległości od

zakładu

Partnerskie stosunki z dostawcami, włączanie ich do procesu planowania

produkcji

Logistyka produkcjiIstota metody Kanban
system kanban
System KANBAN

Jedną z prostszych metod prowadzenia operacji just in time jest system KANBAN (z japońskiego pojemnik, skrzynka). System ten polega na obiegu pojemników wyznaczających rytm produkcji.

Przesłanie pustego pojemnika jest sygnałem do rozpoczęcia produkcji, zapełnienie pojemnika jest sygnałem do zakończenia produkcji.

Prosty system KANBAN

system kanban1
System KANBAN

System Kanban jest narzędziem systemu "Just in Time", który zarządza dostawami w zależności kiedy i ile materiałów ma być dostarczone.

Poprzez system Kanban przedsiębiorstwo jest w stanie zwiększyć terminowość realizacji dostaw oraz znacznie obniżyć zapasy.

system kanban2
System KANBAN
 • klasyczne karty KANBAN; krążące kontenery (pojemniki) z doczepionymi do nich kartami;
 • etykietowane pojemniki: krążące kontenery i karty; trwałe karty utożsamiane z przymocowanymi na stałe etykietami;
 • droga przepływu: nie stosujemy oznakowanych pojemników - zamiast tego precyzyjnie określona droga przepływu, bez konieczności stosowania kart;
 • kolorowe piłki, żetony itp.: zużycie (zmniejszenie zapasu) przekraczające określony limit jest sygnalizowane za pomocą kolorowych „wskazówek”;
 • elektroniczne lub ustne sygnały: zawiadomienie o zużyciu przekraczającym określony limit następuje przez system elektronicznej lub ustnej komunikacji;
 • automatyczny regulator „kolejek” i czasu oczekiwania na obsługę: zawiadomienie o zużyciu (zmniejszeniu zapasu) przekraczającym wyznaczony limit następuje automatycznie (systemy klasy MRP/ERPII);
 • sygnały świetlne lub dźwiękowe: ograniczenie czasu oczekiwania w miejsce ograniczenia ilości .
slide17

A

B

C

 • Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami:

Strefa

przyjęć

Stanowisko

(gniazdo)

Strefa

wydań

slide18

A

B

C

 • Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami:

Strefa

przyjęć

Stanowisko

(gniazdo)

Strefa

wydań

slide19

A

B

C

 • Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami:

Strefa

przyjęć

Stanowisko

(gniazdo)

Strefa

wydań

slide20

A

B

C

 • Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami:

Strefa

przyjęć

Stanowisko

(gniazdo)

Strefa

wydań

definicja just in time
Definicja just in time

Podstawę systemu just in time stanowi eliminacja z procesów wytwórczych i usługowych wszystkich elementów niepodnoszących wartości produktu.

definicja just in time1
Definicja just in time

Osiągnięcie ciągłości i elastyczności przepływu w całym łańcuchu dostaw wymaga:

 • małej liczby dostawców (idealnie 1 dla realizacji określonego procesu),
 • eliminacji pośrednich punktów składowania i realizacji dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną,
 • lokalizacji dostawców w pobliżu zakładu produkującego wyroby finalne,
 • wysokiej częstotliwości dostaw, która w przypadku produktów o wysokiej wartości może sięgać kilkunastu dostaw dziennie,
 • stałego wysokiego poziomu jakości dostaw - zero defektów(jakość wyrobów nie jest sprawdzana przez odbiorców)
 • usprawnienia przepływu informacji towarzyszących przepływowi produktów dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych między miejscami wysyłki i odbioru
efekty operacji just in time
Efekty operacji just in time

System just in time prowadzi do takiej organizacji produkcji, by operacje miały miejsce dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne.

Jeżeli materiały przybywają dokładnie na czas – zapasy produkcji w toku mogą zostać wyeliminowane.

Poziom zapasów przy użyciu różnych metod planowania: a) system konwencjonalny, b) system MRP, c) system JiT

system just in time mi dzy kooperantami
System just in time między kooperantami

Zastosowanie systemu KANBAN jest możliwe również między kilkoma ogniwami w ramach łańcucha dostaw.

system just in time
System just in time

Systemy Just In Time (JIT) winien łączyć jeden cel:

spełnianie życzeń klienta co do jakości, ilości i terminu dostawy przy możliwie najniższym koszcie własnym.

system just in time1
System just in time

Rozwój systemów JIT jest skierowany na:

 • Tworzenie systemów informatycznych i informacyjnych opartych na współpracy wszystkich ogniw uczestniczących w procesie przetwarzania informacji;
 • Optymalizację dostaw ukierunkowaną na zapotrzebowanie odbiorców przy minimalizacji zapasów;
 • Segmentacje wytwarzania
system just in time2
System just in time

Metody JIT powinny być poparte przez:

 • Rozwiązywanie problemu zakłóceń produkcji;
 • Zmniejszenie różnorodności konstrukcyjnej wyrobów;
 • Strukturę funkcjonalną nakierowaną na produkt;
 • Podwyższenie elastyczności produkcji.;
 • Udoskonalenie przepływu materiałów i informacji.
logistyka produkcji metoda lean management
Logistyka produkcjiMetoda Lean Management

Idea Lean Management należy rozumieć jako „wyszczuplające zarządzanie”. Chodzi tu o to, aby tworzyć proste i przejrzyste struktury w przedsiębiorstwie poprzez wyeliminowanie taylorowskich zasad organizacji pracy, spłaszczenie hierarchii i nadanie największego znaczenia zasobom ludzkim.

logistyka produkcji metoda lean management1
Logistyka produkcjiMetoda Lean Management

Dwie cechy główne charakteryzują szczupłe przedsiębiorstwo:

 • Przeniesienie maksimum zadań i odpowiedzialności na pracowników wytwarzających wartość w firmie.
 • KAIZEN – japońska presja na ciągłe dążenie do ulepszania wszystkiego w zakładzie. Wszyscy bez wyjątku pracownicy powinni poszukiwać słabych punktów na swoich i sąsiednich stanowiskach pracy.
logistyka produkcji metoda lean management2
Logistyka produkcjiMetoda Lean Management

Zasady pracy stosowane w Lean Management:

 • Grupa, Zespół;
 • Własna odpowiedzialność;
 • Sprzężenie zwrotne;
 • Orientacja na Klienta;
 • Tworzenie wartości ma priorytet;
 • Normalizacja
 • Zasada stałego ulepszania;
 • Natychmiastowe usunięcie błędu u podstaw;
 • Wyprzedzające planowanie;
 • Małe, ale pewne kroki.
zintegrowane systemy informatyczne
Zintegrowane systemy informatyczne

Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu

zintegrowane systemy informatyczne1
Zintegrowane systemy informatyczne

Baza danych

Modele decyzji

Elementarnelub zagregowane

Raporty aplikacji

Statystyki

elementarnezagregowane

Aplikacja

elementarnezagregowane

fakty

wnioski

Bazy wiedzy

zintegrowane systemy informatyczne2
Zintegrowane systemy informatyczne
 • system zarządzania zorganizowany modułowo
 • system obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa
 • wszystkie zasoby danych, procedury zarządzania, sterowanie i regulacja procesów wytwórczych są przetwarzane przy wsparciu technologii informatycznej
mrp i material requirements planning planowanie potrzeb materia owych
MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) posługuje się głównym planem produkcji w celu zaplanowania zaopatrzenia w materiały niezbędne do realizacji procesu wytwórczego.

Dokładne rozpisanie głównego planu produkcji pozwala na zaplanowanie dostaw materiałów dokładnie w chwili, kiedy są potrzebne.

mrp i material requirements planning planowanie potrzeb materia owych1
MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

Procedura planowania zapotrzebowania materiałowego:

potrzeby materiałowe netto =

potrzeby brutto

– zapasy

– już poczynione zamówienia.

mrp i material requirements planning planowanie potrzeb materia owych2
MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

Przedstawiając MRP jako zamkniętą czarną skrzynkę, możemy opisać proces MRP za pomocą danych wejściowych oraz wyjściowych.

mrp i material requirements planning planowanie potrzeb materia owych3
MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

Wynikiem pracy uniwersytetu są wyedukowani studenci.

Główny plan produkcji pokazuje liczbę studentów kończących kurs w danym terminie.

Zestawieniem materiałów są kursy, natomiast potrzebnymi „materiałami” sale laboratoria, nauczyciele.

mrp i material requirements planning planowanie potrzeb materia owych4
MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

Główne cele MRP I:

 • redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych;
 • dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów;
 • dokładne wyznaczenie kosztów produkcji;
 • lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze);
 • szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu;
 • kontrola poszczególnych etapów produkcji.
mrp i material requirements planning planowanie potrzeb materia owych5
MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

Jak działa MRP I?

System MRP:

 • łączy sporządzony - zaplanowany harmonogram produkcji z zestawieniem materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu;
 • bada zapasy produkcyjne;
 • ustala, które części i surowce muszą być zamówione i w jakim czasie, aby jak najkrócej były składowane w procesie wytwarzania.
mrp ii material resource planning planowanie zasob w produkcyjnych
MRP II- Material Resource PlanningPlanowanie Zasobów Produkcyjnych
 • Obejmuje:
 • planowanie przedsięwzięć;
 • planowanie produkcji;
 • planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material Requirements Planning);
 • planowanie zdolności produkcyjnych - CRP (Capacity Requirements Planning).

Czym jest MRP II?

Jest to kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiający koordynowanie pracy korporacji.

mrp ii material resource planning planowanie zasob w produkcyjnych1
MRP II- Material Resource PlanningPlanowanie Zasobów Produkcyjnych

Różnice z MRP I:

 • Closed Loop MRP (zamknięta pętla sterowania nadążnego);
 • wzrost dynamiki;
 • możliwa bieżąca reakcja na zmieniające się parametry produkcji.
mrp ii material resource planning planowanie zasob w produkcyjnych2
MRP II- Material Resource PlanningPlanowanie Zasobów Produkcyjnych

Nowe elementy systemów MRP II:

 • metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method);
 • dostawy Just-in-Time JIT i Kanban (dokładnie na czas);
 • technologia optymalizacji produkcji OPT (Optimized Production Timetable) - tzw. koncepcja wąskich gardeł;
 • planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource Planning);
 • TQM - Total Quality Management;
 • workflow - przepływy robocze.
mrp ii material resource planning planowanie zasob w produkcyjnych3
MRP II- Material Resource PlanningPlanowanie Zasobów Produkcyjnych

Jak działa system MRP II?

 • sprzężenie zwrotne oraz wspólna baza danych i wspomaganie komputerowe;
 • automatyzm strategii planistycznych;
 • automatyczne przełożenie produkcji na finanse i sprzedaż;
 • porownanie raportów z planami na wszystkich szczeblach operacyjnych;
 • automatyczne kalkulacje kosztów, rezerw, zapasów.
mrp ii material resource planning planowanie zasob w produkcyjnych5
MRP II- Material Resource PlanningPlanowanie Zasobów Produkcyjnych

Wady:

 • brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym;
 • Master Production Schedule (MPS) – Główny Terminarz Produkcji – jest zbyt sztywnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw;
 • model MRP II nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne – wynik w znacznym stopniu zależy od umiejętności operatorów systemu;
 • metodyka MRP jest często trudna dla zrozumienia dla mających się nią posługiwać ludzi;
 • MRP wymaga znacznych nakładów na stworzenie i utrzymanie systemu komputerowego oraz aplikacji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

ERP = MRP III czyli Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych:

 • jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji;
 • integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa;
 • usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji;
 • pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi1
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
 • Pozwala to m.in. na:
 • dokładne zaplanowanie,
 • przetestowanie,
 • porównanie działań
 • podejmowanych w ramach
 • Business Process
 • Re-Enginering (BPR) –
 • sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.

Czym najbardziej różni się ERP od swoich poprzednikow:

 • dwukierunkowość mechanizmów optymalizujących planowanie;
 • wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży;
 • stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi2
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Obszary działań systemów klasy ERP ( 1 ):

 • obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie zamówień, obsługa specyficznych zamówień (produkty na żądanie: assembly-to-order, make-to-order), elektroniczny transfer dokumentów (EDI);
 • produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarządzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnień), MRP I/II, prognozowanie zdolności produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. śledzenie drogi produktu w zakładach produkcyjnych) itd.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi3
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Obszary działań systemów klasy ERP ( 2 ):

 • finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, pozwala przygotowywać raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na centralę i oddziały);
 • integracja w ramach łańcucha logistycznego - cecha, wyznaczająca przyszłe kierunki systemów ERP, powodując ich wyjście poza przedsiębiorstwo.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi4
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Moduły systemu R/3

erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi5
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Controlling (CO):

Moduł CO dokumentuje wszystkie przepływy wartości wewnątrz przedsiębiorstwa.

Narzędzia przeznaczone do planowania, kontrolowania oraz monitorowania przepływów pozwalają koordynować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi6
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Finanse (FI)

FI dostarcza wszechstronnych narzędzi do analizy przedsiębiorstwa od strony finansowej.

Moduł pozwala zarówno na przeglądanie bieżących wyników działalności jak i sporządzanie przekrojowych raportów z danego okresu oraz planowanie zadań

Moduł Assets Management – zarządzanie środkami trwałymi.

erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi7
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Płynność Finansowa (TR) Głównym zadaniem modułu jestzapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Jest to realizowane przez:

 • lokowanie wolnych środków finansowych;
 • nadzorowanie tych inwestycji;
 • minimalizowanie związanego z tym ryzyka.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi8
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Zarządzanie Inwestycjami (IM)

 • dostarcza wsparcie dla całości procesu realizacji inwestycji - od etapu planowania do ustalania kosztów;
 • pozwala przeprowadzić symulacyjny rachunek zyskowności inwestycji.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi9
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Gospodarka Materiałowa (MM) pozwala:

 • kontrolować całość procesu zakupów;
 • wybrać właściwego w danej chwili dostawcę;
 • szczegółowo zarządzać magazynami;
 • dokładnie weryfikować faktur i dostarcza wszechstronnej informacji.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi10
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Planowanie Produkcji (PP) to rozbudowany moduł dedykowany różnorodnym rodzajom produkcji:

 • powtarzalnej,
 • na zamówienie,
 • wariantowej.

Pozwala skoordynować cały proces produkcji, wytwarzać tyle ile jest niezbędne, aby utrzymać niezbędny stan zapasów.

erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi11
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Zarządzanie jakością (QM)

 • monitoruje wszystkie czynności związane z utrzymaniem jakości, łącznie z kontrolą łańcucha dostawców;
 • pozwala koordynować inspekcje i działania korygujące.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi12
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

System Projektowy (PS) W połączeniu z modułem Zakupów i Controllingu, Kontrola Przedsięwzięć pozwala nadzorować wszystkie etapy realizacji projektu

 • ofertowania,
 • projektowania
 • zatwierdzania do zarządzania zasobami
 • ustalania kosztów przedsięwzięcia.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi13
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Sprzedaż i Dystrybucja (SD) odpowiada za:

 • rejestrowanie zamówień;
 • zlecenia realizacji;
 • przygotowanie wysyłki;
 • wystawienie wszystkich koniecznych dokumentów.

Moduł pozwala równieżna dokładne określenie cech zamawianego produktu oraz ma bezpośredni dostęp do funkcji analizującej zyskowność operacji.

erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi14
ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Zarządzanie Kadrami (HR) upraszcza planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Zawiera aplikacje związane z:

 • planowaniem personalnym,
 • kierowaniem rozwojem personelu,
 • przygotowywaniem seminariów i konwentów,
 • planowaniem kosztów,
 • rekrutacją,
 • czynnościami administracyjnymi,
 • zarządzaniem zarobkami, rozliczaniem diet czy sporządzaniem listy płac.
erp enterprise resource planning planowanie zasob w na potrzeby przedsi wzi15

Liczba użytkowników

50

250

1000

Koszt licencji

$750 000

$1 875 000

$6 000 000

Koszt konsultingu

$100 000. - $5M

$5M - $10M

$25M - $100M

Koszt utrzymania

$112 500

$281 250

$900 000

Łączny koszt

$1M - $5,8M

$7M - $12M

$30M - $100M

ERP - Enterprise Resource PlanningPlanowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

Koszty wdrożenia ERP:

korzy ci z wdro enia systemu klasy erp
Korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP
 • Zwiększenie kontroli zarządu nad rentownością i płynnością
 • Rzetelność i szybkość sprawozdawczości
 • Poprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki zapasami
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Poprawa jakości obsługi klienta
 • Efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi
korzy ci z wdro enia systemu klasy erp1
Korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP
 • Uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie
 • Możliwość prognozowania przyszłości
 • Szybka zdolność dopasowania się przedsiębiorstwa do nowych potrzeb rynku
 • Posiadanie systemu ERP świadczy o wysokim poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa, uwiarygodnia je w oczach kontrahentów i inwestorów
 • Ułatwienie we wdrożeniu normy ISO
wady z wdro enia systemu klasy erp
Wady z wdrożenia systemu klasy ERP

Wady systemów ERP:

 • wysoki koszt (ale: zwrot nakładów powinien nastąpić w przeciągu 1-2 lat);
 • długi czas wdrożenia (od 3 miesięcy do 3 lat);
 • trudność dostosowania do indywidualnych potrzeb.
kryteria wyboru zsi
Kryteria wyboru ZSI

Cechy

 • Zakres funkcjonalny
 • Skalowalność
 • Wieloplatformowość
 • Interfejs użytkownika
 • Liczba wdrożeń
 • Wsparcie wdrożenia

Koszty

 • Oprogramowanie aplikacyjne
 • Oprogramowanie systemowe
 • Infrastruktura sprzętowa
 • Wdrożenie
 • Szkolenie
 • Opieka autorska
przyk ady system w zintegrowanych oferowanych w polsce
Przykłady systemów zintegrowanych oferowanych w Polsce
 • ASW
 • BPCS
 • Comet
 • Concorde XAL
 • Euro System
 • Exact Glob
 • IFS Application
 • Impact Award
 • JD Edwards
 • Kameleon CS/3
 • Koma-UX
 • MAX
 • MFG/PRO
 • MMRP/Platinum
 • Oracle
 • SAP R/3
 • Renesans CS
 • Scala
 • SSPP
 • Teta
 • ...
najwi ksi najcz ciej u ywaj rozwi za sap
Najwięksi najczęściej używają rozwiązań SAP
 • Z raportu biura badawczo analitycznego DiS, opublikowanego w 2003 roku wynika, że 34 spośród 100 największych przedsiębiorstw i instytucji w Polsce używa systemów SAP
slide71

Funkcjonalność podstawowa (1)

Finanse

Księgowość

Płatności

Rachunek kosztów

Rachunkowość budżetowa

Logistyka

Sprzedaż

Sprzedaż przez Internet

Zakup

Magazyny

Produkcja

Zarządzanie projektem

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie szansami sprzedaży

Zarządzanie lejkiem sprzedaży

Zarządzanie serwisem

Business Intelligence

Wstępnie zdefiniowane raporty

Instrumenty analityczne

Przeciągnij i skojarz

Technologia procesów biznesowych

Integracja

aplikacji

Zarządzanie alarmami i workflow

Rozszerzenie i personalizacja

Migracja

Sformatowane wyszukiwanie

Mobilna technologia

Zarządzanie kadrami

Rozliczanie listy płac

slide72

Dostępny produkt SAP

Dostępny produkt partnera

Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP

Pxx Produkt partnera

Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami

Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com

Future Focus

Dostępna mapa współpracy gospodarczej

Funkcjonalność podstawowa (2)

Finanse

Księgowość

Płatności

Rachunek kosztów

Rachunkowość budżetowa

Plan kont

Depozyty

Księgowość centrum zysku

Rachunkowość budżetowa

Różne okresy

Czeki

Księgowość MPK (Simultan AG)

Księgowość rodzajów kosztów

Zapisy księgowe

Zarządzanie kartami kredytowymi

Zapisy do wystornowania

Dokumenty kart kredytowych

Wstępnie wprowadzony dokument

Wyciągi bankowe

Szablony dekretacji

Rozrachunki

Księgowania okresowe

Upusty

Wielowalutowość

Pokwitowania

Różnice kursowe

Płatności odroczone

Raporty finansowe

Płatność automatyczna

Dziennik transakcji

Monitowanie

Bilans

Kreator płatności

Analiza budżetu

Anulowanie czeków

Podatek VAT

Rozliczanie dokumentu płatności

Segmentacja kont

Automatyczne tworzenie kont

Ręczne zapisy księgowe

Zapisy do wystorowania

Automatyczne rozliczanie

Zarządzanie środkami trwałymi

slide73

Dostępny produkt SAP

Dostępny produkt partnera

Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP

Pxx Produkt partnera

Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami

Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com

Planowane w przyszłości

Dostępna mapa współpracy gospodarczej

Funkcjonalność podstawowa (3)

Logistyka

Sprzedaż

Sprzedaż przez Internet

Zakup

Magazyny

Produkcja

Zarządzanie projektem

Oferty

Business to Business

Zamówienia zakupu

Zarządzanie partiami

Drzewa produktu

Rejestracja projektu

Zlecenia

Business to Consumer

Podział zamówień zakupu

Numery seryjne

Zlecenia produkcyjne

Listy pobrania

Propozycje nabycia

Propozycje produktów

Przetwarzanie i zarządzanie naprawami

Dostawy

Zmiany ilości

Planowanie zdolności produkcyjnych

Faktury

Upusty

Sprzedaż bezpośrednia

Rejestracja działania/czasu

Faktury zaliczkowe

Księgowanie zapasów

Formularze kompletacji dostaw

Zwroty

Przesunięcia magazynowe

Controlling

Anulowanie faktury

Przyjęcie materiałów

Sterowanie produkcją

Nadzwyczajne przyjęcia/wydania materiałów

Dokumenty tymczasowe

Planowanie/harmonogramowanie produkcji

Wydanie materiałów

Automatyczne podsumowanie dokumentów

Faktury

Katalogi odbiorców/dostawców

Anulowanie faktury

Segregacja magazynów

Kalkulacja zysku brutto

System ciągłego zarządzania zapasami

Wiele adresów wysyłki

Cennik

Towary alternatywne (zamienniki)

Konwersja zlecenia sprzedaży

slide74

Dostępny produkt SAP

Dostępny produkt partnera

Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP

Pxx Produkt partnera

Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami

Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com

Planowane w przyszłości

Dostępna mapa współpracy gospodarczej

Funkcjonalność podstawowa (4)

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie szansami sprzedaży

Zarządzanie lejkiem sprzedaży

Zarządzanie serwisem

Kontakty

Szanse sprzedaży

Etapy sprzedaży

Zarządzanie szablonami umów

Przegląd kontaktów

Analiza szans sprzedaży

Raporty

Zarządzanie działaniami

Analiza etapów sprzedaży

Baza danych rozwiązania

Zarządzanie wezwaniem serwisu

Zarządzanie wydatkami

Fakturowanie działań serwisowych

Zarządzanie działaniami serwisowymi wykonywanymi w terenie

Zarządzanie instalacją

slide75

Dostępny produkt SAP

Dostępny produkt partnera

Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP

Pxx Produkt partnera

Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami

Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com

Planowane w przyszłości

Dostępna mapa współpracy gospodarczej

Funkcjonalność podstawowa (5)

Business Intelligence

Wstępnie zdefiniowane raporty

Instrumenty analityczne

Przeciągnij i skojarz

Otwarte dokumenty

Kreator zapytań

Przeciągnij i skojarz

Należności od odbiorców wg wymagalności

Interfejs zapytań

Zobowiązania wobec dostawców wg wymagalności

Narzędzia do analiz

Raporty analiz

Raport z przepływu środków pieniężnych

Przegląd kontaktów

Raporty księgowe

Raporty finansowe

Raporty porównawcze

Raporty budżetu

Raporty magazynowe

Ostatnie ceny

Rejestr VAT

1099 Raport

Raportowanie serwisu

slide76

Dostępny produkt SAP

Dostępny produkt partnera

Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP

Pxx Produkt partnera

Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami

Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com

Planowane w przyszłości

Dostępna mapa współpracy gospodarczej

Funkcjonalność podstawowa (6)

Technologia procesów biznesowych

Integracja aplikacji

Zarządzanie alarmami i workflow

Rozszerzenie i personalizacja

Migracja

Sformatowane wyszukiwanie

Mobilna technologia

Zestaw narzędzi do integracji SAP Business One

SAP Business One Software Development Kit

Środowisko transferu danych

Sprzedaż w terenie

(offline/sync)

HR Connector

Kreator migracji danych

Pola definiowane przez użytkownika

E-mail

Pakiety migracji danych

Menu definiowane przez użytkownika

Tabele użytkownika

Procedury wyzwalane przez działania użytkownika

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

Edytor dokumentów

slide77

Logistyka produkcji – Ocena procesów logistycznych w obszarze produkcji

Podstawowe mierniki działalności wytwórczej:

Efekty osiągnięte

Wskaźnik oceny działalności koncentrujący się na wyjściu systemu określony jako stopień osiągnięcia przez system założonego celu

SKUTECZNOŚĆ =

Efekty planowane

Wskaźnik oceny działalności koncentrujący się na wejściu systemu określony jako stopień wykorzystania zasobów celem osiągnięcia pożądanych efektów

Nakłady planowane

SPRAWNOŚĆ =

Nakłady rzeczywiste

Wartość efektów

Iloraz osiągniętych efektów i nakładów poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze ekonomicznym (wartościowym)

EFEKTYWNOŚĆ =

Wartość nakładów

Iloraz osiągniętych efektów i nakładów poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze rzeczowym (ilościowym)

Wielkość efektów

PRODUKTYWNOŚĆ =

Wielkość nakładów

slide78

Logistyka produkcji – Ocena procesów logistycznych w obszarze produkcji

Wskaźniki oceny efektywności podsystemu logistyki produkcji

Obiekt - dział produkcji

Zakres podsystemu

logistyki produkcji

Wskaźniki wartościowe

Wskaźniki ilościowe

Wskaźniki bezwzględne

Wskaźniki względne

Liczba materiałów przekazywanych do produkcji

Koszty logistyki produkcji na zlecenie produkcyjne

Koszty logistyki produkcji

Liczba wystawionych dokumentów

Koszty zlecenia produkcyjnego

Czas realizacji zlecenia

Liczba pracowników logistyki

Koszty osobowe logistyki produkcji

nast pny wyk ad
Następny wykład

Logistyka dystrybucji