slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
היערכות לשנת השמיטה תשע"ה

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

היערכות לשנת השמיטה תשע"ה - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

היערכות לשנת השמיטה תשע"ה. הרבנות הראשית לישראל. המשרד לשירותי דת. סקירה כללית. שנת תשע"ה הבעל"ט היא שנת שמיטה. בשנה זו, על פי ההלכה היהודית, ישנם כללים מיוחדים בנוגע לעבודה בקרקע ולטיפול בתוצרת החקלאית. ביום 5.5.13 החליטה ממשלת ישראל על הטלת האחריות לטיפול בשנת השמיטה על המשרד לשירותי דת.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'היערכות לשנת השמיטה תשע"ה' - roanna-graham


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

היערכות לשנת השמיטה תשע"ה

הרבנות הראשית לישראל

המשרד לשירותי דת

slide2
סקירה כללית
 • שנת תשע"ה הבעל"ט היא שנת שמיטה. בשנה זו, על פי ההלכה היהודית, ישנם כללים מיוחדים בנוגע לעבודה בקרקע ולטיפול בתוצרת החקלאית.
 • ביום 5.5.13 החליטה ממשלת ישראל על הטלת האחריות לטיפול בשנת השמיטה על המשרד לשירותי דת.
 • במסגרת זו פעל המשרד לשירותי דת כדלקמן:
  • קיום סדרת פגישות עם הרבנים הראשיים ועם ועדת השמיטה ההלכתית של הרבנות הראשית.
  • לימוד עקרונות העבודה שנעשתה בשמיטה הקודמת.
  • יצירת מנגנון תיאום בין המשרד, הרבנות הראשית, משרד החקלאות, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל.
  • עיון בדו"ח מבקר המדינה בעניין זה והפקת הלקחים.
slide3
הכנות לקראת שנת השמיטה

את העבודה לקראת שנת השמיטה יש לחלק למספר שלבים:

slide4
סיכום ההכנות לקראת שנת השמיטה
 • שלבי ההכנה אמורים להסתיים עד לסוף חודש יוני 2014.
 • לאחר מכן, ובעקבות הנתונים שייאספו, תיערך הערכת מצב על ידי המשרד, ביחד עם הרבנות הראשית, בנוגע להמשך הטיפול בקרקעות ובתוצרת החקלאית במהלך שנת השמיטה.
slide5
פעולות בשנת השמיטה עצמה
 • לאור הנתונים שיתקבלו ולאחר קבלת ההחלטות על ידי הגורמים המוסמכים, המשך הפעולות במהלך שנת השמיטה יהיה כדלקמן:
slide6
פירוט הפעולות שנעשו עד כה:
 • מינוי ועדת שמיטה הלכתית על ידי הרבנות הראשית – הרב יעקב אריאל שליט"א, רב העיר רמת גן, והרב אברהם יוסף שליט"א, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
 • ישיבות תיאום עם מכלול הגורמים – המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית, משרד החקלאות, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל.
 • פעולות לקראת פרסום והדרכה לציבור ולחקלאים – בתיאום עם לפ"מ (לשכת הפרסום הממשלתית).
 • הוצאת מכרז למתן שירותי "הכנה, ניהול ופיקוח לקראת שנת השמיטה" – בתיאום עם הרבנות הראשית.
slide7
עקרונות המכרז

הבחנה בין הפעילות המנהלית, המבוצעת באחריות המשרד לשירותי דת, לבין ההנחיות ההלכתיות, הנקבעות על ידי הרבנות הראשית באמצעות ועדת השמיטה ההלכתית.

 • השירות במכרז:
  • ניהול, פיקוח והפעלת המערך הכולל של הגורמים הקשורים בהכנות לשמיטה.
  • מיפוי חקלאים ו/או שטחים חקלאיים בדבר סוגי הגידולים, אופי החלקות, סוגי פתרונות מועדפים וכדו'.
  • מפגשים עם אגודות חקלאיות אזוריות, אגודות שיתופיות ו/או קיבוצים.
  • תיאום הפעילות עם הרבנויות המקומיות לגיבוי הלכתי.
  • החתמת מורשיחתימה על טפסי ההרשאה למכירה.
  • ביצוע מכירת קרקעות.
  • הנפקת תעודות היתר מכירה.
  • הכנת תיעוד מפורט, שיהיה זמין באינטרנט: רשימת חלקות, בעלים, מי מכר, מה נמכר, וכדו'.
  • טיפול באוצר בית דין בהתאם להנחיות שיתקבלו מהמשרד והרבנות הראשית לישראל.
  • הכנת דו"ח סקירת מצב הקרקעות והחקלאים, לקראת פרסום ושיווק התוצרת החקלאית והטיפול בהם בהתאם להוראות הרבנות הראשית.

בט"ו בשבט תשע"ד (16.1.14)עתיד להיבחר זוכה שיתחיל מיד בעבודות.