SINDRO A MELE COMPARTIMENTALE - PowerPoint PPT Presentation

roana
sindro a mele compartimentale n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SINDRO A MELE COMPARTIMENTALE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SINDRO A MELE COMPARTIMENTALE

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
SINDRO A MELE COMPARTIMENTALE
224 Views
Download Presentation

SINDRO A MELE COMPARTIMENTALE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SINDROAMELE COMPARTIMENTALE Prof. Dr. Teodor Stamate

 2. ISTORIC • 1869Volkmann: scădereaperfuzieitisulare= fibrozamusculară • 1905Rowlandsconsecinţelereperfuzieitisulare • 1911Bardenhauer:aponevrectomia în urgenţă • 1975 Matsen:Sindromcompartimental

 3. SindromCompartimentalDefiniţie • Consecinţaa creşteriiacute a presiuniitisulare ca urmare a discrepanţeiîntre • Conţinut – cu volumulcrescutşi • Conţinător - spaţiulinextensibil, compartiment P.I.C. normală = 4mm Hg P.I.C. critică = 30 mm Hg

 4. Sindrom Volkmann • consecinţa la distanţă a unuisindromcompartimentalneglijatcaracterizat prin: • necrozaischemicăşi • fibrozamusculaturii

 5. ETIOLOGIE • SCĂDEREA VOLUMULUI COMPARTIMENTAL • 1. Ghips sau pansamente constrictive • 2. Sutura defectelor fasciale • 3. Escare postcombustionale circulare • CREŞTEREA VOLUMULUI CONŢINUTULUI • 1. Edem • a. Edem postischemic • b. Edem postcombustional • c. Efort fizic • d. Patologie venoasă • 2. Hemoragie • 3. Edem + hemoragie • a. fracturi • b. striviri părţi moi

 6. FIZIOPATOLOGIA SINDROMULUI COMPARTIMENTAL • scăderea presiunii arteriolare • şi şuntarea compartimentului P.I.C. critică = 30 mm Hg P.I.C. Şuntare : >45 mm Hg

 7. INSUFICIENŢĂ RENALĂ ACIDOZĂ SINDROMUL DE STRIVIRE RABDOMIOLIZĂ MIOGLOBINEMIE HIPERKALIEMIE ARITMII CARDIACE DECES

 8. Leziunitisulare Musculare Nervoase conducere lentă neurapraxie axonotmesis 3 ore 4 ore 8 ore excitabil modificări reversibile modificări ireversibile 1 oră 4 ore 8 ore

 9. Diagnosticul clinic- sindromulcompartimental - Sindromulcelor 4 P Griffith, 1940 Pain- durere Painfulonset - durerede la debut Pallor - paloare Puffiness - caracterexploziv

 10. Diagnosticulparaclinic - sindromulcompartimental - Măsurareapresiuniicompartimentale

 11. Compartimentelebrahiale • Septurilebrahiale • intern • extern Aponevroza brahială

 12. Compartimentulbrahial posterior • Triceps brahial • Arterahumeralaprofunda • Nerv Radial

 13. Compatimentul brahial anterior • Coraco-brahial • Biceps brahial • Brahial anterior • Artera humerală • Nervul musculo-cutan

 14. Cauzelesindroamelorcompartimentalebrahiale Contuziileşistrivirilebraţului - 50% Fracturilehumerusului Rupturabicepsului Leziunileartereiaxilare

 15. Compartimentul antebrahial anterior • Flexoriidigitalişiaicarpului • A. radială, ulnarăşiinterosoasăanterioară • Nervii median şi ulnar

 16. Compartimentul antebrahial posterior • Extensorii digitali şi ai carpului • Artera interosoasă posterioară • Nervul radial motor  n. interosos posterior

 17. Tenar Hipotenar Mediopalmar COMPARTIMENTELE ANTERIOARE ALE MÂINII

 18. Arterele intermetacarpiene Arcada dorsală a carpului COMPARTIMENTELE POSTERIOARE A LE MÂINII Mm. interosoşi palmari şi dorsali

 19. FASCIOTOMIA Imediată Completă = pe toată lungimea Pentrutoatecompartimenteleinteresate Asociată la nevoiecuepimisiotomii

 20. Expandarea cutanată Meyer VE. Wound closure and decompression in upper limb replantation Ann Chir Main Memb Super 1990;9(2): 129-134

 21. Sindromul Volkmann constituit Contractură uşoară • Afectare doar a FDP • Retracţii digitale minime • Absenţa redorilor articulare Contractură medie • Afectare a tuturor flexorilor • Degetele retractate în grifă • Compresiuni nervoase Contractură severă • Afectare flexori + extensori • Neuropatii prin compresiune • Complicaţii osoase, cicatriceale

 22. TRATAMENT- formeleuşoare - • Excizia zonei de infarct • incizie largă pentru abordul profund • permite per se redresarea retracţiilor minime • trebuie asociată cu alungirea tendinoasă în afectările tutror degetelor • Alungire tendinoasă • un “Z” amplu, de la joncţiunea musculo-tendinoasă până la pumn Sindromul Volkmann

 23. TRATAMENT- formelemediişi severe - • cura sindroamelor secundare de compresiune nervoasă • cura retracţiilor musculo-tendinoase • transpoziţii tendinoase pentru restabilirea forţei • măsuri extreme pentru cazurile grave Sindromul Volkmann

 24. OpereraţiaScaglietti

 25. Tenoplastie flexori Sindromul Volkmann

 26. Sindroamecompartimentaleale coapsei • Raredatorităvolumuluicoapseişicomunicării cu bazinulcepoateprelua o parte din edem • Factorifavorizanţi: • hipotensiunearterială • striviri grave • reducereaimediată a fracturiiprintracţiunecontinuăsauosteosintezăcentromedulară (restabillirealungimiifemurului reduce volumulcoapsei)

 27. Compartimentele posterioare ale gambei Compartimentul superficial Delimitare: • fascia gambieră superficială • fascia gambieră profundă Conţinut: • tricpesul sural Compartimentul profund Delimitare: • fascia gambieră profundă • membrana interosoasă Conţinut: • flexorul lung al halucelui • flexorii digitali • tibialul posterior

 28. Delimitare Tibia şi peroneu membrana interosoasă septul intermuscular antero-extern Compartimentul anterior gambei Conţinut • Tibialulanterior • Extensoriihaluceluişiaidegetelor • Peroneustertius

 29. Compartimentul lateral al gambei • Cuprins între fasciile anterioară şi posterioară ce pleacă de la aponevroza gambieră superficială la peroneu • Conţinut: muşchii peronieri longus şi brevis • Incidenţă - mai rară decât compartimentul anterior, dar adesea asociat acestuia

 30. Sindroamelecompartimentale înfracturilegambei • Incidenţă de până la 20 % înfracturileînchise, darapareşiînceledeschise • Aparateleghipsate pot creşteincidenţa • Osteosinteza pare a reduce incidenţa

 31. Fasciotomiagambei Tehnicacelor douăincizii • InciziaPosteromedială:la2 cm posterior to posterior de margineamedială a tibiei • Inciziaanterolaterală- la 2 cm anterior de peroneu, abordeazăcompartimentele anterior şi lateral 8 cm

 32. Plasareainciziilor Fasciotomiagambei

 33. Compartimentelepiciorului 9 Compartimente 5 Compartimenteplantare 4 Compartimentedorsale • 1 medial • 3 centrale • 1 lateral • 4 loje interosoase

 34. Compartimentul medial • abductorul halucelui • scurtul flexor al halucelui • Compartimentul lateral • abductorul degetului 5 • scurtul flexor al degetului 5

 35. Compartimentele centrale • Flexorul scurt al degetelor • Pătratul plantei • Adductorul halucelui

 36. SindroameleCompartimentale ale piciorului Etiologie • Fracturile de calcaneu - pot determinasdr. compartimentalepânăînziuaa V-a • Fracturişifracturi-luxaţiitarsiene • Fracturilemetatarsienelor - compresiunepelojeleintrinsecilor • Contuzii forte (cădere)

 37. SindroameleCompartimentale ale piciorului Diagnostic clinic • durereintensă • accentuareadurerii la dorsiflexiadegetelor = semn de ischemie m. • parestezii • retracţiaînflexie a degetelor • pulscapilar absent - tardiv • MĂSURAREA PRESIUNII INTRACOMPARTIMENTALE !

 38. Fasciotomiapiciorului Tehnicacelor 3 incizii (Henry): • douăinciziidorsalepentruinterosoşicentratepemetatarsienele 2 şi 4

 39. Fasciotomia piciorului Tehnica celor 3 incizii (Henry): o incizie medială pentru compartimentele plantare la 4 cm anterior faţă de călcâi şi la 3 cm deasupra marginii plantare

 40. Concluzii • Traumatisme chiar minime sunt capabile să declanşeze sindroame compartimentale, • Tabloul clinic : durere intensă + instalare brutală + senzaţie de tensiune tisulară + traumatism= suspiciunea unui sindrom compartimental, • Diagnostic = clinic + măsurarea presiunii intracompartimentale

 41. Concluzii • Suspiciune sindrom compartimental =tratament chirurgicalimediat, fiind preferabilă eroarea în exces decât cea în lipsă • Tratamentul sindromului compartimental = fasciotomia lojei, ± fasciotomia musculară • Tratamentul chirurgical al sindromului Volkmann constituit se adresează formelor medii şi severe • Mobilizarea distală a musculaturii epicondiliene (Scaglietti) este procedura standard, ± neuroliza nervilor median şi ulnar,

 42. Concluzii • În cazurile severe transferuri libere microchirurgicale de unităţi musculare funcţionale • La membrul pelvin, monitorizarea presiunii intracompartimentale stabileşte indicaţia operatorie • Fracturile deschise ale gambei sunt implicate la fel de frecvent ca şi cele închise • În toate fracturile deschise tip II şi III şi cele prin strivire - fasciotomie limitată cu ocazia TCP