Správcem profilu je Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 - PowerPoint PPT Presentation

rivka
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Správcem profilu je Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Správcem profilu je Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Správcem profilu je Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1
128 Views
Download Presentation

Správcem profilu je Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Technologický profil ČRDatabáze kontaktů pro spolupráci v inovačním podnikáníProjekt je podporován MŠMT v rámci programu KONTAKT (projekt ME 950).

 2. Aplikace na CD ROM • www.techprofil.cz Správcem profilu je Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Kontaktní osoba: Ing. Jan Kofroň tel.: 221 082 259 e-mail: kofron@aipcr.cz

 3. Aplikace na CD ROM • Systém Windows XP/Vista/7 • Připojení na internet • Spuštění programu: tpcr.exe • V roce 2012 bude verze 12

 4. Aplikace na CD ROM 1. Inovační prostředí v ČR2. Inovační proces3. Databáze Technologický profil4. Mezinárodní spolupráce ČR

 5. Aplikace na CD ROM Inovační prostředí v ČR • Materiály vydané AIP ČR v roce 2010 • Systém inovačního podnikání v ČR- na stránkách AIP ČR www.aipcr.cz • Podpora podnikání – odkaz na Hospodářskou komoru ČR • Programy podpory VaV- na stránkách Asociace výzkumných organizací- www.avo.cz • Strukturální fondy EU- www.strukturalni-fondy.cz • Struktura inovačního prostředí- na stránkách www.techprofil.cz • Garanti a partneři Technologického profilu

 6. Aplikace na CD ROM Inovační proces • Vymyslet- databáze subjektů z výzkumu a vývoje (VŠ, výstupy z ústavů AV ČR, vědeckotechnické parky, databáze výzkumných pracovišť) • Vyrobit- databáze inovačních firem (z www.techprofil.cz) • Prodat- subjekty na podporu obchodu a vývozu

 7. Aplikace na CD ROM Databáze Technologický profil ČR - samostatná aplikace • seznam inovačních firem • možnost tisku a uložení dat výběr podle: -použité technologie (energetika, ICT, medicína,..) -odvětví činnosti (OKEČ) -názvu -adresy -IČO -typu organizace (inovační firmy, výzkumná pracoviště VŠ, AV ČR, VTP, RRA, RPIC, ministerstva..)

 8. Aplikace na CD ROM Mezinárodní spolupráce ČR • programy VaV- na stránkách MŠMT- www.msmt.cz • projekt NICER III (Národní informační centrum pro evropský výzkum III – 2009-2012)- na stránkách www.fp7.cz/cz/nicer • vybraní zahraniční partneři- EUREKA, ICC, ICSTI, TII

 9. Aplikace na CD ROM V anglické verzi • samostatná aplikace Databáze Technologický profil ČR (stejné funkce jako česká verze) • Inovační prostředí v ČR – většina rubrik jako v češtině

 10. www.techprofil.cz • Aktualizovaná databáze inovačních subjektů • Podobný obsah jako na CD • Na úvodní straně základní rozcestník – vymyslet – subjekty výzkumu a vývoje vyrobit – inovační firmy prodat – subjekty na podporu obchodu a vývozu

 11. www.techprofil.cz Databáze Technologický profil ČR • Vyhledávání - hrubý výběr- -typ organizace (VŠ, inovační firmy, RRA, ministerstva,..) -odvětví (OKEČ) -technologie (biotechnologie, mikroelektronika,..) -počet zaměstnanců -kraj/okres - podrobný výběr- -navíc i podle názvu, IČO, města - podle regionů

 12. www.techprofil.cz Databáze Technologický profil ČR K zobrazení podrobných údajů o jednotlivých subjektech je nutná registrace- vyplní se údaje o žadateli a správce profilu zašle e-mailem heslo Po registraci je možné aktualizovat údaje u zařazených subjektů a vkládat nové subjekty

 13. www.techprofil.cz Inovační prostředí • Systém inovačního podnikání • Regionální inovační infrastruktura- zástupci AIP ČR v krajích (v rámci RRA) • Dokumenty o inovačním podnikání • Regionální inovační strategie • Průmyslové zóny v programu APZ • Poradenské organizace (RRA, RPIC, Asociace pro poradenství) • Státní podpora VaV a inovací – publikace z 2010

 14. www.techprofil.cz Inovační proces - Vymyslet, Vyrobit, Prodat Inovační produkty • zúčastnily se soutěže Cena Inovace Mezinárodní spolupráce - podobné jako na CD, navíc Enterprise Europe Network a mez.programy VaV a inovací

 15. Děkuji za pozornost RNDr. Robert Rölc, Ph.D.ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.Tř. 1. máje 97/25 460 01 Liberec III www.arr-nisa.cz r.rolc@arr-nisa.cz tel. 488 577 070 linka 13 fax 488 577 071