Pensioenen in nederland in 2014
Download
1 / 32

Pensioenen in Nederland in 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Alumnibijeenkomst Vrije Universiteit Amsterdam 24 januari 2014. Pensioenen in Nederland in 2014 . Prof. mr. Herman M. Kappelle Hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht VU Amsterdam. @ HermanKappelle. www.linkedin.com/in/hermankappelle. Agenda. Drie pijler systeem Soorten regelingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pensioenen in Nederland in 2014' - rivka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pensioenen in nederland in 2014

Alumnibijeenkomst Vrije Universiteit Amsterdam

24 januari 2014

Pensioenen in Nederland in 2014

Prof. mr. Herman M. Kappelle

Hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht VU Amsterdam

@HermanKappelle

www.linkedin.com/in/hermankappelle


Agenda
Agenda

 • Driepijlersysteem

 • Soortenregelingen

 • Pensioenfonds of verzekeraar?

 • Watbepaalt de dekkingsgraad?

 • Afstempelen

 • Wet, voorstellen, proefbalonnen

 • Conclusie


Drie pijler systeem

Particulieren

Lijfrenten

Kapitaaldekking Verzekeraars/banken

Pensioen-regelingen

Werkgevers en werknemers

Kapitaaldekking Pensioenfondsen/Verzekeraars/PPI

AOW

Overheid

omslagstelsel SVB

Drie pijler systeem


Soorten regelingen eindloon
Soorten regelingen, eindloon

 • Pensioen is een percentage van het laatstesalaris.

 • Aantaldienstjaren * opbouwpercentage * salaris.

 • Bijsalarisverhogingwordtpensioenverhoogdalsofvoorallejaren het hogeresalarisgeldt.

 • Fiscaalmaximaal1,9% per dienstjaar.

 • Hoogtepensioenstaat vast, kostenzijnvariabel.


Soorten regeling middelloon
Soorten regeling, middelloon

 • Pensioen is een percentage van het gemiddeldesalaris.

 • Bijsalarisverhogingenalleentoekomstigeopbouw op basis van hogeresalaris.

 • Fiscaal maximaal 2,15% per dienstjaar.

 • Hoogte pensioen staat vast, kosten zijn variabel.


Soorten regeling beschikbare premie
Soorten regeling, beschikbare premie

 • Jaarlijksbeschikbaargesteldepremie plus daaropgemaaktrendement, wordt op pensioendatumomgezet in periodiekeuitkering.

 • Hoogteafhankelijk van: - hoogtekapitaal - rente op pensioendatum - tarieven op pensioendatum (sterftegrondslagen)

 • Hoogtepensioen is variabel, kostenstaanvooraf vast.


Verzekeraar vs pensioenfonds
Verzekeraar vs pensioenfonds

Verzekeraar

Pensioenfonds

Totaal 388 pensioenfondsen- 63 verplicht BPF- 11 niet-verplicht BPF- 296 OPF- 12 Beroepspensioenfondsen- 5 Ondernemingspaarfondsen(cijfers 2013 DNB)

Totaal 8 pensioenverzekeraars- Delta Lloyd 22%- Nationale Nederlanden 21,6%- AEGON 21,3%- SRLEV 13,4%(cijfers 2011 Verbond van Verzekeraars)


Aantallen regelingen
Aantallen regelingen

Verzekeraars

Pensioenfondsen


Aantallen actieve deelnemers
Aantallen actieve deelnemers

Verzekeraars

Pensioenfondsen


Pensioenfonds of verzekeraar
Pensioenfonds of verzekeraar

 • Pensioenfonds: 97,5% zekerheid.

 • D.w.z. dat een pensioenfonds over een vereist vermogen moet beschikken met een zodanige omvang dat met een zekerheid van 97,5 % wordt voorkomen dat het fonds binnen een jaar over minder beleggingen beschikt dan de hoogte van de technische voorzieningen.

 • M.a.w. pensioenfonds komt gemiddeld één keer in de 40 jaar in de problemen.

 • Verzekeraar: 99,5% zekerheid.

 • D.w.z. dat de verzekeraar voldoende kapitaal heeft om met 99,5% zekerheid een volledig jaar te overbruggen.

 • M.a.w. verzekeraar komt gemiddeld één keer in de 200 jaar in de problemen.


Waarom dit verschil
Waarom dit verschil?

 • Verzekeraar “verzekert” en moet dus altijd uitkeren.

 • Pensioenfonds mag afstempelen als laatste redmiddel.


Dekkingsgraad
Dekkingsgraad

 • Bezittingen : Verplichtingen

 • Bepalende factoren:- rendement op beleggingen (totaal belegd vermogen € 1.000 miljard)- rente- levensverwachting

 • Bij gemiddelde bestand en portefeuille:- 1% lagere rente kost 14% dekkingsgraad- 1 jaar langer leven kost 1,5% dekkingsgraad

 • Door nieuwe sterftetafels gemiddeld 7% lagere dekkingsgraad

 • < 130% lange termijn herstelplan< 105% korte termijn herstelplan


Beleggingsrendementen
Beleggingsrendementen

gemiddeld 4,8%


Pensioenen in nederland in 2014

BR

Levensverwachting

1900

1950

1998

2050

Bron: Statisisch ZakboekRendement verplichtingen
Rendement : verplichtingen

 • Rendement is onvoldoende om stijging verplichtingen te dekken.

 • Onderzoek First Pensions over periode 2007-2012.

 • Vijftig grootste pensioenfondsen haalde gemiddeld rendement van 5,4% per jaar.

 • Geen enkel pensioenfonds haalde voldoende rendement om toekomstige pensioenverplichtingen volledig te kunnen dekken.

 • Top 5- ABN AMRO -2%- Hoogovens -2,1%- Zorgverzekeraars -3%- TNO -3%- Unilever -3,2%


Dekkingsgraad verbeteren
Dekkingsgraad verbeteren

 • premie verhogen; macro economische effecten alleen voor actieven (actief/inactief = 3/1)

 • meer risicovol beleggen

 • hogere rekenrente voor contant maken verplichtingen

 • niet indexeren

 • afstempelen
Wet voorstel proefballon
Wet, voorstel, proefballon?

 • Witteveenkader, stand van zaken

 • Kunduz akkoord

 • Regeerakkoord

 • Sociaal akkoord


Witteveenkader
Witteveenkader

 • Kunduz akkoord

 • Regeerakkoord

 • Sociaal akkoord


Kunduz akkoord
Kunduz akkoord

 • Maximum opbouw percentage middelloon 2,15

 • Pensioenrichtleeftijd naar 67

 • “Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd”

 • Status: aangenomen in Tweede en Eerste Kamer, per 1 januari 2014 in werking getreden


Regeerakkoord
Regeerakkoord

 • Maximum opbouwpercentage middelloon 1,75

 • Maximum pensioengevend salaris € 100.000

 • “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen”

 • Beoogde ingangsdatum 1 januari 2015

 • Status: aangenomen in Tweede Kamer aangehouden in Eerste Kamer


Sociaal akkoord
Sociaal Akkoord

 • Netto sparen op basis van 0,1% opbouw bij pensioengevend inkomen tot € 100.000 en 1,85% bij pensioengevend inkomen daarboven

 • “Wet pensioenaanvullingsregelingen”

 • Beoogde ingangsdatum 1 januari 2015

 • Status: aangenomen in Tweede Kamer aangehouden in Eerste Kamer


E n hoe nu verder
En hoe nu verder?

“Als je binnen het meerjarig financieel kader het budgettaire effect van dit wetsvoorstel niet kunt inboeken omdat je vind dat dit wetsvoorstel anders moet worden vormgegeven, waardoor de budgettaire ruimte anders is, dan zullen we uiteraard ook met elkaar moeten uitzoeken op welke andere manier wij het huishoudboekje van de overheid op orde krijgen.”

“Natuurlijk moet de inhoud leidend zijn als we hier spreken over het fiscale kader van het pensioen.

Niet het budget, maar de inhoud moet leidend zijn.”


En hoe nu verder
En hoe nu verder?

“Als je zou uitgaan van wat goed is

voor de gepensioneerden van straks,

kom je op een geheel ander percentage uit.

Dan kom je, denk ik,

op of om de 2,0% uit.”


En hoe nu verder1
En hoe nu verder?

“Als het een wens is

van de meerderheid van deze Kamer

om bijvoorbeeld dat opbouwpercentage

toch hoger te leggen dan die 1,75%,

met uiteindelijk die budgettaire resultante, moeten wij daar oog voor hebben

en moeten wij daar met elkaar een oplossing voor zien te vinden. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs uit hetzelfde dossier.

Dat spreekt voor zich.”


Pensioenakkoord 18 december 2013
Pensioenakkoord, 18 december 2013

 • Maximum opbouwpercentage 1,875 per jaar.

 • Maximum pensioengevend salaris €100.000.

 • Vrijwillige bijspaar mogelijkheid voor inkomens van boven € 100.000 in de vorm van netto lijfrente met vrijstelling in Box 3.

 • “Pensioenfonds” voor ZZP-ers, vermogen tot max 2x AOW telt niet mee bij bijstandstoets.

 • Onderzoek naar mogelijkheid om werknemersbijdrage pensioenpremie te gebruiken voor aflossing hypotheek.


Conclusie
Conclusie

 • Eind Q2 2013 zijn er 168 fondsen met een dekkingsgraad < 105%.

 • Met name veroorzaakt door lage rente; in 2009 ongeveer 50%.

 • Beleggingsresultaat in 2000-2010 gemiddeld 4,8%.

 • M.a.w. de fondsen hebben ruim voldoende middelen in kas om de pensioenen nog jaren uit te betalen.

 • Fiscaal: verdere versobering ligt in het verschiet.