Download
1 / 33

สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบน - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบน. กรมควบคุมโรค. ความเป็นมา. กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังภาวะหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามสภาพอากาศซึ่งตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ค่าที่ใช้ในการเฝ้าระวังคือ Air Quality Index (AQI) (PM10 +SO2+NOx+O3+CO)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบน' - river


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบน

กรมควบคุมโรค


ความเป็นมาสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 • กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังภาวะหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามสภาพอากาศซึ่งตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ

 • ค่าที่ใช้ในการเฝ้าระวังคือ Air Quality Index (AQI) (PM10 +SO2+NOx+O3+CO)

 • ถ้า AQI สูงจะบ่งถึงสภาพอากาศที่ไม่ดี AQI ไม่ควรเกิน 100

 • ทุกปีจะเกิดภาวะหมอกควันในช่วงกลางเดือนมีนาคม แต่ปีนี้ภาวะหมอกควันเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ (เร็วกว่ากำหนด)


เริ่มเกิดหมอกควันสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ทั่วไป: เวลาเริ่มต้นเหตุการณ์

กรมฯจัดประชุม


ภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะ


สภาพอากาศ ณ วันที่ ภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะ19 กุมภาพันธ์หมอกควันเริ่มจากลำปางและเลื่อนขึ้นเหนือ

เชียงราย

เชียงราย

เชียงใหม่

เชียงใหม่

พะเยา

พะเยา

น่าน

น่าน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

ลำพูน

ลำพูน

AQI

AQI

>140

#

#

120

-

-

140

100-120

ลำปาง

ลำปาง

ปกติ

แพร่

แพร่


สภาพอากาศ ณ วันที่ ภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะ8 มีนาคมหมอกควันเพิ่มขึ้นและเลื่อนไปยังเชียงราย พะเยา และสูงคงที่มาตลอดส่วนลำปางเพิ่มขึ้นแต่ไม่รุนแรงเท่าสองจังหวัดนี้

เชียงราย

เชียงราย

เชียงใหม่

เชียงใหม่

พะเยา

พะเยา

น่าน

น่าน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

ลำพูน

ลำพูน

AQI

AQI

>140

#

#

120

-

-

140

100-120

ลำปาง

ลำปาง

ปกติ

แพร่

แพร่
ภาพขยายแสดงการกระจายตัวของฝุ่นภาพขยายแสดงการกระจายตัวของฝุ่น


ภาพขยายภาพขยายแสดงการกระจายตัวของฝุ่น


ภาพขยายแสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศซึ่งไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอาจไม่สัมพันธ์กับการมีฝุ่นมากภาพขยายแสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศซึ่งไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอาจไม่สัมพันธ์กับการมีฝุ่นมาก


Web firemapper http maps geog umd edu activefire html checkboxes thailand checkbox htm
ดูสาเหตุของการเกิดไฟป่าจาก Web firemapperhttp://maps.geog.umd.edu/activefire_html/checkboxes/thailand_checkbox.htm


Hotspot
ภาพแสดง hotspot (จุดไฟป่า)ในวันเดียวกัน


Google earth
การซ้อนภาพจุดไฟป่า และหมอกควันบน google earth


การเพิ่มขึ้นของ และหมอกควันบน AQI กลางเดือนกุมภาพันธ์และลดลงในเดือนมีนาคม


ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของ PM10 แสดงแนวโน้มที่ดีForecasting
Forecasting: (เหตุการณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด?


อาจสิ้นสุดภายในวันที่ 25 มีนาคม จากการที่มีฝนตกทั่วประเทศ


10 12 10
การนิเทศติดตามผลวันที่การนิเทศติดตามผลวันที่10 -12 มีนาคมในเขต10

สาเหตุของการเกิดหมอกควัน

หมอกควันเกิดจากการเผาป่า ซึ่งมีหลายสาเหตุ ได้แก่

 • สาเหตุทางเศรษฐกิจ

  • เพื่อผลิตผลจากป่าเช่น ผักหวาน ผักตุ๊ด เห็ดบางชนิด ฯ

  • เพื่อครอบครองพื้นที่สาธารณะ ผู้ใดเผาป่าก่อนจะได้ครอบครองพื้นที่ตามขอบเขตที่ได้เผาเอาไว้ เพื่อปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด

  • เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร เนื่องจากไม่มีทุนในการจ้างแรงงานถางป่า

 • สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ควันไฟไม่สามารถลอยออกไปนอกพื้นที่ได้

 • จากมลพิษจากการจราจรในเมือง


การรายงานข้อมูลการนิเทศติดตามผลวันที่

 • โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง และลำพูน)รายงานข้อมูลให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกวัน

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 สัปดาห์ละ2 ครั้ง

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 รายงานให้กับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมอาทิตย์ละครั้ง

 • สถานีอนามัยยังไม่มีการรายงานเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานีอนามัยยังไม่มีความพร้อมในการรายงาน


ผลการสอบสวนการนิเทศติดตามผลวันที่

จังหวัดลำปาง พบว่าผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในปี 52 มีอัตราสูงกว่าของปี 51 และโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือทางเดินหายใจส่วนบนและหอบหืด


ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นกับโรคหัวใจและทางเดินหายใจในลำปางความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นกับโรคหัวใจและทางเดินหายใจในลำปาง


จำนวนของผู้ป่วยของจังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบกับระดับของฝุ่นในบรรยากาศ


J i h l
จำนวนผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยโรคต่างๆในหมวด J, I และบางหมวดของ H (ตา) และ L (โรคผิวหนัง) ในต้นเดือนกุมภาพันธ์รายงานจากแม่ฮ่องสอนเดือนมีนาคมรายงานจากแม่ฮ่องสอนเดือนมีนาคมแสดงการเพิ่มของโรคทางเดินหายใจ1 15 fu
จำนวนผู้ป่วยแพร่ แสดงค่าใช้จ่าย1-15 มีนาคมโรคหัวใจรายงานแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันมาก ขึ้นกับการนัด FU การรณรงค์ต่างๆด้วย


ปัญหาอุปสรรค แสดงค่าใช้จ่าย

 • ระบบการรายงานข้อมูลในพื้นที่ยังเป็นแบบกึ่ง Manual และต้องใช้เวลาในการปฏิบัติมาก

 • โรงพยาบาลบางแห่งขาดความพร้อมในแยกโรคตามรหัส ICD10 ที่สำนักฯกำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แก้ปัญหาโดยให้โรงพยาบาลส่งข้อมูลผู้ป่วยทุกราย จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมาคัดแยกผู้ป่วยเอง

 • ส่วนกลางยังขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการรายงานข้อมูลให้ทางพื้นที่ทราบ

 • หน่วยงานส่วนกลางยังขาดข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการที่ถูกต้องและมีความจำเพาะสำหรับการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน

 • การให้คำจำกัดความในแบบรายงานยังไม่ชัดเจนเช่น หน่วยนับที่เป็นรายหรือเป็นจำนวนครั้ง


ข้อเสนอแนะ แสดงค่าใช้จ่าย

 • ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการรายงานข้อมูลที่สอดคล้องกันการดำเนินงานในพื้นที่ เช่นการรายงานในระบบ12 แฟ้ม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว

 • ควรมีรูปแบบการดำเนินการแบบ Sentinel และ Rapid survey

 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์

 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯควรพัฒนาความรู้ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบตามแนวทาง PHER

 • อุปกรณ์บรรเทาทุกข์ เช่นหน้ากาก ควร Available ตลอดเวลา


Aar 8 52
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม AAR(8 เมย. 52)

 • ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างหมอกควันและการเกิดโรค

 • ควรสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเช่น สำนักระบาดวิทยาและเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาในพื้นที่ให้มากขึ้น

 • ควรกำหนดบทบาทของการเฝ้าระวังของสำนักโรคฯให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงานของสำนักระบาดฯ

 • ควรกำหนดแบบรายงานให้เจาะจงกับโรคที่มีหลักฐานว่าเกิดจากหมอกควันเช่น Acute Exacerbation of Asthma, Myocardial infarction

 • ควรมีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ


ad