o czym powinni my decydowa wsp lnie
Download
Skip this Video
Download Presentation
„O czym powinniśmy decydować wspólnie?”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

„O czym powinniśmy decydować wspólnie?” - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

„O czym powinniśmy decydować wspólnie?”. Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie Debata 2012. Uprawnienia:. Rada Pedagogiczna zatwierdza: a) plan pracy szkoły, b) wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„O czym powinniśmy decydować wspólnie?”' - riva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o czym powinni my decydowa wsp lnie

„O czym powinniśmy decydować wspólnie?”

Miejski Zespół Szkół nr2

w Ciechanowie

Debata 2012

uprawnienia
Uprawnienia:

Rada Pedagogiczna zatwierdza:

a) plan pracy szkoły,

b) wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę,

d) wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznania

    uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,

e) szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

f) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

g) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

h) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne oraz egzaminy poprawkowe uczniów.

Rada Rodziców ma za zadanie:

a) występowanie do Dyrektora Zespołu i Rad Pedagogicznych z wnioskami i sprawami dotyczącymi Zespołu,

b) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Zespołu,

c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na działalność Zespołu

d) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

Zadaniami Samorządu Uczniowskiego są:

a) Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

b) Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzec szkoły i klasy

c) Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych.

d) Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

e)

czy jeste zadowolony z pracy obecnego s amorz du ucz niowskiego
„Czy jesteś zadowolony z pracy obecnego Samorządu Uczniowskiego?”

64 osoby 32%

73 osoby37%

61 osób 31%

czy chcia by co zmieni w szkole
„Czy chciałbyś coś zmienić w szkole?”

28 osób 24%

53 osoby 45%

36 osób 31%

czy nauczyciele wspieraj ci w twoich dzia aniach na rzecz szko y
„Czy nauczyciele wspierają Cię w Twoich działaniach na rzecz szkoły?”

58 osób 29%

62 osoby31%

80 osób 40%

slide9
„Czy zgadzasz się z pomysłem, by wszyscy zainteresowani uczniowie mogli startować w wyborach do Samorządu Uczniowskiego?”

25 osób 13%

28 osób 14%

146 osób 73%

dzi kujemy za udzia w debacie
Dziękujemy za udział w debacie

Podziękowania składają:

dyrektor J.Pawłowski

J.Molkowska,

A.Wenda– opiekunowie projektu

oraz uczniowie:

L.Długołęckakl.Ia,

N.Grabowskakl.Ia,

K.Gortatkl.Ia,

K.Benbenkowskikl.Id

ad