Az igazs g gyi szolg lat tev kenys g nek ismertet se
Download
1 / 24

Az Igazságügyi Szolgálat tevékenységének ismertetése - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Az Igazságügyi Szolgálat tevékenységének ismertetése. A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt. Tanári kézikönyv - diasor. Szerző: Dr. Barna Barbara. Az Igazságügyi Szolgálat szakterületei.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az Igazságügyi Szolgálat tevékenységének ismertetése' - risa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az igazs g gyi szolg lat tev kenys g nek ismertet se

Az Igazságügyi Szolgálat tevékenységének ismertetése

A „Kormányablak ügyintézők képzése”

ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt

Tanári kézikönyv - diasor

Szerző:

Dr. Barna Barbara


Az igazs g gyi szolg lat szakter letei
Az Igazságügyi Szolgálat szakterületei

Az Igazságügyi Szolgálat az igazságszolgáltatást támogató hatósági és szolgáltató típusú feladatokat lát el, így felel:

 • a pártfogó felügyelői tevékenység;

 • a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység (mediáció);

 • a jogi segítségnyújtási tevékenység (peres, illetve peren kívüli támogatás ügyek, jogi tanácsadás);

 • valamint az áldozatsegítési tevékenység ellátásáért.

  Az Igazságügyi Szolgálat egyes szakterületeinek a szakmai felügyeletét a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal látja el.


Az igazs g gyi szolg lat szervezeti fel p t se
Az Igazságügyi Szolgálat szervezeti felépítése

Kormánymegbízott

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Igazságügyi elnökhelyettes


Szervezeti el zm nyek
Szervezeti előzmények

 • Magyarországon 1970 óta létezik hivatásos pártfogói rendszer, amely kezdetben csak a fiatalkorú bűnelkövetőkre, majd 1975-től a felnőtt korú elkövetőkre is kiterjedt.

 • A 2003. évi intézményi reform során létrehozott Pártfogó Felügyelői Szolgálat egy szervezetbe integrálta a fiatalkorú és a felnőtt korú elkövetőkkel foglalkozó pártfogói tevékenységet.

 • A megyei/fővárosi szolgálatok a megyeszékhelyeken szerveződtek.

 • Pártfogó Felügyelői Szolgálat 2004-től új tevékenységgel és egyben új szervezettel, a Jogi Segítségnyújtó Szolgálattal bővült.

 • 2006. január 1-jétől az áldozatsegítő szolgáltatással egészült ki a szolgálat tevékenysége.

 • 2011. január 1-jétől a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítással a korábbi megyei/fővárosi igazságügyi hivatalok szakigazgatási szervként integrálódtak a megyei kormányhivatalokba.


Tev kenys get meghat roz jogszab lyok
Tevékenységet meghatározó jogszabályok

 • Átfogó szabályozás

 • a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

 • Pártfogó felügyelői tevékenység

 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény;

 • A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény;

 • A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény;

 • A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet;

 • A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet;

 • A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet;

 • Jogi segítségnyújtás

 • A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény;

 • A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet;

 • A jogi segítők díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet

 • A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet

 • A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet.

 • Áldozatsegítés

 • A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény;

 • Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet.

 • A rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet


A szakter letek ltal int zhet gyk r k
A szakterületek által intézhető ügykörök

1. Pártfogó felügyelői szakterület:

 • pártfogó felügyelet végrehajtása;

 • közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezése és ellenőrzése;

 • környezettanulmány készítése;

 • pártfogó felügyelői vélemény készítése;

 • utógondozás ellátása;

 • büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység (mediáció) ellátása.


2011 vi p rtfog fel gyel i tev kenys g sszes tett gyforgalmi adatai
2011. évi pártfogó felügyelői tevékenység összesített ügyforgalmi adatai


1 1 a p rtfog fel gyelet
1.1. A pártfogó felügyelet összesített ügyforgalmi adatai

A pártfogó felügyelet célja:

 • az ügyészség vagy bíróság által alkalmazott intézkedés vagy büntetés próbaideje / tartama alatt,

 • az elkövető ellenőrzésével és támogatásával

 • csökkentse a bűnismétlés veszélyét

 • segítse a társadalomba való beilleszkedést.

  Magyarországon a pártfogó felügyelet járulékos jellegű, valamely más büntetéshez vagy intézkedéshez kapcsolódik.

  Sajátossága a magatartási szabályok megtartásának kötelezettsége:

 • jogszabályban meghatározott, általános magatartási szabály

 • az ügyész, illetve a bíróság által előírt külön magatartási szabály

  A pártfogó felügyelet végrehajtása egyéni pártfogó felügyelői terv alapján :

 • meghatározza a konkrét esetben elérendő célokat,

 • eszközeit,

 • veszélyeztető körülményeket.


1 2 a k z rdek munka b ntet s v grehajt sa
1.2. A közérdekű munka büntetés végrehajtása összesített ügyforgalmi adatai

A közérdekű munka büntetésre ítélt elkövető a bíróság döntése alapján minimum 42 óra, maximum 300 óra díjazás nélküli munkát végez a közösség javára.

Pártfogó felügyelő feladata, a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati feladatok végzése:

 • lehetséges munkahelyek felkutatása,

 • együttműködésbe vonása,

 • a büntetés letöltésének szervezése, valamint

 • a végrehajtás folyamatának ellenőrzése.

  A büntetés-végrehajtási bíró feladata:

 • munkahely kijelölése,

 • az elkövető személyét érintő döntések meghozatala.


1 3 a k rnyezettanulm ny k sz t se
1.3. A környezettanulmány készítése összesített ügyforgalmi adatai

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban kötelezően beszerzendő bizonyítási eszköz.

A környezettanulmány elkészítéséhez a pártfogó felügyelő :

 • megtekinti a terhelt lakóhelyét,

 • iskolai, munkahelyi véleményt szerez be,

 • meghallgatja a fiatalkorú terhelt törvényes képviselőjét,

 • információt kér a gyermekjóléti szolgálattól, szükség esetén a fiatalkorút befogadó intézménytől.

A környezettanulmány a terhelt életviszonyaira és életvitelére jellemző tényeket és körülményeket írja le.


1 4 a p rtfog fel gyel i v lem ny
1.4. A pártfogó felügyelői vélemény összesített ügyforgalmi adatai

 • 2003. július 1-jétől bevezetett jogintézmény,

 • az ügyész vagy a bíró felkérésére,

 • a pártfogó felügyelő kvázi szakértői véleményt készít.

  Tartalma:

 • a környezettanulmányban is megjelenő információkon túlmutatóan, értékeli az elkövetői magatartás személyes vonatkozásait,

 • az elkövető cselekményhez való viszonyát,

 • azokat a személyiségében megjelenő kockázatokat, amelyek újabb bűnelkövetéshez vezethetnek,

 • javaslatot tehet a terhelttel szemben egyedi magatartási szabály elrendelésére,

 • különböző kezelő vagy megelőző programokon való részvételre.


1 5 az ut gondoz s
1.5. Az utógondozás összesített ügyforgalmi adatai

Célja:

 • az ismételt bűnelkövetés megelőzése céljából,

 • segítséget nyújtson a reintegrációhoz és az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez.

  A pártfogó felügyelő segít:

 • a lakhatási kérdésekben,

 • a munkahelykeresésben,

 • iratok beszerzésében, egyéb hivatalos ügyek elintézésében,

 • a szolgálattal együttműködő egyházi, karitatív vagy egyéb szervezetekhez irányíthatja,

 • indokolt esetben kisebb összegű segélyben részesítheti.

Jellemzői:

 • a szabadulás várható időpontja előtt hat hónappal kezdődhet,

 • a segítségnyújtás a szabadulás után is folytatódhat, ha azt a volt elítélt a szabadulás után kéri,

 • az elítélt önkéntes kérelme alapján, és nem elrendelés útján végzett szakmai tevékenység.

  Az utógondozás másik, fontos területe a terhelt családjának felkészítése az elítélt visszafogadására.


1 6 a b ntet gyekben alkalmazhat k zvet t i tev kenys g medi ci
1.6. A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység (mediáció)

 • Helyreállító igazságszolgáltatás céljait megvalósító konfliktuskezelő módszer, amelyet a sértett és a bűncselekmény elkövetője között fennálló konfliktusok feloldása érdekében lehet alkalmazni.

 • Legfontosabb jellemzője, hogy a felek vitájában - a felek önkéntes beleegyezésével - egy semleges harmadik fél (mediátor, közvetítő) jár közben.

 • Feladata tisztázni a konfliktus természetét, mindkét fél számára kielégítő megoldás megtalálása.

 • A megegyezés feltételeiről és a megállapodás tartalmáról nem a közvetítő, hanem a felek döntenek. A mediátor irányítja a kommunikációt, így elősegítve a megállapodás létrejöttét.

 • A közvetítői eljárás alkalmazható bizonyos személy elleni, közlekedési és vagyon elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban, ha a cselekmény ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő, és az elkövető a nyomozás során beismerő vallomást tett.

 • A mediáció több esetben kizárt, például, ha a bűncselekmény halált okozott, vagy ha az elkövető többszörös visszaeső.2 a jogi seg ts gny jt s 2003 vi lxxx t rv ny
2. A jogi segítségnyújtás - megoszlása 2011-ben2003. évi LXXX. törvény

Az intézményrendszer célja, hogy a szociálisan rászorulók számára olyan szolgáltatást biztosítson, amelynek keretében a támogatottak szakszerű jogi tanácsadást és eljárási jogi képviseletet kaphatnak.

Feladatai:

 • tájékoztatás egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben,

 • biztosítja a jogi segítő (peren kívül) és a pártfogó ügyvéd (peres ügyek) igénybevételének lehetőségét,

 • határozattal dönt a támogatás engedélyezéséről és annak mértékéről, a kérelem elutasításáról,

 • már megállapított támogatás módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról,

 • kérelem esetén a fizetési feltételek módosításáról.


A jogi seg ts gny jt s ig nybev tel nek r szorults gi felt telei
A jogi segítségnyújtás igénybevételének rászorultsági feltételei

1. Peren kívüli:

A) Állam viseli:

- jövedelemre tekintet nélkül (pl. aktív korúak ellátása, közgyógy, hajléktalan, menekült)

- 1 főre eső havi jöv. < nyudíjminimum

- egyedülállónál < nyudíjminimum 150%

- bűncselekmény áldozata < 183.266 Ft

B) Megelőlegezett (1 évre)

 • Havi nettó jöv. < 91.633 Ft

  2. Peres ügyekben:

  A) Állam viseli (ua.mint peren kívüli eseteknél, kivéve bcs. áldozata):

  + tárgyi költségmentes ügy

  + bíróság személyes költségmentességet engedélyezett

  + büntetőeljárásban a kiskorú sértett és magánfél helyett.

  B) Megelőlegezett (ua. mint peren kívüli eseteknél)

  + félnek tárgyi költségfeljegyzési joga van

  + bűncselekmény áldozata < 183.266 Ft


Jogi seg ts gny jt s fajt i
Jogi segítségnyújtás fajtái rászorultsági feltételei

a)peren kívüli segítségnyújtásként:

jogi segítők által adott jogi tanácsadás és okiratszerkesztés; (Kizárt a támogatás pl. vám, hitelügyekben, ingatlan adásvételi szerződésekben.)

b) polgári eljárásokban:

pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása,

c) büntető eljárásokban:

sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviselete, pótmagánvádló személyes költségmentességének engedélyezése, és ennek keretében pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása – főszabályként – jogi segítők által.

Az ügyfelek a jogi segítői névjegyzékből maguk választhatnak jogi segítőt. A névjegyzéket a KIH vezeti, a 3 évre szóló szolgáltatási szerződést is KIH köti meg.A jogi szolg ltat s ig nybev tele
A jogi szolgáltatás igénybevétele 2011-ben

 • A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, illetékes megyei igazságügyi szolgálatnál kell személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie.

 • A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes.

 • A peren kívüli jogi szolgáltatást a jogi segítői névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek) nyújtják.

 • A peres eljárásokban jogi képviseletet ellátó pártfogó ügyvéd csak ügyvéd és ügyvédi iroda, valamint az a társadalmi szervezet (alapítvány, kisebbségi önkormányzat, stb.) lehet, akinek van ügyvéd megbízottja.

 • A szolgáltatás igénybevételét a támogató határozatban rögzített (1-3 hónap) határidőn belül meg kell kezdeni.


3 az ldozatseg t s
3. Az áldozatsegítés 2011-ben

Célja:

Az állam közvetlen segítséget tudjon nyújtani az áldozatoknak.

Áldozat: a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és tulajdon elleni szabálysértés közvetlen és közvetett természetes személy sértettje.

Az Áldozatsegítő Szolgálat feladatai:

 • - tájékoztatás;

 • - érdekérvényesítés elősegítése;

 • - azonnali pénzügyi segély megállapítása;

 • - állami kárenyhítés.

  A támogatások egy része alanyi jogon, másik része azonban csak rászorultság esetén jár.

  A hatósági eljárás és az igénybe vehető szolgáltatások egyaránt illeték- és díjmentesek.


Ldozatseg t s seg ts gny jt si form i
Áldozatsegítés segítségnyújtási formái 2011-ben

Segítségnyújtási formák

TÁMOGATÁSOK

TÁJÉKOZTATÁS

Állami kárenyhítés

Szolgáltatások

Azonnali

pénzügyi segély

Érdekérvényesítés

elősegítése

ezen belül jogi segítségnyújtás

Védett

szálláshely


Az ldozatseg t t mogat sok ig nyl se
Az 2011-benáldozatsegítő támogatások igénylése

 • A támogatások igénybevétele önkéntességen és a hatósággal való együttműködésen alapul.

 • Azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés iránti kérelmet nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

 • Érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás formai megkötés nélkül kérhető.

 • Az ügyben eljáró szabálysértési vagy nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság által kiállított, a büntető- vagy szabálysértési eljárás adatairól szóló igazolás szükséges.

 • A kérelemhez szükség esetén a szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat is mellékelni kell.


Az t mogat sok ig nyl s nek hat rideje
Az támogatások igénylésének határideje 2011-ben

 • Azonnali pénzügyi segélyért a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést követő öt napon belül lehet folyamodni.

 • Érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás iránti kérelmet határidő nélkül lehet előterjeszteni.

 • Állami kárenyhítésért a bűncselekmény elkövetése utáni három hónapon belül lehet folyamodni.ad