V. Podnikatelské fórum Jindřichův Hradec 23.listopadu 2006 - PowerPoint PPT Presentation

v podnikatelsk f rum jind ich v hradec 23 listopadu 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V. Podnikatelské fórum Jindřichův Hradec 23.listopadu 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
V. Podnikatelské fórum Jindřichův Hradec 23.listopadu 2006

play fullscreen
1 / 17
V. Podnikatelské fórum Jindřichův Hradec 23.listopadu 2006
108 Views
Download Presentation
rinaldo-cahill
Download Presentation

V. Podnikatelské fórum Jindřichův Hradec 23.listopadu 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. V. Podnikatelské fórumJindřichův Hradec23.listopadu 2006 Ivo Strejček poslanec ODS v Evropském parlamentu výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz Ivo.strejcek@tiscali.cz istrejcek@europarl.eu.int

 2. Struktura vystoupení • Ekonomické klima (ne)členů EMU • Jednotný konsolidovaný základ daně právnických osob • REACH • Různé - Verheugenovo prohlášení • „modernizace“ evropského institucionálního rámce prostřednictvím tzv. evropské ústavy

 3. Ekonomické klima (ne)členů EMU • J.C. Juncker (předseda Rady EMU) • Růst 2006: 2,6% (nejvyšší od 2002) • Nezaměstnanost: 8 % • Inflace: „slučitelná se stabilizovanými cenami“ • Rozpočtové bilance čl. států se zlepšují • Celkový deficit EMU: 2 % • Daňové výnosy vyšší než se očekávalo

 4. Růst HDP

 5. Nezaměstnanost

 6. Inflace

 7. Závěr? • Země MIMO euro • Vyšší hospodářský růst • Nižší míra nezaměstnanosti • Uchování výhod pružnosti a přizpůsobovacích mechanismů ekonomik

 8. Harmonizace nebo konkurence? • Jednotný konsolidovaný základ daně právnických společností (CCCTB) • EU pravidla pro určení základu daně • Vztahuje se na firmy působící ve více zemích • Základ daně je součtem všech výnosů, který je rozdělen mezi jednotlivé země dle klíče EU • Na přidělený podíl (přidělí jej EK!) se vztahuje domácí sazba

 9. Harmonizace nebo konkurence? • Co je cílem CCCTB: • Odstranit „nekalou“ daňovou konkurenci • Prosazení možnosti stanovit přímé daně • „přivést“ zpět část výnosů, které vznikly mimo EMU • Získat zdroje navíc k výživě „Evropského sociálního modelu“

 10. Harmonizace nebo konkurence? • CCCTB a Česká republika? • Stírání rozdílů daňových režimů omezí atraktivitu našeho daňového systému (flat tax) • Část výnosu realizovaná na našem území „odpluje“ zpět (KCB, Volkswagen) • Naši lidé budou živit neefektivní ale bohatý sociální systém „starých“

 11. Regulace nebo liberalizace?REACH • REACH – návrh nové směrnice regulující produkci chemických látek • R – Registration • E – Evaluation • A – Authorisation • CH - Chemicals

 12. Regulace nebo liberalizace?REACH • Důsledky implementace REACH • 400 mld € zatíží chemický průmysl jako celek • Vztahuje se na firmy uvnitř EU – sníží konkurenceschopnost • Vytlačí část chemie mimo EU • Zvýšení nezaměstnanosti a odliv mozků • Vznik testovací agentury (Helsinki) • Cena testu 1 chemikálie: od 30.000 € • Dopad na malé a střední podnikání

 13. Různé • Günter Verheugen (komisař EK) v rozhovoru pro SdZ: „evropské firmy stojí ročně asi 600 mld. €, aby se vyrovnaly s EU legislativou“ „evropští úředníci jsou stále arogantnější a dělají si, co chtějí“

 14. Pomůže tzv. evropská ústava? • Francouzské a holandské „NE“ • Německý ústavní soud: evropská ústava a její ustanovení jsou v rozporu s německou ústavou • Angela Merkelová:“oživím naděje na vzkříšení evropské ústavy“

 15. Pomůže tzv. evropská ústava? • Evropská ústava a ČR • Omezuje princip jednomyslnosti – nevýhodné • Omezuje možnosti samostatného rozhodování o hospodářské politice země • Posiluje hlasovací práva „velkých“ na úkor „malých“ • Přesouvá pravomoci z Prahy do Bruselu a předává je do rukou byrokratů – ne volených a kontrolovatelných zástupců

 16. Shrnutí • ČR by měla uvážlivě zavést jednotnou měnu euro až tehdy, až to bude výhodné pro její občany i firmy • ČR by měla provést hluboké strukurální reformy ne kvůli maastrichtským kritériím, ale kvůli vlastní konkurenceschopnosti

 17. Shrnutí • Naši zástupci v EU by měli statečně obhajovat princip konkurence, ne harmonizace • Současný evropský integrační model by měl být nahrazen jinou variantou celoevropské spolupráce • Evropská ústava je pro ČR nevýhodná