1 / 12

A válság és a szakképzés Észak-alföldi Régió Szakképzési Konferencia 2009. június 17-e Hajdúnánás

A válság és a szakképzés Észak-alföldi Régió Szakképzési Konferencia 2009. június 17-e Hajdúnánás. Mi a fő probléma?. A 2009.évi szakképzési projekt. Továbbra is a cél: a keresletvezérelt szakképzési rendszer kialakítása.

rimona
Download Presentation

A válság és a szakképzés Észak-alföldi Régió Szakképzési Konferencia 2009. június 17-e Hajdúnánás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A válság és a szakképzés Észak-alföldi Régió Szakképzési Konferencia 2009. június 17-e Hajdúnánás

  2. Mi a fő probléma?

  3. A 2009.évi szakképzési projekt • Továbbra is a cél: a keresletvezérelt szakképzési rendszer kialakítása. • Változás a felmérésben: a megkérdezettek körének finomítása és minőségi paraméterek megjelenése • A 2008. évi projekt tanulságai

  4. A válság jellemzői • A magyar válság • Alacsony növekedés • Folyamatos államháztartási hiány • Romló versenyképesség • Duális gazdaság • Alacsony foglalkoztatási szint • A globális válság • Pénzügyi válság • Szabályozási válság • Kapitalizmus válság

  5. A válság tanulságai A kelet-európai út közös jellemzői: • Magas külső finanszírozási igény • Állandósult magas folyó fizetési mérleg hiány (egyes országok esetében ez párosul a magas eladósodottsággal) • Egyensúlyhiányok • Nagyfokú integráció a nyugati gazdaságokhoz • A nyugati bankok jelentős szerepe, expanziója • A háztartások eladósodottsága, sok esetben külső devizában • Függő pozíció minden szinten • Nagy függőség a külső kereslettől

  6. A nagy kérdés • Lehet e cél: a keresletvezérelt szakképzési rendszer kialakítása?

  7. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Szabó Imre LIGA Szakszervezetek szabo.imre@vdszsz.hu (06-70) 455-0749

More Related