t c evre ve orman bakanli i
Download
Skip this Video
Download Presentation
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. REACH 6.Yetkili Merciler Toplantısı 15-16 Aralık 2008 Brüksel. Haydar HAZER. ANKARA 20 Ocak 2009. Gündem: 1- Kayıt yapılmış maddeler için muafiyetler 2- Test Yöntemleri Tüzüğü 1.Teknik Gelişmeye Uyum (1.ATP) 3- GHS Tüzüğü 4- Ek XIII güncellenmesi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI' - riley-rhodes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t c evre ve orman bakanli i
T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

REACH 6.Yetkili Merciler Toplantısı

15-16 Aralık 2008

Brüksel

Haydar HAZER

ANKARA

20 Ocak 2009

slide2
Gündem:

1- Kayıt yapılmış maddeler için muafiyetler

2-Test Yöntemleri Tüzüğü 1.Teknik Gelişmeye Uyum (1.ATP)

3- GHS Tüzüğü

4- Ek XIII güncellenmesi

5- Nanomalzemeler

6- REACH Ek IV veya Ek V Karbon ve Grafit’in Eklenmesi

7- AKA’nın Faaliyetleri

8- Atıklar ve geri kazanılmış maddeler

9- Önceki Mevzuat kapsamında AKA’na devredilenler

slide3
1- Kayıt yapılmış maddeler için muafiyetler
 • Tekrar ithal edilen maddeler (REACH, madde 2 (7) (c))
 • Geri kazanılmış maddeler (REACH, madde 2 (7) (d))
 • Polimer içindeki monomerler (REACH, madde 6 (3))
 • Eşyalar içindeki maddeler (REACH, madde 7 (6) )
slide4
2- Test Yöntemleri Tüzüğü 1.Teknik Gelişmeye Uyum (1.ATP)
 • 5 test yöntemi 1.ATP de yer alması için hazır
 • -A.4 Buhar Basıncı ve
 • -C.3 Tatlı Suda Deniz Yosunu ve Siyanobakteri, Büyümeyi Yavaşlatma Testi
 • -A.22 Liflerin Geometrik Ortalama Çaplarının Ağırlıklı Uzunlukları
 • - C.25 Yüzey Sularında Aerobik Mineralizasyon, Benzetim(Similizasyon) Biyolojik Bozunma Testi,
 • -C.26 Lemna Sp. Büyümeyi Yavaşlatma Testi
 • Cilt tahrişi test metodu
 • Mayıs veya Haziran 2009
slide5
3- GHS Tüzüğü
 • Taslak tüzük hazırlanarak eş karar verme usûlü (co-decision procedure) kapsamında Konsey’e ve Parlamento’ya gönderildiği
 • COREPER’de (Daimî Temsilciler Komitesi) 27 Haziran 2008 de onaylandı
 • Parlamento’da 3 Eylül de oylandığı
 • Konseyde kabulü Aralık 2008
 • Resmi gazetede yayımlanması 31 Aralık 2008
slide6
3- GHS Tüzüğü (Devam)
 • GHS Tüzüğü 1.ATP –Mart 2009
 • RIP 3.6 modül 1: CLP Tüzüğü rehber dokümanı

*Rehber 27 bölüm , 4 Ek

* Ocak 2009 tarihinde taslak bitirilecek

*1 Mart 2009 tarihinde REACH YMT gönderilecek

 • RIP 3.6 modül 2: CLP Tüzüğü rehber dokümanı

* 4 farklı çalışma grubu oluşturuldu

* Çalışmalar Eylül 2007 tarihinde başladı

* Çalışma grupları son toplantısını Ocak ve Şubat 2009 tarihinde yapacak.

slide8
4- Ek XIII güncellenmesi

Ek XIII’de tespit edilen sorunlar:

 • Uygun ölçülmüş yarı-ömür veya Biyolojik Konsantrasyon Faktörü (BCF) verilerinin olmadığı durumlarda Ek XIII kriterleri ile çalışmak için esneklik olmadığı,
 • UNEP POP izleme kriterleri içinde yer alan Biyolojik büyüme, log Kow ve biyolojik birikimin (BAF) Ek XIII kriterleri içinde bulunmadığı,
slide9
4- Ek XIII güncellenmesi (Devam)

Ek XIII’de tespit edilen sorunlar:

 • Kalıcılık göstergesi olan uzun mesafeli taşınım potansiyeli ve çevrede ölçülmüş konsantrasyon değeri ile ilgili bilgilerin Ek XIII metninden dolayı uygulanmasının çok zor olacağı,
 • Ek XIII metininin maddenin bileşenlerinin ve safsızlıkların PBT değerlendirmesine vurgu yapmadığı,içinde bulunmadığı,
 • Ek XIII metni üç (iki) kriterin karşılanması gerektiğini önermektedir.
slide10
4- Ek XIII güncellenmesi (Devam)

Ek XIII’ü güncelleyen taslak metin (4 bölüm):

0: Giriş, genel ilkeler: İzleme ve modelleme verileri, (nicel) madde aktivite ilişkisi (Q)SAR, çapraz-okuma (read-across) ve gruplama sonuçları da dahil tüm ilgili verilerin bütünleşik halde kullanılması ve delilin değerlendirme yaklaşımının uygulanması vurgulanmaktadır.

1- PBT ve vPvB maddelerinin tanımlanması için kriterler: Mevcut Ek XIII kriterlerine ilaveten çok az eklemeler (EC10) yapılmıştır.

2- P, B ve T özelliklerin değerlendirmesi ile ilgili bilgiler: Kayıt ve İzin kapsamında P,B ve T değerlendirmesini açıklamaktadır.

3- İzleme ve diğer bilgiler: Bilgilerin kısıtlı olması durumunda izleme test bilgilerinin kullanılmasına izin verildiği ve ilave bilgilerin PBT özelliklerinin nihai değerlendirmesinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

slide11
4- Ek XIII güncellenmesi (Devam)
 • Değişiklikler yapıldıktan sonra Şubat 2009 tarihinde Komite’de 0ylama
 • Mart-Haziran 2009 tarihinde Parlamentonun ayrıntılı incelemesi
 • Temmuz 2009 tarihinde Komisyonda kabulü.
slide12
5- Nanomalzemeler
 • Nanomalzemeler Yetkili Merciler Alt Grubu (CASG):

* 5 Şubat 2009 tarihinde Almanyada EVONİK Rheinfelden kentinde fabrikada inceleme gezisi,

*6 Şubat 2009 tarihinde çalıştay.

 • REACH kapsamında nanomalzemeler:

*REACH’in nanomalzemelere nasıl uygulanacağı ile ilgili yetkili merciler ve alt gruplarda yapılan tartışmaları yansıtan doküman

slide13
5- Nanomalzemeler (Devam)
 • Madde Bilgi Değişim Forumlarında (SIEFs) Nanomalzemelerin tanımlaması:
  • Maddelerin Tanımlanması Rehber Dokümanında maddenin tanımlanmasında , kimyasal adı, molekül ve yapısal formulü, spektral veriler ve diğer uygun tanımlama parametreleri,
  • 21 Ocak 2009 tarihine kadar görüş gönderilmesi.
example graphite
Example Graphite

Graphite

Carbon nanotubes

(Fullerens)

Nanobud

Graphene

example gold
Bulk gold:
 • yellow
 • inert
 • 1 200°C

1 nm gold NP:

 • blue
 • low reactivity
 • 200°C

3 nm gold NP:

 • reddish
 • catalytic
 • 200°C

Catalytic activity

Cluster diameter (nm)

Example Gold
slide16
5- 6- REACH Ek IV veya Ek V Karbon ve Grafit’in Eklenmesi:

* Karbon Ek IV veya Ek V eklenebilir mi? (nanoformları hariç),

* Grafit eklenebilir mi?

characteristics of carbon allotropes
Characteristics of Carbon Allotropes

Activated Carbon

Graphite

Fullerene

Diamond

sp2 and sp3

Opaque

No crystalline

Isotropic

Density 1.8-2.1 g/cm3

sp2

Opaque

Lubricant

Anisotropic

Conductor

Density 1.9-2.3 g/cm3

sp2.25

Opaque

Superconductor

13C-NMR and IR Soluble

Density 1.69 g/cm3

sp3

Transparent

Hardness, Abrasive

Electrical Insulator

Isotropic

Density 3.5 g/cm3

dimensionality
Dimensionality

3 D

0 D

1 D

Graphite

Fullerenes

Carbon nanotubes

Nanobud

Graphene

properties of key nanoforms
Properties of key nanoforms

Carbon

nanotubes

Fullerenes

Graphene

 • Quantum Effects

yes

yes

no

1D

0D

 • Dimensionaliy

2D

yes

 • Solubility

no

no

moderate

high

 • Reactivity

low

no

 • Unique Spectroscopy

no

yes

 • Chromatography

no

no

yes

slide20
7- AKA’nın Faaliyetleri
 • Ön-Kayıt:

-65565 firma (27 üye ülke +EEA), İngiltere (22227), Almanya (8655),),Hollanda (5526), İtalya (4638),Fransa (4409), İrlanda (3262).

- >2,750,464 ön-kayıt, Almanya (881,835), İngiltere (449,374), Fransa (357,975),Polonya (189,131), Hollanda (135,607), İtalya (120,129), İrlanda (92,080)

-150,000 farklı maddenin ön-kayıtı

-ön-kayıt yaptırılan maddelerin % 22’sinin 2010 yılında, % 47 ‘sinin 2013 ve % 31’ nin ise 2018 yılında kayıt.

slide21
7- AKA’nın Faaliyetleri (Devam)
 • Ön-Kayıt Tecrübeleri:

- AB dışında veya olmayan adreslerin tespit edildiği,

- Çok sayıda tüzel kişiliğin olduğu,

- Farklı tüzel kişilerin aynı adreste olduğu,

-Firmaların % 35 ‘nin küçük ölçekli olduğu,

- Bazı firmaların çok sayıda ön- kayıt yaptırdığı,

- CAS numaralarının bazılarının mevcut olmadığı veya maddenin ismine uygun olmadığı,

- Polimerlerin, müstahzarların ve eşyaların ön-kayıtının yapıldığının tespit edildiği belirtilmiştir.

slide22
7- AKA’nın Faaliyetleri (Devam)
 • Kayıt Sorgulama, PPORDs:

*1500 dosya

- 500 PPORD

-700 sorgulama (faz-dışı maddeler)

-235 kayıt

 • 5 Ocak 2009 tarihinden itibaren dosyaların REACH-IT ile sunulacak,
 • Dosya sunumu hafta içi saat 8:00-19:00 arasında.
slide23
7-AKA’nın Faaliyetleri (devam)
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi(CSA)/Kimyasal Güvelik Raporu (CSR) Aracı

-Maruz kalma senaryolarının hazırlanması ve kimyasal güvenlik raporunun oluşturulması aracı

- Araçların ilk versiyonu 2009 sonbaharında hazır

-Bu araçların ,IUCLID den veri aktarımı, maruz kalma senaryosunun oluşturulmasını destekleyecek iş akış şeması, maruz kalma tahmini, risk karakterizasyonu ve CSR içinde raporlama konularını kapsayacak

slide24
7- AKA’nın Faaliyetleri (devam)
 • REACH-IT:

- Sistem 5 Ocak 2009 dan itibaren PPORD, sorgulama, C&L bildirimi, kayıt dosyası çevrim-içi yapılacak.

slide25
8-Atıklar ve geri kazanılmış maddeler
 • CA/24/2008 2. değişiklik,
 • Geri kazanılmış inşaat atıkları ve yıkım atıklarının eşya kapsamında değerlendirilmesi.
slide26
9- Önceki Mevzuat kapsamında AKA’ya devredilenler:
 • Bildirimi yapılmış maddeler:
 • Ocak 2008 tarihinden toplam 2054 bildirim dosyası (859 orijinal, 1195 güncelleme dosyası) aktarıldı.
 • 468 dosyanın aktarımı devam ediyor,
 • 1300 dosyada küçük düzeltmeler yapıldı,
 • 8435 SINIF dosyasının IUCLID 5 formatına aktarılacak,
 • 10 üye ülkeden 288 bildirimin aktarımının tamamlandı.
slide27
9- Önceki Mevzuat kapsamında AKA’ya devredilenler Devam
 • Mevcut maddeler:

- 79 öncelikli maddenin risk değerlendirme raporunun yayımlandı,

- Kalan 60 öncelikli madde ve 13 öncelikli olmayan madde ile ilgili bilgilerin AKA’ na devredilecek,

- Devir işleminin 31 Mart 2009 tarihine bitirilecek.

ad