in ynieria lotnicza n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inżynieria lotnicza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Inżynieria lotnicza - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Inżynieria lotnicza. Piotr Kalisiewicz. Czemu inżynieria lotnicza ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inżynieria lotnicza' - riley-preston


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
in ynieria lotnicza

Inżynieria lotnicza

Piotr Kalisiewicz

czemu in ynieria lotnicza
Czemu inżynieria lotnicza ?
 • Wzrost konkurencji w branży usług lotniczych przyniósł zwiększenie liczby pracowników zatrudnianych w tym sektorze oraz rozwój programów praktyk  i staży studenckich. Sektor rozwija się niesłychanie szybko i nic nie wskazuje na spowolnienie tempa. Firmy walcząc o klienta poszukują coraz nowszych rozwiązań i wykwalifikowanego personelu. Poszukiwani są pracownicy, którzy zajmą się planowaniem połączeń, koordynacją personelu i sprzętu, planowaniem, testowaniem i opiniowaniem projektów.
czemu in ynieria lotnicza1
Czemu inżynieria lotnicza?
 • Ponadto branża stale poszukuje osób do obsługi klientów, przyjmowania zamówień czy też obsługi nadziemnej. Praca często wiąże się z koniecznością podejmowania szybkich decyzji, pod presją czasu i stresu. Pracodawcy wymagają także pełnej dyspozycyjności ze względu na częste wyjazdy służbowe. Branża oferuje pracownikom szerokie możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego.
wymagania
Wymagania
 • Podstawowym wymaganiem jest znajomość języków obcych oraz ponadprzeciętne zdolności interpersonalne. Coraz częściej pracodawcy poszukują nie pracowników, lecz "pasjonatów z inicjatywą" - Centralwings. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia uczelni wyższej (mechanika, elektronika, elektryka, a także fizyka, matematyka, informatyka, kierunków inżynierii materiałowej) oraz znać branżę.
wymagania1
Wymagania
 • Aby zostać zatrudnionym, trzeba ponadto pokazać przyszłemu pracodawcy, że jest się osobą otwartą, która szybko się uczy i potrafi wyciągać wnioski. Cenione są również umiejętność zarządzania czasem, zdolności komunikacyjne oraz kreatywność i ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań. Atutem kandydata niewątpliwie będą studia podyplomowe, praktyki i staże w branży, o których warto pomyśleć już na ostatnich latach studiów.
g wne za o enie programu
Główne założenie programu
 • Głównym założeniem programowym kursu inżynierskiego jest wykształcenie absolwenta w zakresie szeroko rozumianej eksploatacji sprzętu lotniczego. Absolwent otrzymuje zakres wiedzy i umiejętności predysponujących go do pracy w systemach eksploatacji statków powietrznych przy planowaniu, organizacji i kontroli procesu obsługiwania statków powietrznych jak i ich napraw oraz remontów. Wiedza absolwentów predysponuje ich także do pracy w zakładach produkcyjnych branży lotniczej, w dziedzinach związanych z technologią produkcji, kontrolą jakości oraz diagnostyką.
zatrudnienie
Zatrudnienie
 • Przewiduje się, iż przyszli inżynierowie lotniczy znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych związanych z techniką lotniczą, w systemach eksploatacji linii lotniczych, w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, a także w instytucjach naukowo-badawczych.Uzyskanie specjalności "Inżynieria lotnicza" nie wyklucza możliwości podjęcia przez absolwenta pracy w firmach, których obszarem działalności jest inny rodzaj techniki. Konstrukcja statku powietrznego zawiera w sobie awangardową myśl techniczną, co powoduje, iż studenci Zakładu wyposażani są w wiedzę inżynierską na najwyższym poziomie.Oprócz zasadniczej wiedzy specjalistycznej absolwent otrzymuje rozległy zakres wiedzy dotyczącej techniki lotniczej w ogóle.
 • Zarobki na Mazowszu według statystyk z roku 2008 kształtują się na poziomie od 4402 zł do nawet ok. 13 tys zł. Lecz średnia pensja brutto wynosi ok. 7 tys zł.
wiod ce firmy
Wiodące firmy
 • British Airways, Centralwings Nowy Przewoźnik Sp. z o.o., Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze Lot SA, Ryanair, SkyEurope Airlines, Wizzair
program kszta cenia
Ze względu na specyfikę kształcenia studenci wybierają specjalność Inżynieria Lotnicza już na IV semestrze.

Aerodynamika, Termodynamika napędów lotniczych, Wstęp do inżynierii lotniczej, Mechanika lotu, Lotnicze maszyny i urządzenia elektryczne, Materiały lotnicze, Spalanie, Samoloty i szybowce, Wytrzymałość konstrukcji lotniczych, Tłokowe silniki lotnicze, Budowa płatowców, Śmigłowce, Osprzęt lotniczy, Awionika i sterowanie aparatami latającymi,

Lotnicze silniki turbinowe, Diagnostyka sprzętu lotniczego; Płyny, paliwa i smary w lotnictwie, Organizacja i sterowani ruchem lotniczym, Zasady eksploatacji statków powietrznych, Remont i konserwacja sprzętu lotniczego, Rakiety i statki kosmiczne, Praca przejściowa.

Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej.

Program kształcenia
uczelnie
Uczelnie
 • Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Politechnika Warszawska - Wydział mechaniczny energetyki i lotnictwa
 • Politechnika Rzeszowska - Mechanika i Budowa Maszyn
 • Wojskowa akademia techniczna Im. Jarosława Dąbrowskiego
slide13
MEiL
 • Na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa prowadzone są stacjonarne (dzienne) studia trójstopniowe:
 • • I-ego stopnia, inżynierskie (3,5 roku, 7 semestrów), realizowane na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, oraz Mechanika i Budowa Maszyn;
 • • II-ego stopnia, magisterskie (3 semestry), realizowane na kierunkach: Automatyka i Robotyka; Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn;
 • • doktoranckie (4 lata).
slide14
Rekrutacja na studia dzienne prowadzona jest bez podziału na kierunki studiów. Pierwszy rok studiów (dwa semestry) jest wspólny dla wszystkich kierunków. Po ukończeniu drugiego semestru następuje wybór kierunku studiów. Pod koniec semestru czwartego student wybiera jedną ze specjalności oraz tzw. „ścieżkę” (tzn. drogę dojścia do dyplomu lub kierunku dyplomowania). Jedynymi ograniczeniami w wyborze przez studenta kierunku studiów lub specjalności mogą być wyniki studiów oraz liczba miejsc na danym kierunku studiów.

Na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa wyniki nauczania studentów oceniane są także w systemie punktowym. Student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadających na kolejne okresy rozliczeniowe (semestry), a w ostatnim semestrze także złożenia i obrony pracy dyplomowej. System punktowy jest zgodny z Europejskim Systemem Transferu Punktów ułatwiających uznawanie zaliczeń przedmiotów lub okresów studiów odbytych na innych uczelniach (w tym zagranicznych).

przedmioty wydziałowe (np. Matematyka, Fizyka, Techniki Komputerowe, Grafika Inżynierska - CAD, Mechanika, Termodynamika, Wytrzymałość        Konstrukcji, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Elektrotechnika, Elektronika);

przedmioty kierunkowe (np. na kierunku „Energetyka” są to: Maszyny Elektryczne, Teoria Maszyn Cieplnych, Wymiana Ciepła, Silniki Tłokowe, Źródła i Przetwarzanie Energii, Układy Chłodnicze i Klimatyzacyjne, Systemy Energetyczne, Paliwa i Spalanie i inne);

przedmioty specjalnościowe (np. na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka są to: Budowa Rakiet, Dynamika Sztucznych Satelitów Ziemi, Lotnicze Struktury Inteligentne, Spalanie w Silnikach Lotniczych, Konstrukcja i Technologia Silników Lotniczych, Teledetekcja Satelitarna, Telekomunikacja Satelitarna, i inne)

przedmioty obieralne, które mogą być wybrane przez studenta jako dodatkowe spośród przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych z dowolnego z czterech kierunków nauczania.

podsumowanie
Podsumowanie
 • Wybrałem inżynierię lotniczą ponieważ: jest to zawód bardzo przyszłościowy, prócz tego wykształcenie to pozwala na podejmowanie pracy nawet w innych kierunkach technicznych jak np. diagnostyki, co daje poczucie dużej swobody przy wyborze pracy. Przez najbliższe kilkadziesiąt lat zarobki inżyniera będą pozwalały na życie na bardzo przyzwoitym poziomie materialnym. Prócz tego od dziecka interesują się lotnictwem i taka praca była by spełnieniem marzeń.