slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Panel: Efektywny audyt w administracji publicznej Mirosław Sekuła, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Panel: Efektywny audyt w administracji publicznej Mirosław Sekuła,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
rigel-ellis

Panel: Efektywny audyt w administracji publicznej Mirosław Sekuła, - PowerPoint PPT Presentation

73 Views
Download Presentation
Panel: Efektywny audyt w administracji publicznej Mirosław Sekuła,
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EURPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY Panel: Efektywny audyt w administracji publicznej Mirosław Sekuła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego Katowice, 14 maja 2012 roku

 2. Lingua latina • Auditorium – sala wykładowa, publiczność • Auditor – słuchacz, słuchający • Audio – słyszeć, słuchać

 3. Unia Europejska i Polska w gospodarce świata • Produkt Światowy Brutto: 62 900 miliardów $ • Produkt Unijny Brutto: 16 200 mld$ (12 256 mld €) • Produkt Polski Brutto: 470 mld $ (354,3 mld € ) • PUB to 25,7% PŚB • PKB Polski stanowi: 0,75%PŚB i2,90%PUB

 4. Unia Europejska i Polska w gospodarce świata

 5. Wszystkie kraje Unii Europejskiej są małe, tylko nie wszystkie mają tego świadomość

 6. KONTROLA czy AUDYT • Kontrola to porównywanie rzeczywistości z przyjętymi wzorcami. • Kontrola to proces, którego celem jest regulowanie i korygowanie czynności dla zapewnienia ich sprawności i skuteczności • Kontrola to porównywanie informacji o tym, co rzeczywiście następuje w trakcie wdrażania planu, z wzorcami opracowanymi w trakcie planowania

 7. KONTROLA czy AUDYT • Audytor to doradca „wsłuchujący się” w działanie organizacji, informujący o jej niesprawnościach i słabościach oraz ryzykach zagrażających osiąganiu celów. • Audyt określa najbardziej istotne ryzyka dla organizacji i koncentruje swoje oceny na obszarach w których one występują. • Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu celów poprzez ocenę skuteczności zarządzania ryzykiem i zarządzania organizacją

 8. AUDYT a KONTROLA Audyt jest narzędziem zarządzania strategicznego a kontrola zarządzania operacyjnego. • Kontrola sprawdza procedury • Audyt wspomaga osiąganie celów • bez jasnego określenia celów - audyt i audytorzy są bezużyteczni • Budżet a budżet zadaniowy

 9. Budżet a budżet zadaniowy Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego „bulga”, oznaczającego skórzany mieszek do zbierania pieniędzy. • Budżet tradycyjny to plan finansowy określający planowane dochody i wydatki, jest on narzędziem polityki organizacji. • Budżet zadaniowy to zestawienie zadań i celów organizacji, określanych na podstawie priorytetów zawartych w programach i strategiach, z przypisanie im środków finansowych wraz z miernikami wykonania zadań osiągania celów.

 10. Produkt Krajowy Brutto Polski • W 2011 r. około: 1 520 miliardów zł czyli około 369,3 miliarda € • W 2010 roku 1 415 miliardów złczyli około 354,3 miliarda €

 11. Budżet Państwa w miliardach złotych 2010 2011 • Dochody 250,3 277,6 • Wydatki294,9 302,7 • Deficyt44,6 25,1

 12. W ostatnich 4 latach skumulowany wzrost PKB w Polsce był zdecydowanie najwyższy w UE

 13. Państwowy dług publiczny (PDP) na koniec 2011 r. wyniósł815,3 mld zł. w relacji do PKB wyniósł53,5%. zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło 858,9 mld zł w relacji do PKB to56,3% PKB.

 14. Poziom długu/PKB jest w Polsce wyraźnie niższy niż w UE, szczególnie po uwzględnieniu kosztów reformy emerytalnej

 15. Główne źródła zadłużania się polskiego sektora finansów publicznych Rok 2011, miliardy zł FUS KRUS • zebrane składki 101,61,4 • wypłacone świadczenia 162,7 14,2 • brakuje 61,1 12,8 • deficyt budżetu państwa • w ubiegłym roku wyniósł 25 mld zł • te trzy główne źródła generują około 100 mld złzadłużenia rocznie

 16. Cel strategiczny - osiągnięcie MTO w 2015 r. wymaga dalszego obniżania deficytu

 17. Kalendarz polityczny • 2012 bez wyborów • 2013 bez wyborów • 2014 wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe • 2015 wybory Prezydenta RP i wybory parlamentarne DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!