Maatschappijleer - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maatschappijleer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maatschappijleer

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Maatschappijleer
178 Views
rico
Download Presentation

Maatschappijleer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Maatschappijleer • We behandelen 4 thema’s • Je krijgt 4 schoolexamens (1 per thema) • Je krijgt 1 cijfer voor je handelingsopdrachten • Die 5 cijfers delen door 5 is je eindcijfer • Studiewijzer (je eigen verantwoordelijkheid!)

  2. Dit blok: Rechtstaat • Datum SE (schoolexamen) volgt nog: …. • 2 lessen in de week • Vrijdagochtend is theorie en op het 5e uur werken we aan je handelingsdeel (kleine opdrachten)

  3. Begrotingsspel • http://www.begrotingsspel.nl/

  4. Opdracht • Speel het spel in groepjes van vier. • Schrijf vier keuzes die jullie hebben moeten maken over in je schrift en beantwoord voor alle vier de volgende vragen: • Maak met een voorbeeld duidelijk waar jullie tussen moeten kiezen? • Welke keuze hebben jullie gemaakt en waarom? • Was iedereen het met die keuze eens? Zo ja bedenk dan samen argumenten waarom iemand het niet met jullie eens zou zijn.