informatika o souborech
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informatika / …o souborech

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Informatika / …o souborech - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Informatika / …o souborech. ( pr áce s adresáři a soubory, cesta). názvy souborů v OS DOS. název souboru se skládá ze jména (max. 8 znaků) a přípony (max. 3 znaky), oddělené od jména tečkou lze používat alfanumerické znaky ale i některé specielní symboly, jako podtržítko , $ a řadu dalších

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatika / …o souborech' - rico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informatika o souborech
Informatika/ …o souborech

(práce s adresáři a soubory, cesta)

KIT.PEF.CZU

n zvy soubor v os dos
názvy souborů v OS DOS
 • název souboru se skládá ze jména (max. 8 znaků) a přípony (max. 3 znaky), oddělené od jména tečkou
 • lze používat alfanumerické znaky ale i některé specielní symboly, jako podtržítko, $ a řadu dalších
 • nejsou povoleny oddělovače (mezera, tabulátor, čárka…) a symboly se zvláštním významem pro DOS (větší, menší, lomítka…)
 • jméno musí obsahovat alespoň jeden znak
 • přípona (doplněk, extenze) nemusí být uvedena vůbec
 • DOS nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny
z stupn symboly
wildcard [vajldkád] (žolík) zástupné symboly
 • název souboru (formát 8.3) tedy vypadá zhruba takto:

filename.ext

 • k určení skupiny souborů se využívá tzv. zástupných symbolů (wildcards)

znak ? znamená jakýkoliv přípustný znak

znak * znamená jakoukoliv přípustnou kombinaci

 • volba filen?m?.ext

- zahrnuje např. i soubory filenum2.ext a filen_mx.ext

 • volba filenama.*

- zahrnuje např. i soubory filenama.bzz a filenama.

(pokud existují)

adres
directory [direktəri,dairektəri] (adresář) adresář

root [rút] (kořen, základ)

 • informace o souborech jsou udržovány v adresářích
 • je zde mj. informace o umístění na paměťovém médiu (výchozí stopa, sektor), o manipulačních oprávněních (systémový/uživatelský soubor, možnosti přepisu, …)
 • adresář je také soubor
 • obsahuje informace o dalších souborech či adresářích; je zde také informace o nadřazeném adresáři, tj. o adresáři, v němž je on sám uložen
 • výjimka: základní, tedy kořenový adresář (root),nemá odkaz na nadřazený adresář, protože takový adresář neexistuje
fyzick za zen
unit [junyt] (jednotka) fyzické zařízení
 • na jednom fyzickém zařízení (např. disku) může být souběžně instalováno několik souborových systémů (typově shodných či rozdílných)
 • každý souborový systém pak odpovídá jednomu logickému zařízení, logické jednotce

logická jednotka

 • logická jednotka je charakterizována svým systémem souborů
 • formátování jednotky je vlastně instalací příslušného souborového systému
 • logické jednotky se označují písmenem s dvojtečkou
cesta k souboru
path [pás] (cesta) cesta k souboru
 • soubor jsou data, uložená a dostupná prostřednictvím systému správy souborů
 • základem identifikace souboru je jeho jméno, pro úplnou identifikaci a plně definovanou manipulaci s daty je nutno znát logickou jednotku, na níž je soubor uložen, cestu z kořenového adresáře přes všechny podadresáře až do cílového adresáře, v němž soubor leží, a jeho název (v případě DOSujméno a extenzi)

tedy např. D:\subdir1\subdir2\filename.ext

cesta k souboru1
backslash [bækslæš] (zpětné lomítko)cesta k souboru

slash [slæš] (lomítko)

 • jednotlivé adresáře v cestě k souboru se oddělují lomítkem( / ), v případě DOSu zpětným lomítkem(\ )
 • dvě tečky (..) označují v kterémkoliv podadresáři jeho nejbližší nadřazený adresář
 • jedna tečka ( . ) znamená “tento adresář”
 • protože každý podadresář obsahuje i odkaz na nejbližší nadřazený adresář , můžeme se prostřednictvím těchto odkazů dostat k cílovému souboru i z pracovního adresáře
 • operační systém má pro každou jednotku paměť aktuálního (posledně zvoleného) pracovního adresáře
relativn a absolutn cesta
relativní a absolutní cesta
 • absolutní cesta vychází vždy z kořenového adresáře
 • relativní cesta vychází z pracovního adresáře

výchozí adresář

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

cílový adresář

absolutní cesta

\

\datel\

\datel\kotel\

nebo s určením jednotky

c:\datel\kotel\

relativn a absolutn cesta1
relativní a absolutní cesta
 • absolutní cesta vychází vždy z kořenového adresáře
 • relativní cesta vychází z pracovního adresáře

výchozí adresář

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

cílový adresář

relativní cesta

..\

..\..\

..\..\kotel\

nebos udáním jednotky

c:..\..\kotel\

p kaz cd chdir
change directory [čeindž …] (změň adresář)Příkaz cd (chdir)
 • změnu předvoleného adresáře z výchozího na cílový lze provést jak relativní, tak absolutní adresací

výchozí adresář

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

cílový adresář

pomocí absolutní adresace

cd \

cd \datel\

cd \datel\kotel\

p kaz cd chdir1
change directory [čeindž …] (změň adresář)Příkaz cd (chdir)
 • změnu předvoleného adresáře z výchozího na cílový lze provést jak relativní, tak absolutní adresací

výchozí adresář

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

cílový adresář

pomocí absolutní adresace

cd \datel\kotel\

pomocí relativní adresace

cd ..\

cd ..\..\

cd ..\..\..\

cd ..\..\..\datel\

cd ..\..\..\datel\kotel\

p kaz copy
copy [kopy] (kopírovat)Příkaz copy
 • kopírovat co - kam (jako co)

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

výchozí (pracovní) adresář

cílový adresář

zdrojový soubor

úkol:

zkopírovat pytel.txt ze zdroj. adresáře do cíl. adresáře pod jménem sysel.dat

copy \

copy \datel\

copy \datel\hotel\

copy \datel\hotel\kotel\

copy \datel\hotel\kotel\pytel.txt

p kaz copy1
copy [kopy] (kopírovat)Příkaz copy
 • kopírovat co - kam (jako co)

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

výchozí (pracovní) adresář

cílový adresář

zdrojový soubor

úkol:

zkopírovat pytel.txt ze zdroj. adresáře do cíl. adresáře pod jménem sysel.dat

SYSEL.DAT

copy \datel\hotel\kotel\pytel.txt

\

\nota\

\nota\rota\

\nota\rota\rota\

\nota\rota\rota\sysel.dat

p kaz copy2
copy [kopy] (kopírovat)Příkaz copy
 • kopírovat co - kam (jako co)

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

výchozí (pracovní) adresář

cílový adresář

zdrojový soubor

úkol:

zkopírovat pytel.txt ze zdroj. adresáře do cíl. adresáře pod jménem sysel.dat

copy ..\

copy ..\hotel\

copy ..\hotel\kotel\

copy ..\hotel\kotel\pytel.txt

p kaz copy3
copy [kopy] (kopírovat)Příkaz copy
 • kopírovat co - kam (jako co)

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

výchozí (pracovní) adresář

cílový adresář

zdrojový soubor

úkol:

zkopírovat pytel.txt ze zdroj. adresáře do cíl. adresáře pod jménem sysel.dat

SYSEL.DAT

copy ..\hotel\kotel\pytel.txt

..\

..\..\

..\..\nota\

..\..\nota\rota\

..\..\nota\rota\rota\

..\..\nota\rota\rota\sysel.dat

p kaz copy4
SYSEL.DAT

copy \datel\hotel\kotel\pytel.txt \nota\rota\rota\sysel.dat

copy ..\hotel\kotel\pytel.txt ..\..\nota\rota\rota\sysel.dat

copy [kopy] (kopírovat)

Příkaz copy
 • kopírovat co - kam (jako co)

C:\

DATEL

HOTEL

KOTEL

PYTEL.TXT

KOTEL

NOTA

ROTA

BOTA

ROTA

výchozí (pracovní) adresář

cílový adresář

zdrojový soubor

úkol:

zkopírovat pytel.txt ze zdroj. adresáře do cíl. adresáře pod jménem sysel.dat

ad