a h unyadiak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A H UNYADIAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
A H UNYADIAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

A H UNYADIAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

86. A H UNYADIAK. Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható. Dr. M észáros Zoltán. A korszak királyai. Zsigmond 1387-1437 Habsburg (Ausztriai) Albert 1437-1439 I. Jagelló Ulászló 1440-1444 V. Postumus (Habsburg) László 1445-1457

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A H UNYADIAK' - rico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a h unyadiak

86.

A HUNYADIAK

Hunyadi János,

Hunyadi Mátyás

A 6. és a Középiskola 2.

osztályában használható

Dr. Mészáros Zoltán

a korszak kir lyai
A korszak királyai
 • Zsigmond 1387-1437
 • Habsburg (Ausztriai) Albert 1437-1439
 • I. Jagelló Ulászló 1440-1444
 • V. Postumus (Habsburg) László 1445-1457
 • Hunyadi (Corvin) Mátyás 1458-1490
 • II. Jagelló Ulászló 1490-1516
politikai helyzet zsigmond kir ly hal la ut n
Politikai helyzet Zsigmond király halála után
 • Nem volt fiú örökös, a királyi hatalom ismét megrendült.
 • A király rövid időre Zsigmond lányának férje Habsburg Albert lett.
 • A főpapok és főurak - az özvegy Erzsébet királyné beleegyezésével - III.Ulászló lengyel királyt hívták meg a magyar trónra, Magyarországon I.Ulászló. A lengyel-magyar együttműködéstől remélték a török veszély elhárítását.
 • A várandós Erzsébet azonban fiúgyermeket szült, és fiát V. Lászlót koronáztatta meg.
 • I. Ulászló átvehette a hatalmat, de el kellet ismernie V. László trónigényét.
 • Az országban Jiskra, Cillei Ulrik és III. Frigyes területeket foglalt V. László nevében.
 • I. Ulászló halála után a kiskorú V. László örökölte a trónt, azonban alkalmatlan volt az uralkodásra, és hamarosan meghalt.
a rendi llam kialakul sa s m k d si elve
A rendi állam kialakulása és működési elve
 • A rendi állam Magyarországon a patrimoniális királyságot váltotta fel.
 • A királyság öröklődése helyett a rendek választottak királyt, és döntő beleszólásuk volt a politikába, miközben a királynak is széles jogköre maradt.
 • Habsburg Albert, Zsigmond veje, új királyválasztási feltételeket fogadott el.
 • Albert, a bárók és a főpapok ellenőrzése alá került. Ez egy új államszervezés kezdetét jelentette, amelynek a gyökerei a bárói érdekcsoportok létrejöttéig nyúlnak vissza.
 • A király és a rendek között hatalommegosztás és hatalmi egyensúly jött létre.
 • A rendi állam máshol is kifejlődött, a legismertebb példa Lengyelország esete.
 • Az új államszervezés jobban tükrözte a nemesi társadalom erőviszonyait, de nem volt hatékony a kormányzás tekintetében.
hunyadi j nos sz rmaz sa s szem lyis ge
Hunyadi János Származása és személyisége
 • 1407 körül születhetett egy Magyarországra települt havasalföldi család tagjaként. Apja, Serbán fia Vajk.
 • Vajk Zsigmond király udvari lovagja volt, aki hűsége jutalmául Hunyadvár birtokát kapta.
 • Hunyadi János nagyszerű katonai képességei már fiatal korában megmutatkoztak.
 • Jó pénzügyi érzéke volt, és ügyes politikus is volt.
 • A korszerű harcászatot Észak-Itáliában (a condottiere, zsoldosvezér típusú hadvezetés) tanulta. Emellett a huszita harcmodort is megismerte.
 • I. Ulászló idején a legtehetségesebb és lagtapasztaltabb főúr volt.
a hunyadi j nos harcai az oszm nokkal a kezdetek
A Hunyadi János harcai az oszmánokkal, a kezdetek
 • Hunyadi a tetterős és harcra alkalmas királyt támogatta az Oszmán veszély miatt.
 • Az új király erdélyi vajdává nevezi ki.
 • A szélesebb körű törökellenes európai összefogás többnyire hiányzott Európában.
 • Először az Erdélyre támadó Mezid béget győzi le 1442. márc. 22-én Gyulafehérvár közelében. (Miután Lépes György püspökkel együtt magánhadseregük vereséget szenvedett négy nappal az előtt).
slide8

Hunyadi János egy fametszeten

Thuróczy János

Chronica Hungarorumából

a hossz had rat el k sz letei 1443
A hosszú hadárat előkészületei 1443
 • I. Ulászló és az országnagyok közhangulatnak engedve indult háborúba.
 • A kedvező hírek, az ígéretek, pénzadományok miatt optimista volt a hangulat.
 • A lengyel rendek,a pápa és a Magyarországra menekült szerb fejedelem,Brankovics György pénzküldeménye.
 • A szultán Kis-Ázsiában háborúzott
 • A pápai diplomácia visszafogta a Habsburgokat a magyarországi betörésektől.
 • A 18 éves I.Ulászló is táborba szállt.
 • Fővezérnek Hunyadi Jánost nevezte ki, a szultán székhelyét, Drinápolyt vették célba, azaz a Török Birodalom európai központját.
a hossz hadj rat kezdete s lefoly s nak k r lm nyei
A „hosszú hadjárat” kezdete és lefolyásának körülményei
 • Budáról mintegy 20 ezer fős magyar és lengyel katonákból álló sereg indult el.
 • Útközben 10 ezres szerb-bosnyák sereg csatlakozott.
 • Sikerrel kecsegtetett az is, hogy Hunyadi elképzeléseinek megfelelően a hadjáratot télre tervezték, amikor a török főerők nem tudtak jól hadakozni.
 • A török terjeszkedés megállításában különösen érdekelt Velence nem vett részt a Kis-Ázsia és a Balkán-félsziget közötti tengerszorosok(Boszporusz,Dardanellák) elzárásában,azaz a szultáni sereg elszigetelésében.
 • A szultán visszaérkezhetett Európába, elsáncolhatta kormányzati központját.
 • Hunyadi erre nem számított, és visszafordult.
a hossz hadj rat harcai s eredm nyei
A hosszú hadjárat harcai és eredményei
 • A „hosszú hadjárat”1443 októberétől 1444 január végéig tartott.
 • Hunyadi serege a Morava mentén (Nišnél) szétverte az egyesített európai török erőket, elfoglalta Szófiát.
 • Ezután viszont a tél beállta, az élelmiszerhiány, a törökök által eltorlaszolt hegyszorosok és a táborban kitört lópestis visszavonulásra kényszerítették a keresztényeket.
 • A győzelmes hadjáratott azért sem lehetett folytatni, mert a szultán szilárdan tartotta Drinápolyt.
 • Hunyadi katonai teljesítménye a maga korában kitűnő volt. Ritka a hadtörténelemben, hogy egy hadsereg oda-vissza megtesz 2000 km-t a túlerőben levő ellenség területén, s eközben egyetlen csatát sem veszít.
 • A mérleghez tartozik,hogy Hunyadiék egyetlen török erősséget sem foglaltak el véglegesen.
 • Szerbia ismét független állammá vált.
 • A szultán hajlott a méltányos békére.
a v rnai csataveszt s el zm nyei
A várnai csatavesztés előzményei
 • Magyarország békét kötött a törökökkel 1444 augusztusában Nagyváradon. (Váradi béke)
 • A budai országgyűlésen részt vevő országnagyok a pápai legátus jelenlétében felesküdtek az újabb török elleni háborúra.
 • Hunyadi János és Ulászló király 20 ezer fős sereg élén szeptember 22-én átlépte a déli határt. Ezzel megszegték a békét.
 • A békében érdekelt szerb fejedelem megnehezítette Hunyadi számára a felderítést.
a v rnai csataveszt s
A várnai csatavesztés
 • Hunyadi úgy gondolta, hogy a Kis-Ázsiában hadakozó szultáni sereggel nem kell számolnia.
 • A Dardanellákhoz felvonult 24 keresztény hajó (pápai, velencei és burgundiai harcosok) nem tudták magakadályozni a szultáni átkelést.
 • II.Murad (Murat), egyesülve európai seregeivel, többszörös túlerővel sietett Hunyadi ellen.
 • Hunyadi a Balkán-hegység hágóit kikerülve a Fekete-tenger partvidékén nyomult előre.
 • 1444. november 10-én,Váránál a szultáni haderő vereséget mért a keresztény seregere.
 • A király eltűnt, a legújabb kutatások szerint nem a csatában, hanem utána halt meg. (De ennek nincs jelentősége a további fejlemények szempontjából.)
slide15

A várnai csata - térkép A magyarok krónikája. Szerkesztette: Glatz Ferenc. Officina Nova, Budapest, 1995, 172. oldal.

hunyadi j nos a korm nyz
Hunyadi János a kormányzó
 • Magyarországon nem volt szokásos kormányzót választani.
 • V. László támogatói továbbra is királyi jogcímre hivatkozva terjeszkedtek. Ez sértette más magyar nagyurak érdekeit, mert egyre csökkent a még megszerzhető királyi várak, uradalmak száma, ezért akartak kormányzót választani.
 • Az 1446-os országgyűlésen Hunyadi Jánost az országtanács által ellenőrzött kormányzóvá válaszották.
 • A tényleges hatalmat így Hunyadi és a híveiből álló országtanács gyakorolta, a kiskorú király hatalmát elvben elismerve.
 • A jelentős erőforrásokkal rendelkező Hunyadi az ország egységének megteremtésére törekszik.
a rig mezei veres g
A Rigómezei vereség:
 • 1448-ban Hunyadi az albán Szkander béggel lépett szövetségre a török ellen. 30 ezer főnyi sereggel (amelyet saját katonái és havasföldi segédcsapatok alkottak) benyomult Szerbia terültére.
 • II. Murád meg tudta akadályozni az albánok és a keresztények egyesülését, s Hunyadi seregét idő előtt kényszerítette ütközetre.
 • A szerbiai Rigómezőn (szerbül Kosovo polje, albánul Fushë Kosovë ) 1448.október 16-18-án lezajlott csatában Hunyadi serege a többszörös túlerővel szemben vereséget szenvedett.
 • „Kasno Janko na Kosovo stiže” (Hunyadi János mint Janko Sibinjanin jelentős helyet foglal el a szerb néphagyományban)
a n ndorfeh rv ri gy zelem el zm nyei
A Nándorfehérvári győzelem előzményei
 • III. Frigyes német-római császárt, a király gyámját, a birodalmi urak rákényszerítették V. László kiadására,
 • Hunyadi lemondott a kormányzóságról (1453.január 1.)
 • V. László elfoglalta a trónt.
 • A „törekvő” főúr azonban fontos tényező maradt: kinevezték országos főkapitánynak.
 • 1453.május 29-én II. (Hódító) Mehmed szultán elfoglalta Konstantinápolyt, s ezzel beteljesedett Bizánc sorsa (amely csak ország nélküli főváros volta).
 • Mehmed ezután meghódította Szerbia déli részét, Nándorfehérvár ostromára készült.
 • A védekezésben Hunyadi Jánosnak meghatározó szerep jutott.
a n ndorfeh rv ri csata diadal
A nándorfehérvári csata / diadal
 • Az oszmánok a szultánnal július 4-én érkeztek és körbezásták a várat, a folyón láncos hajókkal.
 • Szilágyi Mihály a vár védője csak a felmentő sereg érkezésében reménykedhetett.
 • Hunyadi 14-ére tudta áttörni a láncos hajók blokádját. Ettől kezdve élelem, hadianyag juthatott be, sebesültek pedig ki a várból.
 • Az oszmánok továbbra is túlerőben voltak, egyre közelebb ahhoz, hogy ágyúikkal szétverjék a falakat.
 • Közben megérkezett a ferences Kapisztrán János, rosszult felszerelt seregével.
 • 21-én az oszmánok le akartak számolni a támadó keresztesekkel, de gyenge őrizettel hagyták ott az ágyúikat.
 • Hunyadi János kitört, legyilkolták az ágyúknál lévő katonákat, az oszmán sereg ellen fordítva tüzeltek, majd elrontották őket, hogy ne lehessen velük ostromolni tovább a várost.
 • A szultán 22-én hagyta el a csata színhelyét (a táborában betegségek is felütötték a fejüket)
 • A győzelmet részben a szerencse, részben a jó helyzetfelismerés hozta.
a n ndorfeh rv ri gy zelem k vetkezm nyei
A nándorfehérvári győzelem következményei
 • A keresztény világ reménykedni kezdett a törökök megállításában (déli harangszó)
 • Az oszmánok nem tudták megszerezni „Magyarország kulcsát”, a Magyarország elleni döntő támadás elhalasztódott.
 • Hunyadi a pestisjárvány áldozata lett.
 • Hunyadi halála ürt hagyott maga után.
 • A bárói érdekcsoportok erőviszonyai átrendeződnek.
hatalmi harc a cilleiek s a hunyadiak k z tt
Hatalmi harc a Cilleiek és a Hunyadiak között
 • Hunyadi László lett a Hunyadi család feje, s apja után az ő kezére szálltak a királyi várak is.
 • V. László csökkenteni akarta a Hunyadi-párt befolyását, ezért kinevezte rokonát, Cillei Ulrikot főkapitánynak. Rá akarta szorítani Hunyadi Lászlót arra, hogy visszaadja a királyi erősségeket, és jövedelemeket, melyekkel a Cilleiek rendelkeztek volna.
 • A Cillei-párt le akart szmolni Hunyadi Lászlóval.
 • Hunyadi László Cilleit a királlyal együtt Nándorfehérvár várába csalta, s tisztázatlan körülmények között egy vitában megöleték Ulrikot, a királyt pedig foglyul ejtette.
 • Később mindezt a szabadon engedett V.László megtorolta: ígérete ellenére elfogatta a két Hunyadit. Felségsértés címen Hunyadi Lászlót Budán kivégeztette (1457.március 16.)
 • Az ifjabb fiút, Mátyást pedig Prágában fogságba vetette.
m ty s hatalomra jut sa
Mátyás hatalomra jutása
 • V.László 1457 késő őszén pestisben meghalt.
 • A királyi támaszukat vesztett Habsburgbarát urak ekkor egyezkedésre kényszerültek az országban legnagyobb erőt képviselő Hunyadi párttal
 • Megállapodást kötöttek a kisebbik Hunyadi fiú, Mátyás trónra ültetéséről.
 • A köznemesség is kiállt Mátyás mellett.
 • Az országgyűlés 1458 januárjában királlyá választotta Mátyást
szem lyes hatalm nak ki p t se
Személyes hatalmának kiépítése
 • Mátyás az őt trónra segítő egyezséget nem tartotta be.
 • Leváltotta a nádort,Garai Lászlót,s eltávolította a hatalomból a nyers katonaembert, Szilágyi Mihályt.
 • A déli végekre küldte nagybátyját, ahol a később török fogságba esett és kivégezték, mert nem árulta el Nándorfehérvár sebezhető pontjait.
 • A tisztségviselők sorainak átrendezésekor nagy jövőjű családok tűntek föl, pl. a Szapolyaiak és a Báthoryak.
 • Hatalmának korai szakaszában megszabadult mindenkitől aki irányítani akarta.
a koron z s
A koronázás
 • Mátyás sokáig küzdött a szent korona megszerzéséért, végül a korban szokásos szerződéssel jutott birtokába.
 • III. Frigyes hajlandó volt kiszolgáltatni a Szent Koronát Mátyásnak. A korona átadása fejében azonban 80 ezer aranyat kért, a magyar király fiú örökös nélküli halála esetén igényt formált a magyar trónra.
 • Az alku 1463-ben köttetett
 • Mátyást 1464-ben a törvényeknek megfelelően, a Szent Koronával megkoronázták.
az llamigazgat s m ty s kor ban
Az államigazgatás Mátyás korában
 • Mátyás a napi ügyek intézésére egy szűkebb királyi tanácsot alakított, üléseire szívesen hívott meg alacsonyabb származású szakértőket.
 • Az országgyűléseken meg kellett nyerni a köznemességet, amely az adók megajánlását ekkora már szinte kizárólagos jogának tekintette, és a katonáskodásból is jelentős részt vállalt. Így legtöbb követelésüket törvénybe foglalták.
 • A király átszervezte a kancellária és a bíróság hivatalait. A bíráskodásba igyekezett csökkenteni a rendek szerepét. Személynököt (personalis) nevezett ki, a királyi személyes jelenlét helyettesítésére.
p nz s ad gy politika
Pénz- és adóügy politika
 • Mátyás a kincstartóság élére egy budai polgárt (Ernuszt Jánost) nevezett ki. Az új hivatal visszafogta a kincstári bevételekkel való visszaéléseket.
 • Az adószedés rendszere megváltozott. A király a háztartások (a házakat jelölő füstnyílások, füstök) szerint vetette ki a kincstári adót (ez a füstpénz).
 • Bevezette a háztartásonként beszedendő rendkívüli hadiadót 1468-tól (évente akár kétszer is beszedte), ebből pénzelte a költséges háborúkat.
 • A kincstári adót és a rendkívüli hadiadót úgy szedték be a jobbágyaktól, hogy együttes összegük évi egy forintra rúgott. A pénzügyi reformok eredménnyel jártak. Mátyás éves bevételét 500 ezer és 700 ezer forint közötti összegre becsülik.
magyarorsz g gazdas ga m ty s idej ben
Magyarország gazdasága Mátyás idejében
 • Elsősorban az adókból (királyi kincstár adója, rendkívüli hadiadó), valamint a sójövedelemből, a pénzverő- és bányakamrák hasznából és a vámokból töltötte föl kincstárát.
 • Viszonylag kisebb bevételt hoztak a városok, a szászok, a zsidók és az erdélyi románok adói.
 • A külkereskedelem Mátyás korában kevés hasznot hozott. Így nem a határ menti, hanem a központi fekvésű városok gazdagsága lendült fel.
 • A magyarok elsősorban mezőgazdasági árukat tudtak eladni külföldön. Ez kedvezett a mezővárosi fejlődésnek.
 • A alföldi állattenyésztő mezővárosok száma ugrásszerűen megnőtt, a dombos vidékek szőlőműveléssel foglalkozó mezővárosai is virágzásnak indultak.
katonapolitikai int zked sek
Katonapolitikai intézkedések
 • A zsoldos „Fekete Sereget” hozta létre. Hhalála után nevezik így.(Az elnevezés eredete a mai napig vitatott.)
 • Mátyás az 1460-as évek közepétől egyre több zsoldost fogadott fel. A zömében csehekből és lengyelekből álló sereg létszáma akár 15-20 ezerre is emelekedhetett.
 • A sereg 4 fegyvernemből állt: nehéz- és könnyűlovasság (huszárok),gyalogosok,tüzérség.
 • A fekete sereg fönntartása sokba került volt (egy lovaskatona havi zsoldja 3,egy gyalogosé 2 forint volt).
oszm n ellenes politik ja
Oszmán ellenes politikája:
 • Aktív védelem, a déli határok biztosítása.
 • Erődítések (kialakította a második magyar végvárrendszert).
 • Fegyveres harcok
 • Gyakori hadjáratok Szerbiába
 • 1463-ban elfoglalta Jajce (Jajca) várát.
 • 1476-ban bevette Szabácsot.
 • A határ menti török betörést 1479-ben Kenyérmezőnél Mátyás híres hadvezére,Kinizsi Pál győztes ütközetben hárította el.
a keny rmezei csata
A kenyérmezei csata
 • Zsibód mellett 1479. okt. 13.
 • Az addigi legjelentősebb győzelem az oszmánok felett.
 • Egyre gyakoribbak lettek a portyázó támadások oszmán részről főleg a krími tatárok meghódítása után.
 • Az oszmányok Szabácstól (Šabac) indultak.
 • A magyar seregben nagy számban képviseltették magukat a szerb hűbéresek (Vuk Brankovics)
 • A csata délután kezdődött, és az elején az oszmánok voltak fölényben.
 • Ali bég meghátrált, Isza Bég pedig meghalt, a vezető nélkül maradt oszmán hadak káoszba süllyedtek.
 • Ez után kifosztották az oszmán tábort.
 • Ez után Kinizsi Szerbiában többször megveri Ali béget.
 • 1481-ben Becsénél úkabb győzelem.
 • Az oszmánok átmenetileg felfüggesztették a rablóhadjáratokat.
cseh politik ja
Cseh politikája
 • Mátyás a német-római császári cím elnyerését tűzte ki céljául. Elsőre a cseh koronát akarta megszerezni, hogy választófejedelem legyen.
 • 1466-ban a pápa kiközösítette az egyházból a huszita vallású (kelyhes) Podjebrád Györgyöt (Mátyás egykori apósát), akit a cseh rendek időközben királyukká választottak.
 • 1469-ben Mátyást cseh királlyá választották.
 • Csehországi hadjárata során Mátyást 1469-ben a katolikus cseh rendek királlyá választották, ellenkirálya a Podjebrád György utóda a lengyel király fia, Jagello Ulászló lett.
 • 1474. Sziléziai hadjárat (a lengyel a cseh és a császár szövetsége ellen)
 • 1479-ben egyeztek meg. Kölcsönösen elismerték egymás cseh királyi címet, Mátyásé lett Szilézia, Morvaország, Lausitz.
 • 1471-ben meghal Podjebrád, de a Cseh rendek inkább Ulászlót választják királynak (Kázmér lengyel király fiát)
az osztr k h bor k
Az osztrák háborúk:
 • Mátyás megfékezésére a Habsburg- és a Jagello-ház szövetségre lépett egymással.
 • 1477. Mátyás Ausztria elleni indít háborút, rákényszerítette.
 • 1477. dec. Gmunden-korneuburgi béke. Mátyás visszaadja a területeket, de III. Frigyest neki adja a cseh királyi címet (és a választófejedelmit), és hadikárpótlást fizet.
 • Az elkövetkező években a csehekkel és e lengyelekkel is békét köt.
 • Ausztriával kiújul a konfliktus.
 • 1479-től megpróbáltatja elfogadtatni törvénytelen fiát Jánost.
 • 1485-ben Mátyás elfoglalta Bécset, ettől kezdve haláláig itt tartotta székhelyét.
 • Utolsó éveiben betegségek kínozzák.
 • Bécs elfoglalása után, életének hátralevő éveiben minden addiginál többet költött építkezésekre és könyvekre. A legkiválóbb firenzei könyvfestő műhelyekből rendelt igen értékes kódexeket.
dinasztikus politik ja
Dinasztikus politikája
 • Mátyás király euurópai elfogadottsága csekély volt.
 • Első felesége Podjebrad Katalin volt, de gyermekágyban (1464. feb.) és a csecsemő fia is.
 • Második feleséget sokáig (12 év) nem talált magának.
 • 1476-ban Aragóniai Beatrix lett a második felesége. Ekkoriban Aragónia és a Nápolyi Kettős Királyság egy kézben összpontosult, jelentős földközi-tengeri hatalom volt.
 • Beatrix kezdetben jó választásnak tűnt, politikai és dinasztikus szempontból is.
 • Azonban nem lett közös gyermekük, azaz törvényes utód, és a királyné később részt vett a Magyarországra akkoriban jellemző intrikákban.
 • Mátyás dinasztikus politikája összességében sikertelen volt.
slide35

Az egyik legismertebb és legszebb corvina-portré a Marlianus-kódexből.

Mátyás fején babérkoszorú, akár a római császárok ábrázolásain

Marlianus kódex Bibliotheca Corviniana. Szerkesztette: Csapodi Csaba-Csapodiné Gárdonyi Klára. Magyar Helikon - Corvina, Budapest, 1981, 88. kép. Volterra, Bibliotheca Guarnacci

corvin j nos
Corvin János
 • Corvin János 1473-ban született egy bécsi polgárlánytól (Edelpeck Borbála)
 • Nagy vagyonnal rendelkezett, nagyanyja, Szilágyi Erzsébet, végrendeletileg reá hagyományozta a Hunyadi-vagyont (30 várat birtokolt).
 • 1480-as évektől Mátyás mindent megtett Corvin János uódlása érdekében:
 • Tisztségeket ruházott rá, állandóan szerepeltette maga mellett, megeskette a főpapokat és a főurakat, hogy őt válasszák királlyá.
m ty s s a rendek
Mátyás és a rendek
 • Nem kérdőjelezte meg a király és a rendek közötti hatalommegosztás kialakult rendszerét, de mindig élt a rendi kormányzás adta lehetőségekkel, kijátszva egymás ellen a rendek különböző csoportjait.
 • Mindvégig fontos döntéshozó szerv maradt a királyi tanács, de az országgyűlés jogait sem csorbította, bár igyekezett azt minél ritkábban összehívni (gyakran több évre megszavaztatta az adókat.)
 • Megmaradt a megyék szerepe. A király elismerte a városok önkormányzatát, a királyi városok jogát az országgyűlési képviseletre, de megjelenésüket nem szorgalmazta.
 • A rendi kormányzás kereteit biztosították az 1486-ban kiadott törvényei. Pontosan szabályozták a rendi tisztségviselők, a nádor jogkörét, a rendi intézmények működését.
 • A nádor bíráskodási jogát a törvény erősítette,s „hivatalosan” is ő lett a király helyettese, az ország főkapitánya.
m ty s s a kult ra
Mátyás és a kultúra
 • Művelt, művészeteket kedvelő uralkodó volt. A tudást és műveltséget sokra tartotta. A kultúra, a művészetek pártolására sokat költött, ezzel saját renoméját emelte.
 • Királlyá koronázása után politikai megfontolásból fordult az ókori görög-római művészet hagyományait felelevenítő reneszánsz művészet felé. Humanista módra eszményítette az ókori görög-római tudósokat.
 • Szerette a könyveket, s maga is sokat olvasott. Könyvekkel, tudósokkal, művészekkel vette magát körül. Budai palotájában folyamatosan fejlesztette könyvtárát.
 • Mátyás uralkodói hatalmát reneszánsz épületekkel, szobrokkal, festményekkel, könyvtárával hirdette, pl. Visegrádon pompás palotát építtetett, ahol nyaranta tartózkodott.
 • 1467-ben Pozsonyban egyetemet alapított.
 • A király körül olyan nagy egyéniségek működtek,mint Vitéz János,a humanista tudós, Thuróczy János a magyar, Antonio Bonfini az olasz történetíró.
a humanizmus s a renesz nsz
A humanizmus és a reneszánsz
 • A reneszánsz, latin-itáliai-francia szó (re nascio – rennaisance – ujjászületés).
 • Az ókori eszményeket, stílust, életfelfogást tekintették mércének.
 • Az antik kultúra újjáélesztésére törekedtek, klasszikus mintákat, stílust követtek. Ez főleg a képzőművészetre vonatkozik. A harmóniát és a szépséget keresték.
 • A Humanizmus az embert központba helyező világnézet.
 • A megnevezés studia humanitatisból jön (a hét szabad művészet közül az a három amely a nyelvvel foglalkozott, grammatica, rhetorica, dialectica)
 • Latin nyelvű világi műveltségre törekedtek
 • Egyesek nyitottabbak voltak a polgári rend, az ókori szerzők műveiben felfedező új szellemi irányzatok iránt, noha a többség elfogadta a fennálló rendet.
 • Hívei voltak az egyháznak, de a földi életet is fontosnak tartották, az emberi egyéniséget, annak szabad fejlődését, értékelték az emberi kiváncsiságot, a tudományt, az erényeket (pl. a bátorságot, bölcsességet).
a humanizmus s renesz nsz magyarorsz gon
A humanizmus és reneszánsz Magyarországon
 • Magyarország volt az első Itálián kívüli terület, ahol megjelent, ebben a királynak volt döntő szerepe.
 • A mozgalom elterjedéséhez a 15. század közepén hozzájárult Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás. Magyarországon az első nyomdát, Hess András 1473-ban állította fel, miután Mátyás király Budára hívta.
 • A magyarországi könyvnyomtatás kezdeteiből mindössze fél tucat nyomtatvány maradt fenn.
 • A király firenzei miniátorokat, szobrászokat foglalkoztatott.
slide41

Mátyás és Beatrix

Sötétzöld jáspis alapon selymes fényű fehér márvány domborművek. Egy Lombard művész alkotása.

janus pannonius 1434 1472
Janus Pannonius (1434-1472)
 • Janus Pannonius az első európai hírű, reneszánsz magyarországi költő.
 • Az akkori szokás szerint Csezmiczei Jánosnak nevezték. Humanista szokás szerint választott „művésznevet”.
 • Költészetét csak azok tudják élvezni, akik tökéletesen értik a latint, és ismerik a klasszikus latinitás irodalmát, szokásait.
 • Ő hívta fel a király figyelmét a reneszánsz képzőművészet alkotásaira.
 • Általa rendelt a király portrét a festő Mantegnától, és alapította meg gyűjteményét, amelyet elsősorban Bonfini írásaiból ismerünk.
 • Janus Pannonius a király elleni 1471-es összeesküvés részese volt, kegyvesztett lett, és menekülés közben hunyt el.
a corvin k
A Corvinák
 • Létrehozta a Bibliottheca Corvinianat, ez a magyarországi reneszánsz legjelentősebb, világhírű könyvészeti gyűteménye.
 • A gyűjtés első szakasza 1472-ig tartott. Firenzében vásároltatott könyveket, ott nagyban, másolóműhelyekben „gyártották” az egyszerűbb kivitelű, eladásra szánt köteteket (kódexeket).
 • Nagyon jellegzetes a címlapok díszítée (ún. fehér indafonatos díszítés).
 • A gyűjtemény fejlődésének második szakaszában fontos szerepe volt Taddeo Ugeletónak, a Corvina "könyvtárosának" . Javaslatára a király görög nyelvű kódexeket is gyűjtött, és minden corvinát egységes címerrel láttak el.
a corvin k sorsa m ty s ut n
A Corvinák sorsa Mátyás után
 • A könyvtár II. Ulászlóé lett, ő elajándékozta a könyvtár egyes darabjait az udvarban megforduló diplomatáknak, humanistáknak. Így menekült meg a a gyűjtemény egy része a pusztulástól.
 • Buda eleste után, a palota kincseit, velük együtt a kódexeket is gályára rakták és Konstantinápolyba szállították.
 • Nagy részük már útközben elpusztulhatott, elkallódhatott, és kevés kivétellel a maradék is az enyészeté lett az évszázadok alatt.
 • Többnyire csak olyan kódexek maradtak fenn, amelyek még II. Ulászló és II. Lajos uralkodása alatt elkerültek Budáról.
 • Ma 216 fennmaradt hiteles corvinát tartanak nyilván a világ nagy gyűjteményeiben,
 • A Magyar gyűjtemények 53 corvinát őriznek, közülük 35-öt az Országos Széchényi Könyvtár.
 • Magyarországon rőfeszítéseket tesznek, hogy minél több megmaradt példányt felkutassanak.
 • 1990-ben 131-et láthatott a közönség Országos Széchényi Könyvtár kiállításán.
a m ty sr l sz l legend k
A Mátyásról szóló legendák
 • Mátyás királyról a legtöbben először a mesében hallanak, mint Mátyásról az igazságosról.
 • Mátyás sokat tett saját hírnevéért.
 • történetírókat alkalmazott akik visszavezették családját az ókori római patríciusok közé.
 • Építkezett és neves művészeket alkalmazott.
 • Költők mecénása volt.
 • Könyveket vásárolt.
 • Mindez dinasztikus politikáját is szolgálta.
 • Másrészt halála után nem sokkal zavaros időszak kezdődik, és Mátyás korára mint békeidőkre emlékezhettek vissza.
 • Sok róla szóló történet keletről származik, és egy bölcset ill. furfangos hőst helyére tették Mátyás királyt a történetbe.
slide46

A budai vár Mátyás idejében (rekonstrukció)

IV. Béla kezdett építkezésekbe, azóta kedvelt királyi székhely, az Anjouk is megerősítették. Mátyás is Budán építkezett a legtöbbet (a palota keleti szárnyán két épületrészt emelt (ezek közül az egyik befejezetlen), és egy függőkertet épített.

letm ve
Életműve:
 • 1490 húsvétján hunyt el váratlanul
 • Rendet, jó pénzt, a békés kereskedés lehetőségét teremtette meg.
 • Állandó hadsereget épített ki.
 • Kiépített végvári láncolat második vonalát.
 • Elhozta Magyarországra a reneszánszot (művelődés, művészet).
 • A túladóztatott ország gazdasága és lakossága azonban kimerült.
 • A polgárság sem erősödött meg, nem tudta felvenni a versenyt a külföldi iparosokkal, kereskedőkkel. Nem lehetett a királyi hatalom számottevő partnere a nemességgel szemben.
 • Mátyás király halála után visszaállt az uralkodása kezdetén jellemező állapot, a főurak érdekcsoportjainak kezébe került a hatalom.
 • Életművéről még nem mondható ki a végső szó, ugyanis az eddig használt forrásokat komolyabb forráskritikának kell alávetni, és újabb forrásokat is bevonni.
felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom
 • Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007.
 • Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2003. (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán)
 • Szabó Péter – Závodszki Géza: Történelem II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. (3. kiadás)
 • Száray Miklós: Történelem II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.

Képek:

 • A Hunyadi címer: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:HunedorIoan1453.jpg&filetimestamp=20071106215842
 • Hunyadi János: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:John_Hunyadi_-_Johannes_de_Thurocz_-_Chronica_Hungarorum,_Brno_1488.jpg&filetimestamp=20060621114447
 • Hunyadi balkáni hadjáratai: http://nemzethir.gportal.hu/gindex.php?pg=17718993&nid=5694990
 • A várnai csata: http://mek.oszk.hu/01900/01918/html/index1253.html
 • A nándorfehérvári csata: http://crowland.uw.hu/images/csata/nandorfehervar.html
 • Marlianus kódex: http://mek.oszk.hu/01900/01918/html/index1401.html
 • Mátyás és Beatrix: http://dunaharasztima.hu/?p=8706
 • A Budai vár Mátyás idejében: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:M%C3%A1ty%C3%A1s_budai_v%C3%A1ra.jpg&filetimestamp=20110820121747