struktura i primjena strategije ljudskih resursa izazovi i mogu nosti n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Struktura i primjena strategije ljudskih resursa: izazovi i mogućnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Struktura i primjena strategije ljudskih resursa: izazovi i mogućnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Struktura i primjena strategije ljudskih resursa: izazovi i mogućnosti. Vlasta Vizek Vidović Banja Luka, 13.6.2013. Građenje HR strategije. Multidisciplinarni tim: 2 psihologa, sociolog, pravnik Izvori: Dokumenti Europske komisije (Povelja i Kodeks)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura i primjena strategije ljudskih resursa: izazovi i mogućnosti' - ricky


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura i primjena strategije ljudskih resursa izazovi i mogu nosti

Struktura i primjena strategije ljudskih resursa: izazovi i mogućnosti

Vlasta Vizek Vidović

Banja Luka, 13.6.2013.

slide2

Građenje HR strategije

 • Multidisciplinarni tim:
 • 2 psihologa, sociolog, pravnik
 • Izvori:
 • Dokumenti Europske komisije (Povelja i Kodeks)
 • Primjeri dobre prakse (Sveučilište Rijeka)
 • Rezultati interne ankete u IDIZ-u
 • Domaća legislativa (Ustav RH, ZZDVO, ZOKZVO)
 • Interni akti Instituta (Statut, IDIZ strategija 2008-2018)
 • Trajanje: 18 mjeseci
slide3

Struktura HR strategije – 1 i 2

 • Etički i profesionalni aspekti
 • Sloboda istraživanja
 • Etički principi
 • Profesionalna odgovornost
 • Profesionalizam
 • Ugovorne i zakonske odredba
 • (Institucijska) odgovornost
 • Dobra praksa u istraživanjima
 • Objavljivanje i korištenje podataka
 • Uključivanje u javni život
 • Nediskriminacija
 • Sustav vrednovanja i ocjenjivanja
 • II. Zapošljavanje (kodeks)
 • Zapošljavanje (povelja)
 • Zapošljavanje
 • Selekcija
 • Transparentnost
 • Procjena sposobnosti
 • Odstupanje u kronološkom redoslijedu životopisa
 • Priznavanje iskustva mobilnosti
 • Priznavanje kvalifikacija
 • Položaj radnog mjesta
 • Zapošljavanje postdoktoranada
struktura hr strategije
Struktura HR strategije

III. Uvjeti rada i socijalna sigurnost

Priznavanje profesije

Istraživačko okruženje

Radni uvjeti

Stabilnost i trajnost zaposlenja

Financiranje i plaće

Ravnomjerna zastupljenost spolova

Napredovanje u karijeri

Vrednovanje mobilnosti

Dostupnost savjetovanja o karijeri

Pravo intelektualnog vlasništva

Koautorstvo

Poučavanje

Pritužbe/žalbe

Sudjelovanje u upravnim tijelima

IV. Profesionalno usavršavanje

Odnos s mentorima

Mentorske i upravljačke dužnosti

Kontinuirani profesionalni razvoj

Dostupnost usavršavanja i kontinuirani razvoj

Dostupnost mentora

slide5

Primjer 1. Etički i profesionalni aspektiTočka 9. Uključivanje u javni život Istraživači trebaju osigurati upoznavanje društva u cjelini sa svojim istraživačkim aktivnostima na način razumljiv i osobama koje nisu stručnjaci iz tog područja i doprinijeti razumijevanju znanosti od strane javnosti. Direktno uključivanje u javni život omogućiti će istraživačima bolje razumijevanje javnog interesa u znanstvenim prioritetima, kao i bolji uvid u ono što uistinu zanima javnost.

slide7

Primjer 2. ZapošljavanjeTočka 15. Transparentnost (Kodeks) Kandidate je prije početka selekcije potrebno informirati o postupku zapošljavanja i kriterijima selekcije, broju otvorenih radnih mjesta te mogućnošću napredovanja. Po završetku selekcijskog postupka kandidate treba izvijestiti o dobrim i lošim aspektima njihovih prijava.

slide9

Primjer 3.Uvjeti rada i socijalna sigurnostTočka 22. Priznavanje profesije Svi istraživači uključeni u istraživačku karijeru trebaju biti prepoznati kao profesionalci te se prema njima treba ophoditi sukladno tome od početka njihove karijere, dakle na poslijediplomskom studiju, uključujući sve stupnjeve bez obzira na nacionalnu klasifikaciju (npr. zaposlenik, poslijediplomac, doktorand, postdoktorand, javni službenik).

slide11

Primjer 4. Profesionalno usavršavanjeTočka 37. Mentorske i upravljačke dužnostiSeniori istraživači trebaju posvetiti naročitu pažnju svojoj višestrukoj ulozi mentora (u stručnom i širem smislu), savjetnika u karijeri, voditelja, koordinatora projekta, upravitelja ili glasnogovornika znanosti. Ove zadatke trebaju izvršavati sukladno najvišim profesionalnim standardima. Vezano uz njihovu ulogu supervizora ili mentora istraživačima, seniori istraživači trebaju izgraditi konstruktivan i pozitivan odnos s istraživačima koji su na početku svoje karijere s ciljem osiguravanja uvjeta za efikasan transfer znanja i za daljnje uspješno unapređenje istraživačke karijere.

od rije i prema djelima akcijski plan
Od riječi prema djelima…. AKCIJSKI PLAN
 • Akcijski plan:
 • Stavi poruku
 • u bocu……
slide18

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu dobio je od Europske komisije 10. travnja 2012. priznanje za svoju Strategiju ljudskih resursa za istraživače i pravo na korištenje loga "Human Resources Excellence in Research".

faze rada na razvoju sustava za kvalitetu

Faze rada na razvoju sustava za kvalitetu

Izrada inicijalnog okvira za razvoj sustava osiguravanja kvalitete (lipanj, 2011.)

Konzultacije . fokus grupe s djelatnicima (koncept kvalitete Instituta, ključni elementi, pokazatelji kvalitete (rujan/studeni, 2011.)

Izrada Polazišta za razvoj unutarnjeg sustava kvalitete IDIZ-a – Prijedlog osnovnih načela (studeni, 2011.)

Usvajanje dokumenata: Politika osiguravanja kvalitetePravilnika o osiguravanju kvalitete(siječanj 2013.)

Pokretanje aktivnosti na izradi Priručnika za osiguravanje kvalitete (ožujak, 2013.)

Rad na Priručniku (travanj – lipanj 2013.)

radni model sustava za osiguravanje kvaliteta

Radni model sustava za osiguravanje kvaliteta

Prema EFQM model (European Foundation for Quality Management)

ljudski resursi ciljevi
Ljudski resursi – ciljevi

Zapošljavanje najboljih kandidata kroz transparentnu i nepristranu proceduru selekcije i zapošljavanja

Sustavno uvođenje i socijalizacija novih zaposlenika

Kontinuirani razvoj profesionalnih kompetencija

Podrška napredovanju u karijeri

Usmjeravanje i podrška mladim istraživačima

Poticanje mobilnosti istraživača

Uspostava sustava motiviranja zaposlenika

Stvaranje sigurnog i poticajnog radnog okruženja

mogu nosti kao dodatna vrijednost
Mogućnosti kao dodatna vrijednost

Ne želim ih tek tako potrošiti!

Zašto onda nikad ništa ne učiniš?

Imam toliko puno

potencijala!

slide25
Socijalni procesi

Međusobno upoznavanje i povezivanje

Povećavanje organizacijske kohezije i organizacijske predanosti

Suradnja na prijavama na međunarodne projekte

Spremnost na javno predstavljanje rezultata

Organizacijski procesi

Unapređivanje strateškog planiranja

Ustroj odbora (međunarodni odbor, etički odbor, odbor za kvalitetu)

Uključenost u samoevaluaciju i vanjsku evaluaciju

Donošenje dokumenata relevantnih za transparentnost rada

Radna efikasnost

Suradnja u planiranju prijava za međunarodne projekte

Osmišljavanje sveobuhvatnih fundamentalnih projekata

Podizanje kriterija produktivnosti i kvalitete rada

Realizacija treće misije instituta (suradnja s zajednicom, transfer znanja)

Povećanje vidljivosti u javnosti (Glasnik, medijski nastupi, konferencije)

slide27

Zadatak: U grupi raspravite o potencijalima vaše institucije za izradu HR strategije. Popunite sljedeći tablicu!