slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE Hrvoje Jošić, univ. spec. oec. Case study: Gulf Cooperation Council (GCC), GAFTA i osta PowerPoint Presentation
Download Presentation
REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE Hrvoje Jošić, univ. spec. oec. Case study: Gulf Cooperation Council (GCC), GAFTA i osta

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE Hrvoje Jošić, univ. spec. oec. Case study: Gulf Cooperation Council (GCC), GAFTA i osta - PowerPoint PPT Presentation

ricky
279 Views
Download Presentation

REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE Hrvoje Jošić, univ. spec. oec. Case study: Gulf Cooperation Council (GCC), GAFTA i osta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE Hrvoje Jošić, univ. spec. oec. Case study: Gulf Cooperation Council (GCC), GAFTA i ostale organizacije

 2. SADRŽAJ • Gulf Cooperation Council • GAFTA i ostale organizacije • Case study 3 (GCC) • Pitanja

 3. Gulf Cooperation Council • Gulf Cooperation Council je • trgovinski blok 6 arapskih zemalja • u Perzijskom zaljevu • Osnovan 25.5. 1981. u Riyadhu • 6 zemalja članica • Službeni jezik: arapski • Cilj GCC-a: formirati slične regulacije u području financija, trgovine, turizma, administracije, itd., poticati suradnju u privatnom sektoru, znanstveni i tehnički progres u industriji te uvođenje zajedničke valute do 2010. godine (Khaleeji) 3

 4. Geografski položaj zemalja GCC-a (Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, S. Arabija, UAE)

 5. Članstvo u GCC-u • Nisu sve zemlje Perzijskog zaljeva članice GCC-a (Irak, Iran) • Iraku je suspendirano članstvo nakon napada na Kuvajt, obnova članstva pokrenuta 2007. godine • Jemen je trenutno u procesu pregovora i očekuje članstvo do 2016. godine

 6. Osnovne informacije o organizaciji • Populacija – 40.338.196 procjena (2008.) • GDP – $1.103,235 mlrd (ukupno) • Per capita $22.083 (prosjek) • Zemlje članice i valute: Bahrein (dinar), • Kuvajt (dinar), • Oman (rial), • Katar (rial), • S.Arabija (rial), • UAE (dirham)

 7. Ciljevi organizacije • Formuliranje sličnih regulacija na području ekonomije, financija, trgovine, administracije i zakonodavstva • Poticanje znanstvenog i tehnološkog napretka na području industrije, poljoprivrede i ljudskih potencijala • Osnivanje znanstvenih istraživačkih centara • Poticanje suradnje između privatnog sektora • Uvođenje zajedničke valute do 2010. godine (Khaleeji)

 8. Organizacijska struktura • The Supreme Council – najviši autoritet GCC-a formiran of vođa zemalja članica • The Ministerial Council – ministri vanjskih poslova zemalja članica • The Secretariat – General – izvršno tijelo GCC-a

 9. Obrambene snage GCC-a • Peninsula Shield Force – vojna strana GCC-a osnovana s ciljem da zaštiti suverenitet zemalja članica • 1984. GCC odobrio formiranje 2 brigade (10.000 vojnika) • Baza u S.Arabiji, blizu granice s Irakom i Kuvajtom

 10. Ekonomija GCC-a • Jedna od najbrže rastućih svjetskih ekonomija ponajviše zbog prihoda od nafte i plina • Između 2001. i 2006. ekonomija GCC-a se udvostručila u terminima GDP-a zemalja članica što je čini 17-om svjetskom najvećom ekonomijom • GDP/per capita najniži u Omanu $19.879, a najviši u Kataru $80.870

 11. HRVATSKI UVOZ/IZVOZ U ZEMLJE GCC-a (2007. godina) Izvor: Margeta, D.:”Poslovanje na tržištu zemalja arapskog zaljeva”; Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

 12. PROIZVODI HRVATSKOG IZVOZA U GCC 2007. GODINA Izvor: Margeta, D.:”Poslovanje na tržištu zemalja arapskog zaljeva”; Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

 13. HRVATSKE TVRTKE KOJE POSLUJU NA PODRUČJU BLISKOG ISTOKA Izvor: Margeta, D.:”Poslovanje na tržištu zemalja arapskog zaljeva”; Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

 14. OPEC • OPEC – međunarodna organizacija zemalja izvoznica nafte • Osnovana 1960. sa sjedištem u Beču • 12 zemalja članica (4 zemlje GCC-a – Kuvajt, Katar, Saudijska, Arabija, UAE) • Na području zemalja članica nalazi se oko 2/3 svjetskih zaliha nafte

 15. Članice OPEC-a (12) (Alžir, Angola, Ekvador, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Nigerija, Katar, S.Arabija, UAE, Venecuela) * Indonezija napustila OPEC 2008. godine

 16. Pregled ekonomskih integracija • U ekonomske integracije (regionalne integracije u političkoj ekonomiji) svrstavamo: • Zonu slobodne trgovine • Carinsku uniju • Zajedničko tržište • Ekonomsku uniju (zajednicu)

 17. Karakteristike ekonomskih integracija

 18. GCC Zona slobodne trgovine • Osnovana u ožujku 1983. godine • Predstavlja jedan od najznačajnijih uspjeha GCC na polju ekonomske integriranosti • Opasnost da se roba koja potječe izvan unije uveze u zemlju s visokom carinom indirektno kroz zemlju s niskom carinom - uvođenje certifikata o podrijetlu robe (rules of origin)

 19. Zone slobodne trgovine (free trade areas) u svijetu

 20. GCC carinska unija • Odlukom Supreme Councila na 23. kongresu održanom u Kataru (21.-22. prosinca 2002. godine) odlučeno o formiranju carinske unije s 1. siječnjem 2003. • Ukinute su carine na međusobnu razmjenu i određene zajedničke (eksterne) carine prema ostalim zemljama • Bilateralni sporazum između Bahreina, Omana i SAD-a – ruši kredibilitet carinske unije i GCC-a

 21. Carinske unije u svijetu

 22. GCC zajedničko tržište • Na kongresu u Dohi (prosinac 2007.) odlučeno o formiranju zajedničkog tržišta s 1.1. 2008. • Prednosti: povećanje investicija i trgovine, slobodno kretanje robe i radne snage • Za 2010. planirana monetarna unija zemalja članica – korak prema formiranju ekonomske i monetarne unije

 23. Zajedničko tržište (common market) u svijetu • CAN • CARICOM • CACM • CEMAC • WAEMU

 24. GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) GAFTA – Zona slobodne trgovine za zemlje članice Arapske lige • Osnovana projektom 1997.g., a stupila na snagu 1.1. 2005. godine • 18 zemalja članica, 4 kandidata • Sjedište: Kairo • Službeni jezik: arapski 24

 25. Zemlje članice GAFTE • Zemlje članice (18) (Alžir, Bahrein, Egipat,Irak,Jordan, Kuvajt,Libanon, Libija,Maroko, Oman, predstavništvo Palestine, Katar, S.Arabia, Sudan, Siria, Tunis, UAE, Jemen) • Zemlje kandidati (4) (Komori,Jibuti,Mauritania,Somalia)

 26. Cilj GAFTE • Projektom u Amannu 1997. formirana zona slobodne trgovine, snižene ili ukinute carine na međusobnu trgovinu između zemalja • Sve zemlje članice harmonizirale standarde i specifikacije radi jednostavnosti vanjskotrgovinske razmjene • Trend daljnjeg smanjenja carina (40% u zadnje 4 godine) s ciljem potpune eliminacije carina između arapskih zemalja

 27. Primjeri ostalih (neuspješnih) bliskoistočnih regionalnih integracija • Arab Cooperation Council • Arab Maghreb Union

 28. Arab Cooperation Council • Arab Cooperation Council - osnovan 1989. godine od strane Jemena, Iraka, Jordana i Egipta • Nastao kao odgovor na izostanak navedenih zemalja iz GCC-a i s težnjom bolje ekonomske povezanosti • Organizacija se raspala 1990. nakon iračke invazije na Kuvajt te zaoštrenih odnosa između Iraka i Egipta

 29. Arab Maghreb Union Arab Maghreb Union trgovinski sporazum arapskih zemalja u Sjevernoj Africi • Osnovana 1989. godine, 5 zemalja članica (Alžir, Libija, Mauritabija, Maroko i Tunis) • Sjedište: Rabat (Maroko) • Službeni jezik: arapski • Cilj organizacije: suradnja s ostalim regionalnim institucijama, čuvati suverenitet zemalja članica i štititi njihove interese..

 30. Tradicionalan rivalitet među zemljama • 1994. zaoštreni odnosi između Alžira, Maroka i Libije • Neriješeno pitanje Zapadne Sahare koči uspjeh ekonomske integracije (Alžir, Libija, Mauritabija, Maroko i Tunis)

 31. Case study Case study 3: Gulf Cooperation Council: Poticaji i prepreke regionalnoj ekonomskoj konvergenciji i integraciji

 32. Pitanja?