VÒNG LUÂN HỒI
Download
1 / 58

- PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006. DÀN BÀI. I. HOẶC (PHIỀN NÃO) 1. Tham 2. Sân 3. Si II. NGHIỆP 1. Nghiệp Ác 2. Nghiệp Lành III. KHỔ (SÁU ĐẠO) 1. Trời 2. Người

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - richelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

VÒNG LUÂN HỒI(THE WHEEL OF LIFE)(AVADÀNA SUTTA)Thích Nữ Giới Hương thuyết trìnhtại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California,ngày 15 tháng 10 năm 2006


D n b i l.jpg
DÀN BÀI

 • I. HOẶC (PHIỀN NÃO)

  • 1. Tham

  • 2. Sân

  • 3. Si

 • II. NGHIỆP

  • 1. Nghiệp Ác

  • 2. Nghiệp Lành

 • III. KHỔ (SÁU ĐẠO)

  • 1. Trời

  • 2. Người

  • 3. A-tu-la

  • 4. Ngạ quỹ

  • 5. Bàng Sanh

  • 6. Địa ngục


 • Slide3 l.jpg

  • IV. NHÂN DUYÊN

   • 1. Vô Minh

   • 2. Hành

   • 3. Thức

   • 4. Danh Sắc

   • 5. Lục Nhập

   • 6. Xúc

   • 7. Thọ

   • 8. Ái

   • 9. Thủ

   • 10. Hữu

   • 11. Sanh

   • 12. Già Bịnh Chết


  Slide4 l.jpg

  • V. DÂY SANH TỬ VÔ TẬN (Dòng vận hành của tâm thức)

   THẾ GIỚI / CHÚNG SANH / NGHIỆP QỦA TIẾP TỤC

  • VI. SIÊU THẾ TÂM

   TỊNH ĐỘ


  Slide5 l.jpg

  • VII. SƠ ĐỒ

   • 1. Mười hai nhân duyên

   • 2. Nhân Quả của Pháp Tứ Đế

   • 3. Cức lạc bốn cõi đều tịnh

   • 4. Ngũ trược của cõi ta-bà

   • 5. Ngũ thanh của cõi tịnh-độ

   • 6. Ba khổ của cõi ta-bà

   • 7. Ba vui của cõi cực-lạc

   • 8. Tám điều khổ của ta bà

   • 9. Tám điều vui của nước cực-lạc

   • 10. Bốn đức của tịnh độ

   • 11. Cửu hữu

   • 12. Bốn độ


  Slide6 l.jpg

  • BÁNH XE LUÂN HỒI

   (THE WHEEL OF LIFE)


  Slide7 l.jpg

  • BÁNH XE LUÂN HỒI

   (THE WHEEL OF LIFE)


  Slide8 l.jpg


  Slide9 l.jpg


  Slide10 l.jpg


  Slide11 l.jpg


  Slide12 l.jpg

  • III. KHỔ (SÁU ĐẠO)

   • 1. Trời

   • 2. Người

   • 3. A-tu-la

   • 4. Ngạ quỹ

   • 5. Bàng Sanh

   • 6. Địa ngục
  Slide19 l.jpg

  • IV. NHÂN DUYÊN

   • 1. Vô Minh

   • 2. Hành

   • 3. Thức

   • 4. Danh Sắc

   • 5. Lục Nhập

   • 6. Xúc

   • 7. Thọ

   • 8. Ái

   • 9. Thủ

   • 10. Hữu

   • 11. Sanh

   • 12. Già Bịnh Chết
  Slide22 l.jpg


  Slide23 l.jpg

  • Hành
  Slide30 l.jpg


  Slide31 l.jpg

  • Xúc
  Slide34 l.jpg


  Slide35 l.jpg
  Slide42 l.jpg

  • 12. Già Bịnh Chết


  Slide43 l.jpg

  • Già Bịnh Chết  Slide45 l.jpg


  1 m i hai nh n duy n l.jpg
  1. MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN


  2 nh n qu c a ph p t l.jpg
  2. NHÂN QUẢ CỦA PHÁP TỨ-ĐẾ
  5 ng thanh c a c i t nh l.jpg
  5. NGŨ THANH CỦA CÕI TỊNH-ĐỘ
  8 t m i u kh c a c i ta b l.jpg
  8. TÁM ĐIỀU KHỔ CỦA CÕI TA-BÀ
  11 c u h u l ba c i ch n c nh m ra th nh hai m i l m h u l.jpg
  11. CỬUHỮU LÀ BA CÕI, CHÍN CẢNHMỞ RA THÀNH HAI MƯƠI LĂM HỮU


  12 th gi i c c l c c b n m i u c ch n ph m ba b c b t th i l.jpg
  12. THẾ GIỚI CỰC LẠC CÓ BỐN ĐỘ, MỖI ĐỘ ĐỀU CÓ CHÍN PHẨM, BA BẬC BẤT-THỐI


  Slide58 l.jpg

  • Biên tập : Thích Nữ Giới Hương

  • Trình bày: Đức Minh Tâm

 • Địa Chỉ:

  • Chùa Phước Hậu

   1575 W Oklahoma Ave

   Milwaukee, WI 53215

  • Tel : (414) 383 1155

  • Web: Http://www.phuochau.com

  • Email:Thichnugioihuong@yahoo.com