slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กลุ่มที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ในกลุ่มที่ 11. พิษณุโลก. อุตรดิตถ์. เพชรบูรณ์. ตาก. สุโขทัย. พิจิตร. กำแพงเพชร. ข้อหารือ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ' - richard-rivers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ประมวลภาพ

โครงการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กลุ่มที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก

slide2
จังหวัดที่เข้าร่วมประชุม

ในกลุ่มที่ 11

พิษณุโลก

อุตรดิตถ์

เพชรบูรณ์

ตาก

สุโขทัย

พิจิตร

กำแพงเพชร

slide3
ข้อหารือ

การตรวจสอบสำนักงานจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553

การปฏิบัติงานของ

ผู้ตรวจสอบภายในตามตัวชี้วัดรายบุคคล

และตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง

การตรวจสอบโครงการ

ตามแผนการปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง

slide4
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแต่ละจังหวัดสรุปผลการปฏิบัติงานประจำ

ปีงบประมาณ 2553

(รวมถึงผลการตรวจสอบสำนักงานจังหวัด)

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก ที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างถนน

นำเสนอรายละเอียดโครงการที่จะตรวจสอบดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นเจ้าของโครงการ นำเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ที่จะตรวจสอบดำเนินงาน

ช่วยกันตั้งประเด็นการตรวจสอบพร้อมทั้งร่วมกันออกแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย

ที่จะไปลงพื้นที่ในวันถัดไป

slide9
ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ช่วยกันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในพื้นที่ตั้งโครงการ

ช่วยกันสรุปประเด็นข้อตรวจพบ เพื่อหาสาเหตุ ผลกระทบ และนำเสนอข้อเสนอแนะ

slide12
การตรวจสอบการดำเนินงาน

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ จังหวัดพิษณุโลก (ด้านตะวันตก) ต่อจากของเดิม ตั้งแต่ STA.1+198 ไปทางเหนือถึง STA.1+900 ระยะทาง 702.00 เมตร

วัตถุประสงค์โครงการ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโครงการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

- ปรับปรุงพื้นที่เพื่อความต่อเนื่องกับโครงการพัฒนาของเทศบาลนครพิษณุโลก

ได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่ใช้การเดินทางทางรถไฟ เพื่อเชื่อมโยงไปพื้นที่อื่นในภาคเหนือและภาคกลาง

- เพื่อนำพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ได้เกิดลานกิจกรรมนันทนาการ

และพักผ่อนหย่อนใจ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้สวยงามและเป็นปอดของเมือง

- เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสง่างามแก่ชุมชน ก่อให้เกิดความภูมิใจในการรักชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นการลดปัญหาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

slide13
การตรวจสอบการดำเนินงาน

งบประมาณ

15,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ

เทศบาลนครพิษณุโลก

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2552 สิ้นสุดปีงบประมาณ 2552

slide14
การตรวจสอบการดำเนินงาน

กิจกรรม

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 702.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,616 ตารางเมตร

- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.O 1.00 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 15.00 เมตร (ด้านตะวันตก)

รวมยาว 702.00 เมตร

- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.O 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร (ด้านตะวันออก)

รวมยาว 702.00 เมตร

- วางท่อลอดถนน ค.ส.ล.O 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง ยาวรวม 18.00 เมตร

- จัดทำคันหิน ค.ส.ล. ทั้ง 2 ข้าง รวมยาว 1,404.00 เมตร

- ปูทางเท้าด้วยบล็อกชนิดสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,004 ตารางเมตร

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 17 ชุด

slide15
ประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไว้

1.โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์

slide16
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ จังหวัดพิษณุโลก (ด้านตะวันตก) ต่อจากของเดิม ตั้งแต่ STA.1+198 ไปทางเหนือถึง STA.1+900 ระยะทาง 702.00 เมตร

แบบสัมภาษณ์

slide17
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลกประเด็นข้อตรวจพบ

1. หลักเกณฑ์ (Criteria)

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโครงการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

- ปรับปรุงพื้นที่เพื่อความต่อเนื่องกับโครงการพัฒนาของเทศบาลนครพิษณุโลก

ได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่ใช้การเดินทางทางรถไฟ เพื่อเชื่อมโยงไปพื้นที่อื่นในภาคเหนือและภาคกลาง

- เพื่อนำพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ได้เกิดลานกิจกรรมนันทนาการ

และพักผ่อนหย่อนใจ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้สวยงามและเป็นปอดของเมือง

- เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสง่างามแก่ชุมชน ก่อให้เกิดความภูมิใจในการรักชุมชนและ

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการลดปัญหาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

slide18
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

- ไม่มีลานกิจกรรมนันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- ไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้

- เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน แต่จะทำให้เกิดปัญหาในชุมชนเดิม

ในอนาคต เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพราะจะมีชุมชนใหม่เกิดขึ้น จากสัญญาเช่าที่ดินของ

การรถไฟ ซึ่งผู้เช่าเป็นคนกลุ่มใหม่คนละกลุ่มกับผู้อยู่อาศัยเดิม

slide19
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

3. ผลกระทบ (Effect)

- ไม่มีลานกิจกรรมนันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ทำให้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทำให้พื้นที่ดังกล่าว

ไม่เป็นปอดของเมือง

- จะทำให้เกิดปัญหาในชุมชนเดิมในอนาคต เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อาจจะเกิด

ปัญหาการไล่ที่

slide20
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

4. สาเหตุ (Cause)

- ขาดการประสานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องนำข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

วิศวกรรม หรือฝ่ายช่าง เป็นผู้ไปสำรวจ เพื่อนำข้อมูลมาให้หน่วยงานด้านการวางแผนจัดทำโครงการ

เพื่อของบประมาณเมื่อจัดทำร่างแผนแล้วเสร็จจากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้น ไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่า

มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผน กับหน่วยงานด้านวิศวกรรม หรือฝ่ายช่าง

- การกำหนดวัตถุประสงค์ ไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะดำเนินกิจกรรมของโครงการ กล่าวคือ

**วัตถุประสงค์ให้มีลานกิจกรรมนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ

**วัตถุประสงค์ให้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้สวยงามและเป็นปอด

ของเมือง แต่ตามกิจกรรมตามโครงการมีเฉพาะ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. วางท่อลอดถนน ค.ส.ล. , จัดทำคันหิน ค.ส.ล. , ปูทางเท้าด้วยบล็อกชนิดสี ,

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

slide21
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

5. ข้อเสนอแนะ (Recommentation)

- ในโอกาสต่อไปหากมีการจัดทำโครงการในลักษณะนี้อีก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

ควรบูรณาการการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน โดยเขียนโครงการให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง

ของโครงการ

slide23
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ จังหวัดพิษณุโลก (ด้านตะวันตก) ต่อจากของเดิม ตั้งแต่ STA.1+198 ไปทางเหนือถึง STA.1+900 ระยะทาง 702.00 เมตร

แบบสัมภาษณ์

slide24
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลกประเด็นข้อตรวจพบ

1. หลักเกณฑ์ (Criteria)

- ภูมิทัศน์บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันตก) มีความสวยงาม เป็นระเบียบ

เรียบร้อย

- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

- สภาพการจราจรมีความคล่องตัวไม่คับคั่ง

slide25
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

- ภูมิทัศน์บริเวณถนน ยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์

กำหนดไว้ มีแต่เพียงการก่อสร้างถนน

- จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณถนน และสังเกตการณ์ในพื้นที่ พบว่า

1. มีกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มใช้ถนนเป็นสถานที่แข่งรถจักรยานยนต์ทำให้เกิด

ความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณถนน และอาจเกิดอันตรายสำหรับผู้สัญจร

ไปมา

2.บริเวณขอบทางของถนนทั้งสองข้าง มีรถส่วนตัว และรถรับจ้าง

สาธารณะขนาดใหญ่ จอดเป็นประจำ ทำให้มีช่องทางจราจรเหลือน้อย

3.บริเวณทางเท้าบางจุดเกิดการทรุดตัว

4. ถนนเริ่มเปิดใช้ใหม่ ประมาณ.................เดือน ทำให้มีผู้ใช้ถนนสายนี้

ยังมีน้อย

slide26
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

3. ผลกระทบ (Effect)

- ภูมิทัศน์บริเวณถนน ยังไม่ได้มีการปรับปรุง เป็นเหตุทำให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- การมีกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มใช้ถนนเป็นสถานที่แข่งรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิด

ความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณถนน และอาจเกิดอันตรายสำหรับผู้สัญจร

ไปมา

-การที่บริเวณขอบทางของถนนทั้งสองข้าง มีรถส่วนตัว และรถรับจ้าง

สาธารณะขนาดใหญ่ จอดเป็นประจำ มีช่องทางจราจรเหลือน้อย ส่งผลให้การจราจร

ไม่มีความคล่องตัว

- สำหรับบริเวณทางเท้าบางจุดที่เกิดการทรุดตัว ทำให้ผู้ใช้ทางเท้าได้ความ

เดือดร้อนรำคาญ และอาจส่งผลให้เกิดการชำรุดแก่ตัวถนน

- ถนนเริ่มเปิดใช้ใหม่ ประมาณ.................เดือน ทำให้มีผู้ใช้ถนนสายนี้ยังมีน้อย

slide27
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

4. สาเหตุ (Cause)

- ขาดการจัดระเบียบควบคุม กำกับดูแลการจราจร

- เกิดจากควบคุมการก่อสร้าง ทำให้คุณภาพงานบางจุดต่ำ

- ขาดการประชาสัมพันธ์ในการมาใช้ถนนสายนี้

slide28
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

5. ข้อเสนอแนะ (Recommentation)

- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่วางแผน กับหน่วยงานที่ทำการก่อสร้าง

ให้มีการบูรณาการงานร่วมกัน

- ให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการจัดระเบียบควบคุม กำกับดูแล

การจราจร

- ให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- ให้มีการประชาสัมพันธ์ในการมาใช้ถนนสายนี้ ให้ทราบกันอย่างทั่วถึง

slide29
การตรวจสอบการดำเนินงาน

โครงการ การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline)

- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงผู้ป่วย

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในรถพยาบาล

งบประมาณ

8,800,000 บาท

หน่วยดำเนินการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553

slide30
การตรวจสอบการดำเนินงาน

กิจกรรม

- จัดซื้อ Transport Incubator สำหรับการส่งต่อทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤต

จำนวน 8 เครื่อง ราคาประมาณ 800,000 บาท/เครื่อง เป็นเงิน 6,400,000 บาท

- จัดซื้อ Transport Monitor Set ประกอบด้วย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG),

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ , เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

( O2 Sat) จำนวน 8 เครื่อง ราคาประมาณ 300,000 บาท/เครื่อง เป็นเงิน 2,400,000 บาท

สถานที่ดำเนินกิจกรรม

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

slide31
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลกประเด็นข้อตรวจพบ

1. หลักเกณฑ์ (Criteria)

- เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline)

- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงผู้ป่วย

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในรถพยาบาล

slide32
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

- ครุภัณฑ์ทั้งสองรายการที่จัดซื้อ เพิ่งส่งมอบให้สถานบริการ

ยังไม่มีการแนะนำวิธีการใช้งาน เครื่องมือยังไม่มีการใช้งานจริง

slide33
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

3. ผลกระทบ (Effect)

slide34
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

4. สาเหตุ (Cause)

slide35
ประเด็นข้อตรวจพบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

5. ข้อเสนอแนะ (Recommentation)

ad