Renme
Download
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

ÖĞRENME. Prof Dr Süheyla Ünal. Öğrenme. Bir yaşantı sonunda davranış ve tepkilerin gereksinimleri daha iyi karşılayacak biçimde değiştirilmesi süreci…. Öğrenme aşamaları. Bilinçsiz yetersizlik ------ Bilinçli yetersizlik- Çırak Bilinçli yeterlilik- Kalfa Bilinçsiz yeterlilik- Usta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - richard-hartman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Renme

ÖĞRENME

Prof Dr Süheyla Ünal


Renme1
Öğrenme

 • Bir yaşantı sonunda davranış ve tepkilerin gereksinimleri daha iyi karşılayacak biçimde değiştirilmesi süreci…


Renme

Öğrenme aşamaları

Bilinçsiz yetersizlik------

Bilinçli yetersizlik-Çırak

Bilinçli yeterlilik-Kalfa

Bilinçsiz yeterlilik-Usta


Renme

Kazanmanız gereken beceriler

 • Öğrenmeyi öğrenme

 • Liderlik

 • Etik değerler

 • Girişimcilik

 • Takım çalışması

 • İyi iletişim yeteneği

 • Disiplinler arası çalışma

 • Kendini yenileme yeteneği

 • Yabancı dil

 • Toplumsal sorunlara ilgi


Renme

“Geleceğin cahili okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.” Alvin Toffler

Bir insanın zekası bilgisine göre değil bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür...


Renmeyi renme
Öğrenmeyi öğrenme Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Bilgi çağında yaşayanların bilgiye erişme yollarını bilmeleri ve bu bilgileri kullanabilmeleri gereklidir

 • Bunu gerçekleştirebilmek için öğrenmenin nasıl oluştuğunu bilmek gerekir


Renme

Self-Evaluation Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.” and Monitoring

Goal Setting andStrategic Planning

Monitoring Outcomesand Refining Strategies

Putting a Plan intoAction and Monitoring It

Kendini düzenleyerek öğrenme

 • Amaç oluşturma

 • Planlama

 • Güdülenme

 • Dikkat kontrolü

 • Öğrenme stratejilerini uygulama

 • Kendini- düzenleme

 • Kendini değerlendirme


Renme

Öğrenme stratejileri Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

Bilişsel stratejiler

Biliş ötesi

stratejiler

amaç oluşturma

planlama

denetleme…

beceriyle kullanmaişlemleme

bilgiyi uygulama


Renme

Öğrenmenin temel bileşenleri Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • İstek, merak ve güdülenme

 • Hazırlık

 • Dikkat

 • Çok sayıda duyu organını kullanma

 • Kavrama

 • Organize etme

 • Tekrarlama

 • Uygulama


Renme

İstek Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Bilgi edinmeye kararlı olma

 • Kendini yenileyecek bir mekanizmaya sahip olma

 • Kendi dışındaki dünyaya açık olma, olanları algılama ve karşılık verebilme

  No engagement, no attention, no learning


Renme

Merak Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Merak olmaksızın yönelme gerçekleşmez

 • Dikkat o alana odaklanamaz

 • Dikkat o alanda tutulamaz

 • Öğrenme için gerekli çaba gösterilemez


Renme

Öğrenme Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.” döngüsü

Sor

Yanıtla

Bil

Yap


Renme stratejileri

bireyin duyularına gelen uyaranları kısa Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

ve uzun süreli belleğine transfer etmesini ve uzun süreli belleğine işlemesini sağlayan teknikler

Öğrenme stratejileri


Renme

Duyuşsal stratejiler Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Öğrenmek için uygun fiziksel konumda olma

 • Dışarıdan gelen ve öğrenmeyi engelleme olasılığı bulunan uyarıcılara karşı uyanık ve rahat olma

 • Dikkati odaklama, yoğunlaşmayı sürdürme

 • Kendini güdüleme

 • Çalışmanın gereksiz yere uzamaması için öncelikli konuları belirleme


Renme

Duyuşsal stratejiler Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Çalışma ortamının sesli/sessiz olması

 • Ortamdaki ışığın parlak/loş olması

 • Serin/sıcak bir çevre

 • Düzenli/düzensiz çalışma ortamı

 • Kendi kendine öğrenmeyi tercih etme/bir akranla öğrenmeyi tercih etme

 • Yiyecek ve içecek eşliğinde çalışma/ bunlara gereksinim duymama

 • Hareket gereksinimi/sürekli oturma

 • Sabahın erken saatleri/öğleye doğru/ öğleden sonra/akşam saatlerinde çalışma


Renme

İşittiğimi unuturum Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

Gördüğümü hatırlarım

Yaptığımı anlarım

Çin atasözü

A l g ı s a l

D u y g u s a l

Uygulama

Özetleyin

Şematize edin

K a v r a m s a l

Birçok duyu organınızı kullanın

%6 dokunma-tat

%11 işitme

%83 görme

Bu konuyu öğrenmenin yararlarını düşünün

Sıkıcı bir konuysa nasıl ilginç hale getirebileceğinizi düşünün

Sandığınız kadar zor bir konu olmadığını düşünün


Renme

Hazırlık Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Öğrenmek istediğiniz konu ile ilgili bildiklerinizi gözden geçirmek

 • Başka hangi konularla ilişkili olduğunu araştırmak

 • Konuyla ilgili ön düşünceler geliştirmek

Bu konuyu öğrenmenin yararlarını düşünün

Sıkıcı bir konuysa nasıl ilginç hale getirebileceğinizi düşünün

Sandığınız kadar zor bir konu olmadığını düşünün


Renme

Dikkati odaklamak Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Dikkati konu üzerine yönlendirmek

 • Hızlı okumak

 • Öğrenme materyalini dinlemek, izlemek

 • Anlamadığınız yeri belirleyip, ek kaynaklardan yararlanmak (sözlük, kişiler, diğer kaynaklar vs)

 • Anlamadığınız cümlenin öncesini ve sonrasını tekrar okuyup, aradaki ilişkiyi kavramaya çalışmak


Konsantrasyonu artt rmak
Konsantrasyonu Arttırmak Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Kesin amaç belirleme

 • Kararlı olma

 • Çalışmayı çeşitlendirme

 • Planlı çalışma

 • Dikkat toplama etkinlikleri

 • Kendine randevu verme

 • Yeteri kadar dinlenme

 • Bitkinliği önleme

 • Duygusal sorunları çözme

 • Kendine güven

 • Yeteri kadar çalışma malzemesi kullanma


Bellek
Bellek Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

KodlamaDepolama Geri çağırma

Saptama Saklama Anımsama

Yerine yerleştirme

Aralıklı-toplu öğrenme

Geri bildirim

Okuma-anlatma

Bütünsel-bölerek öğrenme

Programlanmış öğrenme

Kümeleme

Hayal etme

Ayrıntılandırma

Bağlama yerleştirme

Organize etme

Ara-bul-getir alıştırmaları


Kay t
Kayıt Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Duyusal kayıtta, öğrenen birey bilgiye dikkat etmezse bilgi hemen unutulur

 • Öğrenilen bilgilerin ; *%50’si ilk 80 dakika içerisinde *%80’i ilk 24 saatte unutulur


Renme

Yeni bir bilginin hatırlanması Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

(yüz kişide)

 • 1 gün sonra 75 kişi

 • 2 gün sonra 50 kişi

 • 4 gün sonra 25 kişi

 • 16 gün sonra 2 kişi


Renme

Anlamlandırma stratejileri Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Zihinsel imge oluşturma

 • Okunan metni kendi sözcükleriyle anlatma

 • Özetleme

 • Benzetim yaratma

 • Not alma

 • Soru yanıtlama


Renme

Organize etmek Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.”

 • Temel kavramları, temel mekanizmayı kavramaya çalışmak

 • Konuyu bölümlere ayırmak

 • Konuyla ilgili sorular sormak


Renme

Yeni gelen bilgileri bir araya getirerek, kendi önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

Gruplama, bilgi birimleri arasında ilişki kurma, bir metnin ana ve yan fikirlerini çıkartma, bilgileri sınıflandırma, grafikle gösterme, şematize etme, tablolaştırma

Zihinde şekillendirmek

“Hayal gücü en az bilgi kadar önemlidir.

Bilgi sınırlıdır. Hayal gücü dünyayı dolaşır..”

Albert Einstein 1879 - 1955


Renme

Özetlemek önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Konu hakkında ne öğrendiğinizi gözden geçirme

 • Önemli noktaları özetleyerek, birleştirerek bir biçim oluşturma

 • Kendi anlatımınızla özetleme, şematize etme


Renme

Benzetme, soru sorma önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Öğrenilecek bilginin, önceden kazanılan bilgilerle benzerliklerini kurma

 • (örn. insan zihninin işleyişi- bilgisayarın işleyişi)

 • Kendine ya da başkalarına soru sorarak düşünme stratejisini kullanma, etkili bir kodlama tekniğidir


Renme

Gruplama önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Çok sayıda yeni bilgi öğrenilirken, bilgilerin gruplanması öğrenmeyi kolaylaştırır. Gruplama ile kısa süreli bellekte tutulması gereken bilgi biriminin sayısı azalır (telefon numaralarını ezberleme)

 • Grup oluşturulurken, bilgi birimleri arasında mantıksal bir bağ kurulursa akılda kalma kolaylaşır

  • Bilgilerin ortak özelliklerine göre sınıflanması, bilgi birimlerinden hikaye ya da cümle oluşturma, ilk harflerle anlamlı sözcük üretme (rap) ve şarkılar gibi


Tekrarlama
Tekrarlama önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Koruyucu tekrarda

  • bilgiler hiçbir değişikliğe uğratılmadan, aynı biçimde tekrar edilerek hem kısa süreli bellekte korunabilir, hem de uzun süreli belleğe işlenebilir

 • Düzenleyici tekrarda

  • yeni bilgi eski bilgilerle ilişkilendirilerek tekrarlanırsa yeni bilgiler birey için anlamlı hale gelir


Renme

Bir kişide yüz bilginin hatırlanması önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

Tekrar Sayısı 16 gün sonra

1 7

2 8

3 20

4 35

5 48

6 62


Renme

Uzun süreli bellek önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması gerekir

 • Uzun süreli belleğe bilgi kodlama ile yerleştirilir

 • İyi örgütlenmiş bilgiler çabuk hatırlanırken, diğerleri daha uzun zamanda hatırlanır


Renme

Okuduktan sonra önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Okuduğunuz konu üzerinde düşünün

 • Bu konuda başka hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunuzu düşünün

 • Benzeri başka konularla karşılaştırın, bağlantı kurun, bir bağlama yerleştirin, anlamlı kılın

 • Tersinden düşünün

 • Öğrendiklerinizi uygulayın


Renme

Hiç önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

Bazen

Çoğu

zaman

Her

zaman


Renme

Öğrenme stratejileri önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Ön hazırlık, gözden geçirme

 • Etkin dinleme, not tutma

 • Soru Sorma, ilişki kurma

 • Tekrar Etme

 • BÜTÜN---PARÇA---BÜTÜN


Renme

ZAMANI YÖNETMEK önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

1... Sorumlulukları, öncelikleri ve amaçları belirleyin

Mümkün olduğunca dağıtım yapın

2...Gereksiz ve uygun olmayan faaliyetleri eleyin

Zirve enerji zamanınızı optimum kullanın

3...Haftalık ve günlük zamanı kullanmanızı planlayın ve programlayın

Engellerin çoğunu mümkün olduğunca eleyin veya azaltın

Beklenmedik olaylar için boşluk bırakın


Sa l k
Sağlık önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Günde en az 7 saat uyku

 • Düzenli, karbonhidrattan zengin beslenme

 • Fiziksel aktivite

 • Zararlı madde ve alışkanlıklardan kaçınma

 • Stresle başa çıkma

 • Olumsuz düşünceleri azaltma


Renme

Öğrenmenin destekleyicileri önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Merak duygusu ve öğrenme yeteneği

 • Öğrenme sırasında uyarılmış olma

 • Tekrar

 • Öğrenme sırasında karbonhidrat tüketme

 • Öğrendikten sonra uyuma


Kolay renilenler
Kolay öğrenilenler önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Kişiye anlamlı gelen konular

 • Üzerinden iki hafta geçmeden yinelenenler

 • Her zaman yüksek sesle düşünülen ve konuşulanlar

 • Fiziksel becerilere sıkı sıkıya bağlı olanlar

 • Bireyi doğrudan ilgilendiren konular ve olaylar


Kal c renme
Kalıcı öğrenme önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Her gün düzenli olarak o gün öğrenilen derslerin tekrarı için zaman ayrılmalıdır

 • Günlük tekrarların uykudan bir önceki zaman dilimine yerleştirilmesi gerekir


Abuk unutulanlar
Çabuk unutulanlar önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Öğrenmeye çalışmadan rast gele edindiğimiz bilgiler

 • Öğrendikten sonra üzerinde yeterince düşünmediğimiz konular

 • Kısa sürede ve zorla öğrenmek zorunda kaldıklarımız

 • Zor öğrenilmiş, tam olarak kavranmamış konular


Abuk unutulanlar1
Çabuk unutulanlar önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Yorgun, hasta, isteksiz ve sıkıntılı anlarımızda öğrenmeye çalıştığımız bilgiler

 • Uzunca bir süre çalışarak, ara vermeden öğrendiklerimiz

 • Anlayamadığımız ve bize anlamsız gelen konular


Renme

Öğrenmenin engelleyicileri önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • İsteksizlik

 • Yorgunluk

 • Dikkat azlığı

 • Aşırı kaygı, stres ve korku

 • Düzensiz yaşam stili

 • Madde kullanımı


Renmenin engelleyicileri
Öğrenmenin engelleyicileri önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Zorlanılan dersleri dışlamak

 • Yatarak ya da uzanarak çalışmak

 • Çalışma anında hayallere dalmak

 • Motivasyon eksikliği

 • Ayrıntılarda boğulmak

 • Çalışmayı tamamlamadan bırakmak

 • Amaç ve öncelikleri belirlememek

 • Arkadaşlara “Hayır” diyememek


Renmenin engelleyicileri1
Öğrenmenin engelleyicileri önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma

 • Konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak

 • Düzenli tekrar yapmamak

 • Programsız plansız çalışmak

 • Zamanı denetleyememek

 • Çalışırken uygun dinlenme aralıkları vermemek

 • Yanlışlardan ders almamak, eksiklikleri gidermemek


ad