Terytorializm
Download
1 / 25

Terytorializm - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Terytorializm. Przyczyny, przejawy i znaczenie. Terytorializm. jest formą agresji - obrona jest jego cechą diagnostyczną. Terytorium jako konstrukt teoretyczny. Pierwszy raz w literaturze zastosował go H.E. Howard w pracy Territory in Bird Life w 1920 roku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Terytorializm' - richard-ayala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Terytorializm

Terytorializm

Przyczyny, przejawy i znaczenie


Terytorializm1

Terytorializm

jest formą agresji - obrona jest jego cechą diagnostyczną


Terytorium jako konstrukt teoretyczny
Terytorium jako konstrukt teoretyczny

 • Pierwszy raz w literaturze zastosował go H.E. Howard w pracy Territory in Bird Life w 1920 roku

 • Terytorializm opisał jako formę zachowania polegającą na roszczeniu sobie praw do jakiegoś obszaru i bronieniu go przed osobnikami tego samego gatunku


Co wyra a si w terytorializmie
Co wyraża się w terytorializmie?

 • H.Heidiger opisał najważniejsze aspekty terytorializmu:

Terytorializm – regulując zagęszczenie osobników, gwarantuje gatunkowi rozród. Tworzy pewne ramy… są tam miejsca do nauki, zabawy, bezpieczne kryjówki. Spaja grupę i koordynuje jej działalność. Sprawia że każde zwierzę dzieli od drugiego odległość, ale taka w której możliwe jest porozumiewanie się… wymiana informacji o pożywieniu lub zagrożeniu. Zwierzę mające terytorium rozwija szereg odruchowych reakcji na właściwości terenu.


Podzia przestrzeni terytorialnej
Podział przestrzeni terytorialnej

 • Areał całkowity – obszar, na którym przebywał osobnik w ciągu całego swego życia.(Goin i Goin, 1962)

 • Areał osobniczy – obszar, który osobnik dokładnie poznaje i patroluje. (Seton,1909)

 • Obszar centralny – najbardziej regularnie wykorzystywany intensywnie obszar areału osobniczego (Kaufmann, 1962)

 • Terytorium – broniony obszar zajmowany przez osobnika lub grupę – musi być stałym punktem geograficznym (Noble, 1939)


Podzia przestrzeni terytorialnej1
Podział przestrzeni terytorialnej

A. całkowity

Obszar centralny

A. osobniczy

Terytorium

Obszar niezdobyty


G wne rodzaje terytorium
Główne rodzaje terytorium:

 • Terytorium może byćściśle zlokalizowane w przestrzeni - stałe lub płynne – przemieszcza się wraz z osobnikiem

 • Może być absolutne – obrona każdego „centymetra”

 • Może być czasoprzestrzenne – broniony jest obszar w którym aktualnie osobnik przebywa


Kiedy terytorium istnieje a kiedy go nie ma
Kiedy terytorium istnieje, a kiedy go nie ma?

 • Dany teren jest w wyłącznym użytkowaniu w sytuacji:

  • a)jawnej obrony

  • b)odstraszania i pokazów i demonstracji siły

  • c)wyboru odmiennych rodzajów habitatów przez różne formy życia

  • d)wystarczająco rzadkiego rozmieszczenia osobników

  • e)kombinacji czynników od a do d


G wne typy terytorium
Główne typy terytorium:

 • Typ Awielki broniony obszar, w którego obrębie znajdują się kryjówki, odbywają się zaloty, parzenie się, budowanie gniazd, zdobywanie pokarmu itp. 

 • Typ Bwielki broniony obszar będący miejscem wszystkich procesów godowych.

 • Typ Cmały broniony obszar wokół gniazda

 • Typ Dterytorium służące do dobierania się w pary i kopulowania

 • Typ Emiejsca noclegowe lub kryjówki


Wielko jako funkcja
Wielkość jako funkcja

 • Wielkość terytorium ma bezpośredni związek z zapewnieniem zasobów energetycznych w jednostce czasu.

 • Istnieje też zależność między wielkością terytorium, a masą ciała.

 • A=aWb - gdzie A - obszar osobniczy. W-masa ciała, a i b - wyznaczone stałe


Model przenikalno ci terytorium schoener 1971
Model przenikalności terytorium (Schoener, 1971)

 • Przenikalność jako równowaga osiągana między szybkością napływania intruzów, a szybkością ich usuwania.

Szyb. inwazji

Szyb. wypier

Szyb. Wypier i inwaz

równowaga

Zagęszczenie intruzów


Zasada elastycznego kr gu juliana huxley a 1934
Zasada Elastycznego Kręgu Juliana Huxley’a (1934)

 • Porównał on terytorium do elatycznego kręgu który rozciąga się gdy nie ma konkurentów, aż jego granice stają się płynne, ale też kurczy się pod wpływem naciskających rywali, choć nie kurczy się do zera

 • Niezdobyte centrum - ostatnia linia obrony


Zasada elastycznego kr gu
Zasada elastycznego kręgu

 • Dwa skrajne przypadki

  • Gdy brak nacisku – system terytorialny rozpada się bo nie ma potrzeby bronienia terytorium

  • Gdy nacisk jest bardzo duży – system terytorialny rozpada się gdyż żaden osobnik nie jest w stanie utrzymać terytorium – totalna wojna


Zasada rywala przyjaciela
Zasada Rywala-Przyjaciela

 • Zasada cennego wroga - czyli stałość sąsiadów – wykrył ją James Fisher (1954) - stwierdził że:

 • Sąsiad terytorialny zwykle nie jest zagrożeniem

Wzajemny, trwały i społeczny stosunek osobników do siebie można opisać… jako sytuację cennego wroga lub rywala-przyjaciela, a w kategoriach ptasich właściwsze byłoby określenie „wzajemna stymulacja”


Efekt buforowy browna 1969
Efekt buforowy Browna (1969)

 • Poziom 1 - mała gęstość -brak konkurencji - zajęte najlepsze habitaty

 • Poziom 2 - wzrastająca gęstość wypycha niektóre osobniki do habitatów suboptymalnych

 • Poziom 3 - przy bardzo dużym zagęszczeniu pojawiają się osobniki bezdomne.


Przestrze towarzysz ca osobnikowi
Przestrzeń towarzysząca osobnikowi

 • Dystans osobniczy – najmniejsza odległość utrzymywana przez osobniki tego samego gatunku (Hediger, 1941)

 • Dystans ucieczki – minimalna odległość na którą może zbliżyć się drapieżnik (Hediger, 1950)

 • Dystans krytyczny – minimalna odległość która wywoła atak, gdy nie można już uciec (Hediger, 1950)

 • Dystans społeczny – największy możliwy dystans po przekroczeniu którego zwierzęta społeczne odczuwają niepokój


Zjawisko samoga ni cia populacji
Zjawisko samogaśnięcia populacji

 • W latach 40. XXw zwrócono uwagę, że teoria Malthusa wiążąca wielkość populacji z zasobami żywności nie tłumaczy zjawiska samogaśnięcia grupy

 • Samobójstwa lemingów w skandynawii, szczurów na wyspach pacyfiku, a także np. królików


Klasyka bada nad przeg szczeniem
Klasyka badań nad przegęszczeniem

 • John Christian w latach 50. XXw. Choć z wykształcenia był patologiem medycznym interesował się etologią – wysunął tezę, że zwierzęta w przegęszczeniu giną od długotrwałego nie ustającego stresu!

 • Aby udowodnić śmiałą tezę potrzebował 5 lat badań na Wyspie Jerzego – 112hektarów oddalonych o lądu stałego stanu Maryland o 1,6km


Wymieranie na james island
Wymieranie na James Island

 • W 1916 roku wypuszczono na wyspie 4 sztuki Jelenia Wschodniego (Sika) (Cervus nippon)

 • W 1955 roku stado miało ok. 300 sztuk z gęstością 1 sika/0,5ha

 • Badanie rozpoczęło się od upolowania 5 sztuk w 1955 roku dla badań histologicznych


Wymieranie na james island1
Wymieranie na James Island

 • W latach 1956-1957 nie wydarzyło się nic szczególnego

 • W ciągu pierwszych 3 miesięcy roku 1958 padła ponad połowa stada 161 sztuk.

 • W 1959 nastąpił kolejny spadek i populacja zatrzymała się w granicach 80 sztuk.


Klasyka bada nad przeg szczeniem1
Klasyka badań nad przegęszczeniem

 • Etolog John Calhoun przeprowadzał badania na szczurach na polach i w stodole w Rockville w stanie Maryland w latach 1947-1961

 • W 1947 roku umieścił 5 brzemiennych samic w zagrodzie o powierzchni 10 arów. Po 28 miesiącach powinien otrzymać 50.000 osobników – otrzymał 150-200


Eksperymenty johna calhouna
Eksperymenty Johna Calhouna

 • Jeśli dziesięcioarowa zagroda miała boksy po 2000cm2 to na tym terenie można było hodować 5000 szczurów

 • Jeśli dziesięcioarowa zagroda miała boksy po 400cm2 to na tym terenie można było hodować 50 000 szczurów!!!!


Miasto szczur w johna calhouna
Miasto szczurów Johna Calhouna

 • Na podstawie uzyskanych danych J.C. spodziewał się że będzie tu egzystować 4X12 szczurów

4,2m

II

I

III

IV

3m


Behavioral sink
Behavioral sink

 • Bagno behawioralne – skutek przegęszczenia

4,2m

II

I

III

IV

3m


Bagno behawioralne
Bagno behawioralne

 • Ujawniło się gdy pojemniki z jedzeniem używane było w zagrodach II i III 3-5 razy częściej niż w I i IV.

 • Patologia zachowań we wszystkich przejawach:

  • Zaloty i seks

  • Budowa gniazd

  • Opieka nad młodymi

  • Terytorializm i organizacja społeczna


ad