st pky z konference lilac 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STŘÍPKY Z KONFERENCE LILAC 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
STŘÍPKY Z KONFERENCE LILAC 2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
rianne

STŘÍPKY Z KONFERENCE LILAC 2013 - PowerPoint PPT Presentation

102 Views
Download Presentation
STŘÍPKY Z KONFERENCE LILAC 2013
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ing. Blanka Jankovská Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách AKVŠ ČR STŘÍPKY Z KONFERENCE LILAC 2013 Bibliotheca academica 2013 Nová témata – nové výzvy 30. - 31. 10. 2013 VFU Brno

  2. Nové technologie = příležitost pro vyučující (mobile game basedlearning) STEVE WHEELER: DIGITAL PEDAGOGY: LEARNING 2.0 I told you that watch cartoons on the iPad is only after collecting toys The Boss iscalling! – Explored!

  3. Discovery systémy = obrovský vliv na informační vzdělávání MATTHEW BORG:RESISTANCE IS FUTILE – HOW IMPLEMENTING… The droids we're googlingfor

  4. Průzkum mezi absolventy: Měly kurzy IG vliv na uplatnění? CHRISTINA BRAGE, KARIN GUSTAFSSON ÅMAN:IS IT POSSIBLE TO SUPPORT WORKPLACE INFORMATION… StormofTheCentury

  5. Průzkum mezi akademiky: Jaké mají informační potřeby a přání? ANN-SOFIE ZETTERGREN:HOW DO YOU DO? UNDERSTANDING THE EVERYDAY LIFE… You and WhatArmy

  6. Reflexe a sebereflexe, profesionální rozvoj, zpětná vazba ALAN CARBERY:ARMING THE TEACHER LIBRARIAN… A moment ofself-reflection

  7. „Google vám dá sto tisíc odpovědí, knihovník vám dá tu správnou“. Neil Gaiman: “Google can bring you back 100,000 answers, a librarian can bring you back the right one.” J. P. RANGASWAMI:IL AND THE 21ST CENTURY: A PERSONAL VIEW G as in GooGle L as in Leia and Luke

  8. JANKOVSKÁ, Blanka. Zpráva z konference LILAC 2013: Digitální budoucnost informační gramotnosti. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 4 [cit. 2013-10-28]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7916. ISSN 1212-5075. • Fotky z Flickru pod licencí CreativeCommons (použit vyhledávač http://search.creativecommons.org/) POUŽITÉ ZDROJE C – ClonesorCreativeCommons

  9. Děkuji za pozornost a mějte se hezky… Blanka Jankovská blanka.jankovska@upce.cz Bibliotheca academica 2013 Nová témata – nové výzvy 30. - 31. 10. 2013 VFU Brno