samomorilnost med starostniki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAMOMORILNOST MED STAROSTNIKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAMOMORILNOST MED STAROSTNIKI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

SAMOMORILNOST MED STAROSTNIKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

SAMOMORILNOST MED STAROSTNIKI. asist.Darinka Klančar. SAMOMORILNOST V SLOVENIJI samomorilni količnik = št samomorov /100.000 prebivalcev. ZAKAJ RAZLIKE V SAMOMORILNOSTI MED NARODI?. Nemo omnia potest scire M. Terenzio Varrone

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAMOMORILNOST MED STAROSTNIKI' - rianne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samomorilnost med starostniki

SAMOMORILNOST MED STAROSTNIKI

asist.Darinka Klančar

zakaj razlike v samomorilnosti med narodi
ZAKAJ RAZLIKE V SAMOMORILNOSTI MED NARODI?

Nemo omnia potest scire

M. Terenzio Varrone

Španija,Italija,Grčija Litva,Rusija,Ukrajina

manj kot 10 samomorov več kot 35 samomorov

na 100.000 prebivalcev na 100.000 prebivalcev

dejstva
DEJSTVA
 • Samomorilno vedenje je posledica prepletanja genskih dejavnikov in vplivov okolja
 • Rastoče pogostosti samomorov ni uspelo še nikomur obrniti navzdol(Poeldinger)
 • Človek se osvobodi samomorilnih teženj šele, ko zna sprejeti trpljenje,starost, bolezen in smrt kot neizbežno ceno naše eksistence(Milčinski)
samomor med starostniki
SAMOMOR MED STAROSTNIKI
 • Epidemiologija
 • Značilnosti samomora med starostniki
 • Oblike samomorilnega vedenja
 • Dejavniki tveganja za samomor
 • Preprečevanje samomora
 • Vloga zdravnika družinske medicine
epidemiologija
EPIDEMIOLOGIJA
 • Upadanje samomorilnega količnika v smeri SV-JZ
 • V Sloveniji delež starejših od 65 let raste
 • Število samomorov med starejšimi od 65 let narašča
zna ilnosti samomora med starostniki
Značilnosti samomora med starostniki
 • Samomorilni količnik med starostniki je višji kot v splošni populaciji

(moški-nad 90, ženske- nad 20)

 • Samomorilni poskusi se pri starejših osebah pogosteje končajo s smrtjo
 • Razmerje med samomori moških in žensk pri starejših osebah je skoraj 5:1
oblike samomorilnega vedenja
Oblike samomorilnega vedenja
 • Samomorilne misli
 • Obupanost, posredno samopoškodbeno vedenje
 • Samomorilni poskusi
samomorilne misli
Samomorilne misli
 • Samomorilna razmišljanja pogosto prepoznana pri osebah s telesno prizadetostjo, bolečinskim sidromom institucionalizacijo
 • Samomorilna razmišljanja premalokrat prepoznana pri osebah z depresijo

(težavnost pri prepoznavanju)

obupanost posredno samopo kodbeno vedenje
Obupanost, posredno samopoškodbeno vedenje
 • 15,5 % starostnikov je obupanih(1)
 • Obupanost povzroča predčasno prenehanje zdravljenja
 • Posredno samopoškodbeno vedenje-odklanjanje hrane in zdravil povečujeta smrtnost (posredni samomor)
 • __________________________

(1)Pearson:J.L.Bown Gr.:Suicide prevetion in late life: directin for science and practise Clin.Psychol Rev 2000, 20: 685-705

samomorilni poskusi
Samomorilni poskusi
 • Se pri starostnikih pogosteje končajo s smrtjo
 • Zmanjšane telesne zmogljvosti starostnikov
 • Resneje načrtovani samomoriln oseg
 • Večja izlacija starostnikov(skrb okolice)
 • Najpogostejši poskus je zaužitje prevelikih odmerkov zdravil
 • Najpogostejši povezani z depresijo,socialno izoliranostjo, samskostjo(2)

______________________________________________________

(2)Draper B: Attempt suicide in old age.Int J Geriatr Psych 1996; 18:257-260

dejavniki tveganja za samomor
Dejavniki tveganja za samomor
 • Duševne motnje
 • Osebnostne lastnosti
 • Socialni dejavniki
 • Telesna obolenja
du evne motnje
Duševne motnje
 • Depresivna motnja
 • Sindrom odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih substanc
 • Demenca
depresija pri starostniku
DEPRESIJA PRI STAROSTNIKU
 • Depresija je pogosteje povezana s samomorilnostjo pri starejših kot v mlajši populaciji(70%)
 • Klinična slika depresije pri starostniku ni tipična(skrivanje za telesnimi simptomi)
 • Depresija starostnika ostaja pri svojcih in zdravniku neprepoznana
sindrom odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih substanc
Sindrom odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih substanc
 • Majši vpliv kot duševna motnja
 • prepoznavanje odvisnosti težavnejše kot pri mlajših
 • Pogosto socialni umik
demenca
Demenca
 • Vloga pri samomoru še nepojasnjena
 • Nebogljeost zaradi intelektualnega in spominskega upada
 • Prepletanje z depresijo
 • Manjša sposobnost za izvedbo samomora
osebnostne lastnosti
Osebnostne lastnosti
 • Plahost, nezaupljivost, pretirana zaskrbljenost za zdravje
 • Čustvena labilnost
 • Motnje v izražanju občutij
 • Težave v navezovanju stikov z okoljem
socialni dejavniki
Socialni dejavniki
 • Osamljenost
 • Izguba bližnje osebe
 • Socialna izolacija
telesna obolenja povzro ajo zmanj ano funkcionalno zmogljivost odvisnost od drug osebe
Telesna obolenjapovzročajo zmanjšano funkcionalno zmogljivost, odvisnost od drug osebe
 • Kronični bolečinski sindrom
 • Onkološke bolezni
 • Bolezni CŽS
 • Bolezni KVS
 • Revatična obolenja

Ponavadi dejavnik tveganja le ob hkratni prisotnosti depresije

prepre evanje samomora
Preprečevanje samomora
 • Splošna preventiva samomora
 • Posredna preventiva samomora
 • Ukrepi v primarnem zdravstvu
 • Organizacija pomoči na terenu
splo na preventiva samomora razre evanje splo nih problemov
Splošna preventiva samomora=razreševanje splošnih problemov
 • Razreševanje psihosocialnih problemov
 • osamljenost
 • revščina
 • odvisnost od drugih
 • omejena gibljivost
 • Zmanjšanje možnosti samopoškodovanja
 • Kontrola nad nošenejem orožja
 • Omejen dostop do zdravil
posredna preventiva samomora skrb za rizi ne skupine
Posredna preventiva samomora=skrb za rizične skupine
 • Ohranjanje čustvenih in socialnih sposobnosti starostnikov
 • Destigmatizacija duševnih bolezni
 • Sodelovanje med različnimi organizacijami
 • Mehki prehodi med raznimi oblikami pomoči
ukrepi v primarnem zdravstvu
Ukrepi v primarnem zdravstvu
 • Prepoznavanje depresije
 • Zdravljenje depresije
 • Ocena samomorilnosti, obupanosti, zlorabe zdravil , funkcionalnih sposobnosti starostnikov
 • Ocena možnih oblik pomoči, socialne podpore
 • Sodelovanje s sekundarnim nivojem
depresija pri starostniku1
Depresija pri starostniku
 • 43-76 % starostnikov je 30 dni pred samomorom obiskalo osebnega zdravnika(3)
 • Depresija je najpogostejša duševna motnja povezana s samomorom starostnikov
 • Bolnik ne opisuje depresivnega razpoloženja(samo 25% išče pomoč)
 • povdarja telesne simptome

_____________________________

(3)Convell Y.:Suicide in later life: A reciew and recomendation for prevention. Suicide Life-threat 2001; 31 (suppl)

geriatri na lestvica depresivnosti

Geriatrična lestvica depresivnosti

Orientacijska ocena depresije pri starostniku

ostale oblike pomo i na terenu
Ostale oblike pomoči na terenu
 • Skupine za samopomoč
 • Dnevni centri
 • Stalna telefonska pomoč
 • Organizacija pomoči na domu(prostovoljci)
stanje v sloveniji
Stanje v Sloveniji
 • Organizirane pomoči na terenu ni
 • Pokritost s patronažno službo
 • Pokritost s socialno službo
 • Dostopnost do zdravnikov splošne /družinske medicine
 • Dostopnost do specialistov
 • Koordinacija?
slide30

ministrstva

DRŽAVA

fakultete

ZDRAVSTVO-SEKUNDARNI,TERCIARNI NIVO

zelo ogroženi

srednje ogroženi

KRIZNI CENTER

TIM

REGIJA

malo ogroženi

terciarna

lokalna

skupnost

sekundarna

DRUŽINSKI ZDRAVNIK

primarna

DRUGE INŠTITUCIJE

PREVENTIVA

glavne ovire pri uspe nosti zni evanja samomorilnosti med starostniki
Glavne ovire pri uspešnosti zniževanja samomorilnosti med starostniki
 • Ni nacionalnega programa
 • Ni definiranih nivojev oskrbe
 • Ni smernic
 • Ni povezave med nivoji oskrbe
 • Ni študij ozr sistematičnega spremljanja
vloga zdravnika dru inske medicine
Vloga zdravnika družinske medicine
 • Prvi stik z bolnikom
 • V človeka usmerjena oskrba
 • Celovito reševanje problemov
 • Vodenje akutnih in kroničnih stanj
 • Usmerjenost v skupnost
i p pavlov

V osnovi obstaja samo ena stvar, ki nam je v življenju zares pomembna: naše psihično doživljanje.Kakorkoli že, pa so mehanizmi tega bili in še vedno so, zaviti v profano nejasnosti

I.P Pavlov