rammeprogam for 4 april 2006 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rammeprogam for 4. April 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Rammeprogam for 4. April 2006 - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

Ønsker og forventninger til netværket, egen kompetenceudvikling herunder ønsker til og behov for coaching og sparring (v. Peter) Kort oplæg om rollebegrebet (v. Peter) Begyndende afklaring af roller, relationer og forventninger knyttet til det at være brobygger og udvalgsnøgleperson (v. Peter)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rammeprogam for 4. April 2006' - rianne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rammeprogam for 4 april 2006
Ønsker og forventninger til netværket, egen kompetenceudvikling herunder ønsker til og behov for coaching og sparring (v. Peter)

Kort oplæg om rollebegrebet (v. Peter)

Begyndende afklaring af roller, relationer og forventninger knyttet til det at være brobygger og udvalgsnøgleperson (v. Peter)

Forudsætninger, opgaver, funktioner og forventninger knyttet til rollen udvalgsnøgleperson (v. Karin)

Aftaler fremadrettet

Rammeprogam for 4. April 2006

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

introduktion til begreberne rolle position og perspektiv i relation til projekt gribskov 2006
Hvad gemmer sig i rollebegrebet?

Indenfor socialpsykologien er der en lang tradition for at beskæftige sig med rollebegrebet. Rollebegrebet er en god tilgang til at forstå kompleksiteten i organisationer hvor fokus flyttes fra personers formåen eller uformåen til de strukturelle og organisatoriske forudsætninger

Schein sondrer eksempelvis mellem begreberne

Rolllekonflikt

Rolletvetydighed

Rolleoverbelastning

2. Hvordan skal organisation og position forstås i et systemisk og socialkonstruktionistisk perspektiv?

Introduktion til begreberne rolle, position og perspektiv i relation til projekt Gribskov 2006

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

slide3

Funktion

Rolle

Opgaven

Position

Perspektiv

Rolle, position og perspektiv i et systemisk

og socialkonstruktionistisk perspektiv

Roller kan

være tildelte

og valgte.

Til hver rolle

knytter sig

et sæt af

forventninger

til og normer

for adfærd.

”Overfrakken”

Formelt

fastsat.

Opgave-

afhængigt.

Delegeret

ansvar og

Beføjelser

”titlen”

Ståstedet,

Stand-

punktet,

platformen.

”Fyrtårnet”

Synsvinklen,

tilgangen.

”Lyskeglen”

Cirkulær forståelse, dynamisk, et spørgsmål om valg

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

organisation og position i et systemisk og socialkonstruktionistisk perspektiv
Virkeligheden konstrueres socialt. Mennesker konstruerer i fællesskab deres virkelighed efterhånden, som den leves.

Vi konstruerer virkeligheden gennem sprog og kommunikation med hinanden.

Den måde vi forstår begivenheder i vores organisation på er også en social konstruktion.

Enhver forståelse af virkeligheden skabes ud fra en position, som vi indtager i kommunikation med andre.

En position fungerer som et ståsted eller en udkigspost, hvorfra det organisatoriske landskab opleves – noget er synligt, andet er usynligt.

Organisation og position i et systemisk og socialkonstruktionistisk perspektiv

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

organisation og position i et systemisk og socialkonstruktionistisk perspektiv1
Positionen indtages i kommunikation med andre organisationsmedlemmer og kan forstås som en forhandlet plads i de kulturelt og organisationskulturelt skabte løbende samtaler (diskurser)

Positionen er altså både det ståsted og det standpunkt, hvorfra perspektivet formes på det, der tales om.

Vores valg af position foregår sædvanligvis umærkeligt og ureflekteret

Fra hver position skabes én version af de emner, problemer, begivenheder m.v., der tales om. Positionen fungerer således som et erkendelsesmæssigt udgangspunkt

Organisation og position i et systemisk og socialkonstruktionistisk perspektiv

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

brobyggerens udvalgsn glepersonens rolleblomst
Fase 1:

Hvilke forskellige roller har eller får du som brobygger/udvalgsnøgleperson

Benævn rollerne og placer hver rolle i et blad på ”rolleblomsten” nedenfor.

Tilføj gerne flere ”blade” hvis du får brug for det

Fase 2:

Interview derefter hinanden med udgangspunkt i spørgsmål

som f. eks.:

Hvilke af rollerne er mest eksplicitte/implicitte?

Hvilke af rollerne holder du mest/mindst af?

Hvilke af rollerne vil give dig mest/mindst bevægelsesfrihed?

Hvilke af rollerne er mest/mindst potentielt konfliktfyldte?

Hvilke af rollerne vil du umiddelbart have lettest/sværest ved at håndtere?

Brobyggerens/udvalgsnøglepersonens rolleblomst

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

eks p rolleblomst phs
Eks. på rolleblomst (PHS)

Træner

Formidler

og fortolker

Hjælper

Roller som

Chefkonsulent

i 2006

Organisator

Coach

Proceskonsulent

Netværks-

facilitator

Konflikt-

mægler

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

slide8

Mine

roller som

brobygger

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

slide9

Mine

roller som

udvalgsnøgle-

person

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

komplekse organiseringer kr ver dygtighed i relationsarbejdet
Forberedelse

Tegn et kort (på en flip-over) over de vigtigste aktører og relationer i forhold til opgaven og rollen som brobygger/udvalgsnøgleperson

Placer dig selv i centrum

Placer de aktører, der har størst betydning for at opgaven løses og at du lykkes nærmest på dig selv og dem der har mindre betydning længere væk

Tegn en streg med pil i begge ender mellem dig og de enkelte aktører og benævn de gensidige forventninger der knytter sig til relationen.

Makkerdialog

Del 2 og 2 jeres overvejelser med hinanden, således at i på skift stiller jer til

rådighed for hinanden som som lytter og interviewer. Det er vigtigt ikke at

tale hulter-til-bulter! Når du er interviewer skal du derfor holde din egen

historie tilbage!

Komplekse organiseringer kræver dygtighed i relationsarbejdet!

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

eks p relationskort phs

Direktionen

Eks. på relationskort (PHS)

Signe

Strategi og

positionering

Merete

Mogens

Hegnsvad

Fælles

planlægning

og refleksion

Afstemning af kurs

og rolleforvaltning

VT-tovholderne:

Sammen og

hver for sig

P

Coaching og

netværksfacilitering

Udøvelse

af fællesledelse

Karin A

Træning?

Coaching?

Processtøtte?

Coaching?

Den fælles chefgruppe

Ledelsesteam

Brobyggerne

Brobyggere/udv. nøglepersoner 04-04-06

ad