Norges banks utl nsunders kelse
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

Norges Banks utlånsundersøkelse. 4 . kvartal 2009. Figur 1 Etterspørsel etter lån fra husholdninger. Nettotall. 1), 2) Prosent. Samlet. Vanlige boliglån 3). Rammelån med pant i bolig. Fastrentelån.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rianne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Figur 1 ettersp rsel etter l n fra husholdninger nettotall 1 2 prosent
Figur 1 Etterspørsel etter lån fra husholdninger. Nettotall.1), 2) Prosent

Samlet

Vanlige boliglån3)

Rammelån med pant i bolig

Fastrentelån

1) Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser utviklingen det siste kvartalet. De røde punktene viser forventet utvikling for neste kvartal. De røde punktene er forflyttet ett kvartal fram i tid

2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel

3) Nedbetalingslån med pant i bolig

Kilde: Norges Bank


Norges banks utl nsunders kelse

Figur 2 Endring i kredittpraksis overfor husholdninger. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. Nettotall.1) Prosent

Kreditt-praksis2)

Faktorer som påvirker bankenes kredittpraksis

Makro-økonomiske utsikter

Mål for markedsandel

Mislighold

Finansierings-situasjonen

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis

Kilde: Norges Bank


Figur 3 endring i l nebetingelser for husholdninger nettotall 1 2 prosent
Figur 3 Endring i lånebetingelser for husholdninger. Nettotall.1), 2) Prosent

Utlånsmargin

Maksimal nedbetalingstid

Maks. gjeld i forhold til boligens verdi

Avdragsfrihet

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive tall for utlånsmargin betyr økt utlånsmargin og derfor strammere kredittpraksis. Negative tall for maksimal nedbetalingstid, maksimal gjeld i forhold til boligens verdi og for avdragsfrihet innebærer strammere kredittpraksis

Kilde: Norges Bank


Norges banks utl nsunders kelse
Figur 4 Etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle foretak og utnyttelsesgrad på kredittlinjer. Nettotall.1), 2) Prosent

Låneetterspørsel fra ikke-finansielle foretak

Utnyttelsesgrad på kredittlinjer

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive nettotall betyr økt etterspørsel / økt utnyttelsesgrad på kredittlinjer

Kilde: Norges Bank


Norges banks utl nsunders kelse

Figur 5 Endring i kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak. Nettotall.1), 2) Prosent

Samlet

Næringseiendom

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis

Kilde: Norges Bank


Norges banks utl nsunders kelse

Figur 6 Faktorer som påvirker kredittpraksisen overfor ikke-finansielle foretak. Nettotall.1), 2) Prosent

Makro-økonomiske utsikter

Nærings-spesifikke utsikter

Mål for markeds-andel

Bankens risikovilje

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall betyr at faktoren bidrar til innstramming i kredittpraksis

Kilde: Norges Bank


Figur 7 endring i l nebetingelser for ikke finansielle foretak nettotall 1 2 prosent
Figur 7 Endring i lånebetingelser for ikke-finansielle foretak. Nettotall.1), 2) Prosent

Utlånsmargin

Krav til egenkapital

Krav til sikkerhet

Gebyrer

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive tall for utlånsmargin betyr økt utlånsmargin. Positive tall for utlånsmargin, krav til egenkapital, krav til sikkerhet og for gebyrer innebærer strammere kredittpraksis

Kilde: Norges Bank